(HBDT) – Tloong các lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng, kác mỏn ăn zân zan ản tlương bă̒i hwă̭c baảnh da̒ tlớ thee̒nh hi̒nh ánh kwen thuô̭c. Ấm thư̭c zân zan dang tô̒n ta̭i va̒ ản fát hwi tloong lḙ̂ hô̭i dương da̭i.


Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi, zan ha̒ng ấm thư̭c luôn thu hút dôông dáw zu kheéch dêểnh thăm kwan, thướng thức.

Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi ản tố chức baw ngă̒i 7 ha, nhê̒w năm kwa da̒ thu hút dôông zu kheéch khânh xa. Năm năi tlơ̒i khô thảw, thwâ̭n lơ̭i cho ha̒ng ngi̒nzu kheéch di zôô̭ng hô̭i. Pớ khi̒ ản fṷc zư̭ng va̒ tố chức ha̒ng năm, mối xa̭, thi̭ chẩn tloong hwiḙ̂n Tân La̭c dê̒w kỏ 1 zan ha̒ng tlưng bă̒i kác xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ kác mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng luôn thu hút zu kheéch.

Ngăi ảng khả baw lḙ̂ hô̭i, kác lo̒ nảng kơm ôổng, kả nảng, viểng dô̒ thâw... bốc hơi ngi ngút da̒ gâi xư̭ chủ ỉ kuố zu kheéch. Tloong khu vư̭c lḙ̂ hô̭i, kác mỏn ăn i ản bă̒i baảnh, dă̭c biḙ̂t la̒ zan ha̒ng kác xa̭, thi̭ chẩn. Năm năi xa̭ Zo Nhân zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i nhửng mỏn ăn chiê̒n thôổng hấp zâ̭n nhơ: Kả zâ̒m xeenh nảng, thâw dô̒ kỏ 18 lo̭i thâw khác kha̒, kả ốch dô̒, kơm rếp 7 mâ̒w. Dớ kỏ ản kác mỏn ăn dă̭c chưng zoong dêểnh lḙ̂ hô̭i, ngươ̒i zân xa̭ Zo Nhân fái chấn bi̭ môô̭ch twâ̒n tlước Thết. Eenh Bu̒i Văn Thông, kản bô̭ Văn hwả xa̭ Zo Nhân cho mắt xa̭ tâ̒n tôi tlưng bă̒i, zởi thiḙ̂w kác fấm chiê̒n thôổng, xán vâ̭t kuố diḙ̂ fương, dă̭c biḙ̂t la̒ mỏn ăn kuố zân tôô̭c Mươ̒ng.

Kách chể biẻn mỏn ăn kuố ngươ̒i Mươ̒ng fố biển nhất la̒ dô̒ chỉn, nảng chỉn. Bớ dơ̒i hơ mo̭l Mươ̒ng ươ ăn kác lo̭i thâw rư̒ng kỏ vi̭ dẳng, chể biẻn kác mỏn thi̭ nổ, ôốch dô̒ văng chuô, lả lô̒m. Kác mỏn ăn rỉ dê̒w ản kác zan ha̒ng ớ Lḙ̂ Khai ha̭ Mươ̒ng Bi. Wa̒i tha kác xán vâ̭t mo̭l vu̒ng kaw, vu̒ng khu i ảnh cha̒w baảnh nhơ: Ếch, khe khe, ra̭ng rương, rê̒, kẳn kẳn...

Buối tlươ la̒ thơ̒i diếm kác kwản ăn nhô̭n nhi̭p zu kheéch. Ớ xỏm Lwi̭, xa̭ Fong Fủ , dươ̭c tó chức Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Bi kỏ nhê̒w kô̒ few to, boỏngmaách, la̒ dươ̭c ngí ngô thướng thức kác mỏn ăn zân tôô̭c Mươ̒ng. Ni la̒ kóp fâ̒n kwáng bả ấm thư̭c zân zan Mươ̒ng dêểnh vởi zu kheéch.


                                                                   Viết Da̒w


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai kôông tác văn hwả, thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng kuổi năm 2018

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Ngă̒i 28/6, UBND tính ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 1349/QĐ-UBND phê zwiḙ̂t Dê̒ ản ră̭i va̒ hoo̭c thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng zai dwa̒n 2018 – 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2035 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chí da̭w tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ta̭i tính

(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019

(HBDT) - Thổl 20/6 Ta̭i tiê̒n xắnh Kung Văn hwả tính, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p vởu Tố chức Childfund va̒ Word Vision da̒ tố chức dêm Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, UB MTTQ Viḙ̂t nam tính, lư̭c lươ̭ng kôông an, ku̒ng hơn 200 ủn hoo̭c xinh da̭i ziḙ̂n cho kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Fát chiến zu li̭ch – kơ hô̭i mởi cho Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Bán Ngo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) ản kwi hwă̭ch la̒ vu̒ng lo̭i – tlung tâm fát chiến khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Bán Ngo̒i la̒ bán khỏ khăn kuố tính, kỏ khânh 90 hô̭ zân, 300 nhân khấw, ngươ̒i zân chí tlôông baw deẻnh bắt kả, thôm, la̒ roo̭ng, khai thác lâm xán. Kuô̭c khôổng ó ốn di̭nh, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw hơn xo ku̒ng mă̭t bă̒ng. Twi nhiên bán Ngo̒i kỏ tiê̒m năng lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch văn hwả.

Zaw lưw chiê̒n thôổng xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w

(HBDT) – Thổl ngă̒i 4/6 ta̭i xa̭ Dô̒ng Tâm (La̭c Thwí), Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ va̒ Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w zai dwa̭n 2018 - 2020.