(HBDT) – Hô̒ Hwa̒Bi̒nh la̒ hô̒ nhân ta̭w lởn nhất Dôông Nam Ả, kỏ chiê̒w za̒i 70km, 17 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n tha̒nh fổ záp hô̒. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản vỉ nhơ vi̭nh Ha̭ Long tlêênh khṷ kỏ kánh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng vi̭. Hô̒ ko̒n la̒ môi tlươ̒ng tloong kheḙch, nguô̒n thwí xinh foong fủ, thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng, kỏ nhê̒w lo̭i kả kwỉ hiẻm, kỏ zả tli̭ kinh tể kaw. Nhă̒m khai thác tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch loo̒ng hô̒, kác siḙ̂ fương thuô̭c Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p chung dâ̒w tư fát chiến ruôi kả lôô̒ng, dớ kác lo̭i kả kwỉ tlớ thee̒nh xán fấm zu li̭ch fṷc vṷ nhu kâ̒w kuố zu kheéch, nhất la̒ kheéch nước wa̒i.


Ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến ta̭i xỏm Ngo̒i, xa̭ ngo̒i Hwa (Tân La̭c) kóp fâ̒n thu hút kheéch zu li̭ch.

Eenh Dinh Văn Xảnh, chú homestay Xảnh Thwâ̒n, xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) chie xé: Ka̭ ni̒ ngươ̒i zân xỏm Ké dê̒w mắt la̒ zu li̭ch kôô̭ng đôô̒ng. Dớ thu hút kheéch dêểnh diḙ̂ fương, nhê̒w hô̭ lươ̭ cho̭n ruôi kả lôô̒ng, zôổng kả kwỉ la̒ dă̭c xán fṷc vṷ kheéch zu li̭ch. Wa̒i tha zu kheéch ko̒n kỏ hửng di tham kwan kác lôô̒ng kả dớ chái ngiḙ̂m kôông wiḙ̂c ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i nôông zân ruôi kả.

Vởi diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên kuố Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c fát chiến ruôi kả lôông. Tloong nhửng năm kwa, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ 4 hwiḙ̂n: kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw luôn kwan tâm dâ̒w tư, chiến khai kác zư̭ ản ruôi kả lôô̒ng. Môô̭ch xổ xa̭ da̒ fát chiến meḙnh ngê̒ ruôi kả lôô̒ng nhơ: Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong; Ngo̒i Hwa hwiḙ̂n Tân La̭c. Hiê̒n Lương, Tiê̒n Fong, Vâ̒i Nươ hwiḙ̂n Da̒ Bắc... kác diḙ̂ fương tâ̭p chung ruôi kác lo̭i kả kỏ zả tli̭ kinh tể kaw nhơ: lăng zâ̒m, lăng wa̒ng, tẳn zâ̒m.v.v... Ruôi kả lôô̒ng ta̭w xinh kể, nguô̒n thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân diḙ̂ fương, ta̭w khức hút fát chiến zu li̭ch.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) cho mắt: Ka̭ ni̒, fatd chiến zu li̭ch ta̭i xa̭ Thung Nai ản kwan tâm dâ̒w tư. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng Thung Nai dỏn ha̒ng tlăm ngi̒n lươ̭t kheéch dêểnh chiêm bải dê̒n Bơ̒, tham kwan va̒ khả fả vé dḙp hô̒ Hwa̒ Bi̒nh...Zươ̭ baw lơ̭i thể rỉ, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ tâ̭n zṷng lơ̭i thể dớ ruôi kả lôô̒ng. Ka̭ ni̒ 3 xỏm: Mởi, Nai, Tiḙ̂n fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng. To̒n xa̭ kỏ 71 hô̭ ruôi kả lôô̒ng, kỏ 203 lôô̒ng kả. Nhửng kon kả thươi, ngon ản kheéch zu li̭ch cho̭n la̒ kwa̒ khâw khi kết thúc chiển zu li̭ch.

Mô hi̒nh ruôi kả lôô̒ng tlêênh loo̒ng hô̒ tlớ thee̒nh diếm tham kwan, zư̒ng chân cho kheéch zu li̭ch. Kả kheḙch dám báw chất lươ̭ng la̒ kwa̒ cho kheéch. Vởi nhửng tiê̒m năng khă̭n kỏ, kác nha̒ dâ̒w tư tâ̭p chung nguô̒n lư̭c xâi zư̭ng va̒ fát chiến ngê̒ ruôi kả lôô̒ng tlêênh hô̒. Kwa rỉ mơ̒i go̭i kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n ta̭w tie̒n dê̒ fát chiến bê̒n vưng cho nga̒nh zu li̭ch.

Thu Thwí

 


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác diếm baảnh haa̒ng Viḙ̂t Nam

Ngă̒i 25/3/2016, UBNZ tính ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 29/KH-UBNZ wê̒l kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến thi̭ tlươ̒ng tloong nước gẳn vởi Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Ngươ̒i Viḙ̂t Nam ưw tiên zu̒ng ha̒ng Viḙ̂t Nam” zai dwa̭n 2016 – 2020. Kwa rỉ zúp ngươ̒i tiêw zu̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính nhâ̭n thức xâw xắc, dủng wê̒l khá năng xán xwất kuố zwanh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, chất lươ̭ng kuố xán fấm, ha̒ng hwả zi̭ch vṷ Viḙ̂t Nam, xâi zư̭ng văn hwả tiêw zu̒ng zươ̭ tlêênh tinh thâ̒n iêw nước, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ tôn zân tôô̭c. Dôô̒ng thơ̒i, fát chiến hḙ̂t hôổng fân fổi, xâi zư̭ng mô hi̒nh kác chuô̭i liên kết, fân fổi, tiêw zu̒ng nhă̒m ta̭w thi̭ tlươ̒ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dươ ha̒ng hwả thiết iểw, ha̒ng Viḙ̂t Nam kỏ thể meḙnh dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zu̒ng, nơng kaw khức muô, bi̒nh ốn thi̭ tlươ̒ng, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Bó fiểw xét kôông nhâ̭n 11 xa̭ da̭t chấn NTM va̒ thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm NTM tính.

(HBDT) – Khởm ngă̒u 23/9, UBNZ tính tố chức Hô̭i ngi̭ tháw lwâ̭n, bó fiểw xét, kôông nhâ̭n xa̭ da̭t chấn NTM năm 2019 va̒ ho̭p Ban tố chức thôổng nhất nô̭i zung tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 10 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh MTKZ xâi zư̭ng NTM. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zṷng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭

Hơ̭p tác xa̭ Zương Nam fát chiến bê̒n vưng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) – Thơ̒i diếm ni̒, kacs tha̒nh viên Hơ̭p tác xa̭ zi̭ch vṷ nôông, lâm ngiḙ̂p Zương Nam (HTX Zương Nam), xa̭ Fủ Tha̒nh, hwiḙ̂n La̭c Thwí dang zô̒n khức chăm xoóc kam tloong thơ̒i ki̒ kinh zwanh, hưở hḙn môô̭ch muô̒ vṷ thă̒ng lơ̭i. Bớ xán fấm xă̭ch, kỏ mu̒i hơm, dô̭ dâ̭m, ngoo̭ch dă̭c tlưng, nhửng năm kwa, xán fấm kam tlải kuố HTX Zương Nam râ̒n khắng di̭nh chô̭ dửng tlêênh thi̭ tlươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zúp ngươ̒i zân zám nge̒w

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.