(HBDT) – Ngă̒i 11/10, Da̒i Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh (FT-CH) tính tố chức kí niḙ̂m 60 năm thă̒nh lâ̭p (1958 - 2018). Zư̭ lḙ̂ kí niḙ̂m kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dôô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh Lương, Fỏ Tôống zảm dôốc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t nam, da̭i ziḙ̂ Bô̭ TT-TT; Da̒i FT-CH 16 tính khu vư̭c fiể Bắc; lảnh da̭w UBND tính, kác xớ, ban, ngă̒nh, lẳnh da̭w, zảm dôốc Da̒i TT-TH kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ dôông dú kản bô̭ ngwiên la̒ lẳnh da̭w, foỏng viên, biên tâ̭p viên, kỉ thwâ̭t viên da̒i FT-CH tính kwa kác thơ̒i ki̒

 

 

 


Gi nhâ̭n nhửng tha̒nh tích nối bâ̭t kuố Da̒i FT-CH tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw kơ̒ cho tâ̭p thế lẳnh da̭w, kản bô̭ foỏng viên Da̒i nhân zi̭p kí niḙ̂m 60 năm thă̒nh lâ̭p.

Ziḙ̂n văn khai ma̭c kuố dôô̒ng chỉ Tô Zwi Nhất, Zảm dôốc Da̒i FT-CH tính la̭i lḙ̂ kí niḙ̂m nêw ro̭: Khâw khi kuô̭c khảng chiển chôổng thư̭c zân Fáp thẳng lơ̭i, nhă̒m thư̭ hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ tiên chiê̒n ớ diḙ̂ fương, khảng 8 năm 1958, Da̒i Chwiê̒n thanh Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p. Ban dâ̒w kơ xớ vâ̭t chất ko̒n nge̒w na̒n la̭c hâ̭w, khâw rỉ ha̭ thơ̒ng ki̭ thwâ̭t kuố Da̒i ản fát chiến meḙnh. Khâw kwả chi̒nh kháp nhâ̭p ku̒ng Da̒i Fát thanh Ha̒ Tâi, năm 1991 Da̒i FT-CH tính chỉnh thức ản tải lâ̭p

Tha dơ̒i tloong hwa̒n kắnh khỏ khăn, kỏ xư̭ kwan tâm, zúp dơ̭ kuố Da̒i Thiểng nỏi Viḙ̂t nam, Fa̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam, xư̭ chí da̭w kuố Tính wí, HĐND, UBND tính va̒ kác kơ kwan chức năng, Da̒i FT-CH tính da̒ leenh choỏng di baw hwta̭ dôô̭ng fṷc vṷ ki̭p thơ̒i nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố diḙ̂ fương. Tlái kwa chă̭ng khả 60 năm fát chiến, dă̭c biḙ̂t khâw 30 năm tải lâ̭p tính, Da̒i FT-CH nỏi riêng, ngă̒nh FT-CH tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi chung da̒ fát chiến môô̭ch hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất, tlang thiết bi̭ hiḙ̂n da̭i, dôô̒ng bô̭, gô̒m: 16 Da̒i Chwiê̒n thanh, 17 Daid Fát thanh FM, 45 tla̭m fát la̭i chwiê̒n hi̒nh zo hwḙ̂n, tha̒nh fổ kwán lỉ; 147 diếm ngỏ THVN kwa vḙ̂ tinh... Da̒i tính kỏ 2 tlam fát xoỏng, 1 mẳi fát thanh FM 5KW, 7 mẳi fát xoỏng chwiê̒n hi̒nh. Bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, chương chi̒nh chwiê̒n hi̒nh kuố tính da̒ ản fát tlêênh vḙ̂ tinh Vinasat1, fú xoỏng to̒n kuốc, la̒ bước chiến wê̒l chất va̒ lươ̭ng kuố Da̒i FT-CH tính. Ka̭ ni̒, xư̭ fát chiến kuố khwa hoo̭c – kôông ngḙ̂, kác chương chi̒nh kuố Da̒i da̒ ản dươ lêênh chang website, khản thỉnh zá kỏ thế chwi kâ̭p, iểng va̒ ngỏ la̭i kác chương chi̒nh.

 


Nhân zi̭p ni̒, Fỏ Tôống zản dôc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam tlaw tă̭ng kí niḙ̂m chươ̒ng "Vi̒ xư̭ ngiḙ̂p Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh” cho dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Ti̒nh, Bỉ thư Tính wí.

Fát biếw ta̭i lḙ̂ kí niḙ̂m, dôô̒ng chí Bu̒i Văn Tính, Bỉ thư Tính wí va̒ dôô̒ng chỉ Ngwiển Tha̒nh Lương, Fỏ Tôống zảm dôốc Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t nam da̒ biếw zương nhửng tha̒nh tích dảng tư̭ ha̒w ma̒ Da̒i FT-CH tính da̒ da̭t ản, dôô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̭ Da̒i tiếp tṷc kôông tác bô̒i zươ̭ng, zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, da̭w dức, lổi khr va̒ nơng kaw chi̒nh dô̭ chwiên môn ngiḙ̂p vṷ cho dô̭i ngṷ kản bô̭, foỏng viên. Tư̒ng bước dâ̒w tư tlang thiết bi̭ kơ xớ vâ̭t chất dôô̒ng bô̭, hiḙ̂n da̭i dám báw thư̭c hiḙ̂n tốt lô̭ chi̒nh xổ hwả kuố Chỉnh fú bớ năi dêểnh 2020 va̒ kwi jwăch bảw chỉ kuố tính zai dwa̭n 2018 – 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2025. Tiếp tṷc dối mởi, nơng kaw chất lươ̭ng, xổ lươ̭ng, thơ̒i zan kác chương chi̒nh fát thanh, chwiê̒n hi̒nh, xán xwất va̒ fát xoỏng thêm kác chương chi̒nh bă̒ng thiểng kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c thiếw xổ...

 


Zảm dốc Da̒i FT-CH tính tă̭ng zẩi khen cho kác dơn vi̭ kỏ doỏng kóp cho xư̭ fát chiến kuố nga̒nh Fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh tính.

 

Nhân zi̭p ni̒ dôô̒ng chí Bu̒i Văn Tính, Bỉ thư Tính wí da̒ tă̭ng kơ̒ kuố Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính Hwa̒ Bi̒nh cho Da̒i FT-CH tính pơ̭i zoo̒ng chư̭ "Da̒i PT&TH tính 60 năm xâi zư̭ng va̒ fát chiến 1958 - 2018”, Da̭i ziḙ̂n Da̒i Chwiê̒n hi̒nh Viḙ̂t Nam da̒ tlaw tă̭ng kí niḙ̂m chương "Vi̒ xư̭ ngiḙ̂p fát thanh – Chwiê̒n hi̒nh” cho kác dôô̒ng chỉ kỏ doỏng kóp tích kư̭c cho nga̒nh fát thanh chwiê̒n hi̒nh tính Hwa̒ Bi̒nh.

Xem bản dịch

                                                                           P.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.