(HBDT) – Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức khâw Thết Năm mởi. Ni la̒ môô̭ch tloong nhửng lḙ̂ hô̭i lởn nhất kuố mo̭l Mươ̒ng Bi. Ha̒ng năm lḙ̂ hô̭i thu hút ha̒ng ngi̒n zu kheéch mươ̒l fương dêểnh tham za̭, lḙ̂ hô̭i da̒ dớ la̭i nhửg ẩn tươ̭ng tốt dḙp cho zu kheéch. Năm 2019, Ban tố chức lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi da̒ kơ bán hwa̒n tất kôông tác chấn bi̭, xă̭n xa̒ng cho ngă̒i hô̭i vớ tha.


Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi xwân Kí Hơ̭i ản tố chức tlêênh kwi mô to̒n hwiḙ̂n Tân La̭c, zo xa̭ Fong Fủ chú chi̒ kỏ xư̭ tham za kuố 24 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Zư̭ kiển lḙ̂ hô̭i chỉnh thức khai ma̭c baw ngă̒i môô̒ng 8 khảng Chiêng. UBND xa̭ Fong Fủ da̒ xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố chức lḙ̂ hô̭i, tha̒nh lâ̭p ban Tố chức lḙ̂ hô̭i, kác tiếw ban zúp wiḙ̂c nhơ: Ban chang chỉ khảnh tiết, ban tiên chiê̒n, ban an ninh châ̭t tư̭... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i fổi hơ̭p ku̒ng Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Tân La̭c tâ̭p hwẩn cho kác tha̒nh viên wê̒l chwiên môn.

Lḙ̂ hô̭i kỏ fâ̒n lḙ̂ va̒ fâ̒n hô̭i. Fâ̒n lḙ̂ tố chức tlang ngiêm ta̭i miểw thơ̒ xỏ Lwi̭ ko ngi thức kủng Tha̒nh Hwa̒ng, Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒, Ba vi̭ Tán Viên XơnThảnh. Khâw ngi lḙ̂, do̒n rước kiḙ̂w ku̒ng do̒n nha̭c lḙ̂, chiêng tlôổng, ku̒ng ngươ̒i zân rước kiḙ̂w Kuốc Mâ̭w Wa̒ng Ba̒ tha xân vâ̭n dôô̭ng bui hô̭i.


Dô̭i chiêng xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) tâ̭p liḙ̂n chấn bi̭ cho lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi năm 2019

Zư̭ kiển fâ̒n hô̭i kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ: kẻw ko, dấi kâ̭i, bẳnh nả, deẻnh duổl, di cho̒ khew, ko̭t ko̒n... Ban tố chức lḙ̂ hô̭i da̒ tố chức thi dẩw kác môn boỏng dả, boỏng chiê̒n nhă̒m cho̭ tha kác dô̭i xwất xắc thi dẩw tlâ̭n chung kết ta̭i lḙ̂ hô̭i.

Ban tố chức ko̒n bổ chỉ kác zan ha̒ng dớ kác xa̭, thi̭ chẩn tlưng bă̒i xán fấm nôông xán dă̭c chưng. Kwa lḙ̂ hô̭i nhă̒m kwáng bả dêểnh zu kheéch kác dă̭c xán nối thiểng kuố Tân La̭c nhơ: bưới, miể, mâ̭ch oong... wa̒i tha, Ban tố chức za̒nh 2 zan ha̒ng dớ tố chức xa̒n zaw zi̭ch wiḙ̂c la̒ cho mo̭i ngươ̒i.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Chú ti̭ch UBND xa̭ FonG Fủ cho mắt: Fát hwi nhửng kết kwát da̭t ản tloong kác hô̭i tlước, năm năi Ban tố chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ dă̭c biḙ̂t kwan tâm dêểnh kôông tác tiên chiê̒n. Xa̭ Fong Fủ da̒ kết hơ̭p ku̒ng Tlung tâm VH-TT hwiḙ̂n tố chức tiên chiê̒n wê̒l thơ̒i zan, nô̭i zung kuố lḙ̂ hô̭i kwa fát thanh, ma̭ng internet, zalo, facebook... nhă̒m thu hút zu kheéch. Zư̭ kiển Lḙ̂ hô̭i năm 2-19 ước tỉnh xḙ thu hút khwáng 30.000 lươ̭t zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước tham zư̭.

Kôông tác an ninh châ̭t tư̭, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm, foo̒ng – chôổng chẳl rố, fân luô̒ng zaw thông... ản tăng kươ̒ng. Tất ká xă̭n xa̒ng dám báw cho zu kheéch wê̒l tham zư̭ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ha̒i loo̒ng, kiên kwiết xứ lỉ chiḙ̂t dế kác tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i nhơ kơ̒, ba̭c, ra̭w che̒... dớ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi mái la̒ diếm dêểnh kuố zu kheéch mổi khi̒ xwân wê̒l.


Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw diḙ̂w xwe̒ Thải

(HBDT) – Chi̭ Ha̒ Thi̭ Mai, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ bán Văn, thi̭ chẩn Mai Châw (Mai Châw) cho mắt: Bớ lô, Mai Châw la̒ xử xớ kuố nhửng diḙ̂w xwe̒. Xwe̒ Thải ản tố chức tloong kác lḙ̂ hô̭i kuố za di̒nh nhơ mư̒ng nha̒ mởi, dảm kuưởi, lḙ̂ hô̭i Chả Chiêng... Wa̒i tha xwe̒ ko̒n ản tố chức ta̭i kác lḙ̂ hô̭i kôô̭ng dôô̒ng nhơ Xên Mươ̒ng, too̭c na̭c Mươ̒ng, dỏn kheéch kwỉ thăm bán... Mo̭l Thải kỏ nhê̒w diḙ̂w xwe̒ nhơ xwe̒ bôống, xwe̒ woo̒ng, xwe̒ tlôổng chiêng.

Xa̭ Pa̒ Ko̒ fát chiến foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), wa̒i vé dḙp thiên nhiên hu̒ng vi̭ ma̒ ta̭w hwả da̒ ban tă̭ng, ớ ni ko̒n kỏ bán xắc văn hwả dô̭c dảw riêng kỏ kuố zân tô̭c Mông. Tloong rỉ văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng vấn zư̭ ản nét riêng dă̭c xắc nhơ muổ khe̒n be̒, ke̒n lả, khảw... ản kác ủn ma̭i, chaa̒ng tlai biếw ziḙ̂n xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.