(HBDT) – Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) vởi muc tiêw fát chiến kinh tể nôông thôn thew hưởng fát hwi nô̭i lư̭c va̒ a tăng za tli̭, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến xán fấm nôông ngiḙ̂p, fi nôông ngiḙ̂p, zich vṷ... kỏ lơ̭i thể kuố tư̒ng diḙ̂ fương. Thew rỉ khi̒ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP xa̭ kóp fâ̒n fát chiến ha̒ng hwả kwi mô xán xwất tâ̭p chung thew chuô̭i zả tli̭ va̒ kỏ lơ̭i thể ớ diḙ̂ fương. Dó la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n Kim Bôi tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP.


Xán fấm kam dươ̒ng Kanh Thung Rêếch kuố HTX NN&TM Mươ̒ng Dô̭ng, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) ản ngươ̒i tiêw zu̒ng tin tướng, dỏn nhâ̭n.

 

Tlêênh kơ xớ kác phiểw dăng kỉ xán fấm tham za chương chi̒nh OCOP năm 2019 kuố kác HTX, kơ xớ xán xwất va̒ kác hô̭, UBND hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức xét cho̭n cho 14 xán fấm tham za OCOP năm 2019 thuô̭c kác nhỏm ha̒ng, gômg: Nhỏm ha̒ng thư̭c fấm kỏ 9 xán fấm, nhỏm ha̒ng dô̒ oỏng 3 xán fấm; nhỏm ha̒ng tháw zươ̭c 2 xán fấm. Xin nêw môô̭ch xổ xán fấm nhơ: Xán fấm za̭n Xơn Thwí kuố HTX ZVNN Xơn Thwí. Xán fấm mâ̭ch oong Thươ̭ng Tiển kuố HTX ZVNN Thươ̭ng tiển, xa̭ Thươ̭ng Tiển; xán fấm hô̭t tlói Nuông Zăm kuố hô̭ ôông Đinh Kông Kiếng, xa̭ Nuông Zăm... Tất ká dê̒w la̒ nhửng xán fấm dôô̭c dảw, kwi mô xán xwất lởn dớ tiếp kâ̭n vởi thi̭ tlươ̒ng. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ va̒ dang tiếp tṷc lươ̭ cho̭n kác xán fấm dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nơng kaw chất lươ̭ng, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ tích kư̭c tham za tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch xổ xán fấm ta̭i kác hô̭i chơ̭ tloong va̒ wa̒i tính ản ngươ̒i tiêw zu̒ng dỏn nhâ̭n.

Dôô̒ng chỉ Lê Dức Hu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n cho mắt: OCOP la̒ môô̭ch chương fát chiến kinh tể kwan tloo̭ng. Hwiḙ̂n ku̒ng chí da̭w mối diḙ̂ fương kâ̒n nẳm bắt kơ hô̭i va̒ tố chức la̭i xán xwất, gẳn xán xwất vởi thi̭ tlươ̒ng, ta̭w thêm xán fấm chương chi̒nh OCOP kỏ zả tli̭ kaw wê̒l kinh tể, xa̭ hô̭i, văn hwả... la̒ tiê̒n dê̒ tloong kwi hwa̭ch, chiển lược fát chiến tlêênh kơ xớ lơ̭i thể, thể meḙnh vu̒ng miê̒n... Lô̭ chi̒nh năm 2020, hwiḙ̂n xḙ bổ chỉ ngân xách dớ chiến khai nhê̒w kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ ngươ̒i zân, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác va̒ kác zwanh ngiḙ̂p tham za Chương chi̒nh OCOP nhơ: xâi zư̭ng mâ̭w ma̭, baw bi̒, xâi zư̭ng kác diém zởi thiḙ̂w, kết nổl tiêw thṷ xán fấm OCOP. Bớ rỉ kóp fâ̒n thăi dối fương thức xán xwất mởi cho ngươ̒i zân, hưởng dêểnh wiḙ̂c tải kơ kẩw nga̒nh nôông ngiḙ̂p gẳn vởi xâi zư̭ng nôông thôn mởi ớ diḙ̂ fương.

 

Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Fong: Foo̒ng tlư̒ zi̭ch bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam

(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh khấn chương khắc fṷc hâ̭w kwá ba̭w xổ 3

(HBDT) – Ziển biển fức ta̭p kuố hwa̒n lưw ba̭w xổ 3 tloong 3 ngă̒i 3 – 5/8 vươ̒ kwa da̒ gâi ánh hướng dảng kế dêểnh lửởi fân fổi diḙ̂n kuố nga̒nh Diḙ̂n. Kác diḙ̂ fương thiḙ̂t ha̭i gô̒m: La̭c Xơn, Da̒ Bắc, Kaw Fong, Lương Xơn, Kim Bôi, Mai Châw va̒ Ki̒ Xơn. Kṷ thế, kỏ 8 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ lé, tlôốc, 23 kô̭t diḙ̂n ha̭ áp bi̭ ngiêng, 2 xử bi̭ hoóng, 3 tla̭m biển áp (TBA) bi̭ hoóng, fái xướ chươ̭, thăi thể, 100 mét râi ha̭ áp va̒ 7/25 thu̒ng kôông tơ bi̭ hoóng.

Tôống kết 10 năm Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za xâi zư̭ng nôông thôn mởi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc

Khởm ngă̒i 3/8, tai tính Hwa̒ Bi̒nh, Ban chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za (MTKZ) zai dwa̭n 2016 – 2020 da̒ chiến khai chương tôống kết chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ di̭nh hưởng zai dwa̭n khâw năm 2020. Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú Vương Di̒nh Hwḙ̂, Tlươ̒ng Ban Chí da̭w kác Chương chi̒nh mṷc tiêw Kwuốc za chú chi̒ hô̭i ngi̭. Tham zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ NN&FTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng; Bô̭ tlươ̒ng Bô̭ LDTB&XH Da̒w Ngo̭c Zung lảnh da̭w kác bô̭, ban, nga̒nh Tlung ương, Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i. Wê̒l khả ính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Lảnh da̭w UBND kuố 14 tính tloong vu̒ng va̒ kác tố chức, kả nhân tiêw biếw tloong xâi zư̭ng NTM. Ni la̒ hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm xâi zư̭ng NTM kấp vu̒ng kuố ká nước. Ta̭i ni mối tính dê̒w bổ chỉ za ha̒ng tlưng bă̒i nôông, dă̭c xán tloong chuô̭i xán fấm OCOP (Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm.)

Xa̭ Zủng Fong xâi zư̭ng “Khu zân kư nôông thôn kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”

(HBDT) – Năm 2014, xa̭ Zủng Fong (Kaw Fong) ản kôông nhâ̭n da̭t chấn nôông thôn mởi dâ̒w tiên kuố tính. Dớ fát hwi kết kwá da̭t ản, vởi xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kuố ká hḙ̂ổnh chỉnh ti̭, xa̭ tiếp tṷc nơng chấn chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, hưởng dêểnh xâi zư̭ng 7/7 thôn kuố xa̭ da̭t tiêw chấn "Khu zân kư nôông thôn mởi (KZK NTM) kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w”