(HBDT) – Hwiḙ̂n dwa̒n Mai Châw vướ tố chức tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) "Thuối tleé vởi fáp lwâ̭t” va̒ wee chanh kố dô̭ng tiên chiê̒n fáp lwâ̭t ta̭i xa̭ Hang Kiê


KLB "Thuối tleé vởi fáp lwâ̭t” xa̭ Hang Kiê ản tha̒nh lâ̭p kỏ 10 tha̒nh viên. Ni la̒ KLB thử 2 tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n ản tha̒nh lâ̭p, nhă̒m nơng law chách nhiḙ̂m DVTN tloong wiḙ̂c tiên chiê̒n fáp lwâ̭t. Thôông kwa KLB dớ tiên chiê̒n cho dwa̒n viên, thanh niên va̒ ngươ̒ zân hiếw mắt fáp lwâ̭t thôông kwa kác hi̒nh thức như: Tố chức xinh hwa̭t, twa̭ da̒m, zởi thiḙ̂w cho dwa̒n viên kác hwa̭t dôô̭ng hổ chơ̭c fáp lỉ. Lôô̒ng gép kác hwa̭t dôô̭ng KLB baw foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂, thế zṷc thế thaw kỏ nô̭i zung liên kwan dêểnh tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t.

Hwiḙ̂n da̒n Mai Châw ko̒n tố chức thư̭c hiḙ̂n kôông chi̒nh wee chanh kố dôô̭ng tiên chiê̒n foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, twiên chiê̒n lwâ̭t an twa̒n zaw thôông dươ̒ng bô̭ ta̭i tlươ̒ng Tiếw hoo̭c va̒ THCS xa̭ Hang Kiê. Kác DVTN da̒ thư̭c hiḙ̂n we 08 bức chanh kố dôô̭ng kỏ tôống ziḙ̂n tích 20 m2 kỏ mâ̒w bắt mă̭t, nô̭i zung, ỉ ngiḙ̂ foong fủ. Kác bức chanh hwa̒n tha̒nh ó chí tiên chiê̒n cho hoo̭c xinh, mo̭l zân ỉ thức tham za zaw thôông, ka̒c foo̒ng chôổngtḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ma̒ ko̒n ta̭w rêênh kwang kánh dḙp cho nha̒ tlươ̒ng. Bớ rỉ zúp cho dwa̒n viên, thanh niên diḙ̂ fương nơng kaw hiếw mắt, í thức tôn tloo̭ng, tư̭ zác chấp ha̒nh fáp lwâ̭t

Chơ̒ ni la̒ mô̭ch xổ hi̒nh ánh hwa̭t dôô̭ng kuốKLB
KÁC TIN KHÁC


Ngă̒nh zu li̭ch tính tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

(HBDT) – Ngăi bớ tlước Thết Ngwiên dản Kănh Tỉ năm 2020, Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tích kư̭c tiên chiê̒n dêểnh kác dơn vi̭ kinh zwănh va̒ kheéch zu li̭ch wê̒l kắch foo̒ng, chôổng zi̭ch viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha. Tloong 7 ngă̒i ngí Thết Nwiên dản, bớ 23/1-29/1, tôống kheéch zu li̭ch dêểnh tính ước tỉnh khwáng 95.000 lươ̭t kheéch, tloong rỉ kheéch kwuốc tể la̒ 4.100 lươ̭t kheéch. Thew thew ro̭i chung, tỉnh bớ thơ̒i diếm 3/2 chươ fát hiḙ̂n bất kử tlươ̒ng hơ̭p kheéch zu li̭ch no̒ kỏ chiḙ̂w chửng ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh viêm dươ̒ng hô hấp kấp zo virus Corona gâi tha

Hấp zâ̭n ấm thư̭c xử Mươ̒ng

(HBDT) – Dô̒l khṷ xeenh thôốch, loo̒ng hô̒ khôông Da̒ mêênh môông, nhửng dôô̒ng lo̭ chu̒ fủ da̒ ban tă̭ng xử Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh mển kheéch lươ̭ng xán vâ̭t foong fủ, la̒ ngwiên liḙ̂w dớ chể biển nhửng mỏn ăn ngon, bán xắc, ta̭w rêênh văn hwả ấm thư̭c xử Mươ̒ng hấp zâ̭n, nỉw chân zu kheéch.

Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.