(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Thươ̒ wí kwiê̒n, lảnh da̭w Xớ VH-TT&ZL thaw Kơ̒ thi duô kuố  Chỉnh fú cho Tlung tâm hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT- dơn vi̭ xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô năm 2018.

Tloong 6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT&ZL da̒ chú dôô̭ng tham mưw cho UBND tính va̒ kác BCD xâi zư̭ng, ban ha̒nh va̒ tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác Dê̒ ản, Kwiết di̭nh, kể hwă̭ch kôông tác wê̒l kác lỉnh vư̭c VH,TT, ZL va̒ za di̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Tlêênh lỉnh vư̭c văn hwả, Xớ chí da̭w Fong VH-TT, Tlung tâm VH, TT&Ttkác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ hưởng zâ̭n tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n kố dôô̭ng, chương chi̒nh văn hwả, văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ va̒ fṷc vṷ tiên chiê̒n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố diḙ̂ fương; zwi chi̒, vớ kướ foo̒ng tưng bă̒i "Zi xán văn hwả tiêw biếw kuố zân tôô̭c Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh”; fổi hơ̭p kác hwiḙ̂n tố chức tlaw bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính  cho kản bô̭ va̒ nhân zân ta̭i kác zi tích. Tố chức fṷc vṷ xe ô tô thư viḙ̂n lưw dôô̭ng ta̭i Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw)... Tlêênh lỉnh vư̭c thế thaw, tố chức tha̒nh kôông 3 zái thế thaw kấp tính, chí da̭w kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tố chức 39 zái thế thaw; tố chức hwẩn liḙ̂n kac do̒n vâ̭n dôô̭ng viên tính tham za thi dẩw 8 zái thế thaw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc; tha za duô xe da̭p "Wê̒l Diḙ̂n Biên, Kúp Bảw Kwân dô̭i nhân zân năm 2019” da̭t ha̭ng 3... Lỉnh vư̭c zu li̭ch, chi̒nh UBND tính dê̒ ản "Kơ kẩw la̭i nha̒nh zu li̭ch dáp ửng iêw kâ̒w fát chiến thee̒nh nga̒nh kinh tể tể mui nhoo̭nh”. Tố chức kuô̭c thi ánh "Ánh dḙp kwáng bả Khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, năm 2019”... 6 khảng dâ̒w năm, hwa̒ Bi̒nh ước dỏn 2.050.000 lươ̭t kheéch, da̭t 68% kể hwa̭ch năm, tôống zwanh thu zu li̭ch ước da̭t 1.200 tí dôô̒ng, da̭t 60% kể hwa̭ch năm.

Hô̭i ngi̭ da̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm 6 khảng kuổi năm, tloong dỏ tâ̭p chung môô̭ch xổ wiḙ̂c như: Chú chi̒ fổi hơ̭p tham mưw tố chức tha̒nh kôông Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019; xâi zư̭ng chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t tham za kác hwa̭t dôô̭ng zaw lưw, hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n, liên hwan văn hwả zo Bô̭ VH-TT&ZL tố chức. Tố chức kác zái thi dẩw thế thaw kấp tính thew kể hwa̭ch, tiến cho̭n hwẩn liḙ̂n kác dô̭i tiến thế thaw kuố tính tham za thi dẩw ta̭i kác zái thế thaw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc da̭t tha̒nh tích kaw. Chi̒nh UBND tính fê zwiḙ̂t va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản "Fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030”. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh Viḙ̂t nam tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gẳn vởi thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 11/CT-TTg ngă̒i 29/3/2017 kuố Thú tưởng chỉnh fú wê̒l "Dấi meḙnh zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh”...

Ta̭i hô̭i ngi̭ thươ̒ wí kwiê̒n, lảnh da̭w Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tlaw Kơ̒ kuố Chỉnh fú cho Tlung tâm hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT – dơn vi̭ xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô năm 2018.


Hô̒ng Ngo̭c


KÁC TIN KHÁC


Biếw zương, khen thướng 201 tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i

(HBDT) – Tloong 2 ngă̒i 30 – 31/7, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức Da̭i hô̭i biếw zương kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p tiêw biếw tôống kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 281/QĐ-TTg ngă̒i 20/2/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t dê̒ ản "Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭, kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Zư̭ da̭i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HDNZ tính; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Fa̭m Hwa̒ng Be, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam; lẳnht da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, diḙ̂ fương.

Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.