(HBDT) – Tloong các lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng, kác mỏn ăn zân zan ản tlương bă̒i hwă̭c baảnh da̒ tlớ thee̒nh hi̒nh ánh kwen thuô̭c. Ấm thư̭c zân zan dang tô̒n ta̭i va̒ ản fát hwi tloong lḙ̂ hô̭i dương da̭i.


Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi, zan ha̒ng ấm thư̭c luôn thu hút dôông dáw zu kheéch dêểnh thăm kwan, thướng thức.

Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức baw ngă̒i 7 ha, nhê̒w năm kwa da̒ thu hút dôông zu kheéch khânh xa. Năm năi tlơ̒i khô thảw, thwâ̭n lơ̭i cho ha̒ng ngi̒nzu kheéch di zôô̭ng hô̭i. Pớ khi̒ ản fṷc zư̭ng va̒ tố chức ha̒ng năm, mối xa̭, thi̭ chẩn tloong hwiḙ̂n Tân La̭c dê̒w kỏ 1 zan ha̒ng tlưng bă̒i kác xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ kác mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng luôn thu hút zu kheéch.

Ngăi ảng khả baw lḙ̂ hô̭i, kác lo̒ nảng kơm ôổng, kả nảng, viểng dô̒ thâw... bốc hơi ngi ngút da̒ gâi xư̭ chủ ỉ kuố zu kheéch. Tloong khu vư̭c lḙ̂ hô̭i, kác mỏn ăn i ản bă̒i baảnh, dă̭c biḙ̂t la̒ zan ha̒ng kác xa̭, thi̭ chẩn. Năm năi xa̭ Zo Nhân zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i nhửng mỏn ăn chiê̒n thôổng hấp zâ̭n nhơ: Kả zâ̒m xeenh nảng, thâw dô̒ kỏ 18 lo̭i thâw khác kha̒, kả ốch dô̒, kơm rếp 7 mâ̒w. Dớ kỏ ản kác mỏn ăn dă̭c chưng zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i, ngươ̒i zân xa̭ Zo Nhân fái chấn bi̭ môô̭ch twâ̒n tlước Thết. Eenh Bu̒i Văn Thông, kản bô̭ Văn hwả xa̭ Zo Nhân cho mắt xa̭ tâ̒n tôi tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w kác fấm chiê̒n thôổng, xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương, dă̭c biḙ̂t la̒ mỏn ăn kuố zân tôô̭c Mươ̒ng.

Kách chể biẻn mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng fố biển nhất la̒ dô̒ chỉn, nảng chỉn. Bớ dơ̒i hơ mo̭l Mươ̒ng ươ ăn kác lo̭i thâw rư̒ng kỏ vi̭ dẳng, chể biẻn kác mỏn thi̭ nổ, ôốch dô̒ văng chuô, lả lô̒m. Kác mỏn ăn rỉ dê̒w ản kác zan ha̒ng ớ Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi. Wa̒i tha kác xán vâ̭t mo̭l vu̒ng kaw, vu̒ng khu i ảnh cha̒w baảnh nhơ: Ếch, khe khe, ra̭ng rương, rê̒, kẳn kẳn...

Buối tlươ la̒ thơ̒i diếm kác kwản ăn nhô̭n nhi̭p zu kheéch. Ớ xỏm Lwi̭, xa̭ Fong Fủ , dươ̭c tó chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi kỏ nhê̒w kô̒ few to, boỏngmaách, la̒ dươ̭c ngí ngô thướng thức kác mỏn ăn zân tôô̭c Mươ̒ng. Ni la̒ kóp fâ̒n kwáng bả ấm thư̭c zân zan Mươ̒ng dêểnh vởi zu kheéch.


                                                                   Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân

Kwi̭ I, Thư viḙ̂n tính tlưng bă̒i kheéch fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.