(HBDT) – Ngă̒i 25/4, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí la̒ wiḙ̂c vơ̭i Thươ̒ng chư̭c hwiḙ̂nwí Lương Xơn va̒ La̭c Thwí wê̒l xâi zư̭ng hwiḙ̂n Lương Xơn thee̒nh dô thi̭ lo̭i IV, hwiḙ̂n nôông thôn mởi (NTM) năm 2020; xâi zư̭ng hwiḙ̂n La̭c thwí tlớ thee̒nh hwiḙ̂n NTM . Tham zư̭ buối la̒ wiḙ̂c kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tloong tính.

Tăng kươ̒ng dám báw an twa̒n kôông chi̒nh thwí lơ̭i tlước muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Dỏ la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm dang ản ngă̒nh NN&PTNT, kác diḙ̂ fương va̒ dơn vi̭ liên kwan tích kư̭c chiến khai ta̭i thơ̒i diếm ni̒ nhă̒m chú dôô̭ng dám báw an twa̒n kôông chi̒nh, chấn bi̭ xă̭n xa̒ng kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlước muô̒ mươ lṷ năm 2019

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn chung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Nhửng năm kwa, nhơ̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, nhâ̭n thức, ỉ thức chắch nhiḙ̂m kuố kản bô̭, dáng viên va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân hwiḙ̂n Ki̒ Xơn wê̒l Chương chi̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) thăi dối tích kư̭c. Nhân zân fát hwi vai tlo̒ chú thế tloong dâ̒w tư, nơng kấp, chính chang nha̒ kướ, dươ̒ng la̒ng, ngo̭ xỏm, doỏng kóp ngă̒i kôông, hiển dất la̒ ảng khả zaw thôông, kác kôông chi̒nh ha̒ thơ̒ng nôông thôn. Zu̒ kă̭p nhê̒w khỏ khăn zo thien tai gâi tha, hâ̒w hết kác diḙ̂ fương vấn kỏ chiến biển tích kư̭c tloong fát chiến ha̭ thơ̒ng KT-XH, mô̭ch xổ xa̭ nêw kwiết tâm xâi zư̭ng da̭t chấn xa̭ NTM nơng kaw.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn:Luôn chú dôô̭ng foo̒ng – chôổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw na̭n va̒ xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – UBND hwiḙ̂n La̭c Xơn vươ̒ tố chức hô̭i ngi̭ deẻnh zả kôông tác foo̒ng – chôổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw na̭n (PCTT&TKKN) năm 2018, chiến khai nhiḙ̂m vṷ FCTT&TKKN va̒ xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) năm 2019.

Da̒ Bắc tư̒ng bước xâi zư̭ng nhản hiḙ̂w tâ̭p thế cho nôông xán thể meḙnh

(HBDT) – Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, khỉ hâ̭w khắc ngiḙ̂t, chi̭w nhê̒w ánh hướng kuố thiên tai, nhưng nôông ngiḙ̂p kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc dang vươ̭t khỏ va̒ tlêênh da̒ khới xắc. Hwiḙ̂n tư̒ng bước fát chiến kác chuô̭i zả tli̭, xâi zư̭ng nha̭n hiḙ̂w tâ̭p thế cho xán fấm thể meḙnh

Tăng kươ̒ng dám báw an twa̒n kôông chi̒nh thwí lơ̭i tlước muô̒ mươ lṷ

(HBDT) – Dỏ la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm dang ản ngă̒nh NN&PTNT, kác diḙ̂ fương va̒ dơn vi̭ liên kwan tích kư̭c chiến khai ta̭i thơ̒i diếm ni̒ nhă̒m chú dôô̭ng dám báw an twa̒n kôông chi̒nh, chấn bi̭ xă̭n xa̒ng kác fương ản foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlước muô̒ mươ lṷ năm 2019

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 7/4, UBND tính tố chức Lḙ̂ kôông bổ Kwiết di̭nh Thă̒nh fổ hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM va̒ dỏn bă̒ng kôông nhân kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng NTM năm 2018. Dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng buối lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Vương Di̒nh Hwḙ̂, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú, Tlướng Ban Chí da̭w Tlung ương kác Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zai dwa̭n 2016 – 2020; Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lẳnh da̭w kác bô̭, ngă̒nh T.Ư, diḙ̂ fương va̒ dôông dú nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Zươ̭ paw zân dớ zư̭ rư̒ng
Khu báw tô̒n thiên nhiên Hang Kiê – Pa̒ Ko̒:

(HBDT) – Ngăi khi Fa̒ng A Chiê ớ xỏm Kang, xa̭ Pa̒ Ko̒ vươ̒ chă̭ch tlải fép mô̭ch kâl gô̭ thuô̭c Khu báw tô̒n thiên nhiên (KBTN)Hang Kiê – Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), thôông tin dax leenh choỏng ản thôông bảw dêểnh UBND xa̭ va̒ kản bô̭ Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n. Khâw rỉ lư̭c lươ̭ng chức năng xa̭ va̒ Kiếm lâm diḙ̂ ba̒n khấn chương xác minh, kiếm tla hiḙ̂n tlươ̒ng, thu hô̒i tang vâ̭t dớ zaw kơ kwan chức năng xứ lỉ thew kwi dinh.

