(HBDT) – Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức khâw Thết Năm mởi. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng lḙ̂ hô̭i lởn nhất kuố mo̭l Mươ̒ng Bi. Ha̒ng năm lḙ̂ hô̭i thu hút ha̒ng ngi̒n zu kheéch mươ̒l fương dêểnh tham za̭, lḙ̂ hô̭i da̒ dớ la̭i nhửg ẩn tươ̭ng tốt dḙp cho zu kheéch. Năm 2019, Ban tố chức lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi da̒ kơ bán hwa̒n tất kôông tác chấn bi̭, xă̭n xa̒ng cho ngă̒i hô̭i vớ tha.


Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi xwân Kí Hơ̭i ản tố chức tlêênh kwi mô to̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, zo xa̭ Fong Fủ chú chi̒ kỏ xư̭ tham za kuố 24 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Zư̭ kiển lḙ̂ hô̭i chỉnh thức khai ma̭c baw ngă̒i môô̒ng 8 khảng Chiêng. UBND xa̭ Fong Fủ da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố chức lḙ̂ hô̭i, tha̒nh lâ̭p ban Tố chức lḙ̂ hô̭i, kác tiếw ban zúp wiḙ̂c nhơ: Ban chang chỉ khảnh tiết, ban tiên chiê̒n, ban an ninh châ̭t tư̭... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Tân La̭c tâ̭p hwẩn cho kác tha̒nh viên wê̒l chwiên môn.

Lḙ̂ hô̭i kỏ fâ̒n lḙ̂ va̒ fâ̒n hô̭i. Fâ̒n lḙ̂ tố chức tlang ngiêm ta̭i miểw thơ̒ xỏ Lwi̭ ko ngi thức kủng Tha̒nh Hwa̒ng, Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒, Ba vi̭ Tán Viên XơnThảnh. Khâw ngi lḙ̂, do̒n rước kiḙ̂w ku̒ng do̒n nha̭c lḙ̂, chiêng tlôổng, ku̒ng ngươ̒i zân rước kiḙ̂w Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒ tha xân vâ̭n dôô̭ng bui hô̭i.


Dô̭i chiêng xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) tâ̭p liḙ̂n chấn bi̭ cho lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2019

Zư̭ kiển fâ̒n hô̭i kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ: kẻw ko, dấi kâ̭i, bẳnh nả, deẻnh duổl, di cho̒ khew, ko̭t ko̒n... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i da̒ tố chức thi dẩw kác môn boỏng dả, boỏng chiê̒n nhă̒m cho̭ tha kác dô̭i xwất xắc thi dẩw tlâ̭n chung kết ta̭i lḙ̂ hô̭i.

Ban tố chức ko̒n bổ chỉ kác zan ha̒ng dớ kác xa̭, thi̭ chẩn tlưng bă̒i xán fấm nôông xán dă̭c chưng. Kwa lḙ̂ hô̭i nhă̒m kwáng bả dêểnh zu kheéch kác dă̭c xán nối thiểng kuố Tân La̭c nhơ: bưới, miể, mâ̭ch oong... wa̒i tha, Ban tố chức za̒nh 2 zan ha̒ng dớ tố chức xa̒n zaw zi̭ch wiḙ̂c la̒ cho mo̭i ngươ̒i.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Chú ti̭ch UBND xa̭ FonG Fủ cho mắt: Fát hwi nhửng kết kwát da̭t ản tloong kác hô̭i tlước, năm năi Ban tố chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh kôông tác tiên chiê̒n. Xa̭ Fong Fủ da̒ kết hơ̭p ku̒ng Tlung tâm VH-TT hwiḙ̂n tố chức tiên chiê̒n wê̒l thơ̒i zan, nô̭i zung kuố lḙ̂ hô̭i kwa fát thanh, ma̭ng internet, zalo, facebook... nhă̒m thu hút zu kheéch. Zư̭ kiển Lḙ̂ hô̭i năm 2-19 ước tỉnh xḙ thu hút khwáng 30.000 lươ̭t zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước tham zư̭.

Kôông tác an ninh châ̭t tư̭, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm, foo̒ng – chôổng chẳl rố, fân luô̒ng zaw thông... ản tăng kươ̒ng. Tất ká xă̭n xa̒ng dám báw cho zu kheéch wê̒l tham zư̭ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ha̒i loo̒ng, kiên kwiết xứ lỉ chiḙ̂t dế kác tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i nhơ kơ̒, ba̭c, ra̭w che̒... dớ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi mái la̒ diếm dêểnh kuố zu kheéch mổi khi̒ xwân wê̒l.


Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.