(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.


Kác dô̠i văn ngê̠ da̒ zoong dêểnh hô̠i ziê̠n 54 tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dă̠c xắc với chú dê̒ ka ngơ̠i Dáng, Bác Hô̒ kỉnh iêw, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̠i tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tươi de̠p... Thew dẻnh zả kuố BTC hô̠i ziê̠n năm năi kác dwa̒n kỏ xư̠ dâ̒w tư ki̠ wơ̒l nô̠i zung, chang vu̠c, da̠w ku̠ va̒ xâi zư̠ng bổ ku̠c chương chi̒nh chă̠t chee̠. Tloong dỏ nhê̒w tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dâ̠m da̒ bán xắc văn wả zât tô̠c nhơ: Khi̒ rỉ - Chiêng Mươ̒ng (vươ̒ng Thi̠nh Lang), Wa bên hoỏl (xa̠ Zân Chú), Bức chanh thố kấm (vươ̒ng Chăm Mát), Thiểng khảw ôi (xa̠ Iên Mông), Tiểng chiêng ngă̒i hô̠i (vươ̒ng Tân Thi̠nh), Hwa̒ tẩw chiêng (xa̠ Xú Ngo̒i), Hwa̒ tẩw nha̠c ku̠ zân tô̠c (xa̠ Thổng Nhất)...


Tiết mc "Tẩw chiêng Zai diê̠w  la̒ngơ̒ng” kuố dơn v x Iên Mông.


BTC tlaw kơ̒ twa̒n dwa̒n cho kác dơn vị tham za Hô̠i ziê̠n NTQC năm 2017.

 

Kết thúc Hô̠i ziê̠n BTC da̒ tlaw 8 zái A, 14 zái B, 18 zái C ớ ká kác thêế lwa̠i ka, muổ, nha̠c va̒ bổ ku̠c cho kác dơn vi̠ kỏ tiết mu̠c xwất xắc. BTC tlaw 2 zái nhất twa̒n dwa̒n cho dơn vi̠ vươ̒ng Thi̠nh Lang va̒ xa̠ Zan Chú, tlaw 4 zái nhi̒, 6 zái ba, 3 zái khwiển khích cho kác dơn vi̠ tham za hô̠i ziê̠n. Wa̒i tha BTC ko̒n tlaw kơ̒ dơn vi̠ tố chức tốt Hô̠i ziê̠n NTQC kấp kơ xớ cho 2 dơn vi̠ lal vươlng Tân Thi̠nh va̒ xa̠ Zân chú

 


                                                                                 Đ.H

KÁC TIN KHÁC


Ba Khan thơ môô̭ng

(HBDT) – Dủng nhơ thên hôốc, xa̭ Ba Khan (Mai Châw) kỏ ziḙ̂n tích hḙp, chí kỏ 3 xỏm: Khan Thươ̭ng, Khan Ha̭ va̒ Khan Ho̒. Bớ khi̒ tính lô̭ 450 ản xâi zư̭ng, meénh dất "nhḙm’ khươ nủi non hwang xơ, chu̒ng diḙ̂p hưởng tha vu̒ng loo̒ng hô̒ mêênh mang ni̒ da̒ ản zu khéch khânh xa dêểnh khảm fả. Vé dḙp hwang xơ kuố nơi ni̒ la̒ baw zu kheéch mê xăi.

250 thiểw nhi tham za “Ngă̒i hô̭i văn hoo̭c do̭c”

(HBDT) - Ngă̒i 13/6, Tlung tâm văn hwả thanh thiểw niên da̒ tố chức Chương chi̒nh "Ngă̒i hô̭i văn hoo̭c do̭c” cho 250 ủn thiểw nhi khu vư̭c vu̒ng zư̭ ản gô̒m kác fươ̒ng, xa̭: Thải Bi̒nh, Chăm Mát, Thổng Nhất, Zân Chú va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Hô̭i tháw khwa ho̭c “Thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh – thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp”

(HBDT) – Ngă̒i 5/6, Xớ VH,TT&DL TỐ CHỨC Hô̭I tháw khwa hoo̭c "Thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh – thư̭c tla̭ng va̒ zái fáp”. Dôô̒ng chỉ Lưw Hwi Linh, Fỏ Zảm dôôc Xớ Văn hwả, Thế thaw va̒ Zu li̭ch chú chi̒ hô̭i tháw. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n Xớ Khwa hoo̭c va̒ Kôông ngḙ̂; Chung tâm XTĐTTM Zu li̭ch tính; Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch tính, Kôông ti Kố fâ̒n zu li̭ch tính, kác tlươ̒ng da̭i hoo̭c Ha̒ Nô̭i

Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Nông zân tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử IX, nhiḙ̂m ki̒ 2018 - 2023

(HBDT) - Da̭i hô̭i da̭i biếw Hô̭i Nông zân tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ ziḙ̂n tha tloong 2 ngă̒i (22 – 23/5) kỏ xư̭ tham zư̭ kuố hơn 200 da̭i biếw tiêw biếw dêểnh bớ kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n

Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ “Thuối tleé vởi fáp lwâ̭t” va̒ wee chanh kố dô̭ng tiên chiê̒n fáp lwâ̭t ta̭i xa̭ Hang Kiê

(HBDT) – Hwiḙ̂n dwa̒n Mai Châw vướ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Thuối tleé vởi fáp lwâ̭t” va̒ wee chanh kố dô̭ng tiên chiê̒n fáp lwâ̭t ta̭i xa̭ Hang Kiê