Kư̭w chiển binh xa̭ Bắc Xơn lan twá foong tla̒w “Ngă̒i vi̒ dôô̒ng dô̭i”

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i lỉnh kư̭w xa̭ Bắc Xơn (Kim Bôi) khâw khi fṷc viên, xwất ngṷ tlớ wê̒l bắt thăi baw fát chiến kinh tể, chung khức xâi zư̭ng za di̒nh ẩm ro, kwê hương zâ̒w dḙp. Dă̭c biḙ̂t khi̒ đeẻnh ni, dâ̒n tôi ka̭ng fṷc khi̒ tinh thâ̒n tương chơ̭, do̒n kết zúp khad ká wê̒l vâ̭t chất, khức lư̭c, tinh thâ̒n ku̒ng vươn lêênh ta̭w zư̭ng kuô̭c khôổng dối thăi.

Tính Hwa̒ Bi̒nh tăng 4 bơ̭c tloong báng xếp ha̭ng
Kôông bổ chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính năm 2018:

(HBDT) – Khởm 28/3, Foo̒ng Thương ma̭i va̒ Kôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam (VCCI) ku̒ng Kơ kwan Fát chiến Kuốc tể Hwa Ki̒ (USAID) tố chức Lḙ̂ kôông bổ Chí xổ năng lư̭c kă̭nh chănh kấp tính (PCI) năm 2018

Liên kết xán xwất va̒ tiêw thṷ zúp nôông zân iên tâm xán xwất
Hwiḙ̂n La̭c Xơn:

(HBDT) – Kắch ni 6 năm, Kôông ti Tân Lôch fát bắt dâ̒w tliên kết xán xwất – tiêw thu bỉl dó, buô̭p dẳng lể hô̭t kơ̒ng n zân kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn, tâ̭p chung ớ kác vu̒ng Kwiết Thẳng, Kôô̭ng Hwa̒ nhơ Mi̭ Thă̒nh, Văn Ngiḙ̂, Văn Xơn... Bớ ni, ba̒ kon râ̒n kwen, tích ửng vởi chương chi̒nh lirn kết, fiể zwanh ngiḙ̂p la̒ dơn vi̭ kung kấp vâ̭t tư fân bỏn, ki̭ thwâ̭t va̒ baw tiêw to̒n bô̭ xán fấm, nôông zân la̒ ngươ̒i tlư̭c tiếp xán xwất, thu hwă̭ch va̒ kam kết baảnh xán fấm cho zwanh ngiḙ̂p thu muô.

Lơ̒i zái cho ba̒i tỏn fát chiến bê̒n vưng vu̒ng kâl ăn tlải kỏ mủi

(HBDT) - Dêểnh kuổi năm 2018, vu̒ng kâl ăn tlải kỏ mủi (KATKM) kuố tính ản vớ rôô̭ng tôống ziḙ̂n tích khwáng 9.839 ha. Tloong rỉ, tlêênh 47% la̒ ziḙ̂n tích mởi tlôông va̒ thơ̒i ki̒ kiển thiết kơ bán, cho thẩi xư̭ fát chiến meḙnh wê̒l ziḙ̂n tích ku̒ng nhơ kwiết tâm dâ̒w tư kuố kác diḙ̂ fương. Twi nhiên lơ̒i zái cho ba̒i tỏn fát chiến bê̒n vưng lo̭i kâl chú lư̭c ni̒ chăng fái ớ nhửng kon xổ wê̒l ziḙ̂n tích. Thâ̭m chỉ ngươ̭c la̭i, tốc dô̭ za tăng ziḙ̂n tích tloong va̒i năm khânh ni dang tlớ thee̒nh thắch thức fát chiến KATKM kuố to̒n tính.

Hiḙ̂w kwá mô hi̒nh xinh kể kuố fṷ nư̭ xỏm Chiê̒ng

(HBDT) – Chiê̒ng la̒ xỏm tlung tâm kuố xa̭ Lô̭ Xơn, xa̭ vu̒ng xâw khỏ khăn nhất kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Xỏm kỏ 53 hô̭, 238 nhân khâw. Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ 45 hô̭i viên. Tloong nhửng năm kwa Chi hô̭i Fṷ nư̭ xỏm kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hổ chơ̭ fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng. Môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhất la̒ thă̒nh lâ̭p mô hi̒nh xinh kể "Nhỏm chan ruôi kủi, bo̒ xinh xán zôổng bán diḙ̂”.

