(HBDT) – Ngă̒i 11/10, Da̒i Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh (FT-CH) tính tố chức kí niḙ̂m 60 năm thă̒nh lâ̭p (1958 - 2018). Zư̭ lḙ̂ kí niḙ̂m kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dôô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh Lương, Fỏ Tôống zảm dôốc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t nam, da̭i ziḙ̂ Bô̭ TT-TT; Da̒i FT-CH 16 tính khu vư̭c fiể Bắc; lảnh da̭w UBND tính, kác xớ, ban, ngă̒nh, lẳnh da̭w, zảm dôốc Da̒i TT-TH kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ dôông dú kản bô̭ ngwiên la̒ lẳnh da̭w, foỏng viên, biên tâ̭p viên, kỉ thwâ̭t viên da̒i FT-CH tính kwa kác thơ̒i ki̒

 

 

 


Gi nhâ̭n nhửng tha̒nh tích nối bâ̭t kuố Da̒i FT-CH tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw kơ̒ cho tâ̭p thế lẳnh da̭w, kản bô̭ foỏng viên Da̒i nhân zi̭p kí niḙ̂m 60 năm thă̒nh lâ̭p.

Ziḙ̂n văn khai ma̭c kuố dôô̒ng chỉ Tô Zwi Nhất, Zảm dôốc Da̒i FT-CH tính la̭i lḙ̂ kí niḙ̂m nêw ro̭: Khâw khi kuô̭c khảng chiển chôổng thư̭c zân Fáp thẳng lơ̭i, nhă̒m thư̭ hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ tiên chiê̒n ớ diḙ̂ fương, khảng 8 năm 1958, Da̒i Chwiê̒n thanh Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p. Ban dâ̒w kơ xớ vâ̭t chất ko̒n nge̒w na̒n la̭c hâ̭w, khâw rỉ ha̭ thơ̒ng ki̭ thwâ̭t kuố Da̒i ản fát chiến meḙnh. Khâw kwả chi̒nh kháp nhâ̭p ku̒ng Da̒i Fát thanh Ha̒ Tâi, năm 1991 Da̒i FT-CH tính chỉnh thức ản tải lâ̭p

Tha dơ̒i tloong hwa̒n kắnh khỏ khăn, kỏ xư̭ kwan tâm, zúp dơ̭ kuố Da̒i Thiểng nỏi Viḙ̂t nam, Fa̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam, xư̭ chí da̭w kuố Tính wí, HĐND, UBND tính va̒ kác kơ kwan chức năng, Da̒i FT-CH tính da̒ leenh choỏng di baw hwta̭ dôô̭ng fṷc vṷ ki̭p thơ̒i nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố diḙ̂ fương. Tlái kwa chă̭ng khả 60 năm fát chiến, dă̭c biḙ̂t khâw 30 năm tải lâ̭p tính, Da̒i FT-CH nỏi riêng, ngă̒nh FT-CH tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi chung da̒ fát chiến môô̭ch hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất, tlang thiết bi̭ hiḙ̂n da̭i, dôô̒ng bô̭, gô̒m: 16 Da̒i Chwiê̒n thanh, 17 Daid Fát thanh FM, 45 tla̭m fát la̭i chwiê̒n hi̒nh zo hwḙ̂n, tha̒nh fổ kwán lỉ; 147 diếm ngỏ THVN kwa vḙ̂ tinh... Da̒i tính kỏ 2 tlam fát xoỏng, 1 mẳi fát thanh FM 5KW, 7 mẳi fát xoỏng chwiê̒n hi̒nh. Bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, chương chi̒nh chwiê̒n hi̒nh kuố tính da̒ ản fát tlêênh vḙ̂ tinh Vinasat1, fú xoỏng to̒n kuốc, la̒ bước chiến wê̒l chất va̒ lươ̭ng kuố Da̒i FT-CH tính. Ka̭ ni̒, xư̭ fát chiến kuố khwa hoo̭c – kôông ngḙ̂, kác chương chi̒nh kuố Da̒i da̒ ản dươ lêênh chang website, khản thỉnh zá kỏ thế chwi kâ̭p, iểng va̒ ngỏ la̭i kác chương chi̒nh.

 


Nhân zi̭p ni̒, Fỏ Tôống zản dôc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam tlaw tă̭ng kí niḙ̂m chươ̒ng "Vi̒ xư̭ ngiḙ̂p Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh” cho dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Ti̒nh, Bỉ thư Tính wí.

Fát biếw ta̭i lḙ̂ kí niḙ̂m, dôô̒ng chí Bu̒i Văn Tính, Bỉ thư Tính wí va̒ dôô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh Lương, Fỏ Tôống zảm dôốc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t nam da̒ biếw zương nhửng tha̒nh tích dảng tư̭ ha̒w ma̒ Da̒i FT-CH tính da̒ da̭t ản, dôô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̭ Da̒i tiếp tṷc kôông tác bô̒i zươ̭ng, zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, da̭w dức, lổi khr va̒ nơng kaw chi̒nh dô̭ chwiên môn ngiḙ̂p vṷ cho dô̭i ngṷ kản bô̭, foỏng viên. Tư̒ng bước dâ̒w tư tlang thiết bi̭ kơ xớ vâ̭t chất dôô̒ng bô̭, hiḙ̂n da̭i dám báw thư̭c hiḙ̂n tốt lô̭ chi̒nh xổ hwả kuố Chỉnh fú bớ năi dêểnh 2020 va̒ kwi jwăch bảw chỉ kuố tính zai dwa̭n 2018 – 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2025. Tiếp tṷc dối mởi, nơng kaw chất lươ̭ng, xổ lươ̭ng, thơ̒i zan kác chương chi̒nh fát thanh, chwiê̒n hi̒nh, xán xwất va̒ fát xoỏng thêm kác chương chi̒nh bă̒ng thiểng kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c thiếw xổ...

 


Zảm dốc Da̒i FT-CH tính tă̭ng zẩi khen cho kác dơn vi̭ kỏ doỏng kóp cho xư̭ fát chiến kuố nga̒nh Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh tính.

 

Nhân zi̭p ni̒ dôô̒ng chí Bu̒i Văn Tính, Bỉ thư Tính wí da̒ tă̭ng kơ̒ kuố Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính Hwa̒ Bi̒nh cho Da̒i FT-CH tính pơ̭i zoo̒ng chư̭ "Da̒i PT&TH tính 60 năm xâi zư̭ng va̒ fát chiến 1958 - 2018”, Da̭i ziḙ̂n Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam da̒ tlaw tă̭ng kí niḙ̂m chương "Vi̒ xư̭ ngiḙ̂p fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh” cho kác dôô̒ng chỉ kỏ doỏng kóp tích kư̭c cho nga̒nh fát thanh chwiê̒n hi̒nh tính Hwa̒ Bi̒nh.

Xem bản dịch

                                                                           P.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch