(HBDT) – Xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương kỏ foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng fát chiến meḙnh kuố hwiḙ̂n. Thôông kwa kác thiểng hát, diḙ̂w muổ da̒ kóp fâ̒n zư̭ zi̒n va̒ fát hwi bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng. Nhửng zả tli̭ van hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng zoong la̭i khức khôổng mởi tloong dơ̒i khôổng tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi.Dô̭i Chiêng kuố xa̭ Tân Vinh (Lương Xơn) tích kư̭c tâ̭p liḙ̂n dớ tham za biếw ziḙ̂n ta̭i kác ngă̒i lḙ̂ lởn tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chi̭ Fu̒ng Thi̭ Kim Thwí, kản bô̭ văn hwả xa̭ Tân Vinh chiê xé: Xa̭ kỏ 85% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng. Văn hwả Mươ̒ng da za̭ng, dôô̭c dảw. Tloong thơ̒i zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Tân Vinh kwan tâm dă̭c biḙ̂t dêểnh wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c thôông kwa foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. To̒n xa̭ kỏ 6 dô̭i văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng, 1 dô̭i văn ngḙ̂ UBND xa̭. Mối dô̭i kỏ 15 – 20 ziḙ̂n viên kwâ̒n chủng. Xwất fát bớ dam mê ka hát, kác tha̒nh viên tloong dô̭i tư̭ doỏng kóp thiê̒n dớ hwa̭t dôô̭ng. Nhửng ba̒i ka, diḙ̂w muổ zo chỉnh kác tha̒nh viên tư̭ za̒n zư̭ng, biếw ziḙ̂n ta̭i kác ngă̒i lḙ̂ kí niḙ̂m lởn nhơ: Thết Ngwiên Dản, ngă̒i Kwuốc tể Fṷ nư̭ 8/3, ngă̒i Kwuốc khảnh 2 – 9...
Wiḙ̂c báw tô̒n Chiêng Mươ̒ng ản kwan tâm, ha̒ng năm UBND xa̭ Tân Vinh tố chức kiếm kê xổ lươ̭ng ching kỏ tloong kác hô̭ zân. Ka̭ ni̒ tloong xa̭ kỏ 12 chiêng kố, 72 chiêng thươ̒ng. Mối xỏm tha̒nh lâ̭p ản môô̭ch kâw la̭c bô̭ chiêng. To̒n xa̭ kỏ 30 ngḙ̂ nhân chiêng, ni chính la̒ lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt chiê̒n ră̭i chiêng cho lớp tlé.
Ngươ̒i zân xa̭ Tân Vinh luôn kỏ ỉ thức zư̭ zi̒n nhửng la̒n diḙ̂w zân ka, hát Xắc Buô̒, Bô̭ Meḙnh, hát Dúp va̒ kác diḙ̂w muổ zân zan Mương kỏ tlêênh diḙ̂ ba̒n. Nhửng ba̒i hát, diḙ̂w muổ, kác tiết mṷc văn ngḙ̂ do kác dô̭i văn ngḙ̂ za̒n zư̭ng, biếw ziḙ̂n thư̭c xư̭ hấp zâ̭n thu hút nhân zân thew ngỏ. Nôi zung kác tiết mṷc dê̒w fán ánh chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước, ka ngơ̭i xư̭ dối thăi kuố kwê hương.
Ti̒nh iêw tha thiết văn hwả Mươ̒ng, xư̭ xảng ta̭w tloong kách thế hiḙ̂n zoong la̭i nhê̒w thee̒nh kôông tloong foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kuố xa̭. Năm 2018, xa̭ Tân Vinh tham za Hô̭i thi̭ tiên chiê̒n, kố dôô̭ng kuố hwiḙ̂n da̭t zái A to̒n do̒n kṷm vu̒ng hwiḙ̂n; năm 2019, da̭t zái Nhi̒ to̒n do̒n Hô̭i thi "Kâw la̭c bô̭ za di̒nh fát chiến bê̒n vưng” hwiḙ̂n Lương Xơn...
Foong ta̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng ó chí la̒ foong fủ dơ̒i khôổng tinh thâ̒n kuố ngươ̒i zân fṷc vṷ hiḙ̂w kwá nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố diḙ̂ fương, nỏ ko̒n la̒ kêênh chiê̒n thṷ nhửng nét văn hwả dă̭c xắc kuố zân tôô̭c cho thể hḙ̂ tlé. Chi̭ Dinh Thi̭ Hwḙ̂, tha̒nh viên dô̭ivăn ngḙ̂ UBND xa̭ chiê xé: La̒ tha̒nh viên tlé thuối, tôi luôn fẩn dẩw liḙ̂n tâ̭p kác la̒n diḙ̂w zân ka va̒ deẻnh chiêng Mươ̒ng. Khi̒ dâ̒w, ủn ma̭ng dâ̒n tôi deẻnh chiêng ko̒n chươ dủng, râ̒n râ̒n ản kác bả, kác ma̭ng chiê̒n ră̭i, mo̭i ngươ̒i ô ngăi i la̒ ản thwâ̒n thṷc. Wiḙ̂c thi̒m hiếw va̒ liên tâ̭p chiêng ku̒ng như kác tiết mṷc zân zan zúp ủn ma̭ng dâ̒n tôi hiéw hơn wê̒l  zả tli̭ văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng.

                                                                                         Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Dấi meḙnh chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.

Thác Ko̒ La̒w – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thác

Za ha̭n thơ̒i zan xơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019

(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019

Zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Baw ngă̒i kuổi twâ̒n, 2 – 3 za di̒nh thê môô̭ch kẳi thiê̒n ngẳm kắnh tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ó chí dáp ửng nhu kâ̒w zu li̭ch tâm linh kuố dưở ká ma̒ ko̒ la̒ chái ngiḙ̂m thủ vi̭ kúo kon rét vởi nhửng hwa̭t dôô̭ng nhơ di rư̒ng, kâw kả, kẳm tla̭i, thẳm tlêênh hô̒..., hi̒nh thức zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n.