(HBDT) – Kăn kử kwiết di̭nh xổ 2589/QĐ-TTg ngă̒i 26/12/2013 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t Dê̒ ản "Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng nhân ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3”, Ban Chí da̭w kôông tác za di̒nh tính da̒ chí da̭w kác ngă̒nh thă̒nh viên tố chức kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc. Kỏ chú dê̒ "Iêw thương va̒ chiê xé”, ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3/2019 ản fát dôô̭ng to̒n tính vởi nhê̒w hwa̭t dôô̭ng foong fủ, hấp zâ̭n, nhân văn.


Lẳnh da̭w xa̭ Záp Dắt (Da̒ Bắc) tlaw zẩi chửng nhâ̭n za di̒nh văn hwả 5 năm liên tṷc cho kác hô̭ za di̒nh xỏm Dắt

Za di̒nh la̒ ố ẩm, dươ̭c chung xâi ti̒nh iêw thương, xâi zư̭ng tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, la̒ dươ̭c lưw zư̭ kác zả tli̭ da̭w dức chiê̒n thôổng bớ thể hḙ̂ ni̒ la̭i thể hḙ̂ khác. Vi̒ thiể, mối za di̒nh ha̭nh fúc la̒ tiê̒n dê̒ dớ xa̭ hô̭i fát chiến. Tloong thơ̒i zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp luôn kwan tâm tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n, fố biển kiển thức wê̒l za di̒nh, tố chức nhê̒w buối twa̭ da̒m, nỏi chiḙ̂n chwiên dê̒, cha̭ng cho nam zởi, nư̭ zởi nhửng kiển thức zư̭ zi̒n za di̒nh ha̭nh fúc, foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh.

Tloong năm 2019, to̒n tính da̒ tlew 3.654 băng rôn, khâw hiḙ̂w tiên chiê̒n; tố chức 352 hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n, 82 lươ̭t tiên chiê̒n bă̒ng xe lưw dôô̭ng, 103 buối chiểw fim lưe dôô̭ng, 1.369 buối twa̭ da̒m, tlaw dối, 1.2010 buối nỏi chiḙ̂n chwiên dê̒, 1.641 buối zaw lưw văn ngḙ̂, 20 lớp ta̭p hwẩn bô̒i zươ̭ng. Xâi zư̭ng 654 tin, ba̒i, 89 foỏng xư̭ tiên chiê̒n va̒ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng tiên chiên khác wê̒l nô̭i zung zảw zṷc dơ̒i khôổng za di̒nh, foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, xâi zư̭ng za di̒nh văn hwả. Dấi meḙnh tiên chiê̒n Lwâ̭t Foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh Lwâ̭t Bi̒nh dắng zởi, Lwâ̭t Tlé em... Bớ rỉ kóp fần nơng kă kiển thức xâi zựng za dình hạnh fúc, ta̭w khôông khỉ bui thươi, gẳn bỏ, do̒n kết tloong mối za di̒nh va̒ to̒n xa̭ hô̭i.

Wa̒i tha, năm 2018, to̒n kỏ 205.419/212.506 hô̭ dăng kỉ za di̒nh văn hwả, tloong rỉ kỏ 174.123 hô̭ ản kôông nhâ̭n za di̒nh văn hwả (da̭t 81,9%). To̒n tính kỏ 110 mô hi̒nh foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, 814 diḙ̂ chí tin kâ̭i kôô̭ng dôô̒ng, 1.352 kâw la̭c bô̭ za di̒nh fát chiến bê̒n vưng. Kác thă̒nh viên kác diḙ̂ fương tố chức 20 lớp bô̒i zươ̭ng liên kwan dêểnh kôông tác za di̒nh va̒ foo̒ng chổng ba̭w lư̭c za di̒nh.

Twi da̒ da̭ ản nhê̒w kết kwá, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính vấn ko̒n xắi tha ti̒nh tla̭ng ba̭w lư̭c za di̒nh. Năm 2018, to̒n tính xắi tha 275 vṷ ba̭w lư̭c za di̒nh, tloong rỉ, tloong ri 52,7% vṷ ba̭w lư̭c za di̒nh wê̒l tinh thâ̒n, 30,9 vṷ ba̭w lư̭c wê̒l thân thế, 12% ba̭w lư̭c wê̒l kinh tể, 4,36 ba̭w lư̭c wê̒l ti̒nh zṷc. 225/275 vṷ na̭n nhân ba̭w lư̭c za di̒nh la̒ nư̭, chiểm 81,8%.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Anh, Fỏ Tlướng foo̒ng Xâi zư̭ng nếp khôổng văn hwả va̒ za di̒nh (Xớ VH-TT&DL) cho mắt: Ngwiên nhân chú iểw gâi tha ba̭w lư̭c za di̒nh la̒ zo bất bi̒nh dắng zởi, thiểw hiếw mắt wê̒l Lwâ̭t foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh. Kách zái kwiết ó fu̒ hơ̭p khi̒ za di̒nh kỏ mâw thwâ̭n, xung dô̭t, ánh tướng kuố tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Nhâ̭n thức kuố nhê̒w ngươ̒i wê̒l bi̒nh dắng zởi ko̒n ha̭n chể, thiểw tôn tloo̭ng, báw vḙ̂ kác zả tli̭ văn hwả chiê̒n thôổng kuố za di̒nh, zoo̒ng ho̭ la̒ fát xinh ba̭w lư̭c za di̒nh. Môô̭ch xổ kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương chươ nhâ̭n thức dâ̒i dú vai tlo̒ kuố kôông tác za di̒nh va̒ foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh, cho rêênh chươ kwan tâm dủng mức dêểnh wiḙ̂c chiến khai thư̭c hiḙ̂n Chiển lươ̭c fát chiến za di̒nh Viḙ̂t Nam dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2030 va̒ kác chương chi̒nh, dê̒ ản wê̒l kôông tác za di̒nh.

Dớ dấi lu̒i ti̒nh tla̭ng ba̭w lư̭c za di̒nh va̒ hướng ửng ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc 20/3, 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tố chức hwa̭t dôô̭ng hướng ửng. Thơ̒i za tâ̭p chung kaw diếm bớ ngă̒i 8 – 20/3. Nô̭i zung, hi̒nh thức tiên chiê̒n da zang, foong fủ. Tiên chiê̒n tlêênh kác fương tiḙ̂n thông tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng kwa kác tin, ba̒i, foỏng xư̭, chwiên chang, chwiên mṷc, chwiên dê̒. Tiên chiê̒n ỉ ngiḙ̂ li̭ch xứ ngă̒i Kuốc tể Ha̭nh fúc, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước wê̒l an xinh xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, ha̭nh fúc Nêw kương ngươ̒i tốt, wiḙ̂c tốt, kác hwa̭t dôô̭ng xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc, kôô̭ng dôô̒ng ha̭nh fúc. Fê fản nhửng biếw hiḙ̂n, ha̒nh vi ba̭w lư̭c za di̒nh, vi fa̭m fáp lwâ̭t wê̒l za di̒nh, khwiển khích mo̭i kả nhân, tố chức, kôô̭ng dôô̒ng kỏ hwa̭t dôô̭ng tích kư̭c zoong la̭i ha̭nh fúc cho ngươ̒i thân, za di̒nh, kôô̭ng dôô̒ng.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân

Kwi̭ I, Thư viḙ̂n tính tlưng bă̒i kheéch fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.