(HBDT) – Ngă̒i 14/2, tức môô̒ng 10 khảng chiêng, UBND thi̭ chẩn Chi Nê, hwiḙ̂n la̭c Thwí tố chức lḙ̂ Khai hô̭i dê̒n Rem năm 2019. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w hwiḙ̂n La̭c Thwí va̒ dôông nhân zân, zu kheéch tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Kác da̭i biếw, zu kheéch va̒ nhân zân thướng thức kác tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc ta̭i Lḙ̂ hô̭i đe̒n Rem 2019

Dê̒n Rem ta̭i khu 5, thi̭ chẩn Chi Nê kỏ bớ lô dơ̒i ản nhê̒w ngươ̒i mắt dêểnh. Dê̒n Rem ko̒n zư̭ ản 3 xắc foong kố, xác foong cho Da̭i ka̒n kuốc za nam hái Tử vi̭ thẳnh nương thươ̭ng dắng. Xzcs thưe 2 foong cho Tán Viên xơn tam vi̭ thươ̭ng dắng. Xắc thử 3 foong choMâ̭w Thwái. Tất ká dê̒w la̒ xắc foong kuố vuô Khái Di̭nh ban ngă̒i 25 khảng 7 năm thử 9 (1924). Kăn kử thew 3 xắc foong, kác vi̭ thâ̒n chỉnh ản thơ̒ tloong dê̒n la̒: Ba vi̭ Tán viên Xơn Thảnh, Tử vi̭ Thẳnh nương va̒ Mâ̭w Thwái. Năm 2014 dê̒n Rem ản xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính. Dêểnh ka̭ ni̒ dê̒n Rem zwi chi̒, ản xướ chươ̭ khang chang, kheḙch dḙp. Kứ ngă̒i 10 khảng chiêng, thi̭ chẩn Chi Nê tố chức khai hô̭i dê̒n Rem dớ nhân zân tloong vu̒ng va̒ zu kheéch thâ̭p fương dương hương kâ̒w cho mươ thwâ̭n, xỏ hwa̒, mo̭l an, vâ̭t thi̭nh, kóp fâ̒n dáp ửng nhu kâ̒w tâm linh kuố mo̭i ngươ̒i.

Ta̭i lḙ̂ khai hô̭i dê̒n Rem năm năi, kác da̭i biếw va̒ nhân zân ản thướng thức chương chi̒nh văn ngḙ̂ dă̭c xắc. Ku̒ng tloong zi̭p ni̒ thi̭ chẩn Chi Nê tố chức kác wa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan zưw lưw zươ̭ kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Chiến khai kôông tác văn hwả, thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng kuổi năm 2018

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Ngă̒i 28/6, UBND tính ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 1349/QĐ-UBND phê zwiḙ̂t Dê̒ ản ră̭i va̒ hoo̭c thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng zai dwa̒n 2018 – 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2035 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chí da̭w tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ta̭i tính

(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019

(HBDT) - Thổl 20/6 Ta̭i tiê̒n xắnh Kung Văn hwả tính, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p vởu Tố chức Childfund va̒ Word Vision da̒ tố chức dêm Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, UB MTTQ Viḙ̂t nam tính, lư̭c lươ̭ng kôông an, ku̒ng hơn 200 ủn hoo̭c xinh da̭i ziḙ̂n cho kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Fát chiến zu li̭ch – kơ hô̭i mởi cho Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Bán Ngo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) ản kwi hwă̭ch la̒ vu̒ng lo̭i – tlung tâm fát chiến khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Bán Ngo̒i la̒ bán khỏ khăn kuố tính, kỏ khânh 90 hô̭ zân, 300 nhân khấw, ngươ̒i zân chí tlôông baw deẻnh bắt kả, thôm, la̒ roo̭ng, khai thác lâm xán. Kuô̭c khôổng ó ốn di̭nh, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw hơn xo ku̒ng mă̭t bă̒ng. Twi nhiên bán Ngo̒i kỏ tiê̒m năng lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch văn hwả.

Zaw lưw chiê̒n thôổng xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w

(HBDT) – Thổl ngă̒i 4/6 ta̭i xa̭ Dô̒ng Tâm (La̭c Thwí), Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ va̒ Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w zai dwa̭n 2018 - 2020.