(HBDT) – Ớ 2 Hang Kiên, Pa̒ Ko̒ thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, ngê̒ chuông thố kấm kuố mo̭l Mông kỏ nét dă̭c chưng, ản lưw zư̭ chiê̒n la̭i rất lô dơ̒i. Mởi ni ớ Pa̒ Ko̒ Kon thuô̭c xa̭ Pa̒ Ko̒ da̒ ản kấp Bă̒ng kôông nhâ̭n la̒ng ngê̒ zḙ̂t thố kấm chiê̒n thôổng, tlớ thee̒nh 1 tloong 4 la̒ng nghê̒ tlêênh to̒n wiḙ̂n Ma̭i Châw ản kôông nhâ̭n.

Kṷ ba̒ Xu̒ng I Ziê kế la̭i: Thew kố tích, kâl lanh va̒ kâl cha̒m, lanh la̒ chẩw, cha̒m la̒ vơ̭. Bái lanh nhuô̭m bă̒ng bô̭c cha̒m la̒ cho mâ̒w ăn baw tẩm bái ó fai mâ̒w. Thew thơ̒i zan, zu̒ bái lanh da̒ ku vẩn ko̒n mâ̒w cha̒m zâ̒m. Ni chính la̒ 2 lo̭i ngwiên liḙ̂w la̒ rêênh wẳl ảw zân tô̭c Mông

 


Fṷ nư̭ xỏm Pa̒ Ko̒ Kon, xa̭ Pa̒ Ko̒, Mai Châw zởi thiḙ̂w xán fấm dô̭c dảw kuố zân tô̭c Mông la̒ bớ khươ̭i lanh tư̭ nhiên. 

Tlước ni wiḙ̂c zḙ̂t, thêw kuố ngươ̒i Mông zu̒ng dơ măi chang fṷc, baw wiḙ̂c kưởi, wiḙ̂c tang. Năi thi̭ tlươ̒ng fát chiến, nhê̒w xán fấm da̒ thee̒nh ha̒ng hwả. Bớ năm 2015 dêểnh ka̭ ni̒ ngươ̒i zân tloong xỏm da̒ ỉ thức ản wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi bán xắc zân tô̭c mêê̒nh, lươ̭ cho̭n xâi zư̭ng la̒ng ngê̒ la̒ hưởng dủng, bê̒n vưng. Ká xỏm kỏ 44 hô̭, kỏ 39 hô̭ la̒ ngê̒. Wiêch hưởng zẩn chiê̒n ngê̒ cho kon chẩw ản koi tloo̭ng. Nhửng ngươ̒i mắt ngê̒, kác ngḙ̂ nhân chiê̒n ngê̒ tlư̭c tiếp cho kon chẩw. Thể hḙ̂ tiếp nổl chi̒ ni̒ tiêw biếw la̒ kác eenh chi̭ Muô̒ I Gảnh dé năm 1967, Xu̒ng A Khiê dé năm 1971, Muô̒ I Khô dé năm 1963, Xu̒ng I Vảng dé năm 1982, Muô̒ I Zai dé năm 1971 ku̒ng nhê̒w ủn ma̭ng tloong xỏm dang chung thăi fát chiến ngê̒ zḙ̂t kwê hương mêê̒nh.

Kỏ 20 khung kứi hwa̭t dôô̭ng thươ̒ng xwiên, kác xán fấm dê̒w ản zḙ̂t bă̒ng khươ̭i lanh, hwa văn thêw măi kỏ nhê̒w hwa̭ tiết, hi̒nh ánh dă̭c xắc mang dă̭c chưng văn hwả Mông. Xán fấm chú iểw kuố la̒ng ngê̒ la̒ wẳl, ảw Mông va̒ môô̭ch xố xa̒n fấm kác. Xán fấm kuố la̒ng ngê̒ ản thi̭ tlươ̒ng tloong va̒ wa̒i nước ươ chuô̭ng, dă̭c biḙ̂t la̒ Châw Âw. Xán fấm kuố la̒ng da̒ tham za hô̭i chơ̭ ha̒ng thố kấm chiê̒n thôổng kác tính fiể Bắc za̒nh cho ngươ̒i nước wa̒i ta̭i tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i, Hô̒ Chỉ Minh, Ngḙ̂ an, Da̒ Nă̭ng nhă̒m kwáng bả xán fấm, kết nổl thi̭ tlươ̒ng

Thew dôô̒ng chỉ Xu̒ng A Máng, Chú ti̭ch UBND xa̭ Pa̒ Ko̒: Ka̭ ni̒ kác ngḙ̂ nhân, thơ̭ zói tloong la̒ dang tiép tṷc thi̒m hiếw, xảng ta̭w va̒ kái tiển kác mâ̭w hwa văn kỏ dă̭ chưng zân tô̭c Mông cho kác chang fṷc, dô̒ zu̒ng xán fấm zḙ̂t. Bớ năm 2015 dêểnh ka̭ ni̒ , bi̒nh kwân zả tli̭ zwanh dổi vởi nga̒nh ngê̒ nôông thôn, tloong dỏ kỏ ngê̒ zḙ̂t thố kấm da̭t 560 – 650 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, thu nhâ̭p 210 – 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Tí lḙ̂ nga̒nh ngê̒ nôông thôn chiểm khwáng 41,4% zả tli̭ xán xwất, zwanh thu. 31% tôống thu nhâ̭p la̒ kác nga̒nh ngê̒. Kác xán fấm kuố ngê̒ zḙ̂t thố kấm zoong la̭i thu nhâ̭p dảng kế cho ngươ̒i zân, thu hút kheéch zu li̭ch dêểnh xỏm, nơng kaw dơ̒i khôông nhân zân.

P.V


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.