(WBDT) – Ngă̒i 11/1, Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ khai chương tuor zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh 


Zu khéch zi chiến bă̒ng zu thwiê̒n bớ káng Thung Nai dêểnh Dê̒n chú Thác Bơ̒ mân bán Ngo̒i


Tham kwan, muô nông xán zo ngươ̒i zân diḙ̂ fương la̒ tha


Zu khéch chái ngiḙ̂m kác hwa̭t dôô̭ng thế thaw chơ̒ rác

Hô̒ Wa̒ Bi̒nh ản Thú tưởng fê diḙ̂t la̒ khu vư̭c zu li̭ch kuốc za bớ khảng 8/2016. Khảng 4/2016 Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai mân zư̭ ản: Khu zu li̭ch thiên nhiên Robinxơn, dáw Khung, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) mân Khu báw tô̒n văn wả zân tô̭c Mươ̒ng, fát chiến zu li̭ch xinh thải kaw kấp bán Ngo̒i – Vi̒nh Ngo̒i Hwa. Ni la̒ hal khu zu li̭ch tloo̭ng diếm, tlung tâm tloong kwi hwa̭ch khu zu li̭ch kuốc za Hô̒ Wa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha Kông ti hổ chơ̭ cho 10 hô̭ zân ta̭i bán Ngo̒i la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng – homestay thew foong kách văn hwả dă̭c chưng zân tô̭c Mươ̒ng, chiến khai hḙ̂ thôổng bui chơi zải chỉ chơ̒ rác – kôông viên rác bơm hơi mân nhê̒w lo̭i hi̒nh thế thaw mă̭t rác khác.

Tour zu li̭ch tâm linh mân chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n hô̒ Wa̒ Bi̒nh ản Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh kỉ kết hơ̭p tác dô̭c kwiê̒n, zwi nhất mân Liên minh Hwa̒ Bi̒nh – VTC. Ni la̒ Da̭i lỉ kấp I kuố Hwa̒ Bi̒nh tourist tloong chiến khai chỉnh xách baảnh ha̒ng mân chiê̒n thôông zởi thiḙ̂w xán fấm zu li̭ch Hô̒ Wa̒ Bi̒nh dêênh mân khéch zu li̭ch tloong mân wa̒i nước. Ngăi tloong ngă̒i khai chương tour zu li̭ch tâm linh mân chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh da̒ dỏn tiến khânh 300 zu khéch dêểnh tham kwan mân chái ngiḙ̂m. Tloong tour, zu khéch ản di zu thwiê̒n bớ káng Thung Nai lêênh dê̒n Ba̒ Chuổ Thác Bơ̒ tham kwan, dơng lḙ̂. Tiếp rỉ zu khéch tham kwan bán Ngo̒i – diếm zu li̭ch văn wả kôô̭ng dôô̒ng zân tô̭c Mươ̒ng, tham kwan chơ̭ kwê, ngỏ mo̭l zân diḙ̂ fương chi̒nh ziḙ̂n ngê̒ thú kôông, zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂, thướng thức ấm thư̭c zân tô̭c.

Nhân zi̭p ni̒, Kông ti CP Dâ̒w tư zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh kôông bổ hḙ̂ thôổng tour, twiển zu li̭ch 2018: Bớ khảng 1 dêểnh 15/4: Chương chi̒nh "Zu li̭ch tâm linh – chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hôe Wa̒ Bi̒nh”. Bớ 30/4-30/8: Chương chi̒nh "Bui he̒ xôi dôô̭ng ku̒ng kôông viên dác nối Hô̒ Wa̒ Bi̒nh”. Bớ 2/9-30/12: Chương chi̒nh "Wơ̒l mân kô̭i nguô̒n”

Vởi kác tour, zu khéch ản chái ngiḙ̂m to̒n bô̭ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng, kết hơ̭p kác lo̭i hi̒nh nhơ: treking, da̭p xe da̭p, KayaKing,… dớ khai thác thi̭ tlươ̒ng khéch tloong nước mân nước wa̒i, dă̭c biḙ̂t la̒ khéch Châw Âw.

`                                                               Hô̒ng Ngo̭c

KÁC TIN KHÁC


Thết Kơm De – Nét văn hwả dă̭c xắc kuố ngươ̒i Mươ̒ng La̭c Thi̭nh

(HBDT) – Ha̒ng năm kứ paw ngă̒i 26 khảng 10 âm li̭ch, ngươ̒i zân Mươ̒ng Râ̭m, xa̭ La̭c Thi̭nh, hwiḙ̂n Iên Thwí tố chứ Thết kơm De thew chiê̒n thôổng.

Mai Châw: Tôống zwanh thu zu li̭ch năm 2018 ước da̭t 107,6 tí dôô̒ng

(HBDT) – La̒ diḙ̂ zanh zu li̭ch văn hwả nối thiểng ku̒ng fát chiến zu li̭ch xinh thải, la̒ng ngê̒, báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, hwiḙ̂n Mai Châw la̒ diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n zu kheéch tloong nước va̒ kuốc tể.

Báw vḙ̂ va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích li̭ch xứ văn hwả – kâ̒n xư̭ chung thăi

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ hḙ̂ thôổng zi xán văn hwả foong fủ, da za̭ng. Dêểnh ka̭ ni̒ tính kỏ 41 zi tích ản xếp ha̭ng kấp kuốc za. Ni la̒ ta̒i ngwiên vô zả, la̒ nê̒n táng tinh thâ̒n, dôô̭ng lư̭c dớ fát chiến diḙ̂ fương. Twi nhiên, thew thơ̒i zan, kác zi tích râ̒n thuổng kấp, wiḙ̂c fát hwi kác zả tli̭ kuố zi tích kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Chung thăi, kóp khức dớ báw tô̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi tích văn hwả, i̭ch xứ la̒ wiḙ̂c kâ̒n thiết dớ bắc kâ̒w nổl kwả khử – hiḙ̂n ta̭i – tương lai va̒ ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến tính ha.

Kaw Răm dỏn nhâ̭n zanh hiḙ̂w da̭t chwấn nông thôn mởi va̒ kí niḙ̂m 50 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p xa̭

(HBDT) – Khởm 15/11, ta̭i Nha̒ văn hwả xa̭ Kaw Răm, UBND hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Lḙ̂ kôông bổ xa̭ Kaw Răm dat chwấn NTM kí niḙ̂m 50 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p xa̭ (15/11/1968 – 15/11/2018). Dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng kỏ lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, ngă̒nh tính va̒ dôông nhê̒w ba̒ kon nhân zân xa̭ Kaw Răm.

Ngươ̒i “thức zẩl” zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xa̭ Hang Kiê

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh xa̭ Hang Kiê (Mai Châw), nhê̒w ngươ̒i ngi̭ ngăi dêểnh diếm noỏng ma twỉ vu̒ng Tâi Bắc. Ớ ni da̒ kỏ nhửng ngươ̒i xảng ta̭w, rẳm ngi̭, rẳm la̒, biển mâl mu̒, khṷ xói, dô̒l khṷ lô xô... la̒ thử bâ̭w hăi kế khỏ thee̒nh thể meḙnh dớ fát chiến "kôông ngiḙ̂p chăng khỏi”. Ngươ̒i nhỏm lêênh ngo̭n kúi í tướng biển Hang Kiê thee̒nh diếm tlảng zu li̭ch chính la̒ vơ̭ chôô̒ng ngươ̒i kon kuố bán Mông Xung I Muổ va̒ Va̒ng A Nha̒.

La̭c paw thung lṷng Hang Kiê, dḙp iên lee̒nh nhơ kố tích

Thung lung Hang Kiê, hwiḙ̂n Mai Châw, tính Hwa̒ Bi̒nh ớ tlóm khươ bổn biê̒l khṷ, kweenh năm mâl mu̒ baw fú. Dươ̭c ni̒ da̒ tư̒ng ản vỉ nhơ thung lṷng tứ thâ̒n, ka̭ ni̒ Hang Kiê da̒ dối thăi, tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch lỉ tướng.