(HBDT) – Kác baw li̒ xi̒ dó thươi ản tlaw tâ̭n thăi hoo̭c xinh, thâ̒i, kô zảw ngiêm túc tlêênh bṷc záng, ka̭ ni̒ khẻw thăi, hảw hức tl fâ̒n thi kỏi beẻnh chưng. Ká xân tlươ̒ng ngâ̭p tloong mâ̒w dó cha̒w xwân, thiểng rew ho̒, kố vṷ kuố ha̒ng tlăm hoo̭c xinh. "Thết xum vâ̒i” da̒ zoong dêểnh mâ̒w xắc thâ̭t dă̭c biḙ̂t va̒ ỉ ngiḙ̂ tlước khi kác ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng DTNT THCS&THPT Da̒ Bắc ta̭m biḙ̂t mải tlươ̒ng wê̒l kwê ăn Thết ku̒ng za di̒nh.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc, TUV, Zảm dôốc Xớ GD&ĐT chiḙ̂n tlo̒, dôô̭ng viên hoo̭c xinh

Pớ xư̭ kwan tâm, chung thăi kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, ngă̒nh GD&ĐT, kác tố chức xa̭ hô̭i, kác nha̒ háw tâm, kơ xớ vâ̭t chất, môi tlươ̒ng zảw zṷc kuố kác tlươ̒ng DTNT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính râ̒n hwa̒n thiḙ̂n. Tlươ̒ng la̒ ngôi nha̒ thử hal ẩm áp iêw thương kuố ha̒ng ngi̒n ho xinh zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính. Tỉnh dêểnh khảng 12/2018, to̒n tính kỏ 13 tlươ̒ng DTNT, 126 lớp, 3.600 hoo̭c xinh, tloong rỉ kỏ 9/13 tlươ̒ng da̒ da̭t tiêw chấn kuốc za va̒ 14 tlươ̒ng fố thôông zân tô̭c bán chủ (FT ZTBC). Ni la̒ mô hi̒nh fu̒ hơ̭p pơ̭i diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể ớ tính ha, nhă̒m ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác ủn hoo̭c xinh la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ, vu̒ng khỏ khăn ản ti hoo̭c.

Chiê̒n tlo̒ ku̒ng dâ̒n tôi, Bu̒i Thi̭ Thương, hoo̭c xinh lớp 10, tlươ̒ng PT DTNT THCS&THPT hwiḙ̂n Da̒ Bắc cho mắt: Ủn hoo̭c nô̭i chủ, xa nha̒ pớ nawm lớp 6. Khâw 5 năm gẳn bỏ, tlươ̒ng da̒ tlớ thee̒nh ngôi nha̒ thử 2. Kác thâ̒i, kô la̒ nhửng ngươ̒i bổ, ngươ̒i mḙ̂ ó chí ră̭i kác ủn wê̒l kiển thức ma̒ ká nếp ăn, nếp ớ tloong kuô̭c khôổng, xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i.


Hwa̭t dôô̭ng "Thết xum vâ̒i” ản tố chức ta̭i tlươngq PTDTNT THCS&THPT Da̒ Bắc, kóp fâ̒n zoong dêểnh thâ̒i, tlo̒ kẳi Thết ẩm áp

Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến kwi mô, nơng kaw chất lươ̭ng da̒w ta̭w kác tlươ̒ng DTNT, tính ha luôn kwan tâm chiến dối kác tlươ̒ng vu̒ng kaw dă̭c biḙ̂t khỏ khăn thee̒nh tlươ̒ng DTNT bản chủ. Khânh ni nhất, ngă̒i 1/8/2018, tlươ̒ng TH&THCS Tân Mai, xa̭ Tân Mai, hwiḙ̂n Mai Châw, chỉnh thức ản dối thee̒nh tlươ̒ng PTDT bản chủ. Dôô̒ng chỉ Mai Dức Hwi, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng fẩn khới: Tân Mai la̒ xa̭ vu̒ng kaw dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tlươ̒ng ản chiến dối dáp ửng ản moong muổn kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh nơi ni. Khâw khi chiến dối, nha̒ tlươ̒ng ản dâ̒w tư xướ chươ̭, nơng kấp cơ xớ vâ̭t chất. Thew thôông tin pớ Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n, năm 2019, nha̒ tlươ̒ng xḙ ản dâ̒w tư khânh 20 tí dôô̒ng dớ hwa̒n thiḙ̂n kơ xớ, vâ̭t chất.

