(HBDT) – Tloong các lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng, kác mỏn ăn zân zan ản tlương bă̒i hwă̭c baảnh da̒ tlớ thee̒nh hi̒nh ánh kwen thuô̭c. Ấm thư̭c zân zan dang tô̒n ta̭i va̒ ản fát hwi tloong lḙ̂ hô̭i dương da̭i.


Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi, zan ha̒ng ấm thư̭c luôn thu hút dôông dáw zu kheéch dêểnh thăm kwan, thướng thức.

Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức baw ngă̒i 7 ha, nhê̒w năm kwa da̒ thu hút dôông zu kheéch khânh xa. Năm năi tlơ̒i khô thảw, thwâ̭n lơ̭i cho ha̒ng ngi̒nzu kheéch di zôô̭ng hô̭i. Pớ khi̒ ản fṷc zư̭ng va̒ tố chức ha̒ng năm, mối xa̭, thi̭ chẩn tloong hwiḙ̂n Tân La̭c dê̒w kỏ 1 zan ha̒ng tlưng bă̒i kác xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ kác mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng luôn thu hút zu kheéch.

Ngăi ảng khả baw lḙ̂ hô̭i, kác lo̒ nảng kơm ôổng, kả nảng, viểng dô̒ thâw... bốc hơi ngi ngút da̒ gâi xư̭ chủ ỉ kuố zu kheéch. Tloong khu vư̭c lḙ̂ hô̭i, kác mỏn ăn i ản bă̒i baảnh, dă̭c biḙ̂t la̒ zan ha̒ng kác xa̭, thi̭ chẩn. Năm năi xa̭ Zo Nhân zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i nhửng mỏn ăn chiê̒n thôổng hấp zâ̭n nhơ: Kả zâ̒m xeenh nảng, thâw dô̒ kỏ 18 lo̭i thâw khác kha̒, kả ốch dô̒, kơm rếp 7 mâ̒w. Dớ kỏ ản kác mỏn ăn dă̭c chưng zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i, ngươ̒i zân xa̭ Zo Nhân fái chấn bi̭ môô̭ch twâ̒n tlước Thết. Eenh Bu̒i Văn Thông, kản bô̭ Văn hwả xa̭ Zo Nhân cho mắt xa̭ tâ̒n tôi tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w kác fấm chiê̒n thôổng, xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương, dă̭c biḙ̂t la̒ mỏn ăn kuố zân tôô̭c Mươ̒ng.

Kách chể biẻn mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng fố biển nhất la̒ dô̒ chỉn, nảng chỉn. Bớ dơ̒i hơ mo̭l Mươ̒ng ươ ăn kác lo̭i thâw rư̒ng kỏ vi̭ dẳng, chể biẻn kác mỏn thi̭ nổ, ôốch dô̒ văng chuô, lả lô̒m. Kác mỏn ăn rỉ dê̒w ản kác zan ha̒ng ớ Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi. Wa̒i tha kác xán vâ̭t mo̭l vu̒ng kaw, vu̒ng khu i ảnh cha̒w baảnh nhơ: Ếch, khe khe, ra̭ng rương, rê̒, kẳn kẳn...

Buối tlươ la̒ thơ̒i diếm kác kwản ăn nhô̭n nhi̭p zu kheéch. Ớ xỏm Lwi̭, xa̭ Fong Fủ , dươ̭c tó chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi kỏ nhê̒w kô̒ few to, boỏngmaách, la̒ dươ̭c ngí ngô thướng thức kác mỏn ăn zân tôô̭c Mươ̒ng. Ni la̒ kóp fâ̒n kwáng bả ấm thư̭c zân zan Mươ̒ng dêểnh vởi zu kheéch.


                                                                   Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh