(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.


Kác dô̠i văn ngê̠ da̒ zoong dêểnh hô̠i ziê̠n 54 tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dă̠c xắc với chú dê̒ ka ngơ̠i Dáng, Bác Hô̒ kỉnh iêw, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̠i tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tươi de̠p... Thew dẻnh zả kuố BTC hô̠i ziê̠n năm năi kác dwa̒n kỏ xư̠ dâ̒w tư ki̠ wơ̒l nô̠i zung, chang vu̠c, da̠w ku̠ va̒ xâi zư̠ng bổ ku̠c chương chi̒nh chă̠t chee̠. Tloong dỏ nhê̒w tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dâ̠m da̒ bán xắc văn wả zât tô̠c nhơ: Khi̒ rỉ - Chiêng Mươ̒ng (vươ̒ng Thi̠nh Lang), Wa bên hoỏl (xa̠ Zân Chú), Bức chanh thố kấm (vươ̒ng Chăm Mát), Thiểng khảw ôi (xa̠ Iên Mông), Tiểng chiêng ngă̒i hô̠i (vươ̒ng Tân Thi̠nh), Hwa̒ tẩw chiêng (xa̠ Xú Ngo̒i), Hwa̒ tẩw nha̠c ku̠ zân tô̠c (xa̠ Thổng Nhất)...


Tiết mc "Tẩw chiêng Zai diê̠w  la̒ngơ̒ng” kuố dơn v x Iên Mông.


BTC tlaw kơ̒ twa̒n dwa̒n cho kác dơn vị tham za Hô̠i ziê̠n NTQC năm 2017.

 

Kết thúc Hô̠i ziê̠n BTC da̒ tlaw 8 zái A, 14 zái B, 18 zái C ớ ká kác thêế lwa̠i ka, muổ, nha̠c va̒ bổ ku̠c cho kác dơn vi̠ kỏ tiết mu̠c xwất xắc. BTC tlaw 2 zái nhất twa̒n dwa̒n cho dơn vi̠ vươ̒ng Thi̠nh Lang va̒ xa̠ Zan Chú, tlaw 4 zái nhi̒, 6 zái ba, 3 zái khwiển khích cho kác dơn vi̠ tham za hô̠i ziê̠n. Wa̒i tha BTC ko̒n tlaw kơ̒ dơn vi̠ tố chức tốt Hô̠i ziê̠n NTQC kấp kơ xớ cho 2 dơn vi̠ lal vươlng Tân Thi̠nh va̒ xa̠ Zân chú

 


                                                                                 Đ.H

KÁC TIN KHÁC


Khai hô̭i chuô̒ Tiên, xa̭ Fủ La̭w, wiḙ̂n La̭c Thwí năm 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 19/2 (tức môô̒ng 4 Thết Mâ̭w Tất), Ban tố chức kác lḙ̂ hô̭i wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức lḙ̂ khai hô̭i chuô̒ Tiên, xa̭ Fṷ La̭w, wiḙ̂n La̭c Thwí năm 2018. Tham zư̭ lḙ̂ khai hô̭i kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, wiḙ̂n La̭c Thwí ku̒ng rất dôông ngươ̒i zân, zu khéch thâ̭p fương, tăng ni, fâ̭t tứ khânh xa dê̒w wơ̒l tham zư̭

Khai mạc lệ hội Khai Ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2018

Ngă̒i 23/2 tức mô̒ng 8 thết âm lịch, UBND xa̭ Fong Fủ wiḙ̂n Tân La̭c tố chức lḙ̂ hô̭i Khai Ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2018 tại xỏm Li̭, xa̭ Fong Fủ wiḙ̂n Tân La̭c. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hwiḙ̂n wỉ, UBND wiḙ̂n, kác xớ, ban, nga̒nh tloong tính va̒ rất dôông nhân zân tl mân wa̒i wiḙ̂n

Độc đáo bảo tàng di sản văn hóa Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Tọa lạc trên vùng đất cao thoáng, thuộc tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình với khuôn viên rộng hơn 4.000 m2, Bảo tàng di sản văn hóa Mường là nơi trưng bày giới thiệu về di sản văn hóa Mường, trong đó có nhiều hiện vật quý có niên đại hàng nghìn năm.


Khai chương tour zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Ngă̒i 11/1, Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ khai chương tuor zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh 

Nhi̭p khôổng mởi ớ thôn Bu̒i Tlảm

(WBDT) – Kỏ tôống 141 hô̭, 699 nhân khấw, thu nhâ̭p kuố 77% hô̭ chú iểw bớ chăn ruôi, chô̒ng cho̭t, dêểnh ni bi̒nh kwân thu nhâ̭p ớ thôn Bu̒i Tlảm (xa̭ Hwa̒ Xơn – Lương Xơn) da̒ da̭t 30 tliḙ̂w dô̒ng/ngươ̒i/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 2,1% thew tiêw chỉ mởi