2 khảng, kim ngă̭ch xwất khấw tăng 15% xong vởi ku̒ng ki̒

(HBDT) – Tloong khảng 2, hwa̭t dôô̭ng thương ma̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ziḙ̂n tha xôi dôô̭ng,tăng tlướng kaw. Nguô̒n ha̒ng kung kấp zô̒i za̒w, da za̭ng, dáp ửng nhu kâ̒w tiêw zu̒ng kuố ngươ̒i zân. Kim ngă̭ch xwất khấw zám nhḙl xo khảng tlước zo lỏ nhê̒w ngă̒i ngí Thết Ngwiên Dản

Xwất hiḙ̂n thêm ba ố zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i xa̭ Thanh Lương – Lương Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 8/3/2019, Tla̭m Chăn ruôi – Thủ i hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Chi lṷc Chăn ruôi – Thủ i tính nhâ̭n ản tin bảw kuố UBND xa̭ Thanh Lương (Lương Xơn): ta̭i 3 hô̭ za di̒nh gô̒m za di̒nh ba̒ Bu̒i Thi̭ Kiên ớ xỏm Xẩw Ha̭, ba̒ Bu̒i Thi̭ Ngwan ớ xỏm Ko̒ Mu va̒ ôông Bu̒i Văn Ta̭ ớ xỏm Xwân Zương kỏ 25 kon kủi zôổng va̒ kủi thi̭t bi̭ ổm chết bất thươ̒ng

Thi̒m hưởng di mởi cho vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w

(HBDT) – Xác di̭nh kâl miể la̒ môô̭ch tloong nhửng kâl tlôông chú lư̭c kuố tính tloong fát chiến kinh tể, tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, tính ha da̒ xâi zư̭ng, fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w miể dươ̒ng. Mṷc dích hưởng dêểnh xán xwất bên vưng, ó chí la̒ vẩn dê̒ vớ rôô̭ng kwi mô ziḙ̂n tích ma̒ ko̒n fái thăi thể zôổng miể ku bă̒ng zôổng mởi kỏ năng xwất kaw hơn, dấi meḙnh kơ zởi hwả dớ ta̭w tha xán fấm kỏ tỉnh kă̭nh chănh kaw. Twi nhiên ka̭ nf, wiḙ̂c fát chiến vu̒ng miể ngwiên liḙ̂w tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ ngwi kơ tiếp tṷc ó da̭t kể hwă̭ch khâw nhê̒w năm khỏ khăn.

Hiḙ̂w kwá liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm kả khôông Da̒

(HBDT) - Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong nhửng hô̒ nhân ta̭w lởn, ziḙ̂n tích ớ tính ha khwáng 8.900 ha, tlái za̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n 19 xa̭ thuô̭c 5 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ. Ớ ni kỏ hḙ̂ thôổng thwí xinh da za̭ng, foong fủ, dác kheḙch, dă̭c biḙ̂t kỏ nhê̒w zôổng kả kwie, dă̭c hư̭w, rất thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến ngê̒ ruôi kả. Thơ̒i zan kwa, kỏ nhê̒w tố chức, kả nhân da̒ dâ̒w tư, liên kiết ruôi kả khôông Da̒ thew chuô̭i zả tli̭, dám báw an twa̒n thư̭c fấm, dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, bước dâ̒w ta̭w xư̭ fát chiến bê̒n vưng.

Ba̒n zaw kâl va̒ hwa zôổng cho kác xa̭ xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Ngă̒i 29/2, Tlung tâm ră̭i ngê̒ va̒ Hổ chơ̭ Nôông zân (Hô̭i Nôông zân tính) fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n dwa̒n Lương Xơn tiển hă̒nh ba̒n zaw hơn 100 kâl kâw tử thơ̒i cho xa̭ Kư Iên, hwiḙ̂n Lương Xơn. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhă̒m hướng ửng chương chi̒nh mṷc tiêw Kuốc za wê̒l xâi zư̭ng Nôông thôn mởi (NTM) va̒ thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh dươ̒ng kâl thanh niên nhân zi̭p fát dôô̭ng khảng Thanh niên năm 2019 ta̭i xa̭ Kư Iên.

Tố hơ̭p tác ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p zúp kha̒ la̒ zâ̒w

(HBDT) – Tố hơ̭p tác (THT) ka dô̒l Iên Ngiḙ̂p ớ xỏm Mu, xa̭ Iên Ngiḙ̂p (La̭c Xơn) ản cho la̒ môô̭ch tloong nhửng mô hi̒nh fát chiến kinh tể tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn. THT la̒ dươ̭c kác thă̒nh viên tlaw dối kỉ thwâ̭t, kinh ngiḙ̂m, chiê xé, hổ chơ̭ kha̒ thi̒m thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm.

Tâ̭p chung chăm xoóc lo̭ va̒ kâl mâ̒w vô̭ xwân

(HBDT) – Thew zư̭ bảw, vṷ dôông xwân 2018 – 2019 ớ miê̒n Bắc la̒ vṷ tlơ̒i ẩm, thơ̒i tiết kỏ thế ziḙ̂n biển fức ta̭p, kỏ niếw hiḙ̂n kư̭c dwan. Dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i xán xwất, Xớ NN&PTNT da̒ kỏ văn bán dê̒ ngi̭ kác diḙ̂ fương tâ̭p chung chí da̭w tốt xán xwất dổi vởi kâl tlôô̒ng vṷ xwân 2019.