(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê, hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ 7 zân tôô̭c dê̒w chung khôổng, tloong ri zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) 49.239 ngươ̒i, chiểm 69,53% zân xổ to̒n hwiḙ̂n. Hwiḙ̂n kỏ 6/13 xa̭, thi̭ chẩn khu vư̭c 3, 3 xa̭ khu vư̭c II. Nhửng năm kwa Iên Thwí luôn dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch dổi vởi vu̒ng ZTTX; hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư fát chiến KT-XH, tloong rỉ chủ tloo̭ng dâ̒w tư vu̒ng ZTTX. Nhơ̒ thể zai dwa̭n 2014 – 2019 hwiḙ̂n da̭t ản nhửng kết kwá tích kư̭c tloong kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX.


Nhơ̒ Chương chi̒nh 135, nhê̒w tỉển dươ̒ng kuố xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn La̭c Hưng (Iên Thwí) ản bê tôông hwả, ta̭w diê̒w kiḙ̂n zúp ngươ̒i zân thwát nge̒w.

Thơ̒i zan kwa, xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn La̭c Lương kỏ xư̭ chiến mêê̒nh nhơ̒ ản hướng lơ̭i bớ kác zư̭ ản dâ̒w tư kuố Nha̒ nước, kuố tính va̒ kuố hwiḙ̂n, dảng kế la̒ Zư̭ ản zám nge̒w zai dwa̭ II. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Bă̒i, Fỏ Bỉ thư TC Dáng wí xa̭ chiê xé: Kác nguô̒n vổn kuố Zư̭ ản Zám nge̒w da̒ dâ̒w tư kơ xớ ha̭ thơ̒ng, hổ chơ̭ ba̒ kon xán xwất, tâ̭p hwẩn wê̒l kôông tác ruôi tlôô̒ng, kwán lỉ nhỏm, lâ̭p kể hwă̭ch, tloong ri dă̭c biḙ̂t kwan tâm dâ̒w tư cho nhửng hô̭ nge̒w, diḙ̂ ba̒n khỏ khăn nhất dớ dấi meḙnh tiển dô̭ zám nge̒w. Zư̭ ản da̒ zúp 8/8 xỏm kuố xa̭ kỏ kác tiếw zư̭ ản dâ̒w tư cho kơ xớ ha̭ thơ̒ng zaw thôông, thwí lơ̭i, lớp hoo̭c, zúp ngươ̒i zân zám thơ̒i zan di la̭i dêểnh kác khu xán xwất, zám chi fỉ, lưw thôông ha̒ng hwả thwâ̭n lơ̭i, dám báw dác thưởi cho hơn 700 ha zew tlôô̒ng, zúp 1.290 hô̭ kỏ kon em di hoo̭c ản hướng lơ̭i.. Wê̒l hwa̭t dôô̭ng xinh kể, xa̭ tha̒nh lâ̭p 104 nhỏm dôô̒ng xớ thích vởi 1.350 tha̒nh viên hướng lơ̭i, kỏ 549 thă̒nh viên la̒ hô̭ ngew. Kwa thư̭c hiḙ̂n Zư̭ ản Zám nge̒w da̒ kóp fâ̒n dảng kế nơng thu nhâ̭p bi̒nh kwân kuố ngươ̒i zân kuố xa̭ bớ 7,5 tliḙ̂w dôô̒ng năm 2010 lêênh 20,5 tliḙ̂w năm 2018, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zma bớ 53,7% ko̒n 29,2%

Ku̒ng nhơ xa̭ La̭c Lương, nhửng năm kwa, Kác xa̭, thi̭ chẩn kuố hwiḙ̂n Iên thwí da̒ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác zám nge̒w bớ da za̭ng hwả kác hwa̭t dôô̭ng fu̒ hơ̭p vởi thư̭c tể diḙ̂ fương. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp kwan tâm, ưw tiên nguô̒n lư̭c, hwi dôô̭ng doỏng kóp bớ kôô̭ng dôô̒ng chung thăi thư̭c hiḙ̂n. Hḙ̂ thôổng chỉnh xắch zám nge̒w bê̒n vưng nhơ: Chương chi̒nh 135, chỉnh xắch cho hô̭ nge̒w wăl vổn, chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng vâ̭t ruôi...

