(HBDT) - Thew li̭ch xứ la̒ng Kwe̒n Thi̭ thuô̭c xa̭ Kaw Zương, hwiḙ̂n Lương Xơn ản khai xinh va̒i tlăm năm tlước. Dâ̒w tiên la̒ng chí kỏ 7 hô̭ bớ dươ̭c khác wê̒l an kư lâ̭p ngiḙ̂p. Khâw rỉ fát chiến thee̒nh la̒ng kỏ thên la̒ la̒ng Tla̭i Mít, ka̭ ni̒ la̒ Kwe̒n Thi̭. Kắch ni khwáng 300 năm, nhan zân la̒ng Kwe̒n Thi̭ xâi zư̭ng di̒nh la̒ng dớ fṷng thơ̒ kác vi̭ thâ̒n Tán Viên Xơn, Kun Tlươ̒ng Thung, Thee̒nh Wa̒ng la̒ng.Lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng di̒nh la̒ng Kwe̒n Thi̭

Ó chí la̒ dươ̭c xinh hwa̭t tỉn ngươ̭ng zân zan, di̒nh la̒ng la̒ dươ̭c hô̭i ho̭p, ba̒n wiḙ̂c la̒ng kuố ngươ̒i zân. Di̒nh ản xâi zư̭ng khươ keẻnh dôô̒ng ngỏ wê̒l hưởng nam. Khả dôông, tâi, bắc kỏ khṷ dả bôl baw bo khuôn viên la̒ng. Di̒nh la̒ng Kwe̒n Thi̭ ản vớ rôô̭ng gô̒m 7 zan, kỏ hâ̭w kung, xâi zư̭ng bă̒ng gô̭ kwỉ. Thew thơ̒i zan, nha̒ di̒nh bi̭ thuổng kấp. Năm 1996, nhân zân la̒ng Kwe̒n Thi̭ da̒ doỏng kóp kôông khức, thiê̒n kuố xâi zư̭ng la̭i di̒nh ta̭i dươ̭c ku dớ thơ̒ kác vi̭ thâ̒n, Tán Viên Xơn va̒ Thee̒nh Wa̒ng la̒ng.

Tloong năm di̒nh la̒ng Kwe̒n Thi̭ tốchức 5 ngă̒i lḙ̂ chỉnh, tloong rỉ lḙ̂ dâ̒w xwân baw ngă̒i 12 khảng chiêng ha̒ng năm ản tố chức tlang tloo̭ng, gô̒m fâ̒n lḙ̂ tố chức rước bát hương kuố nga̒i wê̒l di̒nh Ká. Fâ̒n hô̭i tố chức dôông bui kỏ kác tlo̒ chơi zân zan, hát dổi, kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂, thế thaw. Baw ngă̒i 4/4 âm li̭ch, di̒nh la̒ng tố chức lḙ̂ kâ̒w dác ma̭, kỏ ôông Tư̒ kủng khẩn cho mươ thwâ̭n xỏ hwa̒, muô̒ ma̒ng tốt tươi. Ngă̒i 12/6 âm li̭ch la̒ lḙ̂ thuổng dôô̒ng, Tư̒ kủng khẩn xin fáp thân linh, tlơ̒i dất xoong zâm mḙ̂ thuổng kẩl. Ngă̒i 18/8 âm li̭ch la̒ lḙ̂ thướ lả lo̭. Khi̒ ni̒ lo̭ dang thơ̒i ki̒ ửng kải, hăi bi̭ bêḙ̂nh fả ha̭i. Zân la̒ng la̒ lḙ̂ kâ̒w mươ thwâ̭n xỏ hwa̒, chăng kỏ khu bêḙ̂nh fả ha̭i muô̒ ma̒ng. Ngă̒i 12/10 âm li̭ch la̒ lḙ̂ kơm mởi. Baw thơ̒i diếm ni̒, lo̭ bắt dâ̒w hải wê̒l nha̒. Ni la̒ lḙ̂ kảm ơn tlơ̒i dất, thâ̒n linh da̒ fu̒ hô̭ cho muô̒ ma̒ng bô̭i thu, zân la̒ng la̒ ăn thi̭nh vươ̭ng, meḙnh khwé.

KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.