(HBDT) – Kác baw li̒ xi̒ dó thươi ản tlaw tâ̭n thăi hoo̭c xinh, thâ̒i, kô zảw ngiêm túc tlêênh bṷc záng, ka̭ ni̒ khẻw thăi, hảw hức tl fâ̒n thi kỏi beẻnh chưng. Ká xân tlươ̒ng ngâ̭p tloong mâ̒w dó cha̒w xwân, thiểng rew ho̒, kố vṷ kuố ha̒ng tlăm hoo̭c xinh. "Thết xum vâ̒i” da̒ zoong dêểnh mâ̒w xắc thâ̭t dă̭c biḙ̂t va̒ ỉ ngiḙ̂ tlước khi kác ủn hoo̭c xinh tlươ̒ng DTNT THCS&THPT Da̒ Bắc ta̭m biḙ̂t mải tlươ̒ng wê̒l kwê ăn Thết ku̒ng za di̒nh.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc, TUV, Zảm dôốc Xớ GD&ĐT chiḙ̂n tlo̒, dôô̭ng viên hoo̭c xinh

Pớ xư̭ kwan tâm, chung thăi kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, ngă̒nh GD&ĐT, kác tố chức xa̭ hô̭i, kác nha̒ háw tâm, kơ xớ vâ̭t chất, môi tlươ̒ng zảw zṷc kuố kác tlươ̒ng DTNT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính râ̒n hwa̒n thiḙ̂n. Tlươ̒ng la̒ ngôi nha̒ thử hal ẩm áp iêw thương kuố ha̒ng ngi̒n ho xinh zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính. Tỉnh dêểnh khảng 12/2018, to̒n tính kỏ 13 tlươ̒ng DTNT, 126 lớp, 3.600 hoo̭c xinh, tloong rỉ kỏ 9/13 tlươ̒ng da̒ da̭t tiêw chấn kuốc za va̒ 14 tlươ̒ng fố thôông zân tô̭c bán chủ (FT ZTBC). Ni la̒ mô hi̒nh fu̒ hơ̭p pơ̭i diê̒w kiḙ̂n thư̭c tể ớ tính ha, nhă̒m ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác ủn hoo̭c xinh la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ, vu̒ng khỏ khăn ản ti hoo̭c.

Chiê̒n tlo̒ ku̒ng dâ̒n tôi, Bu̒i Thi̭ Thương, hoo̭c xinh lớp 10, tlươ̒ng PT DTNT THCS&THPT hwiḙ̂n Da̒ Bắc cho mắt: Ủn hoo̭c nô̭i chủ, xa nha̒ pớ nawm lớp 6. Khâw 5 năm gẳn bỏ, tlươ̒ng da̒ tlớ thee̒nh ngôi nha̒ thử 2. Kác thâ̒i, kô la̒ nhửng ngươ̒i bổ, ngươ̒i mḙ̂ ó chí ră̭i kác ủn wê̒l kiển thức ma̒ ká nếp ăn, nếp ớ tloong kuô̭c khôổng, xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i.


Hwa̭t dôô̭ng "Thết xum vâ̒i” ản tố chức ta̭i tlươngq PTDTNT THCS&THPT Da̒ Bắc, kóp fâ̒n zoong dêểnh thâ̒i, tlo̒ kẳi Thết ẩm áp

Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến kwi mô, nơng kaw chất lươ̭ng da̒w ta̭w kác tlươ̒ng DTNT, tính ha luôn kwan tâm chiến dối kác tlươ̒ng vu̒ng kaw dă̭c biḙ̂t khỏ khăn thee̒nh tlươ̒ng DTNT bản chủ. Khânh ni nhất, ngă̒i 1/8/2018, tlươ̒ng TH&THCS Tân Mai, xa̭ Tân Mai, hwiḙ̂n Mai Châw, chỉnh thức ản dối thee̒nh tlươ̒ng PTDT bản chủ. Dôô̒ng chỉ Mai Dức Hwi, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng fẩn khới: Tân Mai la̒ xa̭ vu̒ng kaw dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tlươ̒ng ản chiến dối dáp ửng ản moong muổn kuố ngươ̒i zân va̒ hoo̭c xinh nơi ni. Khâw khi chiến dối, nha̒ tlươ̒ng ản dâ̒w tư xướ chươ̭, nơng kấp cơ xớ vâ̭t chất. Thew thôông tin pớ Foo̒ng GD&ĐT hwiḙ̂n, năm 2019, nha̒ tlươ̒ng xḙ ản dâ̒w tư khânh 20 tí dôô̒ng dớ hwa̒n thiḙ̂n kơ xớ, vâ̭t chất.

Dă̭c thu̒ tloong tỉnh chất nơi ăn ớ, xinh hwa̭t, hoo̭c tâ̭p kuố hoo̭c xinh zân tôô̭c thiếw xổ, cho rêênh kác tlươ̒ng PT DTNT tloong tính luôn nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, dâ̒w tư, dôô̭ng viên kuố lẳnh da̭w kấp tl. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc, Zảm dôốc Xơ GD&ĐT cho mắt: Năm ho̭c 2018 – 2019 tôống mức dâ̒w tư tăng kươ̒ng kơ xớ vâ̭t chất cho kác tlươ̒ng DTNT tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính khânh 50 tí dôô̒ng. Kác nha̒ tlươ̒ng ti̒ thew ti̒nh i̒nh thư̭c tể xḙ ản dâ̒w tư xâi zư̭ng, xướ chươ̭ nha̒ da năng, bếp ăn va̒ dă̭c biḙ̂t la̒ xâi thêm foo̒ng hoo̭c. Xớ dă̭c biḙ̂t kwan tâm chí da̭w kác nha̒ tlươ̭c thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc chể dô̭, chỉnh xắch kuố hoo̭c xinh vu̒ng zân tô̭c, vu̒ng KT-XH dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Năm 2018 da̒ thư̭c hiḙ̂n dủng, dú cho kác hoo̭c xinh kác tlươ̒ng DTNT tôống xổ thiê̒n hơn 53 tí dôô̒ng. Thư̭c hiḙ̂n chể dô̭, chỉnh xắch thew Ngi̭ di̭nh xổ 116/2016/NĐ-CP cho hoo̭c xinh vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn bơ̭c THPT, hơn 5.100 hoo̭c xinh ản hướng tôống xổ thiê̒n hơn 30 tí dôô̒ng. Xớ ku̒ng kwan tâm chí da̭w kác nha̒ tlươ̒ng tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc zân tôô̭c, xâi zư̭ng môi tlươ̒ng zảw zṷc ta̭i kác tlươ̒ng DTNT dám báw tỉnh xư fa̭m, da̭w dức, chwấn mư̭c, zảw zṷc hoo̭c xinh ká wê̒l kiển thức va̒ ki̭ năng khôổng, kóp fâ̒n dám báw hi̒nh thă̒nh nhân kắch tót dḙp cho kác ủn.

Xư̭ hwa̒n thiḙ̂n wê̒l kơ xớ vâ̭t chất, bô̭ mẳi va̒ dă̭c biḙ̂t la̒ chất lươ̭ng zảw zṷc ản nơng kaw da̒ râ̒n khắng dinh "thương hiḙ̂w” kuố kác tlươ̒ng PT DTNT THPT tính, tlươ̒ng di dâ̒w tloong khổi kác tlươ̒ng DTNT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính chính la̒ minh hwa̭ ro̭ nét. Tha̭c xi̭ Kwách Thẳng Kánh, Bỉ thư Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Dâ̒n tôi chú chương xâi zư̭ng tlươ̒ng nô̭i chủ thee̒nh ngôi nha̒ thử 2 kuố hoo̭c xinh. Dêểnh tlươ̒ng kác ủn ản tha za nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả bố ích dớ nơng kaw kiển thức, ki̭ năng khôổng, kỏ thêm xư̭ tư̭ tin. Dă̭c biḙ̂t nha̒ tlươ̒ng thư̭c hiḙ̂n nhê̒w biḙ̂n fáp nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc. Liên tṷc pớ năm hoo̭c 2012 – 2013 dêểnh ka̭ ni̒, tlung bi̒nh ha̒ng năm nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh 100 hoo̭c xinh zói kấp tính. Tỉnh dêểnh hết năm 2017 – 2018, nha̒ tlươ̒ng kỏ 14 hoo̭c xinh zói kuốc za. Khânh ni nhất, tloong kuô̭c thi Xảng ta̭w khwa ho̭c ki̭ thwâ̭t ză̒nh cho hoo̭c xinh tlung hoo̭c tính Hwa̒ Bi̒nh dâ̒w khảng 12/2018, nha̒ tlươ̒ng xwất xắc da̭t 1 zái nhất, 1 zái nhi̒. Nha̒ tlươ̒ng PT DTNT THPT tính tlớ thee̒nh tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw, kung kấp cho diḙ̂ fương nguô̒n nhân lư̭c la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ chất lươ̭ng.

Zương Liḙ̂w
KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w Chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.

Nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ hô̒ chưở dác nhân ta̭w lởn nhất Viḙ̂t Nam, ziḙ̂n tác mă̭t dác la̒ 8.000 ha. Hô̒ kỏ nhê̒w dáw kon, to, kánh kwan thiên nhiên hấp zâ̭n gẳn vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh. Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tlớ thee̒nh diếm thăm kwan zu li̭ch nối thiểng, thu hút nhê̒w zu keéch tloong va̒ wa̒i nước khi̒ dêểnh thăm Hwa̒ Bi̒nh

Xa̭ Tân Vinh zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) – Xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến meḙnh kuố hwiḙ̂n. Thôông kwa kác thiểng hát, diḙ̂w muổ da̒ kóp fâ̒n zư̭ zi̒n va̒ fát hwi bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhửng zả tli̭ van hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng zoong la̭i khức khôổng mởi tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi.