(WBDT) – Ớ xa̱ Iên Mông (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh), ngăi bên bang kuốc lô̱ 70, khươ ba̱i rố xanh múch mă̱t nối lêênh mải ngỏi dó kuố Zi tích diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh. Khu Zi tích rô̱ng 3.335m2 ản xâi zư̱ng thew vong kách nha̒ ớ chiêln thôổng hưởng ngỏ thắng tha khôông Da̒

Nh hiê̱w bô̱ tloong khwôn viên zi tích tlươ̒ng Thanh niên Law đô̱ng XHCN Wa̒ Bnh tlưng bă̒i nhê̒w hnh nh, tư liê̱w kwỉ, ti hiê̱n xinh dô̱ng lch sứ, wa̱t dô̱ng ră̱i v hc kuố nhà tlươ̒ng.

Năm 2008, diê̱ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh ản UBND tính kấp Bă̒ng xếp ha̱ng zi tích li̱ch xứ văn wả kấp tính ta̱i Kwiết di̱nh xổ 1990/QĐ-UBND ngă̒i 17/9/2008. Twi nhiên, zo thơ̒i zan, rẩw vết nha̒ tlươ̒ng hâ̒w nhơ ó ko̒n. Vi̒ thiể, dớ báw tô̒n va̒ vát wi zả tli̱ kuố zi tích, lan twá ỉ ngiê̱ thiểng ră̱i kuố Bác Hô̒ tloong ngă̒i wơ̒l thăm tlươ̒ng va̒ dáp ửng kẳi mong mỏnh kuố nhân zân kác zân tô̱c tloong tính, bớ năm 2012, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh chiến khai tu bố, tôn ta̱w zi tích với kẳi tôống mức dâ̒w tư hơn 15 tí dô̒ng. Dểnh ni, kông chi̒nh da̒ wa̒n tha̒nh baw gô̒m kác ha̱ng mu̱c: nha̒ hiê̱w bô̱, nha̒ ớ zảw viên, bức vu̒ diêw, biê khu̱ ngwiên khổi khắc thiểng ră̱i kuố Bác, dâ̒m rác… Kông chi̒nh dám báw kwi chấn tloong kwả chi̒nh thi kông va̒ da̱t kỉ thwâ̱t, chất lươ̱ng, thấm mi̱ thew iêw kâ̒w

Ngăi bớ kướ chỉnh baw, tlung tâm kuố zi tích la̒ dâ̒m rác rô̱ng hơn 320m2 ta̱w kánh kwan tloong le̒nh, maách meé, iên bi̒nh. Tlêênh khwáng xân rô̱ng, diếm zư̒ng chân dâ̒w tiên khi̒ dêểnh thăm la̒ biê dả ngwiên khổi kaw 2,55m. Tlêênh biê dả tlang tloo̱ng cha̱m khác bút tích thiểng Bác ră̱i "Vái: Ho̱c tâ̱t tốt, law dô̱ng tốt, kổ gẳng mải, tiển bô̱ mải”. Nét chư wa̒ng nối bâ̱t tlêênh nê̒n khu̱ xảm ta̱w ẩn tươ̱ng dă̱c biê̱t cho mo̱l do̱c. Ku̒ng mân biê khu̱, nối bâ̱t tloong khwôn viên zi tích lal bức vu̒ diêw hi̒nh kẻnh kung za̒i 24 m, kaw 2,7m chất liê̱w bă̒ng khu̱ xenh ál ba̱c. Bức vu̒ diêw tải hiê̱n hi̒nh ánh Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng, kác wa̱t dô̱ng záng, ră̱i, law dô̱ng kuố nha̒ tlươ̒ng, mô̱ch xổ nét dă̱c chưng nê̒n Văn wả Wa̒ Bi̒nh.

Diếm nhẩn dă̠c biê̠t kuố zi tích, chỉnh la̒ nha̒ Hiê̠w bô̠ với ziê̠n tích 176m2 ản xâi thew dủng hi̒nh zảng, kích thước thơ̒i ki̒ 1962. Tloong nha̒ hiê̠w bô̠ tlưng bă̒i nhê̒w hi̒nh ánh, tư liê̠ kwỉ, tải hiê̠n xinh dô̠ng li̠ch xứ wa̠t dô̠ng ră̠i va̒ ho̠c kuố nha̒ tlươ̒ng. Nối bâ̠t la̒ hi̒nh ánh kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w Dáng, Nha̒ nước nhơ: Tống Bỉ thư Dô̠ Mươ̒l, Thú tưởng Pha̠m Văn Dô̒ng... wơ̒l thăm, zư̠ lê̠ khai záng va̒ la̒ wiê̠c ta̠i tlươ̒ng. Tiếp rỉ la̒ hi̒nh ánh wơ̒l mổl kwan hê̠ hửw ngi̠, hơ̠p tác da̒w ta̠w zươ̠ nha̒ tlươ̒ng va̒ Tlươ̒ng Hửw ngi̠ Viê̠t Nam - Ku Ba. Dô̠c dảw la̒ kác wa̠t dô̠ng kuố nha̒ tlươ̒ng nhơ: zơ̒ záng wơ̒l kỉ thwâ̠t tlôông kú kảw 1966; xán xuất mi̒ khươ̠i năm 1965; ho̠c xinh thư̠c ha̒nh tlêênh mẳi muôl rố, mẳi zố kú kảw zo tlươ̒ng chể ta̠w; zổng tlu Mura zo Thú tưởng Pha̠m Văn Dô̒ng tă̠ng nha̒ tlươ̒ng... ản tải hiê̠n xinh dô̠ng kwa ánh.

