(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.


kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh ta̭i diếm kâ̒w kuố tính

Năm hoo̭c 2018 – 2019, nga̒nh ZZ&DT tiếp tṷc chủ tloo̭ng hwa̒n thiḙ̂n hḙ̂ thôổng kơ chể, chỉnh xách nhă̒m khác fṷc nhửng ha̭n chể, bất kâ̭p, zái kwiết nhửng "nút thắt” tloong hwa̭t dôô̭ng dối mởi zảw zṷc, ta̭w ha̒nh lang fáp lỉ dớ kác diḙ̂ fương, kơ xớ ZZ&DT thư̭c hiḙ̂n. Chất lươ̭ng dô̭i ngṷ zảw viên va̒ do̭i ngṷ kản bô̭ kwán lỉ zảw zṷc kác kấp ản nơng lêênh, chwấn hwả. Chất lươ̭ng zảw zṷc mâ̒m non kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c, chất lươ̭ng chăm xoóc, zảw zṷc tlé ản kwan tâm. To̒n kwuốc kỏ 99,8% kác kơ xớ zảw zṷc mâ̒m non áp zṷng da za̭ng hi̒nh thức va̒ fương fáp tố chức hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc rét thew kwan diếm "lể tlé em la̒ tlung tâm”. Kôông tác zảw zṷc hưởng ngiḙ̂p va̒ di̭nh hưởng fân luô̒ng hoo̭c xinh kỏ nhê̒w chiến biển, Chất lươ̭ng zảw zṷ da̭i hoo̭c ngă̒i ka̭ng ản kwan tâm. Wiḙ̂c ửng zṷng kôông ngḙ̂ thoong tin tloong kôông tác kwán lỉ, chí da̭w, diê̒w ha̒nh ră̭i hoo̭c ản dấi meḙnh. Kiến di̭nh chất lươ̭ng zảw zṷc ản chiến khai tích kư̭c, hiḙ̂w kwá, Kôông tác chiê̒n thôông kỏ nhê̒w dối mởi.

Năm hoo̭c 2019 – 2020, nga̒nh ZZ&DT tiếp tṷc thư̭c hiên văn bán chí da̭w kuố Tlung ương, Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú wê̒l dối mởi kăn bán, to̒n ziḙ̂n ZZ&DT va̒ hwa̒n tha̒nh kác diê̒w kiḙ̂n dớ chiến khai chương chi̒nh, kheéch zảw khwa zaw zṷc fố thôông mởi bớ năm hooc 2020 – 2021. Chiến khai Lwâ̭t xướ dối bố xung môô̭ch xổ diê̒w Lwâ̭t Zảw zṷc; kúng kổ kôông tác thanh tla, chiến khai tố chức hiḙ̂w kwá Hô̭i Khwé Fu̒ Dôống to̒n kwuốc lâ̒n thử X, năm 2020. Nga̒nh ZZ&DT dê̒ tha 5 fương hưởng chung, 9 nhỏm nhiḙ̂m vṷ chú iểw, 5 zái fáp kơ bán.

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ tháw lwâ̭n wê̒l vẩn dê̒: xắp xếp la̭i bô̭ mẳi nga̒nh ZZ&DT; zái kwiết nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể; da̒w ta̭w xinh viên xư fa̭m, thư̭c hiḙ̂n tư̭ chú da̭i hoo̭c, nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc mui nhoo̭nh.

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, Thú tưởng Ngwiḙ̂n Xwân Fúc gi nhâ̭ va̒ deẻnh zả kaw kết kwá da̭t ản kuố nga̒nh ZZ&DT tloong thơ̒i zan kwa. Wê̒l fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm năm hoo̭c 2019 – 2020. Thú tưởng dê̒ ngi̭: Tâ̭p chung chiến khai kwiết liḙ̂t, dôô̒ng bô̭ kác zái fáp dớ hwa̒n tha̒nh kác mṷc tiêw kuố kể hwa̭ch 5 năm 2016 – 2020; khắc fṷc, ta̭w xư̭ chiến biển kăn bán kác vẩn dê̒ wê̒l ZZ&DT ma̒ xa̭ hô̭i kwan tâm, zư lwâ̭n bức xúc, ra̒ xwát, xắp xếp, kwi hwa̭ch ma̭ng lưởi kác kơ xớ ZZ&DT. Dấi meḙnh xắp xếp kác tlươ̒ng xư fa̭m tloo̭ng diếm...

Thú tưởng Chỉnh fú iêw kâ̒w kác diḙ̂ fưng kwan tâm bổ chỉ kwi̭ dất cho zảw zṷc, zái kwiết vẩn dê̒ tươ̒, thiểw zảw viên kṷc bô̭. Lưw ỉ vẩn dê̒ da̭w dức nha̒ zảw dớ lể la̭i niê̒m tin kuố xa̭ hô̭i, fṷ hwinh dổi vởi nga̒nh ZZ&DT; xâi zư̭ng thiết chể văn hwả cho kác kơ xớ zảw zṷc.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Dấi meḙnh chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.

Thác Ko̒ La̒w – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thác

Za ha̭n thơ̒i zan xơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019

(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019

Zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Baw ngă̒i kuổi twâ̒n, 2 – 3 za di̒nh thê môô̭ch kẳi thiê̒n ngẳm kắnh tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ó chí dáp ửng nhu kâ̒w zu li̭ch tâm linh kuố dưở ká ma̒ ko̒ la̒ chái ngiḙ̂m thủ vi̭ kúo kon rét vởi nhửng hwa̭t dôô̭ng nhơ di rư̒ng, kâw kả, kẳm tla̭i, thẳm tlêênh hô̒..., hi̒nh thức zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n.