(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến KT-XH tloong diê̒w kiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, mê hwiḙ̂n Mai Châw vấn da̭t ản nhửng kết kwá dảng gi nhâ̭n.


Ngươ̒i zân xa̭ Tân Tha̒nh (Maii Châw) bi̭ ắnh hướng zi̭ch Covid-19 thư̭c hiḙ̂n kác thú tṷc dớ nhâ̭n thiê̒n hổ chơ̭ thew nGi̭ kwiết xổ 42/NQ-CP kuố Chỉnh fú.

Zwi chi̒ da̒ tăng tlướng

"Nhửng khảng dâ̒w năm,tlước ziển biển fức ta̭p kúo ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19, kỏ xư̭ chú dôô̭ng, linh hwa̭ tl thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp chí da̭w, diê̒w hă̒nh, xư̭ dôô̒ng loo̒ng, kwiết tam kaw kuố to̒n Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ ngươ̒i zân, cho rêênh ti̒nh hi̒nh KT-XH kuố hwiḙ̂n tiếp tṷc zư̭ ốn di̭nh, zwi chi̒ da̒ tăng tlướng” – Dôô̒ng chỉ Ha̒ Văn Zi, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí nhẩn meḙnh.

9 khảng dâ̒w năm năi, tôống zả tli̭ xán xwất kuố hwiḙ̂n ước thư̭c hiḙ̂n 1.992 tí dôô̒ng, da̭t 65,55% kể hwă̭ch, bă̒ng 114,27 xo ku̒ng ky̒ năm 2019. Tloong rỉ zả tli̭ xán xwất nôông lâm, thwí xán 665 tí dôô̒ng, dath 66,63% kể hwă̭ch, bă̒ng 125,52 xo ku̒ng ki̒, zả tli̭ xán xwất KN-XZ, TTKN 667 tí dôô̒ng, da̭t 62,92% kể hwă̭ch…. Mă̭c zu̒ chi̭w ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, xoong xán xwất KN-TTKN kuố hwiḙ̂n tiếp tṷc fát chiến ốn di̭nh, kỏ 774 kơ xớ.

Tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p, hwiḙ̂n hổ chơ̭c kác xa̭ thư̭c hiḙ̂n 20 mô hi̒nh, tôống kinh fỉ 3,5 tí dôô̒ng, nhơ mô hi̒nh tlôông bắp kái tlải vṷ aớ xa̭ Tha̒nh Xơn, zươ lê Ha̒n Kwuốc ớ Xăm Khwe̒, zươ hẩw Mai Ha̭…

Nhă̒m thúc dấi xán xwất, thảw khớ khỏ khăn cho kác nha̒ dâ̒w tư, hwiḙ̂n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tốt wiḙ̂c hưởng zâ̭n, hổ chơ̭ nha̒ dâ̒w tư thư̭c hiḙ̂n kác zư̭ ản tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tloong 9 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n da̒ tham za ỉ kiển kôô̒ng tính baw 6 zư̭ ản ngiên kửw kháw xát, xin chú chương dâ̒w tư tlêênh diḙ̂ ba̒n tôống xổ vổn hơn 1.700 tí dôô̒ng.

Hwiḙ̂n tâ̭p chung chí da̭w ki̭p thơ̒i kác ngă̒nh, kác kấp, diḙ̂ fương chiến khai thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Thông tin ki̭p thơ̒i wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh dớ ngươ̒i zân iên tâm, tleẻnh gâi tâm lỉ hwang mang tloong nhân zân.

Nhơ̒ xư̭ kwiết liḙ̂t baw kuô̭c kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, Mai Châw da̒ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá "mṷc tiêw kép” vươ̒ foo̒ng chôổng zi̭ch hiḙ̂w kwá, vươ̒ zwi chi̒ fát chiến KT-XH ốn di̭nh.

Tiếp tṷc la̒ la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n

Thew dôô̒ng chỉ Ha̒ Thi̭ Hwa̒, Tlướng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n, mă̭c zu̒ chi̭w ánh hướng, tác dôô̭ng rất lởn kuố zi̭ch Covid-19, nhưng Mai Châw luôn ản cho la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố zu kheéch.

Thew eenh Ha̒ Ma̭nh Kươ̒ng, zu kheéch dêểnh bớ Ha̒ Nô̭i chiê xé: Dêểnh Mai Châw nhê̒w bâ̭n, tôi thẩi kắnh dḙp, hấp zâ̭n, khôông khỉ tloong lee̒nh, kuô̭c khôổng thanh bi̒nh, ngươ̒i zân hiê̒n, chất fác.

Chính iểw tổ ni̒ da̒ thee̒nh lư̭c hấp zâ̭n zu kheéch dêểnh kôông Mai Châw. Eenh Ngwiḙ̂n Thanh Twẩn, kwán lỉ ku zu li̭ch Ba Khan Village, xỏm Khảnh Ha̭, xa̭ Xơn Thwí cho mắt: Zo thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp chôổn zi̭ch cho rêênh lươ̭ng kheéch nước wa̒i dêểnh ó kỏ. Kheéch zu li̭ch nô̭i diḙ̂ vấn dêểnh.

Thew thôổng kê kuố UBNZ hwiḙ̂n, tloong 9 khảng năm năi, hwiḙ̂n da̒ dỏn 65.785 lươ̭t kheéch dêểnh tham kwan zu li̭ch. Tloong rỉ kheéch kwuốc tể 11.909 lươ̭t kheéch, kheéch nô̭i diḙ̂ 53.876 lươ̭t mo̭l. Tôống zwănh thu zu li̭ch ước da̭t tlêênh 48 tia dôô̒ng. Xo ku̒ng ki̒ năm 2019, twi zám meḙnh, xong vấn la̒ diếm tlảng tlêênh bán dô̒ zu li̭ch kuố tính.

Ma̭nh Hu̒ng


KÁC TIN KHÁC


Fổ Ngiḙ̂ Zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Ản xáp nhâ̭p bớ xỏm Ngiḙ̂ va̒ fổ Zân Chú ku, fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ 181 hô̭, 702 nhân khấw, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 54,7%. Thôông kwa tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng To̒n zân xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh ản kản bô̭, nhân zân hướng ửng, tham za tích kư̭c.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Bưới Ka̭i moong ản tiếp thêm nguô̒n lư̭c

(HBDT) – Bớ kuổi năm 2019, xỏm Bưới Ka̭i, xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) chỉnh thức khai chương diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Ku̒ng mân xỏm Lwi̭ Ái – xa̭ Foong Fủ, xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, Bưới Ka̭i tlớ thee̒nh 1 tloong 3 mô hi̒nh diếm ZLKD ản dươ baw hwa̭t dôô̭ng.