(HBDT) – Ngă̒i 14/2, tức môô̒ng 10 khảng chiêng, UBND thi̭ chẩn Chi Nê, hwiḙ̂n la̭c Thwí tố chức lḙ̂ Khai hô̭i dê̒n Rem năm 2019. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w hwiḙ̂n La̭c Thwí va̒ dôông nhân zân, zu kheéch tlêênh diḙ̂ ba̒n.


Kác da̭i biếw, zu kheéch va̒ nhân zân thướng thức kác tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc ta̭i Lḙ̂ hô̭i đe̒n Rem 2019

Dê̒n Rem ta̭i khu 5, thi̭ chẩn Chi Nê kỏ bớ lô dơ̒i ản nhê̒w ngươ̒i mắt dêểnh. Dê̒n Rem ko̒n zư̭ ản 3 xắc foong kố, xác foong cho Da̭i ka̒n kuốc za nam hái Tử vi̭ thẳnh nương thươ̭ng dắng. Xzcs thưe 2 foong cho Tán Viên xơn tam vi̭ thươ̭ng dắng. Xắc thử 3 foong choMâ̭w Thwái. Tất ká dê̒w la̒ xắc foong kuố vuô Khái Di̭nh ban ngă̒i 25 khảng 7 năm thử 9 (1924). Kăn kử thew 3 xắc foong, kác vi̭ thâ̒n chỉnh ản thơ̒ tloong dê̒n la̒: Ba vi̭ Tán viên Xơn Thảnh, Tử vi̭ Thẳnh nương va̒ Mâ̭w Thwái. Năm 2014 dê̒n Rem ản xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính. Dêểnh ka̭ ni̒ dê̒n Rem zwi chi̒, ản xướ chươ̭ khang chang, kheḙch dḙp. Kứ ngă̒i 10 khảng chiêng, thi̭ chẩn Chi Nê tố chức khai hô̭i dê̒n Rem dớ nhân zân tloong vu̒ng va̒ zu kheéch thâ̭p fương dương hương kâ̒w cho mươ thwâ̭n, xỏ hwa̒, mo̭l an, vâ̭t thi̭nh, kóp fâ̒n dáp ửng nhu kâ̒w tâm linh kuố mo̭i ngươ̒i.

Ta̭i lḙ̂ khai hô̭i dê̒n Rem năm năi, kác da̭i biếw va̒ nhân zân ản thướng thức chương chi̒nh văn ngḙ̂ dă̭c xắc. Ku̒ng tloong zi̭p ni̒ thi̭ chẩn Chi Nê tố chức kác wa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan zưw lưw zươ̭ kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân

Kwi̭ I, Thư viḙ̂n tính tlưng bă̒i kheéch fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.