(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.

Thư viḙ̂n tính tiếp tṷc fổi hơ̭p chiến khai Kể hwă̭ch dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong kác thư viên, báw ta̒ng, nha̒ văn hwả, kâw la̭c bô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Thư viḙ̂n tính da̒ tố chức tlưng bă̒i kheéch, bảw, ta̭p chỉ mư̒ng Dáng – mư̒ng xwân Kí Hơ̭i; zwi chi̒ wiḙ̂c lwân chiến kheéch fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.

Tloong kwi̭ I năm 2019, Thư viḙ̂n tính da̒ tố chứ 3 dơ̭t tlưng bă̒i kheéch, bảw fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c vởi 14.000 lươ̭t kheéch bảw lwâ̭n chiến. Kâ̭p nhâ̭t, dươ kác thôông tin wê̒l khwa hoo̭c – xa̭ hô̭i tlêênh chang website dớ zởi thiḙ̂w va̒ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n do̭c, kết kwá da̒ kỏ 11.312 lươ̭t chwi kâ̭p. Thư viḙ̂n tính ko̒n tố chức ô tô thư viên fṷc vṷ lưw dôô̭ng ta̭i Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw). Vươ̒ kwa, Xớ TT&TT fổi hơ̭p ku̒ng Xớ GD&ĐT, TF Hwa̒ bi̒nh tố chức Ngă̒i kheéch Viḙ̂t Nam năm 2019, kóp fâ̒n nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, da̭c biḙ̂t la̒ thể hḙ̂ tlé.

PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xỏm Dả Biê báw tô̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng dớ fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Chi̭ Ngwiḙ̂n Thi̭ Vân, tha̒nh fổ Hái Foo̒ng chiê xé: "Ko̒n môô̭ch dwa̭n khả xa nươ̭ thiê̒n mḙ̂ baw dêểnh nâ̭m, xa xa tôi da̒ thẩi nhửng ngươ̒i fṷ nư̭ mă̭c chang fṷc chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Mươ̒ng dửng dơ̭i ớ bên bên nâ̭m.Thấp thwảng la̒ nửng ngôi nha̒ xa̒n mải lả nép mêê̒nh bên hô̒ khôông Da̒ thơ môô̭ng. Khi̒ thiê̒n dâ̒n tôi tiển baw nâ̭m, nhửng kô gải Mươ̒ng zwiên zảng thăi daeẻnh chiêng thươi kươ̒i cha̒w dâ̒n tôi”.

Thăm kwâ̒n thế zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒

(HBDT) – Kôông chỉnh báw tô̒n va̒ tôn ta̭w zi tích li̭ch xứ văn hwả dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ da̒ chỉnh thức hwa̒n thă̒nh va̒ dươ baw khai thác dang la̒ diếm zu li̭ch li̭ch xứ, van hwả tâm linh tlêênh hô̒ Bwa̒ Bi̒nh, zoong la̭i xư̭ bi̒nh iên va̒ kám nhâ̭n tốt dḙp cho zu kheéch khânh xa. Bớ va̒i năm năi, lương zu kheéch dêểnh thăm kwan zi tích Biê Lê Lơ̭i – dê̒n Chuổ Thác Bơ̒ tăng lêênh ro̭ rḙ̂t, nhất la̒ zi̭p dâ̒w xwân.

Thu hút zư̭ ản dâ̒w tư zu li̭ch ta̭i fân khu Ngo̒i Hwa, hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 fân khu Ngo̒i Hwa thuô̭c xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c). Ni la̒ fân khu tluung tâm kuố Ku zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kỏ kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch chỉnh, kỏ khôông zan mang tỉnh bưiếw tươ̭ng dă̭c chưng kuố Khu zu li̭chhô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Fân khu kỏ ziḙ̂n tích 1.200 ha ản kwi hwă̭ch xâi zư̭ng kác khu ngí zươ̭ng xinh thải ven hô̒, kheéch xa̭n, nha̒ ha̒ng, kôông viên chwiên dê̒, khu thế thaw zả ngwa̭i, thế thaw chơ̒ dác, tlang tla̭i xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng.

Hang Khṷ Kiển ản xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính

(HBDT) – Ngă̒i 22/4, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích zanh lam thẳng kắnh kấp tính hang Khṷ Kiển, xa̭ Lṷng Vân