(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh


Thể hḙ̂ tlé zơơng hương, bảw kôông ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

Tươ̭ng da̒i ớ tlêênh boo̭ch dô̒l ôông Tươ̭ng, chiê̒w kaw 18m, ản kết kẩw bă̒ng khổi bê tôông vưng, nă̭ng va̒i tlăm tẩn, bớ tiê̒n xắnh lêênh chân tươ̭ng ản thiết kể 79 bêơ̭c, tương ửng 79 muô̒ xwân kuô̭c dơ̒i vi̭ lẳnh tṷ zân tôô̭c.

Ỉ tướng xâi zư̭ng Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chi̒nh thwí diḙ̂n ản hi̒nh thă̒nh bớ xư̭ kiên Bác Hô̒ di thăm Dáng bộ và nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính. Bá da̒ thăm Tlươ̒ng Thanh niên law dô̭ng XHCN, năi thuô̭c diḙ̂n fâ̭n xa̭ Iên Mông (TF Hwa̒ Bi̒nh) baw muô̒ tác za̒w. Nhân zân la̒ môô̭ch be̒ to dươ Bác kwa không. Ớ tlêênh be̒ Bác chỉ thăi thuổng khôông Da̒ ră̒ng: Khâw ni̒ nước nha̒ thôổng nhất, fái chinh fṷc kon khôông ni̒ dớ ngăn za̒w, fṷc vṷ lơ̭i ích nhân zân. Thư̭c hiḙ̂n thiểng Bác ră̭n, khâw ni̒ nhân zân tloong tính va̒ ká nướcvươ̭t kwa baw khỏ khăn, hi xinh, zan khố, kwiết tâm hwa̒n thă̒nh kôông chi̒nh thwí diḙ̂n thể kí, fṷc vṷ xư̭ ngiḙ̂p xâi zưng dất nước khâw ni̒

Ôông Bu̒i Văn Tu̒ng ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn chiê xé: Năm no̒ kớ baw zi̭p xinh nhâ̭t Bác Hô̒, za di̒nh tôi ku̒ng ba̒ kon la̒ng xỏm dê̒w dêểnh thăm, zơơng hương ta̭i Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒, thế hiḙ̂n ti̒nh kám kỉnh iêw vi̭ Cha za̒ zân tôô̭c, ku̒ng la̒ zi̭p dớ zảw zṷc chiê̒n thôổng cho kon chẩw mêê̒nh. Tươ̭ng Da̒i bác Hô̒ la̒ dươ̭c thế hiḙ̂n ti̒nh kám kuố kản bô̭, nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính va̒ khắp nơi dêểnh zơơng hương tướng nhở

Khi̒ ko̒n khôổng, Bác Hô̒ da̒ 4 bâ̭n wê̒l thăm tính Hwa̒ Bi̒nh. Bác kớ ha̒ng chṷc bức thơ, bức diḙ̂n ku̒ng nhửng lơ̒i kăn ză̭n dâ̒i tâm hwiết, dôô̭ng viên kản bô̭, dáng viên, Nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính do̒n kết, thương iêw, zúp dơ̭ kha̒ dê̒w tiển bô̭, kung thi duô law dôô̭ng xán xwất, xâi zưng tính nha̒.

Iểng thew thiểng ră̭i kuố Bác, kản bô̭ va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính luôn gi nhở, thư̭c hiḙ̂n. Dớ ka̭ ni̒ bớ la̒ tính nge̒w, dơ̒i khôổng nhân zân rất khỏ khăn, năi da̒ kỏ xư̭ fát chiến meḙnh. Thể hḙ̂ tlé ản vun dắp, chăm lo, ản hoo̭c hă̒nh dâ̒i dú, dơ̒i khôổng nhân zânó ngư̒ng ản kái thiḙ̂n đi lêênh zâ̒w kỏ.

Zơơng hwa, zơơng hương tlước Tươ̭ng da̒i bác Hô̒ nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, kí niḙ̂m 130 năm xinh nhâ̭t Bác, bă̒ng ti̒nh kám châ̭n tloo̭ng, kỉnh iêw Bác, mối kon zân Hwa̒ Bi̒nh ngwiḙ̂n noi kương Bác, xâi zư̭ng Hwa̒ Bi̒nh ngă̒i ka̭ng di lêênh zâ̒w kỏ nhơ Bác moong dơ̭i.

Linh Chang


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.