(HBDT) – Dâ̒n tôi thi̒m dêểnh wâ̒n kam kuố hô̭ enh Ngwiḙ̂n Xwân Chươ̒ng ớ xa̭ Thu Fong, hwiḙ̂n Kaw Fong, môô̭ch nôông zân kỏ thâm niên tlôông kâl kam tlêênh diḙ̂ ba̒n. Eenh Chươ̒ng cho mắt: Nha̒ tôi kỏ hơn 200 kô̭ kam năm thử 6. Bớ dâ̒w năm tôi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng wa̒ng lả, mắt la̒ kâl kỏ ngwi kơ bi̭ bêḙ̂nh, cho rêênh tôi xứ zṷng nhê̒w thuốc dớ chươ̭. Kam Kanh, am V2, kam Malaixia kơ bán chươ ản, riêng zôổng kam loo̒ng wa̒ng rất khỏ chươ, zo nhiḙ̂m vu rút. Dêểnh ka̭ ni̒ hơn 40 kô̭ kâl kam loo̒ng wa̒ng bi̭ hoóng zo bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh. Vṷ kam năm hơ, hơn 40 kâl cho năng xwất khwáng 1 tẩn, năm năi chươ chắc ản va̒i ta̭. Eenh Chươ̒ng cho mắt thêm hâ̒w hết kác hô̭ tlôông kam dê̒w bi̭ bêḙ̂nh wa̒ng lả, hổi rḙt. Twi̒ tư̒ng diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, chon zôổng... ma̒ tí lḙ̂ bi̭ bêḙ̂nh khác kha̒. Kỏ hô̭ kâl bi̭ chiểm dêểnh 70% xổ lươ̭ng kâl.


Ba̒ Ngô Thi̭ Na ớ xỏm Zḙ̂ 2, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong) xứ zṷng kác biḙ̂n fáp ki̭ thwâ̭t chưḙ̂np wa̒ng lả cho kâl kam.

Kwa thi̒m hiếw kuố dâ̒n tôi, bêḙ̂nh wa̒ng lả tlêênh kâl kam ớ hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ 2 za̭ng, môô̭ch la̒ lả wa̒ng ká gân, mẻ lả; hal la̒ lả wa̒ng gân xeenh. Bêḙ̂nh lả wa̒ng zo tác nhân bên wa̒i nhơ diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc, thơ̒i tiết... Ko̒n dổi vởi bêḙ̂nh wa̒ng lả gân xeenh bi̭ vi rút tẩn kôông, dỏ la̒ chúng vi rút Candidatus lo̭i Liberiabacter asiaticus (Las) gâi tha.

Eenh Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Khanh ớ khu 4, thi̭ chẩn Kaw Fong chiê xé: Nha̒ tôi kỏ 1,5ha kâl kam Kanh va̒ kam loo̒ng wa̒ng. Bớ dâ̒w năm năi thẩi kỏ hiḙ̂n tươ̭ng lả wa̒ng khwáng 30 – 40% lươ̭ng kâl. Tôi nhơ̒ kản bô̭ ki̭ thwâ̭t dêểnh tư vẩn, chăm xoóc, bỏn nhê̒w fân hư̭w kơ. Măl la̒ kal wa̒ng lả fâ̒n lởn zo thơ̒i tiết chớ ó fái vi rút, dêểnh chi̒ ni̒ kâl da̒ xeenh tlớ la̭i. Zo ánh hướng kuố bêḙ̂nh, năng xwất km năm năi xḙ bi̭ ánh hướng ít nhê̒w.

Dôô̒ng chỉ bu̒i Dăng Khwa, Tlướng foo̒ng NN&FTNT hwiḙ̂n Kaw Fong cho mắt: Ziḙ̂n tích kam tlêênh diḙ̂ ba̒n bi̭ wa̒ng lả tăng lêênh. Dâ̒n tôi da̒ ới văn bán wê̒l kác xa̭, thi̭ chẩn dớ tiên chiê̒n cho ba̒ kon xứ zṷng kác biḙ̂n fáp fu̒ hơ̭p, foo̒ng, chươ bêḙ̂nh cho kâl dám báw năng xwất. Thew rỉ chú dôô̭ng fát hiḙ̂n va̒ foo̒ng tlư̒ bêḙ̂nh hổi rḙt zo nẩm bă̒ng kác lo̭i nẩm dổi khảng, bố xung kác chất vi lươ̭ng, chất diê̒w hwa̒ khinh tlướng zúp bô̭ rḙt leenh fṷc hô̒i. Kiếm tla dô̭ PH kuố dất, nểw thẩi dô̭ PH zưởi 5,5 xứ lỉ bă̒ng kách bỏn bố xung bôl bô̭t dớ tăng dô̭ PH. Xứ zṷng chể fấm vươ̒ kái ta̭w dất, vươ̒ kích rḙt nhơ: rhizomyx, novaking... dớ tăng kươ̒ng kác hwa̭t dôô̭ng vi xinh vâ̭t kỏ lơ̭i tloong loo̒ng dất. Xứ zṷng fân bỏn lả dớ bố xung zing zươ̭ng cho kâl leenh fṷc hô̒i. Áp zṷng kác biḙ̂n fáp thâm kanh bê̒n vưng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác kwi di̭nh wê̒l báw vḙ̂ môi tlươ̒ng tloong xứ zṷng fân bỏn, hwả chất va̒ xứ lỉ chất thái nôông ngiḙ̂p.

VL


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.