(HBDT) – Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức khâw Thết Năm mởi. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng lḙ̂ hô̭i lởn nhất kuố mo̭l Mươ̒ng Bi. Ha̒ng năm lḙ̂ hô̭i thu hút ha̒ng ngi̒n zu kheéch mươ̒l fương dêểnh tham za̭, lḙ̂ hô̭i da̒ dớ la̭i nhửg ẩn tươ̭ng tốt dḙp cho zu kheéch. Năm 2019, Ban tố chức lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi da̒ kơ bán hwa̒n tất kôông tác chấn bi̭, xă̭n xa̒ng cho ngă̒i hô̭i vớ tha.


Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi xwân Kí Hơ̭i ản tố chức tlêênh kwi mô to̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, zo xa̭ Fong Fủ chú chi̒ kỏ xư̭ tham za kuố 24 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Zư̭ kiển lḙ̂ hô̭i chỉnh thức khai ma̭c baw ngă̒i môô̒ng 8 khảng Chiêng. UBND xa̭ Fong Fủ da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố chức lḙ̂ hô̭i, tha̒nh lâ̭p ban Tố chức lḙ̂ hô̭i, kác tiếw ban zúp wiḙ̂c nhơ: Ban chang chỉ khảnh tiết, ban tiên chiê̒n, ban an ninh châ̭t tư̭... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Tân La̭c tâ̭p hwẩn cho kác tha̒nh viên wê̒l chwiên môn.

Lḙ̂ hô̭i kỏ fâ̒n lḙ̂ va̒ fâ̒n hô̭i. Fâ̒n lḙ̂ tố chức tlang ngiêm ta̭i miểw thơ̒ xỏ Lwi̭ ko ngi thức kủng Tha̒nh Hwa̒ng, Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒, Ba vi̭ Tán Viên XơnThảnh. Khâw ngi lḙ̂, do̒n rước kiḙ̂w ku̒ng do̒n nha̭c lḙ̂, chiêng tlôổng, ku̒ng ngươ̒i zân rước kiḙ̂w Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒ tha xân vâ̭n dôô̭ng bui hô̭i.


Dô̭i chiêng xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) tâ̭p liḙ̂n chấn bi̭ cho lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2019

Zư̭ kiển fâ̒n hô̭i kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ: kẻw ko, dấi kâ̭i, bẳnh nả, deẻnh duổl, di cho̒ khew, ko̭t ko̒n... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i da̒ tố chức thi dẩw kác môn boỏng dả, boỏng chiê̒n nhă̒m cho̭ tha kác dô̭i xwất xắc thi dẩw tlâ̭n chung kết ta̭i lḙ̂ hô̭i.

Ban tố chức ko̒n bổ chỉ kác zan ha̒ng dớ kác xa̭, thi̭ chẩn tlưng bă̒i xán fấm nôông xán dă̭c chưng. Kwa lḙ̂ hô̭i nhă̒m kwáng bả dêểnh zu kheéch kác dă̭c xán nối thiểng kuố Tân La̭c nhơ: bưới, miể, mâ̭ch oong... wa̒i tha, Ban tố chức za̒nh 2 zan ha̒ng dớ tố chức xa̒n zaw zi̭ch wiḙ̂c la̒ cho mo̭i ngươ̒i.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Chú ti̭ch UBND xa̭ FonG Fủ cho mắt: Fát hwi nhửng kết kwát da̭t ản tloong kác hô̭i tlước, năm năi Ban tố chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh kôông tác tiên chiê̒n. Xa̭ Fong Fủ da̒ kết hơ̭p ku̒ng Tlung tâm VH-TT hwiḙ̂n tố chức tiên chiê̒n wê̒l thơ̒i zan, nô̭i zung kuố lḙ̂ hô̭i kwa fát thanh, ma̭ng internet, zalo, facebook... nhă̒m thu hút zu kheéch. Zư̭ kiển Lḙ̂ hô̭i năm 2-19 ước tỉnh xḙ thu hút khwáng 30.000 lươ̭t zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước tham zư̭.

Kôông tác an ninh châ̭t tư̭, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm, foo̒ng – chôổng chẳl rố, fân luô̒ng zaw thông... ản tăng kươ̒ng. Tất ká xă̭n xa̒ng dám báw cho zu kheéch wê̒l tham zư̭ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ha̒i loo̒ng, kiên kwiết xứ lỉ chiḙ̂t dế kác tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i nhơ kơ̒, ba̭c, ra̭w che̒... dớ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi mái la̒ diếm dêểnh kuố zu kheéch mổi khi̒ xwân wê̒l.


Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Xỏm Dả Biê báw tô̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng dớ fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ Vân, tha̒nh fổ Hái Foo̒ng chiê xé: "Ko̒n môô̭ch dwa̭n khả xa nươ̭ thiê̒n mḙ̂ baw dêểnh nâ̭m, xa xa tôi da̒ thẩi nhửng ngươ̒i fṷ nư̭ mă̭c chang fṷc chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mươ̒ng dửng dơ̭i ớ bên bên nâ̭m.Thấp thwảng la̒ nửng ngôi nha̒ xa̒n mải lả nép mêê̒nh bên hô̒ khôông Da̒ thơ môô̭ng. Khi̒ thiê̒n dâ̒n tôi tiển baw nâ̭m, nhửng kô gải Mươ̒ng zwiên zảng thăi daeẻnh chiêng thươi kươ̒i cha̒w dâ̒n tôi”.

Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân