(HBDT) – Ản chiến khai bớ năm 2016, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng (KVD) "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” ản nhân zân xa̭ Thươ̭ng Kốc (La̭c Sơn) tích kư̭c thư̭c hiḙ̂n, gẳn kung foong tla̒w "Chung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi NTM”


Nhă̒m zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tô̭c, xỏm Tlang, xa̭ Thươ̭ng Kốc (La̭c Xơn) zwi chi̒ dô̭i chiêng lwiḙ̂n tâ̭p thươ̒ng xwiên va̒ biếw ziḙ̂n tloong kác ngă̒i hô̭i kuố khu zân kư

Chăng fái la̒ khu zân kư (KZK) tlung tâm kuố xa̭ Thươ̭ng Kốc, dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ko̒n nhê̒w khỏ khăn, dêểnh mươ̒ng Luổng thẩi thâ̭t khác la̭ bới ảng khả la̒ng, ngo̭ xỏm xeenh – kheḙch – dḙp, tlṷc dươ̒ng zaw thôông nô̭i xỏm da̒ ản bê tông kửng hwả. Tư̒ng tươ̒ng ra̒w baw kweenh kác ngôi nha̒ xa̒n ản kwét zo̭n kwang kwé. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hwa̒ng, Chú ti̭ch wí ban MTTQ xa̭ Thươ̭ng Kốc cho mắt, xư̭ dối mởi ni̒ la̒ nhơ̒ KVD "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” gẳn kung foong tla̒w "Chung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi NTM”, kṷ thế la̒ nhân zân zúp kha̒ thiê̒n dớ la̒ tươ̒ng baw, nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh, kẻw dươ̒ng diḙ̂n chiểw tlaảng ảng khả la̒ng. Ku̒ng vởi 5 nô̭i zung KVD, mô hi̒nh ni̒ la̒ diếm nhẩn MTTQ xa̭ Thươ̭ng Kốc lươ̭ cho̭n chí da̭w thư̭c hiḙ̂n tloong năm 2018 nhă̒m xâi zư̭ng nếp khôổng văn hwả, zư̭ zi̒n môi tlươ̒ng nôông thôn.

Pơ̭i kác nô̭i zung kṷ thế, thiết thư̭c, MTTQ xa̭ va̒ Ban kôông tác mă̭t tlâ̭n kác xỏm da̒ zúp ngươ̒i zân nơng kaw ỉ thức tlắch nhiḙ̂m tl kôô̭ng dôô̒ng tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn hwả. Xa̭ lươ̭ cho̭n xỏm Luổng la̒ diếm dớ chiến khai fương fáp thư̭c hiḙ̂n. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Fủ, Bỉ thư chi bô̭ xỏm Luổng cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n chú chương kuố xa̭, dâ̒n tôi xâi zư̭ng kể hwă̭ch mối hô̭ doỏn kóp 100.000 dôô̒ng/ khảng dớ xâi zư̭ng 2 nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh cho 2 hô̭. Khâw khi hwa̒n tha̒nh tiếp tṷc doỏng kóp xâi zư̭ng tươ̒ng baw, lắp dă̭ch dươ̒ng diḙ̂n chiểw tlảng. Bắt dâ̒w mởi chiến khai, nhê̒w hô̭ chươ dôô̒ng ti̒nh úng hô̭, Ban mă̭t tlân KZK da̒ vâ̭n dôô̭ng, zái tích, tiếp nươ̭ dâ̒n tôi cho chiến khai tlước cho nhửng hô̭ da̒ úng hô̭ tham za. Ngươ̒i zân tư̭ bâ̒w tha môô̭ch ngươ̒i tỉn nhiḙ̂m la̒ thú kwi̭, gi thu, chi kác khwán doỏng kóp kôông khai, minh bă̭ch, ro̭ ra̒ng. Bớ 78 hô̭ tham za ban dâ̒w, dêểnh ka̭ ni̒ 100% hô̭ tloong xỏm da̒ hwa̒n thă̒nh xâi zư̭ng nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh, 75/115 hô̭ xâi zư̭ng tươ̒ng baw kiên va̒ kẻw 1,3 km dươ̒ng diḙ̂n thắp tlảng.

Bớ xỏm Luổng. MTTQ xa̭ Thươ̭ng Kốc da̒ nhân rôô̭ng tha tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tloong 22 KZK. Ka̭ ni̒ hơn 80,5% hô̭ da̒ hwa̒n thă̒nh chương chi̒nh xâi zư̭ng nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh; 6 KZK da̒ hwa̒n thă̒nh 100% hô̭; 10 KZK da̒ chiến khai ản chương chi̒nh thắp tlảng dươ̒ng kwê... Ku̒ng vởi xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng kơ xớ vâ̭t chất. Ban Mă̭t tlâ̭n kác KZK tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân thư̭c hiḙ̂n tốt kác chú chương kuố Dáng, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, zư̭ zi̒n an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Bă̒ng hi̒nh thức tư̭ kwán wê̒l ANCT kác hô̭ kỉ kam kết ba̒i chư̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, dẩw chănh foo̒ng chôổng kác lo̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ xa̭n xa̭ hô̭i tloong KZK. Nhơ̒ rỉ 75% hô̭ tloong xa̭ da̭t za di̒nh văn hwả, 70% KZK da̭t văn hwả. Nhê̒w KZK chăng kỏ fát xinh tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i va̒ da̭t tiêw chỉ wê̒l môi tlươ̒ng nôông thôn.

  Xem bản dịch                                                                                     


                                                                             PL

 


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch