(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Mai Châw ó thế ó ră̒ng dêểnh nhửng xán fấm thoos kaams. Ku̒ng vởi xu thể hô̭i nhâ̭p va̒ fát chiến, kác HTX va̒ nhửng hô̭ dang zwi chi̒, fát chiến ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̒ kóp fâ̒n ta̭w hưởng di mởi tloong fát chiến kinh tẻ, fát hwi bán xắc văn hwả gẳn liê̒n ku̒ng xư̭ hi̒nh tha̒nh va̒ fát chiến kuố wiḙ̂n Mai Châw.


To̒n wiḙ̂n kỏ ha̒ng chṷc la̒ng ngê̒ dang hwa̭t dôô̭ng. Tloong dỏ kỏ 5 la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̒ ản kôông nhâ̭n tâ̭p chung ớ thi̭ chẩn Mai Châw va̒ kác xa̭: Pa̒ Ko̒, Xăm Khwe̒, Na̒ Fo̒n, Chie̒ng Châw, Mai Hi̭ch... Wa̒i tha nhê̒w hô̭ thew ngê̒ fân tản ớ khắp kác xa̭ tloong wiḙ̂n. Kwa wiḙ̂c báw tô̒n, fát chiến la̒ng ngê̒ gẳn ku̒ng zu li̭ch, kác xán fấm thố kấm zân tô̭c Thải dêểnh ku̒ng kheéch zu li̭ch, như thiể nả kỏ nhê̒w kơ hô̭i ản kwáng bả thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i tính. Vởi óc xảng ta̭w, doi thăi khẻw lẻw, xư̭ nhă̭i bẻn tloong thi̒m hiếw thi̭ hiểw kheéch haa̒ng, khâw môô̭ch thơ̒i zan kác xán fấm dḙ̂t kung kấp tha thi̭ tlươ̒ng ó chí la̒ ka̭p wẳl, khăn, kê̒l tlôốc, dḙ̂m vổn kwen thuô̭c, năi ko̒n ká nhửng mă̭t ha̒ng thố kấm kỏ nét tinh tể, hiḙ̂n da̭i, thu hút xư̭ chủ ỉ kuố kheéch haa̒ng nhơ; Thủl, vỉ, kwâ̒n, ảw, mṷ va̒ ká nhửng vâ̭t zṷng kon nhơ móc tlew chiê̒ khwả, thủ nhô̒i bôông, dô̒ chơi kon rét, ză̒i, zép...


Kơ xớ báw chơ̭ xa̭ hô̭i Thwâ̭n Hwa̒ (HTX zḙ̂t thố kấm va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch Chiê̒ng Châw) ka̭ ni̒ kỏ 35 law dôô̭ng gô̒m fṷ nư̭ zân tô thiếw xổ va̒ ngươ̒i khwiết tâ̭t, mức thu nhâ̭p bớ 2,5 – 4 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/khaảng

Ó chí kóp fâ̒n thu hút kheéch zu li̭ch, kác HTX ko̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, nơng kaw thu nhâ̭p cho nhê̒w law dôô̭ng fṷ nư̭, tloong dỏ kỏ ká fṷ nư̭ ta̒n tâ̭t. Dổi vởi ỉ bả kỏ nhu kâ̒w tâ̭n zṷng thơ̒i nôông nha̒n dớ di la̒ thêm tăng thêm thu nhâ̭p, kác HTX dê̒w ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho mo̭i ngươ̒i zoong xán fấm wê̒l la̒ ta̭i nha̒, hướng lương thew zwanh thu. Ba̒ Muô̒ I Nhảnh, Chú nhiḙ̂m HTX zêtk thố kấm xỏm Pa̒ Ko̒ Kon, xa̭ Pa̒ Ko̒ chiê xé: HTX hi̭en kỏ 250 tha̒nh viên, tloong dỏ kỏ 50 law dôô̭ng tham za zḙ̂t thố kấm kỏ mư̭c thu nhâ̭p 3 tliḙ̂w dôô̒ng/ngươ̒i/khảng. Wa̒i baảnh ha̒ng cho zu kheéch xán fấm ko̒n ản liên kết tiêw thṷ ớ mô xổ thi̭ tlươ̒ng nước wa̒i nhơ Ẩn Dô̭, Thải Lan, Campuchia... HTX ko̒n liên kết ku̒ng Báw ta̒ng Fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam. Thew rỉ kác xán fấm dă̭c chưng nhất, kỏ mâ̭w ma̭ va̒ chất lươ̭ng tốt xḙ ản tlưng bă̒i va̒ baảnh ta̭i báw ta̒ng.

