(HBDT) – Dấi meḙnh chăn ruôi za xúc thew hưởng xán xwất ha̒ng hwả, nhửng năm kwa mô hi̒nh tl kó ruôi bo̒ ớ xa̭ Vṷ Lâm (La̭c Xơn) da̒ zoong la̭i nhửng hiḙ̂w kwá kinh tể ro̭ nét, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâơ̭ cho ba̒ kon nơi ni̒.


Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lwan, xỏm Xơ, xa̭ Vṷ Lâm, hwiḙ̂n La̭c Xơn tlôông hơn 2.000m2 kó VA06 dớ la̒ thức an vô̭ bẻw da̒n bo̒

Nhửng năm tlước ni, da̒n za xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n Vṷ Lâm chú iểw ản xứ zṷng la̒ khức kẻw nôông ngiḙ̂p.. Ka̭ ni̒ wiḙ̂c kơ zởi hwả ản chiến khai rôô̭ng ra̭i, zo rỉ za xúc ản chiến thee̒nh xán fấm ha̒ng hwả, ziḙ̂n tích tlôông kó la̒ nguô̒n thức ăn cho za xúc ản vớ rôô̭ng. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 1.884 kon tlu, bo̒, tl rỉ tlu 1050 kon, da̒n bo̒ 834 kon. Hâ̒w hết za xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n ản ruôi bă̒ng nguô̒n thức ăn tư̭ nhiên kết hơ̭p vởi thức ăn bố xung dớ vổ bẻw.

Dôô̒ngc hỉ Bu̒i Văn Tiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Vṷ Lâm cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭ ruôi, nhửng năm kwa xa̭ vâ̭n dôô̭ng nhân zân dấi meḙnh chăn nuôi thew hưởng ta̭i nha̒. Thăi dối tâ̭p kwản chăn thá bă̒ng ruôi nhốt va̒ tlôông kó. Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 117 hô̭ tham za mô hi̒nh tlôông kó ruôi ba̒, nhê̒w hô̭ meḙnh za̭n dâ̒w tư ra̒n tla̭i thew mô hi̒nh khép kỉn., thư̭c hiḙ̂n ruôi bo̒ xinh xán hwă̭c vổ bẻw, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể kaw.

Ba̒ Bu̒i Thi̭ Lwan ớ xỏm Xơ kỏ vươ̒n kó hơn 2.000m2 cho mắt: "Bớ ziḙ̂n tích vươ̒n ta̭p, kác thướ dất ba̭c mâ̒w, khỏ kanh tác, tôi tâ̭n zṷng tlôông kó VA06 dớ la̒ nguô̒n thức ăn cho za xúc. Ha̒ng khảng tôi thu ản 4 – 5 tẩn kó thươi xứ zṷng vổ bẻw cho za xúc, zư̭ chu̒ cho muô̒ chả. Tlôông kó chăng tổn nhê̒w kôông chăm xoóc zoong la̭i zả tli̭ zinh zươ̭ng kaw cho vâ̭t ruôi”

Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh ka̭ ni̒, to̒n xa̭ tl thêm 3ha kó, nơng tôống xổ ziḙ̂n tích kó VA06 lêênh 31,55 ha. Ngươ̒i da̒ mắt chủ tloo̭ng baw kon zôổng, cho̭n muô ta̭i kác kơ xớ kỏ wi tỉn, tleẻnh lo̭i tlôi nối tlêênh thi̭ tlươ̒ng, ổm iểw, rḙ̂ vắc bêḙ̂nh... Kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bḙ̂nh cho da̒n za xúc ản xa̭ chiến khai thươ̒g xwiên. Bớ năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, da̒n za xúc tl diḙ̂ ba̒n xa̭ ó fát xinh zi̭ch bêḙ̂nh. Xa̭ tố chức tiên vắc xin lớ mô̒m loong ỉ, tṷ hwiết tlu̒ng da̭t tlêênh 70%, fun tiêw, khứ tlu̒ng 48.080 m2 chuô̒ng tla̭i chăn ruôi.

Tlôông kó chăn ruôi dang thế hiḙ̂n ro̭ la̒ hưởng fát chiến kinh tể hiḙ̂w kwá. Nhăm dấi meḙnh hổ chơ̭ cho ngươ̒i zân tloong xán xwất, bớ dâ̒w năm 2018 dêểnh ka̭ ni̒, xa̭ tố chức 10 lớp tâ̭p hwẩn cho tlêênh 500 lươ̭t mo̭l wê̒l ki̭ thwâ̭t tlôông kó, chăn ruôi tlu bo̒, tiếp tṷc zwi hi̒ zư̭ ản ruôi bo̒ xinh xán; hổ chơ̭, zwi chi̒nh chỉnh xắch tỉn zṷng, wăl vổn zúp kha̒ la̒ kinh tể, tloong rỉ kỏ ruôi bo̒ vô̭ bẻw.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tiḙ̂n, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Vṷ Lâm cho thêm: "Thơ̒i zan dêểnh xa̭ tiếp tṷc thi̒ kiểm thi̭ tlươ̒ng, dâ̒w tha cho xán fấm, nhân rôông mô hi̒nh tlôông kó ruôi za xúc, tiển dêểnh tha̒nh lâ̭p HTX chăn ruôi. Chiến khai kác chỉnh xách hổ chơ̭, zúp ba̒ on ốn di̭nh xán xwất, nơng kaw thu nhâ̭p. Bớ rỉ kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fat chiến KT-XH diḙ̂ fương. Dêểnh ka̭ ni̒, thu nhâ̭p bi̒nh kwân to̒n xa̭ da̭t tlêênh 35,3 tliḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 3,94%

Hwa̒ng Anh


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.