Xúc dô̠ng hơn ká tloong khwôn viên nha̒ hiê̠w bô̠ la̒ nhửng hi̒nh ánh Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng ku̒ng kác kí vâ̠t nhơ: bô̠ kwâ̒n ảw nu, mu kổl tlẳng. Ngăi bên bang ban thơ̒ chân dung Chú ti̠ch Hô̒ Chỉ Minh, kơ̒ Tố kuốc la̒ tỏm tắt ba̒i nỏi chuyê̠n kuố Bác tloong bâ̠n wơ̒l thăm tlươ̒ng ngă̒i 17-8-1962. Nhửng kí vâ̠y kwỉ zả mê hết khức zán zi̠, thân kwen la̒ cho bâ̠w mê̒nh kỏ kám zác nhơ Bác vẩn ko̒n dang ớ ni. Vú boỏng maách thuổng to̒n bô̠ zi tích lal nhửng kâl zan kố thu̠ ản tlôông tloong khwôn viên tlươ̒ng Thanh niên Law dô̱ng XHCN Wa̒ Bi̒nh bớ nhửng năm 1960

Chiê̠n tlo̒ mân mu̠ tôi, ông Ba̠ch Kông Ngân (xỏm Chươ̒ng Iên, xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) hiê̠n dang tlôông koi zi tích cho mắt: Tôi la̒ ho̠c xinh kuố nha̒ tlươ̒ng 1966 - 1969. Dâ̒n tôi rất vẩn khới va̒ tư̠ ha̒w khi diê̠ diếm Bác Hô̒ wơ̒l thăm tlươ̒ng ản tôn ta̠w, xâi zư̠ng khang chang, thốch rêênh ni̒. Tloong zi tích kỏ rất nhê̒w tư liê̠w kwỉ, tải hiê̠n chỉnh xác kác wa̠t dô̠ng kuố nha̒ tlươ̒ng thew tư̒ng zai dwa̠n li̠ch xứ. Mong mo̠l zân, zu khéch dêểnh thăm kwan zi tích nơng kaw ỉ thức, tôn tloo̠ng va̒ báw vê̠ nhửng hiê̠n vâ̠t dang ản tlưng bă̒i ta̠i ni


                                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Tlôông wa kánh - Tla̒w lưw mởi kuố ủn ma̠ng kông xớ

Chi̠ Vủ Thi̠ Zung vổn la̒ zảw viên ớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, nha̒ ớ vươ̒ng Tân Thi̠nh mê chi̠ Zung la̒ khéch kwen ta̠i kướ ha̒ng wa khu vư̠c vươ̒ng Thải Bi̒nh. Dê̒w dê̒w nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n, chị Zung thi̒m dêểnh ha̒ng wa ni̒ dớ ngẳm, lươ̠ cho̠n nhửng zôổng wa mởi wơ̒l tlôông. Chi̠ Zung bô̠: Nha̒ ó kỏ nhê̒w dất nhưng vi̒ ươ wa, kâl kánh, ngăi bớ khi̒ xâi nha̒, za di̒nh da̒ thiết kêể dớ to̒n bô̠ xân thươ̠ng tlớ the̒nh khu wâ̒l tlêênh kaw. Wa̒i tha, ta̠i kác ban kông, nha̒ chi̠ tâ̠n zu̠ng dớ tlôông wa. Ni la̒ kông wiê̠c iêw thích mổi ngă̒i kuổi twâ̒n la̒ chăm, ngoỏ nhửng châ̠w wa kánh

Di kwa Dả Biê

(WBDT) - Dả Biê - xa̠ Tiê̒n Vong, wiê̠n Da̒ Bắc la̒ la̒nh nhó ớ kwenh nâ̠m hô̒ Wa̒ Bi̒nh thốch tloong lee̒nh zoong la̠i kám nhâ̠n thủ vi̠ cho nhửng người mô̠ch bâ̠n di zôô̠ng kwa

Hô̠i ziê̠n Ngê̠ thwâ̠t kwâ̒n chủng tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh năm 2017

(WBDT) - Ngă̒i 13/6 UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham zư̠ kỏ tlêênh 400 ziê̠n viên kuố 15 dô̠i dêểnh bớ kác xa̠, vươ̒ng tlêênh diê̠ ba̒n tha̒nh vổ.

Ba̒n zái váp dươ Mo Mươ̒ng baw zanh xách kác zi xán dớ xâi zư̠ng hô̒ xơ tli̒nh UNESCO gi zanh baw zanh xách zi xán văn wả vi vâ̠t thêế kâ̒n vái báw vê̠ khấn kấp


(HBOM)-Ban chí da̠w wơ̒l zi xán văn wả Mo Mươ̒ng Wa̒ Bi̒nh vươ̒ tố chức hô̠i nghi̠ dẻnh zả kwết kwá thực hiê̠n nhiê̠m vu̠ 5 khảng dâ̒w năm va̒ ba̒n wơ̒l wiê̠c dươ Mo Mươ̒ng baw zanh xách xách kác zi xán dớ xâi zư̠ng hô̒ xơ tli̒nh UNESCO gi zanh baw zanh xách zi xán văn wả vi vâ̠t thêế kâ̒n vái báw vê̠ khấn kấp.