(HBDT) - Ngă̒i 13/6, Tlung tâm văn hwả thanh thiểw niên da̒ tố chức Chương chi̒nh "Ngă̒i hô̭i văn hoo̭c do̭c” cho 250 ủn thiểw nhi khu vư̭c vu̒ng zư̭ ản gô̒m kác fươ̒ng, xa̭: Thải Bi̒nh, Chăm Mát, Thổng Nhất, Zân Chú va̒ hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.


Kác ủn hoo̭c xinh tham za tlo̒ chơi "Rung chuông wa̒ng” ta̭i Ngă̒i hô̭i vănhwả doo̭c zo Tlung tâm văn hwả TTN tố chức.

Ta̭i ngă̒i hô̭i, kác ủn ản zaw lưw văn ngḙ̂, thi̒m hiếw wê̒l kheéch, ta̭i liḙ̂w khwa hoo̭c ớ lưở thuối hoo̭c xinh... Dă̭c biḙ̂t kác ủn ản tham za tlo̒ chơi "Rung chuông wa̒ng’ dâ̒i bố ích, hấp zâ̭n, kỏ tỉnh zảw zṷc kaw. Kwa rỉ dôô̭ng viên kác ủn ó ngư̒ng bố xung kiển thức cha bán thân

Ôông Fu̒ng Văn Ngiḙ̂, dôô̒ng Zảm dốc Tlung tâm văn hwả TTN, tlướng BTC chương chi̒nh cho mắt: Thôông kwa "Ngă̒i hô̭i văn hwả doo̭c” nhă̒m kung kấp cho kác ủn kác kheéch hăi, fud hơ̭p lưở thuối. Doo̒ng thơ̒i zúp kác ủn thiểw nhi npng kaw nhâ̭n thức tâ̒m kwan tloo̭ng kuố wiḙ̂c doo̭c kheéch. Bớ rỉ vâ̭n zṷng nguô̒n kiển thức hoo̭c ản bớ kheéch dớ kỏ thêm kinh ngiḙ̂m, ki̭ năng khôổng cho bán thân.


         P.V 

KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.