(WBDT) – Ngă̒i 11/1, Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ khai chương tuor zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh 


Zu khéch zi chiến bă̒ng zu thwiê̒n bớ káng Thung Nai dêểnh Dê̒n chú Thác Bơ̒ mân bán Ngo̒i


Tham kwan, muô nông xán zo ngươ̒i zân diḙ̂ fương la̒ tha


Zu khéch chái ngiḙ̂m kác hwa̭t dôô̭ng thế thaw chơ̒ rác

Hô̒ Wa̒ Bi̒nh ản Thú tưởng fê diḙ̂t la̒ khu vư̭c zu li̭ch kuốc za bớ khảng 8/2016. Khảng 4/2016 Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ chiến khai mân zư̭ ản: Khu zu li̭ch thiên nhiên Robinxơn, dáw Khung, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) mân Khu báw tô̒n văn wả zân tô̭c Mươ̒ng, fát chiến zu li̭ch xinh thải kaw kấp bán Ngo̒i – Vi̒nh Ngo̒i Hwa. Ni la̒ hal khu zu li̭ch tloo̭ng diếm, tlung tâm tloong kwi hwa̭ch khu zu li̭ch kuốc za Hô̒ Wa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha Kông ti hổ chơ̭ cho 10 hô̭ zân ta̭i bán Ngo̒i la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng – homestay thew foong kách văn hwả dă̭c chưng zân tô̭c Mươ̒ng, chiến khai hḙ̂ thôổng bui chơi zải chỉ chơ̒ rác – kôông viên rác bơm hơi mân nhê̒w lo̭i hi̒nh thế thaw mă̭t rác khác.

Tour zu li̭ch tâm linh mân chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n hô̒ Wa̒ Bi̒nh ản Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh kỉ kết hơ̭p tác dô̭c kwiê̒n, zwi nhất mân Liên minh Hwa̒ Bi̒nh – VTC. Ni la̒ Da̭i lỉ kấp I kuố Hwa̒ Bi̒nh tourist tloong chiến khai chỉnh xách baảnh ha̒ng mân chiê̒n thôông zởi thiḙ̂w xán fấm zu li̭ch Hô̒ Wa̒ Bi̒nh dêênh mân khéch zu li̭ch tloong mân wa̒i nước. Ngăi tloong ngă̒i khai chương tour zu li̭ch tâm linh mân chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh da̒ dỏn tiến khânh 300 zu khéch dêểnh tham kwan mân chái ngiḙ̂m. Tloong tour, zu khéch ản di zu thwiê̒n bớ káng Thung Nai lêênh dê̒n Ba̒ Chuổ Thác Bơ̒ tham kwan, dơng lḙ̂. Tiếp rỉ zu khéch tham kwan bán Ngo̒i – diếm zu li̭ch văn wả kôô̭ng dôô̒ng zân tô̭c Mươ̒ng, tham kwan chơ̭ kwê, ngỏ mo̭l zân diḙ̂ fương chi̒nh ziḙ̂n ngê̒ thú kôông, zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂, thướng thức ấm thư̭c zân tô̭c.

Nhân zi̭p ni̒, Kông ti CP Dâ̒w tư zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh kôông bổ hḙ̂ thôổng tour, twiển zu li̭ch 2018: Bớ khảng 1 dêểnh 15/4: Chương chi̒nh "Zu li̭ch tâm linh – chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hôe Wa̒ Bi̒nh”. Bớ 30/4-30/8: Chương chi̒nh "Bui he̒ xôi dôô̭ng ku̒ng kôông viên dác nối Hô̒ Wa̒ Bi̒nh”. Bớ 2/9-30/12: Chương chi̒nh "Wơ̒l mân kô̭i nguô̒n”

Vởi kác tour, zu khéch ản chái ngiḙ̂m to̒n bô̭ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng, kết hơ̭p kác lo̭i hi̒nh nhơ: treking, da̭p xe da̭p, KayaKing,… dớ khai thác thi̭ tlươ̒ng khéch tloong nước mân nước wa̒i, dă̭c biḙ̂t la̒ khéch Châw Âw.

`                                                               Hô̒ng Ngo̭c

KÁC TIN KHÁC


Dáw Zươ̒ - Diếm zu li̭ch dḙp, hấp zâ̭n kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dáw Zươ̒ la̒ diếm zư̒ng chân dang thu hút rất dôông zu kheéch dêểnh tham kwan hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Giữ văn hóa chiêng Mường giữa lòng thành phố

(HBĐT) - Tổ 10, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) có khênh hộ với trên 90% dân số là mọil Mường. khống sửa lòng thành phố, sự giao lưu kinh tế, văn hóa từ rêng những luồng văn hoá hiện đại tá ảnh hưởng lớn đến các sinh hoạt văn hoá truyền thống. Con rét chẳng mắt nói thiếng của dân tộc, phụ nữ chẳng mắt tánh chiêng. Điều nì là cho cán bộ, đảng viên trong tổ trăn trở, thìm hướng khôi phục bản sắc. Song cả phường chỉ có 1 bộ chiêng, giao cho tổ 9 quản lý và một số cái cũng tá củ, hỏng.

Nhửng diếm zu li̭ch thủvi̭ tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh – dươ̭c hô̭i tṷ vé dḙp thiên nhiên mâl dác, foong kánh hửw ti̒nh, nhửng bán la̒ng dâ̭m bán xắc văn hwả zân tô̭c, ngươ̒i zân thân thiḙ̂n mển kheéch, nhê̒w diếm zu li̭ch hấp zâ̭n la̒ nhửng lươ̭ cho̭n khỏ dá kwa cho zu khéch hảw chái ngiḙ̂m, ngẳm kánh tloong nhửng ngă̒i he̒ ni̒

Ẩn tươ̭ng thác Tlăng

(HBDT) – Kách tính lô̭ 436 chư̒ng 300 m, bớ lô thác Tlăng thuô̭c xỏm Tlăng, xa̭ Zo Nhân (Tân La̭c) tlớ thee̒nh dươ̭c dêểnh lí tướng tloong nhửng ngă̒i he̒ noỏng bức

Ba Khan thơ môô̭ng

(HBDT) – Dủng nhơ thên hôốc, xa̭ Ba Khan (Mai Châw) kỏ ziḙ̂n tích hḙp, chí kỏ 3 xỏm: Khan Thươ̭ng, Khan Ha̭ va̒ Khan Ho̒. Bớ khi̒ tính lô̭ 450 ản xâi zư̭ng, meénh dất "nhḙm’ khươ nủi non hwang xơ, chu̒ng diḙ̂p hưởng tha vu̒ng loo̒ng hô̒ mêênh mang ni̒ da̒ ản zu khéch khânh xa dêểnh khảm fả. Vé dḙp hwang xơ kuố nơi ni̒ la̒ baw zu kheéch mê xăi.

250 thiểw nhi tham za “Ngă̒i hô̭i văn hoo̭c do̭c”

(HBDT) - Ngă̒i 13/6, Tlung tâm văn hwả thanh thiểw niên da̒ tố chức Chương chi̒nh "Ngă̒i hô̭i văn hoo̭c do̭c” cho 250 ủn thiểw nhi khu vư̭c vu̒ng zư̭ ản gô̒m kác fươ̒ng, xa̭: Thải Bi̒nh, Chăm Mát, Thổng Nhất, Zân Chú va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.