6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT& DL da̒ la̒ tốt kông tác tham mưw cho Tính úy, UBND tính ki̠p thơ̒i ban ha̒nh kác văn bán chí da̠w, nơng kaw hiê̠w lư̠c kông tác QLNN dổi vởi lỉnh vư̠c VH-TT&DL. Tloong lỉnh vư̠c văn wả, to̒n tính da̒ tố chức 58 lê̠ hô̠i chiê̒n thôổng, vu̠c zư̠ng 4 lê̠ hô̠i, tlaw bă̒ng xếp ha̠ng zi tích li̠ch xứ văn wả kấp tính cho 4 zi tích.Tlêênh lỉnh vư̠c thế thaw, tố chức tha̒nh kông 6 zái thế thaw kấp tính kỏ 1.170 lươ̠t vâ̠n dô̠ng viên tham za, tlaw 134 bô̠ wi chương, vong 276 dắng kấp cho kác VĐV da̠t chwấn; tố chức hwấn lwiê̠n kác dwa̒n VĐV tha za thi dẩw 10 zái thế thaw to̒n kuốc va̒ khu vư̠c, da̠t 6 HCV, 2 HCB va̒ 6 HCĐ

Kông tác zu li̠ch tiếp tu̠c kỏ nhê̒w chiến biển, to̒n tính ước dỏn 1.520.000 lươ̠t khéch tham kwan, tloong dỏ, khéch kuốc tể 135.000 lươ̠t, khéch nô̠i diê̠ 1.385.000 lươ̠t, thu nhâ̠p tâ̒m da̠t tlêênh 500 tí dô̒ng.

Kông tác za di̒nh tiếp tu̠c ản kwan tâm va̒ chiến khai nhê̒w wa̠t dô̠ng tiên chiê̒n, dấi me̠nh vo̒ng, chôổng ba̠w lư̠c za di̒nh va̒ nhân rô̠ng mô hi̒nh CLB vo̒ng chôổng ba̠w lư̠c za di̒nh tlêênh diê̠ ba̒n tính.

6 khảng kuổi năm, nga̒nh VH-TT&DL dê̒ tha kác nhiê̠m vu̠ tloo̠ng tâm: Tiếp tu̠c chí da̠w tố chức kác wa̠t dô̠ng twiên chwiê̒n kố dô̠ng, văn wả - văn ngê̠, TD-TT cha̒w mư̒ng kí niê̠m kác ngă̒i lê̠ lởn kuố zân tô̠c va̒ vu̠c vu̠ nhiê̠m vu̠ chỉnh tli̠ kuố diê̠ vương. Tli̒nh UBND tính ban ha̒nh Dê̒ ản báw tô̒n kác zi xán văn wả vi vâ̠t thế tiêw biếw kuố tính. Chí da̠w, hưởng zâ̠n kác diê̠ vương tố chức Da̠i hô̠u TD-TT kác kấp, vẩn dẩw wa̒n tha̒nh tlước ngă̒i 31/12; dăng kai tố chức tốt mô̠ch xổ zái thế thaw khu vư̠c va̒ to̒n kuốc. Kwáng bả, zởi thiê̠w va̒ zi chi̒ khai thác kác twiển, diếm, xám vấm zu li̠ch da̒ kỏ; kháw xát xâi zư̠ng xan vấm zu li̠ch vu̒ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh dớ kết nổl twiển zu li̠ch dươ̒ng thwí tlêênh không Da̒ va̒ xâi zư̠ng diếm zu li̠ch kô̠ng dô̒ng thwô̠c khu zu li̠ch hô̒ Wa̒ Bi̒nh.


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̠i ziê̠n Ngê̠ thwâ̠t kwâ̒n chủng tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh năm 2017

(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.

Ba̒n zái váp dươ Mo Mươ̒ng baw zanh xách kác zi xán dớ xâi zư̠ng hô̒ xơ tli̒nh UNESCO gi zanh baw zanh xách zi xán văn wả vi vâ̠t thêế kâ̒n vái báw vê̠ khấn kấp


(HBOM)-Ban chí da̠w wơ̒l zi xán văn wả Mo Mươ̒ng Wa̒ Bi̒nh vươ̒ tố chức hô̠i nghi̠ dẻnh zả kwết kwá thực hiê̠n nhiê̠m vu̠ 5 khảng dâ̒w năm va̒ ba̒n wơ̒l wiê̠c dươ Mo Mươ̒ng baw zanh xách xách kác zi xán dớ xâi zư̠ng hô̒ xơ tli̒nh UNESCO gi zanh baw zanh xách zi xán văn wả vi vâ̠t thêế kâ̒n vái báw vê̠ khấn kấp.