(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.


Zư̭ ản khu ngí zươ̭ng Robinson ta̭i dáw Xuung, xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) daang kấp rút hwa̒n thă̒nh zai dwa̭n 1 

Thew ba̒ Vṷ Thi̭ Ngoo̭c Ẳnh, Fỏ Zảm dôốc Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i dáw Xuung xḙ xâi zưư̭ng môô̭ch kwâ̒n thế ngí zươ̭ng, baw gô̒n tố hơ̭p zi̭ch vṷ tluug tâm nối bâ̭t môô̭ch khổi kôông chi̒nh ôm tlo̭n khu bế bơi, 2 kwâ̒i bar wa̒i tlơ̒i kỏ mải che kuu̒ng 5 nha̒ massage VIP, ản thiết kể zươ̭ thew nét koong tư̭ nhiên nhă̒m khai thác tổi da tâ̒m nhi̒n rôô̭ng baw kwát loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tâ̭n zuṷng thôông, chiểw tlaảng ha̒i hwa̒ kôô̒ng kắnh kwan deenh kweenh

Tỉnh dêểnh khaảng 6/2021, môô̭ch fâ̒n zai dwa̭n 1 kuố zư̭ ản dâ̒w tư, baw gô̒m 32 kăn biḙ̂t thư̭ x lâ̭p, 1 kăn biḙ̂t thư̭ dơn lâ̭p 2 thơơ̒ng, nha̒ haa̒ng dỏn tiếp, kôông chi̒nh thương ma̭i, zi̭ch vṷ va̒ môô̭ch xổ kôông chi̒nh ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t nhơ tla̭m kấp dácc, tla̭m xứ lỉ dác thái, kắnh kwan, kâl xeenh, aảng khả, ba̭i xe. Bớ khaảng 7/2021, fâ̒n ko̒n la̭i zai dwa̭n 1 tiếp tṷc ản dâ̒w tư, gô̒m 50 haa̭ng mṷc kăn Bungalow Roư̒ng Luô̒n, 12 kăn biḙ̂t thư̭ xoong lâ̭p... Thew tiển dô̭ dêểnh khaảng 2/2023 xḙ vâ̭n hă̒nh to̒n bô̭ zai dwa̭n 1 kuố zư̭ ản.

Bớ khaảng 2/2023 – 12/2024, zư̭ ản tiển hă̒nh dâ̒w tư zai dwa̭n 2 kôô̒ng 90 kăn biḙ̂t thư̭ Thuung Gẩw, 10 kăn biḙ̂t thư̭ tlêênh dô̒l, 12 kăn biḙ̂t thư̭ VIP1, VIP2, 9 kăn biḙ̂t thư̭ vươ̒n, hwa̒n tất 80% ko̒n la̭i kuố kheéch xa̭n 120 chươ̒ng, Club, house-spa, gym, nha̒ kôô̭ng dôô̒ng, hwa̒n tất dâ̒w tư xâi zưư̭ng kác kôông chi̒nh ha̭ thơơ̒ng ki̭ thwâ̭t.

Ka̭ ni̒, KZL ngí zươ̭ng Robinson la̒ zư̭ ản khu ngí zươ̭ng kaw kấp dâ̒w thiên vuu̒ng Tâi Bắc, dôô̒ng thơ̒i kỏ mức dâ̒w tư lởn nhất vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tôống zả tli̭ dâ̒w tư 2 zai dwa̭n khwáng 1.183 tí dôô̒ng. Khi̒ di baw hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh xḙ la̒ diếm nhẩn cho tôống thế KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, ta̭w xư̭ kết nổl kác diếm khác tlêênh hô̒ kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Mai Châw va̒ rất khânh kôô̒ng bán xắc văn hwả kôô̭ng dôô̒ng xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c)
KÁC TIN KHÁC


Réw hơm hương vi̭ beẻnh uôi

(HBDT) – Ngwiên liḙ̂w dơn zán, kăch la̒ chăng kâ̒w ki̒, nhưng kỏ nhê̒w ỉ ngiḙ̂. Beẻnh uôi kuu̒ng nhửng nét dôô̭c dảw tloong ấm thư̭c ngươ̒i mươ̒ng bớ lô da̒ tlớ thee̒nh niê̒m tư̭ ha̒w kuố ngươ̒i zân.

Hwiḙ̂n Mai Châw zư̭ “thương hiḙ̂w” zu li̭ch vuu̒ng xeenh

(HBDT) – Kwa môô̭ch htơ̒i zan za̒i chi̭w ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19, kác kơ xớ lưw chủ zu li̭ch tl diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mia Châw bước baw zai dwa̭n tải fṷc hô̒i. Vởi mṷc dích kích kâ̒w zu li̭ch nôin diḙ̂, hwiḙ̂n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n zái fáp zư vưưng vuu̒ng xeenh, zư̭ ""thương hiḙ̂w" diếm dêểnh an twa̒n.

Khảm fả Thuung Nai

(HBDT) – Tưư̒ng la̒ xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, Thuung Nai (Kaw Foong) da̒ kỏ bước fát chiến mởi va̒ ngă̒i ka̭ng tlớ rêênh nối thiểng nhơ̒ khai thác lơ̭i thể zu li̭ch vuu̒ng hô̒

Zư̭ tinh hwa văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Baw dơ̒i năi, chuông mă̭t fa̒ tlớ thee̒nh nét dḙp văn hwả chăng thế thiểw tloong dơ̒i khôổng dôô̒ng baw zân tô̭c Mươ̒ng, Thải Tloong tính. Dêểnh kác bán Zaw rḙ̂ raa̒ng ngỏ kiế kác mḙ̂, kác bả ngô̒i tí mí thêw nhưửng chi tiết hwa văn. Chuông mă̭t fa̒ - tinh hwa văn hwả zân tôô̭c vấn luôn ản chân tloong, zư̭ zi̒n va̒ báo tô̒n, zu̒ chái kwa nhưng biển dối kuố li̭ch xứ

Khức hút zu li̭ch Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Fẩn dẩw dêểnh năm 2025 dỏn khwáng 27 va̭n lươ̭t kheéch, tôống zwănh thu zu li̭ch da̭t khwáng 85 tí dôô̒ng…, dỏ la̒ muc tiêw hwiḙ̂n Tân La̭c hưởng dêểnh, da̒ va̒ daang ản thư̭c hiḙ̂n bă̒ng nhưửng kắch la̒ fu̒ hơ̭p dớ thu hút dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch.