6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT& DL da̒ la̒ tốt kông tác tham mưw cho Tính úy, UBND tính ki̠p thơ̒i ban ha̒nh kác văn bán chí da̠w, nơng kaw hiê̠w lư̠c kông tác QLNN dổi vởi lỉnh vư̠c VH-TT&DL. Tloong lỉnh vư̠c văn wả, to̒n tính da̒ tố chức 58 lê̠ hô̠i chiê̒n thôổng, vu̠c zư̠ng 4 lê̠ hô̠i, tlaw bă̒ng xếp ha̠ng zi tích li̠ch xứ văn wả kấp tính cho 4 zi tích.Tlêênh lỉnh vư̠c thế thaw, tố chức tha̒nh kông 6 zái thế thaw kấp tính kỏ 1.170 lươ̠t vâ̠n dô̠ng viên tham za, tlaw 134 bô̠ wi chương, vong 276 dắng kấp cho kác VĐV da̠t chwấn; tố chức hwấn lwiê̠n kác dwa̒n VĐV tha za thi dẩw 10 zái thế thaw to̒n kuốc va̒ khu vư̠c, da̠t 6 HCV, 2 HCB va̒ 6 HCĐ

Kông tác zu li̠ch tiếp tu̠c kỏ nhê̒w chiến biển, to̒n tính ước dỏn 1.520.000 lươ̠t khéch tham kwan, tloong dỏ, khéch kuốc tể 135.000 lươ̠t, khéch nô̠i diê̠ 1.385.000 lươ̠t, thu nhâ̠p tâ̒m da̠t tlêênh 500 tí dô̒ng.

Kông tác za di̒nh tiếp tu̠c ản kwan tâm va̒ chiến khai nhê̒w wa̠t dô̠ng tiên chiê̒n, dấi me̠nh vo̒ng, chôổng ba̠w lư̠c za di̒nh va̒ nhân rô̠ng mô hi̒nh CLB vo̒ng chôổng ba̠w lư̠c za di̒nh tlêênh diê̠ ba̒n tính.

6 khảng kuổi năm, nga̒nh VH-TT&DL dê̒ tha kác nhiê̠m vu̠ tloo̠ng tâm: Tiếp tu̠c chí da̠w tố chức kác wa̠t dô̠ng twiên chwiê̒n kố dô̠ng, văn wả - văn ngê̠, TD-TT cha̒w mư̒ng kí niê̠m kác ngă̒i lê̠ lởn kuố zân tô̠c va̒ vu̠c vu̠ nhiê̠m vu̠ chỉnh tli̠ kuố diê̠ vương. Tli̒nh UBND tính ban ha̒nh Dê̒ ản báw tô̒n kác zi xán văn wả vi vâ̠t thế tiêw biếw kuố tính. Chí da̠w, hưởng zâ̠n kác diê̠ vương tố chức Da̠i hô̠u TD-TT kác kấp, vẩn dẩw wa̒n tha̒nh tlước ngă̒i 31/12; dăng kai tố chức tốt mô̠ch xổ zái thế thaw khu vư̠c va̒ to̒n kuốc. Kwáng bả, zởi thiê̠w va̒ zi chi̒ khai thác kác twiển, diếm, xám vấm zu li̠ch da̒ kỏ; kháw xát xâi zư̠ng xan vấm zu li̠ch vu̒ng hô̒ Wa̒ Bi̒nh dớ kết nổl twiển zu li̠ch dươ̒ng thwí tlêênh không Da̒ va̒ xâi zư̠ng diếm zu li̠ch kô̠ng dô̒ng thwô̠c khu zu li̠ch hô̒ Wa̒ Bi̒nh.


KÁC TIN KHÁC


Khai hô̭i chuô̒ Tiên, xa̭ Fủ La̭w, wiḙ̂n La̭c Thwí năm 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 19/2 (tức môô̒ng 4 Thết Mâ̭w Tất), Ban tố chức kác lḙ̂ hô̭i wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức lḙ̂ khai hô̭i chuô̒ Tiên, xa̭ Fṷ La̭w, wiḙ̂n La̭c Thwí năm 2018. Tham zư̭ lḙ̂ khai hô̭i kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, wiḙ̂n La̭c Thwí ku̒ng rất dôông ngươ̒i zân, zu khéch thâ̭p fương, tăng ni, fâ̭t tứ khânh xa dê̒w wơ̒l tham zư̭

Khai mạc lệ hội Khai Ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2018

Ngă̒i 23/2 tức mô̒ng 8 thết âm lịch, UBND xa̭ Fong Fủ wiḙ̂n Tân La̭c tố chức lḙ̂ hô̭i Khai Ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2018 tại xỏm Li̭, xa̭ Fong Fủ wiḙ̂n Tân La̭c. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hwiḙ̂n wỉ, UBND wiḙ̂n, kác xớ, ban, nga̒nh tloong tính va̒ rất dôông nhân zân tl mân wa̒i wiḙ̂n

Độc đáo bảo tàng di sản văn hóa Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Tọa lạc trên vùng đất cao thoáng, thuộc tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình với khuôn viên rộng hơn 4.000 m2, Bảo tàng di sản văn hóa Mường là nơi trưng bày giới thiệu về di sản văn hóa Mường, trong đó có nhiều hiện vật quý có niên đại hàng nghìn năm.


Khai chương tour zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Ngă̒i 11/1, Kông ti CP Dâ̒w tư Zu li̭ch Wa̒ Bi̒nh da̒ khai chương tuor zu li̭ch tâm linh, chái ngiḙ̂m zu thwiê̒n Hô̒ Wa̒ Bi̒nh 

Nhi̭p khôổng mởi ớ thôn Bu̒i Tlảm

(WBDT) – Kỏ tôống 141 hô̭, 699 nhân khấw, thu nhâ̭p kuố 77% hô̭ chú iểw bớ chăn ruôi, chô̒ng cho̭t, dêểnh ni bi̒nh kwân thu nhâ̭p ớ thôn Bu̒i Tlảm (xa̭ Hwa̒ Xơn – Lương Xơn) da̒ da̭t 30 tliḙ̂w dô̒ng/ngươ̒i/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 2,1% thew tiêw chỉ mởi