Ka̭ ni̒ wiḙ̂n i chươ kỏ kể hwă̭ch kṷ thế tloong wiḙ̂c liên kết, thi̒m hiếw thi̭ tlươ̒ng, dâ̒w tha cho xán fấm zḙ̂t chiê̒n thôổng. Twi nhiên bă̒ng xư̭ leenh, nhă̭i, năng dôô̭ng thôông kwa ma̭ng Internet, kwa hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch ta̭i diḙ̂ fương, xư̭ zởi thiḙ̂w kuố nhê̒w dổi tác, kheéch haa̒ng thân thiết ku̒ng nhơ kác tố chức fi chỉnh fú hwa̭t dôô̭ng tloong nước, kác HTX da̒ chú dôô̭ng thi̒m kiểm, liên hḙ̂, kết nổl thi̭ tlươ̒ng dớ tiêw thu, tiên chiê̒n, kwáng bả, dám báw dâ̒w tha ốn di̭nh cho kác xán fấm thố kấm.

Dôô̒ng chỉ Kha̒ Văn Ziḙ̂n, Fỏ Foo̒ng NN&PTNT wiḙ̂n cho mắt: Nhă̒m zwi chi̒, vớ rôô̭ng kwi mô fát chiến kác la̒ng ngê̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n, năm 2017, wiḙ̂n Mai Châw da̒ hổ chơ̭ 300 tliḙ̂w dôô̒ng cho 2 la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm ta̭i xa̭ Na̒ Fo̒n va̒ Bán Lác 2 (xa̭ Chiê̒ng Châw) dớ bố xung chang thiết bi̭, kái ta̭w kơ xớ vâ̭t chất, dám báw hwa̭t dôô̭ng xán xwất va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch. Thơ̒i zan dêểnh, wiḙ̂n tiếp tṷc xúc tiển hổ chơ̭ vâ̭t chất, dám báw hwa̭t dôô̭ng xán xwất va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch. Thơ̒i zan dêểnh, wiḙ̂n tiếp tṷc xúc tiển hổ chơ̭ kác la̒ng ngê̒ dâ̒w tư kái ta̭w hḙ̂ thôổng ha̭ thơ̒ng, thu hút kheéch zu li̭ch, kóp fâ̒n fát chiến zi̭ch vṷ zu li̭ch, chiến zi̭ch kơ kẩw KT-XH diḙ̂ fương. Dôô̒ng thơ̒i tư̒ng bước ngiên kửw, xâi zư̭ng kể hwă̭ch, thi̒m kiểm va̒ kết nổl kác thi̭ tlươ̒ng nhă̒m dám báw dâ̒w tha cho xán fấm.


Thu Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w Chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.

Nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ chưở dác nhân ta̭w lởn nhất Viḙ̂t Nam, ziḙ̂n tác mă̭t dác la̒ 8.000 ha. Hô̒ kỏ nhê̒w dáw kon, to, kánh kwan thiên nhiên hấp zâ̭n gẳn vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh. Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm thăm kwan zu li̭ch nối thiểng, thu hút nhê̒w zu keéch tloong va̒ wa̒i nước khi̒ dêểnh thăm Hwa̒ Bi̒nh

Xa̭ Tân Vinh zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) – Xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến meḙnh kuố hwiḙ̂n. Thôông kwa kác thiểng hát, diḙ̂w muổ da̒ kóp fâ̒n zư̭ zi̒n va̒ fát hwi bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhửng zả tli̭ van hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng zoong la̭i khức khôổng mởi tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi.