(HBDT) – Tloong các lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng, kác mỏn ăn zân zan ản tlương bă̒i hwă̭c baảnh da̒ tlớ thee̒nh hi̒nh ánh kwen thuô̭c. Ấm thư̭c zân zan dang tô̒n ta̭i va̒ ản fát hwi tloong lḙ̂ hô̭i dương da̭i.


Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi, zan ha̒ng ấm thư̭c luôn thu hút dôông dáw zu kheéch dêểnh thăm kwan, thướng thức.

Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức baw ngă̒i 7 ha, nhê̒w năm kwa da̒ thu hút dôông zu kheéch khânh xa. Năm năi tlơ̒i khô thảw, thwâ̭n lơ̭i cho ha̒ng ngi̒nzu kheéch di zôô̭ng hô̭i. Pớ khi̒ ản fṷc zư̭ng va̒ tố chức ha̒ng năm, mối xa̭, thi̭ chẩn tloong hwiḙ̂n Tân La̭c dê̒w kỏ 1 zan ha̒ng tlưng bă̒i kác xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ kác mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng luôn thu hút zu kheéch.

Ngăi ảng khả baw lḙ̂ hô̭i, kác lo̒ nảng kơm ôổng, kả nảng, viểng dô̒ thâw... bốc hơi ngi ngút da̒ gâi xư̭ chủ ỉ kuố zu kheéch. Tloong khu vư̭c lḙ̂ hô̭i, kác mỏn ăn i ản bă̒i baảnh, dă̭c biḙ̂t la̒ zan ha̒ng kác xa̭, thi̭ chẩn. Năm năi xa̭ Zo Nhân zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i nhửng mỏn ăn chiê̒n thôổng hấp zâ̭n nhơ: Kả zâ̒m xeenh nảng, thâw dô̒ kỏ 18 lo̭i thâw khác kha̒, kả ốch dô̒, kơm rếp 7 mâ̒w. Dớ kỏ ản kác mỏn ăn dă̭c chưng zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i, ngươ̒i zân xa̭ Zo Nhân fái chấn bi̭ môô̭ch twâ̒n tlước Thết. Eenh Bu̒i Văn Thông, kản bô̭ Văn hwả xa̭ Zo Nhân cho mắt xa̭ tâ̒n tôi tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w kác fấm chiê̒n thôổng, xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương, dă̭c biḙ̂t la̒ mỏn ăn kuố zân tôô̭c Mươ̒ng.

Kách chể biẻn mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng fố biển nhất la̒ dô̒ chỉn, nảng chỉn. Bớ dơ̒i hơ mo̭l Mươ̒ng ươ ăn kác lo̭i thâw rư̒ng kỏ vi̭ dẳng, chể biẻn kác mỏn thi̭ nổ, ôốch dô̒ văng chuô, lả lô̒m. Kác mỏn ăn rỉ dê̒w ản kác zan ha̒ng ớ Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi. Wa̒i tha kác xán vâ̭t mo̭l vu̒ng kaw, vu̒ng khu i ảnh cha̒w baảnh nhơ: Ếch, khe khe, ra̭ng rương, rê̒, kẳn kẳn...

Buối tlươ la̒ thơ̒i diếm kác kwản ăn nhô̭n nhi̭p zu kheéch. Ớ xỏm Lwi̭, xa̭ Fong Fủ , dươ̭c tó chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi kỏ nhê̒w kô̒ few to, boỏngmaách, la̒ dươ̭c ngí ngô thướng thức kác mỏn ăn zân tôô̭c Mươ̒ng. Ni la̒ kóp fâ̒n kwáng bả ấm thư̭c zân zan Mươ̒ng dêểnh vởi zu kheéch.


                                                                   Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Dôô̭c dảw diḙ̂w xwe̒ Thải

(HBDT) – Chi̭ Ha̒ Thi̭ Mai, dô̭i tlướng dô̭i văn ngḙ̂ bán Văn, thi̭ chẩn Mai Châw (Mai Châw) cho mắt: Bớ lô, Mai Châw la̒ xử xớ kuố nhửng diḙ̂w xwe̒. Xwe̒ Thải ản tố chức tloong kác lḙ̂ hô̭i kuố za di̒nh nhơ mư̒ng nha̒ mởi, dảm kuưởi, lḙ̂ hô̭i Chả Chiêng... Wa̒i tha xwe̒ ko̒n ản tố chức ta̭i kác lḙ̂ hô̭i kôô̭ng dôô̒ng nhơ Xên Mươ̒ng, too̭c na̭c Mươ̒ng, dỏn kheéch kwỉ thăm bán... Mo̭l Thải kỏ nhê̒w diḙ̂w xwe̒ nhơ xwe̒ bôống, xwe̒ woo̒ng, xwe̒ tlôổng chiêng.

Xa̭ Pa̒ Ko̒ fát chiến foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBDT) – Ră̒ng dêểnh Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), wa̒i vé dḙp thiên nhiên hu̒ng vi̭ ma̒ ta̭w hwả da̒ ban tă̭ng, ớ ni ko̒n kỏ bán xắc văn hwả dô̭c dảw riêng kỏ kuố zân tô̭c Mông. Tloong rỉ văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng vấn zư̭ ản nét riêng dă̭c xắc nhơ muổ khe̒n be̒, ke̒n lả, khảw... ản kác ủn ma̭i, chaa̒ng tlai biếw ziḙ̂n xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.

Nét riêng tloong tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố fṷ nư̭ Mươ̒ng

(HBDT) - Ku̒ng nét văn hwả "Kơm dô̒, nha̒ kác, dác kwa̭c, kủi hul, ngă̒i lui, khaảng tơ̒i”, tlaang fṷc chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mươ̒ng kỏ zả tli̭ dă̭c xắc, tinh tể – hiḙ̂n thân kuố tư zwi chiết ho̭c va̒ ngḙ̂ thwâ̭t ta̭w hi̒nh dô̭c dảw riêng kỏ tloong chiê̒w khu li̭ch xứ văn hwả Mươ̒ng.

Zu li̭ch ma̭w hiếm tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, thôốch va̒ hwang xơ, dâ̭m nét văn hwả kuố nhê̒w zân tô̭c khác kha̒. Hiê̒n Lương, Kaw Xơn, Tiê̒n Fong, Ngo̒i Hwa, Ba Khan... la̒ nhửng diḙ̂ zanh twiḙ̂t vơ̒i dớ tố chức kác tour zu li̭ch ma̭w hiếm. Môô̭ch xổ lo̭i hi̒nh zu li̭ch ma̭w hiếm nhơ: di bô̭, lew khṷ, di xe da̭p diḙ̂ hi̒nh kwa choỏng chắn va̒ môô̭ch xổ tlo̒ chơi kám zác meḙnh chơ̒ dác da̒ thu hút ản nhê̒w zu kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m tloong khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.