(HBDT) – Chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) vởi muc tiêw fát chiến kinh tể nôông thôn thew hưởng fát hwi nô̭i lư̭c va̒ a tăng za tli̭, tloo̭ng tâm la̒ fát chiến xán fấm nôông ngiḙ̂p, fi nôông ngiḙ̂p, zich vṷ... kỏ lơ̭i thể kuố tư̒ng diḙ̂ fương. Thew rỉ khi̒ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP xa̭ kóp fâ̒n fát chiến ha̒ng hwả kwi mô xán xwất tâ̭p chung thew chuô̭i zả tli̭ va̒ kỏ lơ̭i thể ớ diḙ̂ fương. Dó la̒ mṷc tiêw kuố hwiḙ̂n Kim Bôi tloong thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh OCOP.


Xán fấm kam dươ̒ng Kanh Thung Rêếch kuố HTX NN&TM Mươ̒ng Dô̭ng, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) ản ngươ̒i tiêw zu̒ng tin tướng, dỏn nhâ̭n.

 

Tlêênh kơ xớ kác phiểw dăng kỉ xán fấm tham za chương chi̒nh OCOP năm 2019 kuố kác HTX, kơ xớ xán xwất va̒ kác hô̭, UBND hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ tố chức xét cho̭n cho 14 xán fấm tham za OCOP năm 2019 thuô̭c kác nhỏm ha̒ng, gômg: Nhỏm ha̒ng thư̭c fấm kỏ 9 xán fấm, nhỏm ha̒ng dô̒ oỏng 3 xán fấm; nhỏm ha̒ng tháw zươ̭c 2 xán fấm. Xin nêw môô̭ch xổ xán fấm nhơ: Xán fấm za̭n Xơn Thwí kuố HTX ZVNN Xơn Thwí. Xán fấm mâ̭ch oong Thươ̭ng Tiển kuố HTX ZVNN Thươ̭ng tiển, xa̭ Thươ̭ng Tiển; xán fấm hô̭t tlói Nuông Zăm kuố hô̭ ôông Đinh Kông Kiếng, xa̭ Nuông Zăm... Tất ká dê̒w la̒ nhửng xán fấm dôô̭c dảw, kwi mô xán xwất lởn dớ tiếp kâ̭n vởi thi̭ tlươ̒ng. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ va̒ dang tiếp tṷc lươ̭ cho̭n kác xán fấm dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nơng kaw chất lươ̭ng, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w. Hwiḙ̂n ku̒ng da̒ tích kư̭c tham za tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch xổ xán fấm ta̭i kác hô̭i chơ̭ tloong va̒ wa̒i tính ản ngươ̒i tiêw zu̒ng dỏn nhâ̭n.

Dôô̒ng chỉ Lê Dức Hu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBND hwiḙ̂n cho mắt: OCOP la̒ môô̭ch chương fát chiến kinh tể kwan tloo̭ng. Hwiḙ̂n ku̒ng chí da̭w mối diḙ̂ fương kâ̒n nẳm bắt kơ hô̭i va̒ tố chức la̭i xán xwất, gẳn xán xwất vởi thi̭ tlươ̒ng, ta̭w thêm xán fấm chương chi̒nh OCOP kỏ zả tli̭ kaw wê̒l kinh tể, xa̭ hô̭i, văn hwả... la̒ tiê̒n dê̒ tloong kwi hwa̭ch, chiển lược fát chiến tlêênh kơ xớ lơ̭i thể, thể meḙnh vu̒ng miê̒n... Lô̭ chi̒nh năm 2020, hwiḙ̂n xḙ bổ chỉ ngân xách dớ chiến khai nhê̒w kơ chể, chỉnh xách hổ chơ̭ ngươ̒i zân, hơ̭p tác xa̭, tố hơ̭p tác va̒ kác zwanh ngiḙ̂p tham za Chương chi̒nh OCOP nhơ: xâi zư̭ng mâ̭w ma̭, baw bi̒, xâi zư̭ng kác diém zởi thiḙ̂w, kết nổl tiêw thṷ xán fấm OCOP. Bớ rỉ kóp fâ̒n thăi dối fương thức xán xwất mởi cho ngươ̒i zân, hưởng dêểnh wiḙ̂c tải kơ kẩw nga̒nh nôông ngiḙ̂p gẳn vởi xâi zư̭ng nôông thôn mởi ớ diḙ̂ fương.

 

Dinh Thẳng


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Hổ chơ̭ fṷ nưxj xảng ta̭w khới ngiḙ̂p fát chiến kinh tể

(HBDT) – Foong tla̒w fṷ nư̭ xảng ta̭w khới ngiḙ̂p, fát chiến kinh tể ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc chiến khai thư̭c hiḙ̂n thôông kwa Dê̒ ản 939 “Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” zai dwa̭n 2018 – 2025, va̒ môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể tloo̭ng tâm, da̒ fát hwi tích kư̭c niê̒m tin, xư̭ hửng khơid tl hwa̭t dôô̭ng Hô̭i, hổ chơ̭ zúp dơ̭ chi̭ em fṷ nư̭ fát chiến kinh kinh tể, thu nhâ̭p ốn di̭nh va̒ la̒ zâ̒w.

Zư̭ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng thơ̒i zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống kṷc kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KWLTTL) va̒ UBNZ tính, Kṷc KWLTTL tính da̒ tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Nhơ̒ thể da̒ kóp fâ̒n zư̭ cho thi̭ thươ̒ng kơ bán ốn di̭nh, ó dớ xắi tha nhửng biển dôô̭ng lởn

Kư̭w chiển binh thi̭ chẩn Bo thi duô la̒ kinh tể zói

(HBDT) – Hô̭i Kư̭w chiển binh (KCB) thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) kỏ 751 hô̭i viên, xinh hwa̭t ta̭i 16 chi hô̭i. Năm 2019, thu nhâ̭p bi̒nh kwân hô̭i viên da̭t 32 tliḙ̂w dôô̒ng, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 1,9%. Dớ kỏ kết kwá tlêênh, kác kấp Hô̭i KCB thi̭ chẩn da̒ xảng ta̭w, fát chiến hiḙ̂w kwá kác mô hi̒nh kinh tể. Kwa rỉ tư̒ng bước nơơng kaw thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dôô̒ng thơ̒i khắng di̭nh la̒ lư̭c lươ̭ng tiêng foong, gương mâ̭w tloong fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Thúc dấi xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 30/3, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 466/UBND-NNNT wê̒l wiḙ̂c thúc dấi fát chiến xán xwất nôông ngiḙ̂p tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch Covid-19. UBNZ tính iêw kâ̒w xớ NN&FCNT, UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw: