(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.


Kác dô̠i văn ngê̠ da̒ zoong dêểnh hô̠i ziê̠n 54 tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dă̠c xắc với chú dê̒ ka ngơ̠i Dáng, Bác Hô̒ kỉnh iêw, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̠i tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tươi de̠p... Thew dẻnh zả kuố BTC hô̠i ziê̠n năm năi kác dwa̒n kỏ xư̠ dâ̒w tư ki̠ wơ̒l nô̠i zung, chang vu̠c, da̠w ku̠ va̒ xâi zư̠ng bổ ku̠c chương chi̒nh chă̠t chee̠. Tloong dỏ nhê̒w tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dâ̠m da̒ bán xắc văn wả zât tô̠c nhơ: Khi̒ rỉ - Chiêng Mươ̒ng (vươ̒ng Thi̠nh Lang), Wa bên hoỏl (xa̠ Zân Chú), Bức chanh thố kấm (vươ̒ng Chăm Mát), Thiểng khảw ôi (xa̠ Iên Mông), Tiểng chiêng ngă̒i hô̠i (vươ̒ng Tân Thi̠nh), Hwa̒ tẩw chiêng (xa̠ Xú Ngo̒i), Hwa̒ tẩw nha̠c ku̠ zân tô̠c (xa̠ Thổng Nhất)...


Tiết mc "Tẩw chiêng Zai diê̠w  la̒ngơ̒ng” kuố dơn v x Iên Mông.


BTC tlaw kơ̒ twa̒n dwa̒n cho kác dơn vị tham za Hô̠i ziê̠n NTQC năm 2017.

 

Kết thúc Hô̠i ziê̠n BTC da̒ tlaw 8 zái A, 14 zái B, 18 zái C ớ ká kác thêế lwa̠i ka, muổ, nha̠c va̒ bổ ku̠c cho kác dơn vi̠ kỏ tiết mu̠c xwất xắc. BTC tlaw 2 zái nhất twa̒n dwa̒n cho dơn vi̠ vươ̒ng Thi̠nh Lang va̒ xa̠ Zan Chú, tlaw 4 zái nhi̒, 6 zái ba, 3 zái khwiển khích cho kác dơn vi̠ tham za hô̠i ziê̠n. Wa̒i tha BTC ko̒n tlaw kơ̒ dơn vi̠ tố chức tốt Hô̠i ziê̠n NTQC kấp kơ xớ cho 2 dơn vi̠ lal vươlng Tân Thi̠nh va̒ xa̠ Zân chú

 


                                                                                 Đ.H

KÁC TIN KHÁC


Lă̱ng ngỏ tlước kẳi thốch la̒ng bích wa̱ zu li̱ch kô̱ng dô̒ng Hái Xơn

(WBDT) – Dwa̱n khả za̒i 800m kuố 15 hô̱ zân thuô̱c tố liên za xổ 7, thông Hái Xơn, xa̱ Mai Hi̱ch (Mai Châw) tlước ni dâ̒i lôô̒ng dít mân kó mo̱c. Zưởi nhửng ba̒n thăi kuố 27 xinh viên ti̒nh ngwiê̱n dêểnh bớ Da̱i ho̱c Mỉ thwâ̱t Kông nghiê̱p Ha̒ Nô̱i, bán la̒ng da̒ đối mâ̒w bă̒ng nhửng bức chanh dâ̒i mâ̒w xắc kuô̱c khôổng, văn wả dă̱c chưng kuố ngươ̒i Thải, vui tươi va̒ xinh dô̱ng.