Dă̭c thu̒ tloong tỉnh chất nơi ăn ớ, xinh hwa̭t, hoo̭c tâ̭p kuố hoo̭c xinh zân tôô̭c thiếw xổ, cho rêênh kác tlươ̒ng PT DTNT tloong tính luôn nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, dâ̒w tư, dôô̭ng viên kuố lẳnh da̭w kấp tl. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc, Zảm dôốc Xơ GD&ĐT cho mắt: Năm ho̭c 2018 – 2019 tôống mức dâ̒w tư tăng kươ̒ng kơ xớ vâ̭t chất cho kác tlươ̒ng DTNT tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính khânh 50 tí dôô̒ng. Kác nha̒ tlươ̒ng ti̒ thew ti̒nh i̒nh thư̭c tể xḙ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng, xướ chươ̭ nha̒ da năng, bếp ăn va̒ dă̭c biḙ̂t la̒ xâi thêm foo̒ng hoo̭c. Xớ dă̭c biḙ̂t kwan tâm chí da̭w kác nha̒ tlươ̭c thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc chể dô̭, chỉnh xắch kuố hoo̭c xinh vu̒ng zân tô̭c, vu̒ng KT-XH dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Năm 2018 da̒ thư̭c hiḙ̂n dủng, dú cho kác hoo̭c xinh kác tlươ̒ng DTNT tôống xổ thiê̒n hơn 53 tí dôô̒ng. Thư̭c hiḙ̂n chể dô̭, chỉnh xắch thew Ngi̭ di̭nh xổ 116/2016/NĐ-CP cho hoo̭c xinh vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn bơ̭c THPT, hơn 5.100 hoo̭c xinh ản hướng tôống xổ thiê̒n hơn 30 tí dôô̒ng. Xớ ku̒ng kwan tâm chí da̭w kác nha̒ tlươ̒ng tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc zân tôô̭c, xâi zư̭ng môi tlươ̒ng zảw zṷc ta̭i kác tlươ̒ng DTNT dám báw tỉnh xư fa̭m, da̭w dức, chwấn mư̭c, zảw zṷc hoo̭c xinh ká wê̒l kiển thức va̒ ki̭ năng khôổng, kóp fâ̒n dám báw hi̒nh thă̒nh nhân kắch tót dḙp cho kác ủn.

Xư̭ hwa̒n thiḙ̂n wê̒l kơ xớ vâ̭t chất, bô̭ mẳi va̒ dă̭c biḙ̂t la̒ chất lươ̭ng zảw zṷc ản nơng kaw da̒ râ̒n khắng dinh "thương hiḙ̂w” kuố kác tlươ̒ng PT DTNT THPT tính, tlươ̒ng di dâ̒w tloong khổi kác tlươ̒ng DTNT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chính la̒ minh hwa̭ ro̭ nét. Tha̭c xi̭ Kwách Thẳng Kánh, Bỉ thư Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Dâ̒n tôi chú chương xâi zư̭ng tlươ̒ng nô̭i chủ thee̒nh ngôi nha̒ thử 2 kuố hoo̭c xinh. Dêểnh tlươ̒ng kác ủn ản tha za nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả bố ích dớ nơng kaw kiển thức, ki̭ năng khôổng, kỏ thêm xư̭ tư̭ tin. Dă̭c biḙ̂t nha̒ tlươ̒ng thư̭c hiḙ̂n nhê̒w biḙ̂n fáp nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc. Liên tṷc pớ năm hoo̭c 2012 – 2013 dêểnh ka̭ ni̒, tlung bi̒nh ha̒ng năm nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh 100 hoo̭c xinh zói kấp tính. Tỉnh dêểnh hết năm 2017 – 2018, nha̒ tlươ̒ng kỏ 14 hoo̭c xinh zói kuốc za. Khânh ni nhất, tloong kuô̭c thi Xảng ta̭w khwa ho̭c ki̭ thwâ̭t ză̒nh cho hoo̭c xinh tlung hoo̭c tính Hwa̒ Bi̒nh dâ̒w khảng 12/2018, nha̒ tlươ̒ng xwất xắc da̭t 1 zái nhất, 1 zái nhi̒. Nha̒ tlươ̒ng PT DTNT THPT tính tlớ thee̒nh tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw, kung kấp cho diḙ̂ fương nguô̒n nhân lư̭c la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ chất lươ̭ng.

Zương Liḙ̂w
KÁC TIN KHÁC


Nhửng nét tôống wê̒l xư̭ hi̒nh thă̒nh tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Năm 2021, tính xḙ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c kí niḙ̂m 135 thă̒nh lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính.

Zư̭ nét dḙp văn hwả kác zân tôô̭c ở xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng

(HBDT) – Zu̒ hải lo̭ chơ̒ na̒, tlôông rố tlêênh roo̭ng, hăi kắch dắc, lể lả thuốc tlêênh rư̒ng, di chơ̭ wê̒l haa̒ng, fṷ nư̭ Tă̒i ớ xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) dê̒w mă̭c chaang fṷc zân tôô̭c mêê̒nh nhơ baw năm kwa, nó la̒ xư̭ kwỉ mển nét văn hwả zân tôô̭c.

Kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ cho thiểw nhi

(HBDT) – Thư viḙ̂n tính ban hă̒nh Thôông bảw xổ 51/TB-TVT, ngă̒i 10/6/2021 wê̒l wiḙ̂c kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ năm 2021 .

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc chủ tloo̭ng fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Tloong nhửng năm kwa, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tâ̭p chung nhê̒w nguô̒n lư̭c, ză̒nh nhê̒w kơ chể kuu̒ng nhơ kôông tác kwáng bả, thu hút dâ̒w tư nhă̒m ftá chiến zu li̭ch, nhất la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Kwa rỉ xác lâ̭p bán dô̒ zu li̭ch hwiḙ̂n, zởi thiḙ̂w tiê̒m năng, lơ̭i thể dêểnh dôông dáw zu kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Mai Châw diếm dêểnh thân thiḙ̂n hấp zâ̭n

(HBDT) – Kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, bán la̒ng chu̒ fủ, thơ môô̭ng, hwiḙ̂n Mai Châw da̒, dang tlớ thee̒nh diếm dêểnh iêw thích kuố zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước. Nhửng chái ngiḙ̂m thủ vi̭ tlêênh kác kuung dươ̒ng, ngươ̒i zân zâ̒w loong mển kheéch, zi̭ch vṷ chwiên ngiḙ̂p, nét văn hwả dôô̭c dảw, kác mo̒n ăn dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c da̒ ta̭w rêênh hi̒nh ắnh Mai Châw thân thiḙ̂n, hấp zâ̭n.