(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.


Kác dô̠i văn ngê̠ da̒ zoong dêểnh hô̠i ziê̠n 54 tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dă̠c xắc với chú dê̒ ka ngơ̠i Dáng, Bác Hô̒ kỉnh iêw, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̠i tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tươi de̠p... Thew dẻnh zả kuố BTC hô̠i ziê̠n năm năi kác dwa̒n kỏ xư̠ dâ̒w tư ki̠ wơ̒l nô̠i zung, chang vu̠c, da̠w ku̠ va̒ xâi zư̠ng bổ ku̠c chương chi̒nh chă̠t chee̠. Tloong dỏ nhê̒w tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dâ̠m da̒ bán xắc văn wả zât tô̠c nhơ: Khi̒ rỉ - Chiêng Mươ̒ng (vươ̒ng Thi̠nh Lang), Wa bên hoỏl (xa̠ Zân Chú), Bức chanh thố kấm (vươ̒ng Chăm Mát), Thiểng khảw ôi (xa̠ Iên Mông), Tiểng chiêng ngă̒i hô̠i (vươ̒ng Tân Thi̠nh), Hwa̒ tẩw chiêng (xa̠ Xú Ngo̒i), Hwa̒ tẩw nha̠c ku̠ zân tô̠c (xa̠ Thổng Nhất)...


Tiết mc "Tẩw chiêng Zai diê̠w  la̒ngơ̒ng” kuố dơn v x Iên Mông.


BTC tlaw kơ̒ twa̒n dwa̒n cho kác dơn vị tham za Hô̠i ziê̠n NTQC năm 2017.

 

Kết thúc Hô̠i ziê̠n BTC da̒ tlaw 8 zái A, 14 zái B, 18 zái C ớ ká kác thêế lwa̠i ka, muổ, nha̠c va̒ bổ ku̠c cho kác dơn vi̠ kỏ tiết mu̠c xwất xắc. BTC tlaw 2 zái nhất twa̒n dwa̒n cho dơn vi̠ vươ̒ng Thi̠nh Lang va̒ xa̠ Zan Chú, tlaw 4 zái nhi̒, 6 zái ba, 3 zái khwiển khích cho kác dơn vi̠ tham za hô̠i ziê̠n. Wa̒i tha BTC ko̒n tlaw kơ̒ dơn vi̠ tố chức tốt Hô̠i ziê̠n NTQC kấp kơ xớ cho 2 dơn vi̠ lal vươlng Tân Thi̠nh va̒ xa̠ Zân chú

 


                                                                                 Đ.H

KÁC TIN KHÁC


Khai chương tlưng bă̒i hiê̱n vâ̱t, tư liê̱w bảw ta̒ng, tlưng bă̒i khéch, bảw chú dê̒ wơ̒l “Văn wả Wa̒ Bi̒nh”

(WBDT) – Ngă̒i 17/10, UBND tính tố chức khai chương tlưng bă̒i hiê̱n vâ̱t, tư liê̱w bảw ta̒ng, tlưng bă̒i khéch, bảw chú dê̒ wơ̒l "Văn wả Wa̒ Bi̒nh” va̒ chiến la̱m ánh de̱p zu li̱ch Wa̒ Bi̒nh năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w: Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính, kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w kác Xớ, Ban. nga̒nh, dwa̒n thế tính va̒ dông dáw kác ủn ho̱c xinh tlêênh diê̱ ba̒n.

Khai ma̱c Liên wan la̒ng zu li̱ch kô̱ng dô̒ng kác tính Tâi Bắc vớ rôô̱ng năm 2017

(WBDT) – Thổl ngă̒i 7-10, tai xân vâ̱n dô̱ng wiê̱n Mai Châw, Bô̱ VH-TT&DL da̒ vổi hơ̱p mân UBND tính tố chức Liên wan la̒ng zu li̱ch kô̱ng dô̒ng kác tính Tâi Bắc vớ rôô̱ng năm 2017

Tưng bư̒ng Dêm hô̠i Tlăng ră̒m tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh năm 2017

(WBĐT) – Thổl 3/10, Tha̒nh dwa̒n Wa̒ Bi̒nh, Vo̒ng Zảw zu̠c – Da̒w ta̠w Tha̒nh vổ, Nha̒ hát Thiểw nhi tính da̒ vổi hơ̠p tố chức "Dêm hô̠i Tlăng ră̒m” tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh năm 2017. Tham zư̠ chương chi̒nh kỏ da̠i ziê̠n lảnh da̠w Tính dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; lảnh da̠w Tha̒nh wí, UBND; kác ban, nga̒nh dwa̒n thế kuố Tha̒nh vổ va̒ tlêênh 3.000 thiểw nhi tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh

Ngiê̠m thu ba̒n zaw zư̠ ản tôn ta̠w zi tích li̠ch xứ nha̒ tu̒ Wa̒ Bi̒nh

(WBĐT) - Ngă̒i 27/9 Xớ VH&DL tính da̒ tố chức Hô̠i nghi̠ ngiê̠m thu, ba̒n zaw zư̠ ản zi tích li̠ch xứ nha̒ tu̒ Wa̒ Bi̒nh nă̒m tlêênh diê̠ ba̒n Vươ̒ng Tân Thi̠nh (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh). Dểnh zư̠ kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw tính wí, Xớ VH,TT&DL

Homestay – diếm nhẩn zu li̱ch Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – La̒ ngươ̒i di zu li̱ch nhê̒w đươ̱c, dểnh nhê̒w tính, tha̒nh vổ tloong ká nước, tlái ngiê̱m lo̱i hi̒nh zu li̱ch homestay ớ Wa̒ Bi̒nh, enh Vủ Hô̒ng Kwân (tha̒nh vổ Hô̒ Chỉ Minh) kỏ nhê̒w kám nhâ̱n.

Lă̱ng ngỏ tlước kẳi thốch la̒ng bích wa̱ zu li̱ch kô̱ng dô̒ng Hái Xơn

(WBDT) – Dwa̱n khả za̒i 800m kuố 15 hô̱ zân thuô̱c tố liên za xổ 7, thông Hái Xơn, xa̱ Mai Hi̱ch (Mai Châw) tlước ni dâ̒i lôô̒ng dít mân kó mo̱c. Zưởi nhửng ba̒n thăi kuố 27 xinh viên ti̒nh ngwiê̱n dêểnh bớ Da̱i ho̱c Mỉ thwâ̱t Kông nghiê̱p Ha̒ Nô̱i, bán la̒ng da̒ đối mâ̒w bă̒ng nhửng bức chanh dâ̒i mâ̒w xắc kuô̱c khôổng, văn wả dă̱c chưng kuố ngươ̒i Thải, vui tươi va̒ xinh dô̱ng.