Liên wan la̒ng zu li̠ch kô̠ng dô̒ng tiêw biếw xe̠ tố chức ta̠i wiê̠n Mai Châw

(HBĐT) - Liên wan xe̠ kỏ mô̠ch xổ wa̠t dô̠ng chỉnh la̒: liên wan kác dô̠i văn ngê̠ va̒ chi̒nh ziê̠n chang vu̠c zân tô̠c; thi thwiết minh zu li̠ch zởi thiê̠w wơ̒l la̒ng zu li̠ch kô̠ng dô̒ng tiêw biếw; tlưng bă̒i zan ha̒ng zởi thiê̠w xán vấm văn wả zu li̠ch, kwa̒ lưw niê̠m va̒ tli̒nh ziê̠n thaw tác ngê̒ thú kông; tlưng bă̒i chiến la̠m ánh zu li̠ch Wa̒ Bi̒nh va̒ kác tính khu vư̠c Tâi Bắc vớ rô̠ng; thi nổ kác mỏn ăn zởi thiê̠w ấm thư̠c diê̠ vương; hô̠i tháw khwa ho̠c wơ̒l di̠nh hưởng, zái váp xâi zư̠ng vát chiến bê̒n vưng lo̠i hi̒nh zu li̠ch kô̠ng dô̒ng vu̒ng Tâi Bắc

Thăm Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Ớ xa̱ Iên Mông (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh), ngăi bên bang kuốc lô̱ 70, khươ ba̱i rố xanh múch mă̱t nối lêênh mải ngỏi dó kuố Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh. Khu Zi tích rô̱ng 3.335m2 ản xâi zư̱ng thew vong kách nha̒ ớ chiêln thôổng hưởng ngỏ thắng tha khôông Da̒

Tố chức tloo̱ng thế lê̱ kí niê̱m 55 ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Khởm 17/8 ta̱i tlươ̒ng PTDT Nội chủ tính Wa̒ Bi̒nh, Tính wí, HĐND, UBND, Wí Ban MTTQ tính da̒ tố chức tloo̱ng thế Lê̱ kí niê̱m 55 năm ngă̒i Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh

Xớ VH-TT&DL da̒ tố chức hô̠i ngi̠ xơ kết kông tác 6 khảng dâ̒w năm, chiến khai nhiê̠m vu̠ 6 khảng kuổi năm 2017

6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT& DL da̒ la̒ tốt kông tác tham mưw cho Tính úy, UBND tính ki̠p thơ̒i ban ha̒nh kác văn bán chí da̠w, nơng kaw hiê̠w lư̠c kông tác QLNN dổi vởi lỉnh vư̠c VH-TT&DL. Tloong lỉnh vư̠c văn wả, to̒n tính da̒ tố chức 58 lê̠ hô̠i chiê̒n thôổng, vu̠c zư̠ng 4 lê̠ hô̠i, tlaw bă̒ng xếp ha̠ng zi tích li̠ch xứ văn wả kấp tính cho 4 zi tích.

Tlôông wa kánh - Tla̒w lưw mởi kuố ủn ma̠ng kông xớ

Chi̠ Vủ Thi̠ Zung vổn la̒ zảw viên ớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, nha̒ ớ vươ̒ng Tân Thi̠nh mê chi̠ Zung la̒ khéch kwen ta̠i kướ ha̒ng wa khu vư̠c vươ̒ng Thải Bi̒nh. Dê̒w dê̒w nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n, chị Zung thi̒m dêểnh ha̒ng wa ni̒ dớ ngẳm, lươ̠ cho̠n nhửng zôổng wa mởi wơ̒l tlôông. Chi̠ Zung bô̠: Nha̒ ó kỏ nhê̒w dất nhưng vi̒ ươ wa, kâl kánh, ngăi bớ khi̒ xâi nha̒, za di̒nh da̒ thiết kêể dớ to̒n bô̠ xân thươ̠ng tlớ the̒nh khu wâ̒l tlêênh kaw. Wa̒i tha, ta̠i kác ban kông, nha̒ chi̠ tâ̠n zu̠ng dớ tlôông wa. Ni la̒ kông wiê̠c iêw thích mổi ngă̒i kuổi twâ̒n la̒ chăm, ngoỏ nhửng châ̠w wa kánh