(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Thươ̒ wí kwiê̒n, lảnh da̭w Xớ VH-TT&ZL thaw Kơ̒ thi duô kuố  Chỉnh fú cho Tlung tâm hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT- dơn vi̭ xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô năm 2018.

Tloong 6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT&ZL da̒ chú dôô̭ng tham mưw cho UBND tính va̒ kác BCD xâi zư̭ng, ban ha̒nh va̒ tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác Dê̒ ản, Kwiết di̭nh, kể hwă̭ch kôông tác wê̒l kác lỉnh vư̭c VH,TT, ZL va̒ za di̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Tlêênh lỉnh vư̭c văn hwả, Xớ chí da̭w Fong VH-TT, Tlung tâm VH, TT&Ttkác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ hưởng zâ̭n tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n kố dôô̭ng, chương chi̒nh văn hwả, văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ va̒ fṷc vṷ tiên chiê̒n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố diḙ̂ fương; zwi chi̒, vớ kướ foo̒ng tưng bă̒i "Zi xán văn hwả tiêw biếw kuố zân tôô̭c Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh”; fổi hơ̭p kác hwiḙ̂n tố chức tlaw bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính  cho kản bô̭ va̒ nhân zân ta̭i kác zi tích. Tố chức fṷc vṷ xe ô tô thư viḙ̂n lưw dôô̭ng ta̭i Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw)... Tlêênh lỉnh vư̭c thế thaw, tố chức tha̒nh kôông 3 zái thế thaw kấp tính, chí da̭w kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tố chức 39 zái thế thaw; tố chức hwẩn liḙ̂n kac do̒n vâ̭n dôô̭ng viên tính tham za thi dẩw 8 zái thế thaw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc; tha za duô xe da̭p "Wê̒l Diḙ̂n Biên, Kúp Bảw Kwân dô̭i nhân zân năm 2019” da̭t ha̭ng 3... Lỉnh vư̭c zu li̭ch, chi̒nh UBND tính dê̒ ản "Kơ kẩw la̭i nha̒nh zu li̭ch dáp ửng iêw kâ̒w fát chiến thee̒nh nga̒nh kinh tể tể mui nhoo̭nh”. Tố chức kuô̭c thi ánh "Ánh dḙp kwáng bả Khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, năm 2019”... 6 khảng dâ̒w năm, hwa̒ Bi̒nh ước dỏn 2.050.000 lươ̭t kheéch, da̭t 68% kể hwa̭ch năm, tôống zwanh thu zu li̭ch ước da̭t 1.200 tí dôô̒ng, da̭t 60% kể hwa̭ch năm.

Hô̭i ngi̭ da̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm 6 khảng kuổi năm, tloong dỏ tâ̭p chung môô̭ch xổ wiḙ̂c như: Chú chi̒ fổi hơ̭p tham mưw tố chức tha̒nh kôông Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019; xâi zư̭ng chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t tham za kác hwa̭t dôô̭ng zaw lưw, hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n, liên hwan văn hwả zo Bô̭ VH-TT&ZL tố chức. Tố chức kác zái thi dẩw thế thaw kấp tính thew kể hwa̭ch, tiến cho̭n hwẩn liḙ̂n kác dô̭i tiến thế thaw kuố tính tham za thi dẩw ta̭i kác zái thế thaw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc da̭t tha̒nh tích kaw. Chi̒nh UBND tính fê zwiḙ̂t va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản "Fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030”. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh Viḙ̂t nam tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gẳn vởi thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 11/CT-TTg ngă̒i 29/3/2017 kuố Thú tưởng chỉnh fú wê̒l "Dấi meḙnh zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh”...

Ta̭i hô̭i ngi̭ thươ̒ wí kwiê̒n, lảnh da̭w Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tlaw Kơ̒ kuố Chỉnh fú cho Tlung tâm hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT – dơn vi̭ xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô năm 2018.


Hô̒ng Ngo̭c


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch