(WBDT) – Ngă̒i 11/1, Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ khai chương tuor zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh 


Zu khéch zi chiến bă̒ng zu thwiê̒n bớ káng Thung Nai dêểnh Dê̒n chú Thác Bơ̒ mân bán Ngo̒i


Tham kwan, muô nông xán zo ngươ̒i zân diḙ̂ fương la̒ tha


Zu khéch chái ngiḙ̂m kác hwa̭t dôô̭ng thế thaw chơ̒ rác

Hô̒ Wa̒ Bi̒nh ản Thú tưởng fê diḙ̂t la̒ khu vư̭c zu li̭ch kuốc za bớ khảng 8/2016. Khảng 4/2016 Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai mân zư̭ ản: Khu zu li̭ch thiên nhiên Robinxơn, dáw Khung, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) mân Khu báw tô̒n văn wả zân tô̭c Mươ̒ng, fát chiến zu li̭ch xinh thải kaw kấp bán Ngo̒i – Vi̒nh Ngo̒i Hwa. Ni la̒ hal khu zu li̭ch tloo̭ng diếm, tlung tâm tloong kwi hwa̭ch khu zu li̭ch kuốc za Hô̒ Wa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha Kông ti hổ chơ̭ cho 10 hô̭ zân ta̭i bán Ngo̒i la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng – homestay thew foong kách văn hwả dă̭c chưng zân tô̭c Mươ̒ng, chiến khai hḙ̂ thôổng bui chơi zải chỉ chơ̒ rác – kôông viên rác bơm hơi mân nhê̒w lo̭i hi̒nh thế thaw mă̭t rác khác.

Tour zu li̭ch tâm linh mân chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n hô̒ Wa̒ Bi̒nh ản Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh kỉ kết hơ̭p tác dô̭c kwiê̒n, zwi nhất mân Liên minh Hwa̒ Bi̒nh – VTC. Ni la̒ Da̭i lỉ kấp I kuố Hwa̒ Bi̒nh tourist tloong chiến khai chỉnh xách baảnh ha̒ng mân chiê̒n thôông zởi thiḙ̂w xán fấm zu li̭ch Hô̒ Wa̒ Bi̒nh dêênh mân khéch zu li̭ch tloong mân wa̒i nước. Ngăi tloong ngă̒i khai chương tour zu li̭ch tâm linh mân chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh da̒ dỏn tiến khânh 300 zu khéch dêểnh tham kwan mân chái ngiḙ̂m. Tloong tour, zu khéch ản di zu thwiê̒n bớ káng Thung Nai lêênh dê̒n Ba̒ Chuổ Thác Bơ̒ tham kwan, dơng lḙ̂. Tiếp rỉ zu khéch tham kwan bán Ngo̒i – diếm zu li̭ch văn wả kôô̭ng dôô̒ng zân tô̭c Mươ̒ng, tham kwan chơ̭ kwê, ngỏ mo̭l zân diḙ̂ fương chi̒nh ziḙ̂n ngê̒ thú kôông, zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂, thướng thức ấm thư̭c zân tô̭c.

Nhân zi̭p ni̒, Kông ti CP Dâ̒w tư zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh kôông bổ hḙ̂ thôổng tour, twiển zu li̭ch 2018: Bớ khảng 1 dêểnh 15/4: Chương chi̒nh "Zu li̭ch tâm linh – chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hôe Wa̒ Bi̒nh”. Bớ 30/4-30/8: Chương chi̒nh "Bui he̒ xôi dôô̭ng ku̒ng kôông viên dác nối Hô̒ Wa̒ Bi̒nh”. Bớ 2/9-30/12: Chương chi̒nh "Wơ̒l mân kô̭i nguô̒n”

Vởi kác tour, zu khéch ản chái ngiḙ̂m to̒n bô̭ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng, kết hơ̭p kác lo̭i hi̒nh nhơ: treking, da̭p xe da̭p, KayaKing,… dớ khai thác thi̭ tlươ̒ng khéch tloong nước mân nước wa̒i, dă̭c biḙ̂t la̒ khéch Châw Âw.

`                                                               Hô̒ng Ngo̭c

KÁC TIN KHÁC


Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Vươ̒ kwa, Báw ta̒ng tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản Chú ti̭ch nước tă̭ng thướng Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba. Ni la̒ xư̭ vinh zanh xửng dảng za̒nh cho nhửng tha̒nh tích nối bâ̭t ma̒ Báw ta̒ng da̒ da̭t ản tloong zai dwa̭n 2012 – 2016. Vươ̭t kwa khỏ khăn dớ hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, dô̭i ngṷ kản bô̭, viên chức nơi ni dang tiếp tṷc kỏ nhửng kôổng hiển thâ̒m lă̭ng, dă̒i ỉ ngiḙ̂, kóp fâ̒n kúng kổ vai tlo̒ kwan tloo̭ng kuố Báw ta̒ng tính – nơi tôn vinh nhửng zi xán văn wả kác zân tô̭c tính Wa̒ Bi̒nh.

Ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(WBDT) – Khuô̭ng 21/3, Ban Twiên zảw Tính wí va̒ Xớ KH&CN tính tố chức hô̭i ngi̭ ba̒n zaw bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Tham za hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w Xớ VH-TT&DL, Xớ GD&ĐT, Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh, Da̒i PT&TT tính, Tlươ̒ng Chỉnh tli̭ tính

Vi̭nh tlêênh khṷ Ngo̒i Wa

(WBDT) – Hal chiển, mô̭ch chiển ngô̒i thiê̒n gẳn mẳi. Mô̭ch chiển zu̒ng châm che̒w thiê̒n lêênh tham kwan, vản kánh, ngiên kửw xinh thải tlêênh vi̭ng Ngo̒i Wa. Dâ̒n tôi chứ la̭i nhửng chiển di tham kwan, ngẳm kánh vi̭nh Ha̭ Loong (Rôô̒ng ha̭ kẻnh tlêênh biến) ko̒n vi̭nh Ngo̒i Wa la̒ vi̭nh tlêênh khṷ kaw. Vi̭nh rôô̭ng mênh mang, dác tloong xenh biếc. Chung kwenh la̒ khṷ kaw, dáw xenh, dáw hôô̒ng ma̒ vấn zư̭, vấn mang biḙ̂t zanh la̒ "Vi̭nh Ngo̒i Wa”.

Nha̒ zảw Fa̭m Hu̒ng – Ngươ̒i nă̭ng loo̒ng vởi kôông tác khwiển hoo̭c

(WBDT) – 70 thuối dơ̒i, 40 thuối Dáng va̒ hơn 40 năm kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p zảw zṷc, nha̒ zaw Fa̭m Hu̒ng, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c wiḙ̂n Kaw Fong la̒ ngươ̒i nă̭ng loo̒ng mân kôông tác khwiển hoo̭c. Vởi ôông Hu̒ng vâ̭n dôô̭ng tha̒nh kôông dớ thêm mô̭ch ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n ản tiếp kâ̭n mân xư̭ hoo̭c la̒ tlôô̭ng bui rất nhê̒w

Lêênh Hang Kiê ngỏ mo̭l Mông la̒ Homestay

(WBDT) – Lô năi mo̭l Mông ớ xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) chí kwen kanh tác la̒ roo̭ng, di bảnh. Kuô̭c khôổng, xinh wa̭t kuố ba̒ kon gẳn bo mân khṷ, rư̒ng. Cho dêểnh mô̭ch ngă̒i va̒i hô̭ zân ớ Hang Kiê ngi̭ dêểnh wiḙ̂c thiết lâ̭p ha̭ thơ̒ng kơ xớ lưw chủ dớ thu hút khéch zu li̭ch. Bớ rỉ ớ ni bắt dâ̒w kỏ kác homestay da̭t tiêw chấn...

Dớ thiểng Mươ̒ng ó mai mô̭t

(WBDT) - Thư̭c hiḙ̂n chú chương kuố tính wơ̒l wiḙ̂c zư̭ zi̒n, fát wi bán xắc văn wả zân tôô̭c Mươ̒ng, khảng 9/2016 UBND tính ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 2295 wơ̒l wiḙ̂c "Fê chấn bô̭ chư zân tôô̭c Mươ̒ng tính Wa̒ Bi̒nh”. Tiếp rỉ khảng 10/2016, UBND tính ban ha̒nh Kể wa̭ch xổ 118 wơ̒l wiḙ̂c "Chiến khai ửng zṷng bô̭ chư zân tôô̭c Mươ̒ng ta̭i tính Wa̒ Bi̒nh”. Kỏ nhê̒w luô̒ng ỉ kiển xung kwenh chư Mươ̒ng, dê̒w dảng mư̒ng la̒ "khức nă̭ng” ngiêng wơ̒l khả mo̭l úng hô̭.