(HBDT) – Nhửng năm kwa, kản bô̭, hô̭i viên nôông zân xa̭ Ha̭ Bi̒ (Kim Bôi) ó chí fẩn dẩw vươn lêênh fát chiến kinh tể, ốn di̭nh dơ̒i khôổng ma̒ ko̒n tích kư̭c tham za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM). Ngăi bớ khi̒ chiến khai chương chi̒nh, Hô̭i Nôông zân (HNZ) xa̭ da̒ gẳn foong tla̒w thi duô Hô̭i vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, tham za bă̒ng ká tinh thâ̒n va̒ vâ̭t chất, kóp fâ̒n xâi zư̭ng xa̭ da̭t chấn NTM năm 2018 va̒ xa̭ NTM nơng kaw vởi nhửng zả tli̭ bê̒n vưng.


Nôông zân xỏm Mở Dô̒l, xa̭ Ha̭ Bi̒ (Kim Bôi) la̒ dất chấn bi̭ cho xán xwất vṷ dôông.

Hô̭i Nông zân xa̭ kỏ 985 hô̭i viên, xinh hwa̭t ớ 5 chi hô̭i va̒ 27 tố hô̭i. Dớ nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l kác tiêw chỉ xâi zư̭ng NTM, Hô̭i tố chức lôô̒ng gép tiên chiê̒n cho kản bô̭, hô̭i viên nôông zân va̒ ngươ̒i zân diḙ̂ fương tloong kác buối xinh hwa̭t. Vởi fương châm "Nha̒ nước va̒ nhân zân ku̒ng la̒”, hô̭i viên nôông zân tích kư̭c tham za hiển dất la̒ dươ̒ng, vâ̭n dôô̭ng nhân zân dôô̒ng thwâ̭n, ó tl chơ̒, í la̭i baw nha̒ nước. Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, kản bô̭, hô̭i viên nôông zân tloong xa̭ da̒ kóp tlêênh 1.250 ngă̒i kôông law dôô̭ng dớ xâi mởi, na̭w vét kêênh mương dâ̒w nguô̒n va̒ nô̭i dôô̒ng; doỏng kóp thiê̒n, ngă̒i kôông xâi zư̭ng, xướ chươ̭ kâ̒w, kôổng, dươ̒ng zaw thôông nô̭i dôô̒ng tli̭ zả tlêênh 1 tí dôô̒ng.

Hô̭i viên luôn do̒n kết, zúp kha̒ fát chiến kinh tể za di̒nh. Thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh ta̒i chơ̭ kuố kwi̭ Thiḙ̂n tâm thuô̭c tâ̭p dwa̒n Vingroup, kác kấp hô̭i da̒ zởi thiḙ̂w cho 20 hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w wăl 20 kon bo̒ kái xinh xán. Dêểnh ka̭ ni̒ da̒ ba̒n zaw ản 11 kon bê cho hô̭ thử 2 thew chương chi̒nh va̒ 9 kon bê tiếp tṷc ba̒n zaw tloong thơ̒i zan dêểnh. Hô̭i fổi hơ̭p Ngân ha̒ng CXXH, ngân ha̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n nhâ̭n wí thác cho hô̭i viên wăl tôống zư nơ̭ tlêênh 30 tí dôô̒ng. Bớ nguô̒n kwi̭ hổ chơ̭ nôông zân vâ̭n dôô̭ng ản, Hô̭i cho hô̭i viên wăl lwân chiến tlêênh 35 tliḙ̂w dôô̒ng dớ chăn ruôi za xúc, za kâ̒m. Nhơ̒ rỉ nôông zân kỏ thêm nguô̒n dâ̒w tư fát chiến kinh tể za di̒nh.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Xwân Ti̒nh, Chú ti̭ch Hô̭i NZ xa̭ Ha̭ Bi̒ cho mắt: mă̭c zu̒ mức khôổng ớ diḙ̂ fương chăng df dê̒w, nhưng hô̭i viendeefw tích kư̭c tham za doỏng kóp xâi zư̭ng NTM, úng hô̭ kác wki̭ zo diḙ̂ fương fát dôô̭ng. Dớ dấi meḙnh kác foong tlaw tho duô xâi zư̭ng NTM, thơ̒i zan dêểnh, Hô̭i tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá kác foong tla̒w thi duô kuố Hô̭i, tham za xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng n thôn. Kwa rỉ kóp fâ̒n chung thăi ku̒ng kấp wí, chỉnh kwiê̒n thư̭c hiḙ̂n dươ xa̭ Ha̭ Bi̒ tlớ thee̒nh xa̭ NTM nơng kaw.

Thu Hă̒ng

 


KÁC TIN KHÁC


Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

(HBDT) - Ngă̒i 1/11, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, Vṷ Thi̭ tlươ̒ng tloong nước, Tlung tâm thôông tin kôông ngiḙ̂p va̒ thương ma̭i (Bô̭ Kôông thương), Xớ Kôông thương tính tố chức Hô̭i ngi̭ Kết nổl xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP baw kác diếm zởi thiḙ̂w va̒ baảnh xán fấm OCOP khu vư̭c fiể Bắc năm 2019.

Nơng kaw chất lươ̭ng môi tlươ̒ng tloong xâi zư̭ng nôông thôn mởi

Vẩn dê̒ ô nhiḙ̂m rác thái xinh hwa̭t va̒ rác thái chăn ruôi ta̭i vu̒ng nôông thôn dang la̒ thắch thức ớ nhê̒w diḙ̂ fương, tloong ri kỏ thú dô Ha̒ Nô̭i. Kác zái fáp nhă̒m xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thân thiên môi tlươ̒ng nhơ: thu gom rác thái, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, xứ zṷng thuốc báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t dủng kắch... da̒ ản tha̒nh fổ áp zṷng. Twi nhiên kác diḙ̂ fương chươ hwa̒n tha̒nh tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng thi̒ vấn ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn.