(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.


Chi̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) chăm xoóc da̒n thó za di̒nh

Chi̭ Nhung chiê xé: Kuổi năm 2017, khâw khi ngiên kửw bớ kác fương tiḙ̂n chiê̒n thôông, kwa thăm kwan nhửng mô hi̒nh chăn ruôi hiḙ̂w kwá kaw zo Hô̭i fṷ nư̭ thi̭ chẩn Ma̭n Dức tố chức, tôi nhâ̭n thẩi diê̒w kiḙ̂n za di̒nh fu̒ hơ̭p dớ ruôi thó, cho rêênh da̒ ba̒n kôông zẩw wê̒l kwê kái ta̭w dất vươ̒n za di̒nh dớ xâi zư̭ng chuô̒ng tla̭i chăn ruôi thó. Ban dâ̒w 2 ôông ba̒ chí rẳm muô mẩi kon thó mḙ̂ zôổng New Zealand wê̒l ruuôi thứ, lể kinh ngiḙ̂m va̒ thăm zo̒ thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ

Nhơ̒ xư̭ kiên chi̒, zô̒n khức, kwiết tâm cho kôông wiḙ̂c, hai ôông ba̒ chi Nhung râ̒n nẳm chăc ki̭ thwâ̭t chăm xoóc thó. Chi̭ Nhung chiê xé thêm: Dớ thó xinh tlướng, fát chiến tốt, za di̒nh chủ tloo̭ng foo̒ng bêḙ̂nh, tăng kươ̒ng vitamin dớ tăng khức dê̒ khảng cho thó. Chuô̒ng tla̭i fái luôn kheḙch khḙ, thwảng maách wê̒l muô̒ he̒, ẩm wê̒l muô̒ chả. Ză̒nh thơ̒i zan kwan xát, kiếm tla thó ha̒ng ngă̒o. Nểw fát thó bi̭ bêḙ̂nh, kẻm ăn, nho̭c mai, fái tắch da̒n dớ chăm xoóc riêng. Ruôi thó dâ̒w tư ít, thu hô̒i vổn leenh, rất hơ̭p vởi kwi mô chăn ruôi nôông hô̭.

Za di̒nh chi̭ Nhung ka̭ ni̒ kỏ tlêênh 300 kon thó mḙ̂, thó kon. Dă̭c diến dé leenh, môô̭ch năm tthó mḙ̂ dé 6-7 lưở, mối lưở 6-10 kon, khâw khwáng 3-4 khảng ruôi kỏ thế xwất baảnh. Khi̒ ni̒ thó da̭t tloo̭ng lươ̭ng 4-5kg/kon, zả baảnh 90.000 – 120.000 dôô̒ng/kg. Ka̭ ni̒ za di̒nh chi̭ dang kỏ hơn 400m2 chuô̒ng cha̭i, ản dâ̒w tư xâi zư̭ng hwa̒n twa̒n khép kỉn, gô̒m hḙ̂ thôổng chuông ruôi nhốt, mảng ăn tư̭ dôô̭ng. Thu nhâ̭p kuố za di̒nh chi̭ Nhung ốn di̭nh bớ 120 -–50 tliḙ̂w dôô̒ng/năm. Tloong tjơ̒i zan dêểnh, chi̭ Nhung tiếp tṷc vớ rôôngj kwi mô dớ fát chiến ruôi thó vởi xổ lươ̭ng nhê̒w hơn.

Kwiết tâm fát chiến kinh tể za di̒nh hiḙ̂w kwá, chi̭ Nhung ko̒n la̒ hô̭i viên fṷ nư̭ tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i; thư̭c hiḙ̂n tốt kác cú chương, dươ̒ng lổi kuố Dáng, chỉnh xắch fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước. Luôn kới vớ, zúp dơ̭ nhêw hô̭i viên fṷ nư̭ kă̭p hwa̒n kắnh khỏ khăn; hưởng zâ̭n wê̒l ki̭ thwâ̭t, kinh ngiḙ̂m chăn ruôi... Mô hi̒nh ruôi thó kuố za di̒nh chi̭ ản nhê̒w chi̭ em ớ kác nơi dêểnh thăm kwan, hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂m, kwa rỉ, vớ tha hưởng fát chiến kinh tể mởi cho hô̭i viên fṷ nư̭ vươn lêênh la̒ zâ̒w chỉnh dảng

Hô̒ng Zwiên


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.