Zai dwa̭n 2014 – 2019 bă̒ng nguô̒n lư̭c bớ ngân xắch T.Ư, tính, hwiḙ̂n va̒ vổn WB, tôống mức dâ̒w tư hơn 894,949 tí dôô̒ng... hêk thôổng diḙ̂n, dươ̒ng, tlươ̒ng, tla̭m tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khả dôô̒ng bô̭, kóp fâ̒n thúc dấi KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c.Hwiḙ̂n dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ wăl vổn tỉn zṷng ưw da̭i. Foo̒ng zaw zi̭ch Ngân ha̒ng CXXH hwiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n 11 chương chi̒nh tỉn zṷng, tôống zanh xổ cho wăl 281,232 tí dôô̒ng, 7.637 lươ̭t kheéch wăl vổn, tloong ri kỏ 2.524 lươ̭t hô̭ nge̒w, 1.261 lươ̭t hô̭ kâ̭n nge̒w, 226 hô̭ mởi thwát nge̒w. Hwiḙ̂n hổ chơ̭ xâi zư̭ng nha̒ cho 203 hô̭ nge̒w; miḙ̂n, zám hoo̭c fỉ, hổ chơ̭ hoo̭c tâ̭p cho 8.636 lươ̭t HX-XV. Mua kấp fát BHIT miḙ̂n fỉ cho 100.607 lươ̭t ngươ̒i nge̒w, ngươ̒i ZTTX vu̒n khỏ khăn... hổ chơ̭ thiê̒n diḙ̂n cho 28.189 lươ̭t hô̭ nge̒w tôống kinh fỉ 4.143 tí dôô̒ng. Wa̒i tha Iên Thwí luôn kwan tâm dêểnh chỉnh xắch da̒w ta̭w ngê̒ va̒ zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tlêênh 1.426 lươ̭t ngươ̒i. Kỏ tlêênh 70% xổ law dôô̭ng khâw hoo̭c ngê̒ da̒ kỏ wiḙ̂c la̒, tăng thu nhâ̭p...

Nhơ̒ da za̭ng hwa̭t dôô̭ng zám nge̒w, cho r kác tiêw chỉ zám nge̒w bê̒n vưng kuố Iên Thwí da̒ kỏ chiến biển ro̭. 5 năm kwa, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố hwiḙ̂n zám bi̒nh kwân 2%/ năm; năm 2018 ko̒n la̭i 13,92%; zả tli̭ tăng thêm bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i da̭t 33,04 tliḙ̂w dôô̒ng, tăng 1,37 tliḙ̂w dôô̒ng xo năm 2014.

Bi̒nh Zang


KÁC TIN KHÁC


Zoong kâl la̒ zâ̒w lêênh vu̒ng “dất khỏ”

(HBDT)- Khâw khi ti̒m hiếw, ngiên kửw, chi̭ Fan Twiết nga, hwiḙ̂n Chương Mi̭ (Ha̒ Nô̭i) da̒ zoong zôổng kâl văng tâi lêênh tl vu̒ng dất khỏ, thôn Bển Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) Ản khânh r5 năm fát chiến, mô hi̒nh tlôông văng tâi kuố chi̭ Nga zoong la̭i hiḙ̂w kwá, cho thu nhâ̭p khả, tư̒ng bước ản nhân rôô̭ng ta̭i kác vu̒ng deenh kweenh.

Chiến voo̭ng bớ Chương chi̒nh OCOP ớ hwiḙ̂n Lương Xơn

(HBDT) – Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Lương Xơn xác di̭nh Chương chi̒nh “Mối xa̭ môô̭ch xán fấm” (OCOP) kóp fâ̒n dấi leenh tiển dô̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh xâi zư̭ng NTM va̒ tải cơ kẩw ngă̒nh nôông nghiḙ̂p. Hwiḙ̂n da̒ lươ̭ cho̭n kác xán fấm thể meḙnh, dă̭c chưng dớ dâ̒w tư nâơng kaw chất lươ̭ng thew hưởng xán xwất kheḙch, tiêw chấn ViḙTgap… Khâw hơn 1 năm chiến khai, Chương chi̒nh OCOP ta̭w khức bâ̭t lởn cho kinh tể nôông ngiḙ̂p, nôông thôn kuố hwiḙ̂n

Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Hổ chơ̭ fṷ nưxj xảng ta̭w khới ngiḙ̂p fát chiến kinh tể

(HBDT) – Foong tla̒w fṷ nư̭ xảng ta̭w khới ngiḙ̂p, fát chiến kinh tể ản Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Da̒ Bắc chiến khai thư̭c hiḙ̂n thôông kwa Dê̒ ản 939 “Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p xảng ta̭w” zai dwa̭n 2018 – 2025, va̒ môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể tloo̭ng tâm, da̒ fát hwi tích kư̭c niê̒m tin, xư̭ hửng khơid tl hwa̭t dôô̭ng Hô̭i, hổ chơ̭ zúp dơ̭ chi̭ em fṷ nư̭ fát chiến kinh kinh tể, thu nhâ̭p ốn di̭nh va̒ la̒ zâ̒w.

Zư̭ ốn di̭nh thi̭ tlươ̒ng thơ̒i zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống kṷc kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng (KWLTTL) va̒ UBNZ tính, Kṷc KWLTTL tính da̒ tăng kươ̒ng kiếm tla, kiếm xwát thi̭ tlươ̒ng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwă̭ch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Nhơ̒ thể da̒ kóp fâ̒n zư̭ cho thi̭ thươ̒ng kơ bán ốn di̭nh, ó dớ xắi tha nhửng biển dôô̭ng lởn