(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.


Kác dô̠i văn ngê̠ da̒ zoong dêểnh hô̠i ziê̠n 54 tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dă̠c xắc với chú dê̒ ka ngơ̠i Dáng, Bác Hô̒ kỉnh iêw, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước, ka ngơ̠i tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tươi de̠p... Thew dẻnh zả kuố BTC hô̠i ziê̠n năm năi kác dwa̒n kỏ xư̠ dâ̒w tư ki̠ wơ̒l nô̠i zung, chang vu̠c, da̠w ku̠ va̒ xâi zư̠ng bổ ku̠c chương chi̒nh chă̠t chee̠. Tloong dỏ nhê̒w tiết mu̠c ka, muổ, nha̠c dâ̠m da̒ bán xắc văn wả zât tô̠c nhơ: Khi̒ rỉ - Chiêng Mươ̒ng (vươ̒ng Thi̠nh Lang), Wa bên hoỏl (xa̠ Zân Chú), Bức chanh thố kấm (vươ̒ng Chăm Mát), Thiểng khảw ôi (xa̠ Iên Mông), Tiểng chiêng ngă̒i hô̠i (vươ̒ng Tân Thi̠nh), Hwa̒ tẩw chiêng (xa̠ Xú Ngo̒i), Hwa̒ tẩw nha̠c ku̠ zân tô̠c (xa̠ Thổng Nhất)...


Tiết mc "Tẩw chiêng Zai diê̠w  la̒ngơ̒ng” kuố dơn v x Iên Mông.


BTC tlaw kơ̒ twa̒n dwa̒n cho kác dơn vị tham za Hô̠i ziê̠n NTQC năm 2017.

 

Kết thúc Hô̠i ziê̠n BTC da̒ tlaw 8 zái A, 14 zái B, 18 zái C ớ ká kác thêế lwa̠i ka, muổ, nha̠c va̒ bổ ku̠c cho kác dơn vi̠ kỏ tiết mu̠c xwất xắc. BTC tlaw 2 zái nhất twa̒n dwa̒n cho dơn vi̠ vươ̒ng Thi̠nh Lang va̒ xa̠ Zan Chú, tlaw 4 zái nhi̒, 6 zái ba, 3 zái khwiển khích cho kác dơn vi̠ tham za hô̠i ziê̠n. Wa̒i tha BTC ko̒n tlaw kơ̒ dơn vi̠ tố chức tốt Hô̠i ziê̠n NTQC kấp kơ xớ cho 2 dơn vi̠ lal vươlng Tân Thi̠nh va̒ xa̠ Zân chú

 


                                                                                 Đ.H

KÁC TIN KHÁC