(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Mai Châw ó thế ó ră̒ng dêểnh nhửng xán fấm thoos kaams. Ku̒ng vởi xu thể hô̭i nhâ̭p va̒ fát chiến, kác HTX va̒ nhửng hô̭ dang zwi chi̒, fát chiến ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̒ kóp fâ̒n ta̭w hưởng di mởi tloong fát chiến kinh tẻ, fát hwi bán xắc văn hwả gẳn liê̒n ku̒ng xư̭ hi̒nh tha̒nh va̒ fát chiến kuố wiḙ̂n Mai Châw.


To̒n wiḙ̂n kỏ ha̒ng chṷc la̒ng ngê̒ dang hwa̭t dôô̭ng. Tloong dỏ kỏ 5 la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̒ ản kôông nhâ̭n tâ̭p chung ớ thi̭ chẩn Mai Châw va̒ kác xa̭: Pa̒ Ko̒, Xăm Khwe̒, Na̒ Fo̒n, Chie̒ng Châw, Mai Hi̭ch... Wa̒i tha nhê̒w hô̭ thew ngê̒ fân tản ớ khắp kác xa̭ tloong wiḙ̂n. Kwa wiḙ̂c báw tô̒n, fát chiến la̒ng ngê̒ gẳn ku̒ng zu li̭ch, kác xán fấm thố kấm zân tô̭c Thải dêểnh ku̒ng kheéch zu li̭ch, như thiể nả kỏ nhê̒w kơ hô̭i ản kwáng bả thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Vởi óc xảng ta̭w, doi thăi khẻw lẻw, xư̭ nhă̭i bẻn tloong thi̒m hiếw thi̭ hiểw kheéch haa̒ng, khâw môô̭ch thơ̒i zan kác xán fấm dḙ̂t kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng ó chí la̒ ka̭p wẳl, khăn, kê̒l tlôốc, dḙ̂m vổn kwen thuô̭c, năi ko̒n ká nhửng mă̭t ha̒ng thố kấm kỏ nét tinh tể, hiḙ̂n da̭i, thu hút xư̭ chủ ỉ kuố kheéch haa̒ng nhơ; Thủl, vỉ, kwâ̒n, ảw, mṷ va̒ ká nhửng vâ̭t zṷng kon nhơ móc tlew chiê̒ khwả, thủ nhô̒i bôông, dô̒ chơi kon rét, ză̒i, zép...


Kơ xớ báw chơ̭ xa̭ hô̭i Thwâ̭n Hwa̒ (HTX zḙ̂t thố kấm va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw) ka̭ ni̒ kỏ 35 law dôô̭ng gô̒m fṷ nư̭ zân tô thiếw xổ va̒ ngươ̒i khwiết tâ̭t, mức thu nhâ̭p bớ 2,5 – 4 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/khaảng

Ó chí kóp fâ̒n thu hút kheéch zu li̭ch, kác HTX ko̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, nơng kaw thu nhâ̭p cho nhê̒w law dôô̭ng fṷ nư̭, tloong dỏ kỏ ká fṷ nư̭ ta̒n tâ̭t. Dổi vởi ỉ bả kỏ nhu kâ̒w tâ̭n zṷng thơ̒i nôông nha̒n dớ di la̒ thêm tăng thêm thu nhâ̭p, kác HTX dê̒w ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭i ngươ̒i zoong xán fấm wê̒l la̒ ta̭i nha̒, hướng lương thew zwanh thu. Ba̒ Muô̒ I Nhảnh, Chú nhiḙ̂m HTX zêtk thố kấm xỏm Pa̒ Ko̒ Kon, xa̭ Pa̒ Ko̒ chiê xé: HTX hi̭en kỏ 250 tha̒nh viên, tloong dỏ kỏ 50 law dôô̭ng tham za zḙ̂t thố kấm kỏ mư̭c thu nhâ̭p 3 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/khảng. Wa̒i baảnh ha̒ng cho zu kheéch xán fấm ko̒n ản liên kết tiêw thṷ ớ mô xổ thi̭ tlươ̒ng nước wa̒i nhơ Ẩn Dô̭, Thải Lan, Campuchia... HTX ko̒n liên kết ku̒ng Báw ta̒ng Fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam. Thew rỉ kác xán fấm dă̭c chưng nhất, kỏ mâ̭w ma̭ va̒ chất lươ̭ng tốt xḙ ản tlưng bă̒i va̒ baảnh ta̭i báw ta̒ng.

Ka̭ ni̒ wiḙ̂n i chươ kỏ kể hwă̭ch kṷ thế tloong wiḙ̂c liên kết, thi̒m hiếw thi̭ tlươ̒ng, dâ̒w tha cho xán fấm zḙ̂t chiê̒n thôổng. Twi nhiên bă̒ng xư̭ leenh, nhă̭i, năng dôô̭ng thôông kwa ma̭ng Internet, kwa hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch ta̭i diḙ̂ fương, xư̭ zởi thiḙ̂w kuố nhê̒w dổi tác, kheéch haa̒ng thân thiết ku̒ng nhơ kác tố chức fi chỉnh fú hwa̭t dôô̭ng tloong nước, kác HTX da̒ chú dôô̭ng thi̒m kiểm, liên hḙ̂, kết nổl thi̭ tlươ̒ng dớ tiêw thu, tiên chiê̒n, kwáng bả, dám báw dâ̒w tha ốn di̭nh cho kác xán fấm thố kấm.

Dôô̒ng chỉ Kha̒ Văn Ziḙ̂n, Fỏ Foo̒ng NN&PTNT wiḙ̂n cho mắt: Nhă̒m zwi chi̒, vớ rôô̭ng kwi mô fát chiến kác la̒ng ngê̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n, năm 2017, wiḙ̂n Mai Châw da̒ hổ chơ̭ 300 tliḙ̂w dôô̒ng cho 2 la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm ta̭i xa̭ Na̒ Fo̒n va̒ Bán Lác 2 (xa̭ Chiê̒ng Châw) dớ bố xung chang thiết bi̭, kái ta̭w kơ xớ vâ̭t chất, dám báw hwa̭t dôô̭ng xán xwất va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch. Thơ̒i zan dêểnh, wiḙ̂n tiếp tṷc xúc tiển hổ chơ̭ vâ̭t chất, dám báw hwa̭t dôô̭ng xán xwất va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch. Thơ̒i zan dêểnh, wiḙ̂n tiếp tṷc xúc tiển hổ chơ̭ kác la̒ng ngê̒ dâ̒w tư kái ta̭w hḙ̂ thôổng ha̭ thơ̒ng, thu hút kheéch zu li̭ch, kóp fâ̒n fát chiến zi̭ch vṷ zu li̭ch, chiến zi̭ch kơ kẩw KT-XH diḙ̂ fương. Dôô̒ng thơ̒i tư̒ng bước ngiên kửw, xâi zư̭ng kể hwă̭ch, thi̒m kiểm va̒ kết nổl kác thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dám báw dâ̒w tha cho xán fấm.


Thu Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.

Dấi meḙnh fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...

Suối khoáng Kim Bôi - nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng

(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.