(HBDT) – Ngă̒i 15/8, Ban chí da̭w 09 xa̭ To̒ng Dâ̭w tố chức Ngă̒i hô̭i to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc (ANTK) xa̭ To̒ng Dâ̭w năm 2018

Lảnh da̭w wiḙ̂n Mai Châw tlaw zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ ANTK. 

Tloong nhửng năm kwa, foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ To̒ng Dâ̭w (Mai Châw) da̒ thu ản nhê̒w tha̒nh tích dảng gi nhâ̭n. Kấp wí dáng, chỉnh kwiê̒n luôn xác di̭nh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK la̒ kôông tác tloo̭ng tâm, cho rêênh thươ̒ng xwiên chí da̭w, tốc chức thư̭c hiḙ̂n vởi nhê̒w nô̭i zung, biḙ̂n fáp foong fủ. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c.

Bớ rỉ nơng kaw ti̒nh thâ̒n kánh zác, fo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, tổ zác thô̭i fa̭m, foo̒ngổnh chẳl rổ, kwán lỉ, zảw zṷc, kám hwả ngươ̒i vi fa̭m fáp lwâ̭t ta̭i za di̒nh, kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n dám báw ANCT ta̭i diḙ̂ fương. To̒n xa̭ tố chức 18 chiên dê̒ wê̒l văn hwả xak hô̭i, môi tlươ̒ng, lwâ̭t zaw thôông cho 2.509 lươ̭t mo̭l iểng, tố chức 7 kuô̭c tiên chiê̒n ớ 6 dơn vi̭ xỏm cho 680 lươ̭t mo̭l tham zư̭. Dêểnh ka̭ ni̒, to̒n xa̭ kỏ 36 tố liên za, 4/6 xỏm da̭t khu zân kư văn hwả, 578/717 hô̭ da̭t za di̒nh văn hwả.

Ta̭i ngă̒i hô̭i, Ban tố chức da̒ tlaw zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n Mai Châw cho 2 tâ̭p thế, 5 kả nhân, tlaw zẩi khen kuố UBND xa̭ cho 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK

                                                                                     Thu Hươ̒ng

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh