(HBDT) – Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức khâw Thết Năm mởi. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng lḙ̂ hô̭i lởn nhất kuố mo̭l Mươ̒ng Bi. Ha̒ng năm lḙ̂ hô̭i thu hút ha̒ng ngi̒n zu kheéch mươ̒l fương dêểnh tham za̭, lḙ̂ hô̭i da̒ dớ la̭i nhửg ẩn tươ̭ng tốt dḙp cho zu kheéch. Năm 2019, Ban tố chức lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi da̒ kơ bán hwa̒n tất kôông tác chấn bi̭, xă̭n xa̒ng cho ngă̒i hô̭i vớ tha.


Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi xwân Kí Hơ̭i ản tố chức tlêênh kwi mô to̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, zo xa̭ Fong Fủ chú chi̒ kỏ xư̭ tham za kuố 24 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Zư̭ kiển lḙ̂ hô̭i chỉnh thức khai ma̭c baw ngă̒i môô̒ng 8 khảng Chiêng. UBND xa̭ Fong Fủ da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố chức lḙ̂ hô̭i, tha̒nh lâ̭p ban Tố chức lḙ̂ hô̭i, kác tiếw ban zúp wiḙ̂c nhơ: Ban chang chỉ khảnh tiết, ban tiên chiê̒n, ban an ninh châ̭t tư̭... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Tân La̭c tâ̭p hwẩn cho kác tha̒nh viên wê̒l chwiên môn.

Lḙ̂ hô̭i kỏ fâ̒n lḙ̂ va̒ fâ̒n hô̭i. Fâ̒n lḙ̂ tố chức tlang ngiêm ta̭i miểw thơ̒ xỏ Lwi̭ ko ngi thức kủng Tha̒nh Hwa̒ng, Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒, Ba vi̭ Tán Viên XơnThảnh. Khâw ngi lḙ̂, do̒n rước kiḙ̂w ku̒ng do̒n nha̭c lḙ̂, chiêng tlôổng, ku̒ng ngươ̒i zân rước kiḙ̂w Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒ tha xân vâ̭n dôô̭ng bui hô̭i.


Dô̭i chiêng xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) tâ̭p liḙ̂n chấn bi̭ cho lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2019

Zư̭ kiển fâ̒n hô̭i kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ: kẻw ko, dấi kâ̭i, bẳnh nả, deẻnh duổl, di cho̒ khew, ko̭t ko̒n... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i da̒ tố chức thi dẩw kác môn boỏng dả, boỏng chiê̒n nhă̒m cho̭ tha kác dô̭i xwất xắc thi dẩw tlâ̭n chung kết ta̭i lḙ̂ hô̭i.

Ban tố chức ko̒n bổ chỉ kác zan ha̒ng dớ kác xa̭, thi̭ chẩn tlưng bă̒i xán fấm nôông xán dă̭c chưng. Kwa lḙ̂ hô̭i nhă̒m kwáng bả dêểnh zu kheéch kác dă̭c xán nối thiểng kuố Tân La̭c nhơ: bưới, miể, mâ̭ch oong... wa̒i tha, Ban tố chức za̒nh 2 zan ha̒ng dớ tố chức xa̒n zaw zi̭ch wiḙ̂c la̒ cho mo̭i ngươ̒i.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Chú ti̭ch UBND xa̭ FonG Fủ cho mắt: Fát hwi nhửng kết kwát da̭t ản tloong kác hô̭i tlước, năm năi Ban tố chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh kôông tác tiên chiê̒n. Xa̭ Fong Fủ da̒ kết hơ̭p ku̒ng Tlung tâm VH-TT hwiḙ̂n tố chức tiên chiê̒n wê̒l thơ̒i zan, nô̭i zung kuố lḙ̂ hô̭i kwa fát thanh, ma̭ng internet, zalo, facebook... nhă̒m thu hút zu kheéch. Zư̭ kiển Lḙ̂ hô̭i năm 2-19 ước tỉnh xḙ thu hút khwáng 30.000 lươ̭t zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước tham zư̭.

Kôông tác an ninh châ̭t tư̭, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm, foo̒ng – chôổng chẳl rố, fân luô̒ng zaw thông... ản tăng kươ̒ng. Tất ká xă̭n xa̒ng dám báw cho zu kheéch wê̒l tham zư̭ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ha̒i loo̒ng, kiên kwiết xứ lỉ chiḙ̂t dế kác tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i nhơ kơ̒, ba̭c, ra̭w che̒... dớ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi mái la̒ diếm dêểnh kuố zu kheéch mổi khi̒ xwân wê̒l.


Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w Chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.

Nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ chưở dác nhân ta̭w lởn nhất Viḙ̂t Nam, ziḙ̂n tác mă̭t dác la̒ 8.000 ha. Hô̒ kỏ nhê̒w dáw kon, to, kánh kwan thiên nhiên hấp zâ̭n gẳn vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh. Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm thăm kwan zu li̭ch nối thiểng, thu hút nhê̒w zu keéch tloong va̒ wa̒i nước khi̒ dêểnh thăm Hwa̒ Bi̒nh

Xa̭ Tân Vinh zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) – Xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến meḙnh kuố hwiḙ̂n. Thôông kwa kác thiểng hát, diḙ̂w muổ da̒ kóp fâ̒n zư̭ zi̒n va̒ fát hwi bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhửng zả tli̭ van hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng zoong la̭i khức khôổng mởi tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi.