(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – 2019, hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 50 tlươ̒ng va̒ 2 kơ xớ zảw zṷc mâ̒m non, zám 11 tlươ̒ng xo vởi năm hoo̭c 2018 – 2019. To̒n hwiḙ̂n kỏ 745 lớp, 19.937 hoo̭c xinhm tăng 13 lớp, 624 hoo̭c xinh. Kôông tác chấn bi̭ cho năm hoo̭c 2019 – 2020 nhâ̭n ản xư̭ baw kuô̭c tích kư̭c kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Khâw lḙ̂ khai záng, ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Tân La̭c fẩn khới bước baw năm hoo̭c mởi vởi nhê̒w moong ước va̒ mṷc tiêw


Kô tlo̒ tlươ̒ng tiếw hoo̭c Fong Fủ (Tân La̭c) fẩn khới, tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi

Năm hoo̭c 2018 – 2019, ngă̒nh ZZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̭t ản nhê̒w kết kwá fẩn khới. Ớ bớc hoo̭c mâ̒m non, tí lḙ hwi dôô̭ng tlé tloong dô̭ thuối dêểnh tlươ̒ng da̭t 75%, tăng 0,2% xo vởi năm tlước, tlé mâ̒m non 5 thuối tha lớp hoo̭c da̭ 100%. Tí lḙ̂ tlé tloong kác dô̭ thuối xwi zinh zươ̭ng thế nhḙl kân, xwi zinh zươ̭ng, thế thấp kói zám ro̭ xo ku̒ng dâ̒w năm hoo̭c. kết thúc năm hoo̭c, tí lḙ̂ tlé xwi zinh zươ̭ng thế nhḙl kân ko̒n 3,95%; xwi zinh zươ̭ng thế thấp ko̒i ko̒n 4,4%. Ớ bơ̭c tiếw hoo̭c, tí lḙ̂ hoo̭c xinh hwa̒n tha̒nh chương chi̒nh lớp hoo̭c da̭t 98,42%, hwa̒n tha̒nhchương chi̒nh tiếw hoo̭c da̭t 100%. Ớ bơ̭c THKX, í lḙ̂ hoo̭c xinh khả, zói chiểm khânh 45%. To̒n hwiḙ̂n kỏ 629 hoo̭c xinh zói kấp hwiḙ̂n, 76 hoo̭c xinh zói kấp tính. Kết kwá ni̒ la̒ dôô̭ng lư̭c dớ ngă̒nh ZZ hwiḙ̂n tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi.

Dớ chấn bi̭ cho năm hoo̭c mởi, kơ xớ vâ̭t chất, thiết bi̭ ră̭i hoo̭c ản hwiḙ̂n Tân La̭c kwan tâm ha̒ng dâ̒w. To̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 1.483 foo̒ng, tloong rỉ kỏ 766 foong hoo̭c, 454 foo̒ng chức năng, , 243 nha̒ vḙ̂ xinh, nha̒ kho. Tloong zi̭p he̒ 2019, hwiḙ̂n da̒ xướ chươ̭ 33 foo̒ng hoo̭c, kác k chi̒nh fṷ chơ̭, xâi 4 nha̒ lớp hoo̭c 18 foo̒ng va̒ kôôg chỉnh fṷ chơ̭. Tố chức Childfund dâ̒w tư 4 nha̒ vḙ̂ xinh, 2 bếp ăn, 8 foo̒ng hoo̭c, thiết bi̭ ră̭i hoo̭c, ba̒n kể cho 3 nha̒ tlươ̒ng

Dôô̒ng chỉ Ma̭c Thi̭ Fươ̭ng Bích, Fỏ tlướng foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n cho mắt: Chấn bi̭ cho năm hoo̭c 2019 – 2020, Foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n da̒ tha̒nh lâ̭p kác dwa̒n kiếm tla, rá xwát kơ xớ vâ̭t chất dổi vởi kác tlươ̒ng mởi xáp nhâ̭p, kết kwá kiếm tla cho thẩi kác tlươ̒ng đa thư̭c hiḙ̂n tốt. Kác nha̒ tlươ̒ng ku̒ng da̒ fổi hơ̭p vởi kác kơ kwan, dwa̒n thế, Hô̭i Khwiển hoo̭c vâ̭n dôô̭ng úng hô̭ kác khất kwa̒ cho hoo̭c xinh nge̒w, dám báw "3 dú” cho hoo̭c xinh.

Wa̒i tha, Foo̒ng ku̒ng da̒ fổi hơ̭p vởi Foo̒ng Nô̭i vṷ tham mưw cho UBNZ hwiḙ̂n bố nhiḙ̂m, bố nhiḙ̂m la̭i 59 kản bô̭ kwá lỉ, diê̒w dôô̭ng, lwân chiến 103 zảw viên, nhân viên dớ dám báw thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vu năm hoo̭c 201- 2020. Dôô̒ng thơ̒i chí da̭w, bổ chỉ, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho 1.760 lươ̭t kản bô̭, zảw viên, nhân viên tham za kác lớp tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng zo Bô̭ ZZ&DT, XỚ ZZ&DT tố chức.

Dêểh ka̭ ni̒ kỏ thế nỏi, kơ xớ va̒ nhân lư̭c kuố ngă̒nh ZZ hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ ản chấn bi̭ chu dảw, xă̭n xa̒ng cho năm hoo̭c mởi. Twi nhie khâw xáp nhâ̭p tlươ̒ng hoo̭c, dửng tước wiḙ̂c chiến khai chương chi̒nh ZZ fố thôông mởi, hwiḙ̂n Tân La̭c kă̭p khỏ khăn. Dôô̒ng chỉ Fỏ tlướng foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n dê̒ xwất: Khâw xáp nhâ̭p môô̭ch xổ tlươ̒ng kỏ zưởi 18 lớp chỉ ản bổ chỉ 1 hiḙ̂w fỏ, kỏ diếm tlươ̒ng kắch xa kha̒ cho rêênh khỏ kwán lỉ, ánh hướng dêểnh ră̭i va̒ hoo̭c. Zo rỉ kâ̒n khởm ban ha̒nh văn bán hưởng zâ̭n kṷ thế wiḙ̂c xếp ha̭ng tlươ̒ng dổi vởi tlươ̒ng liên kấp, hưởng zâ̭n zanh mṷc khung vi̭ chỉ wiḙ̂c la̒, di̭nh mức xổ lươ̭ng mo̭l la̒ wiḙ̂c tloong kơ xớ zảw zṷc fố thôông kôông lâ̭p. Foo̒ng ku̒ng xḙ tham mưw, dê̒ xwất UBNZ hwiḙ̂n kwan tâm, ưw tiên hổ chơ̭ kinh fỉ, xâi zư̭ng kơ xớ vâ̭t chất, chang thiết bi̭ ră̭i hoo̭c, kôông chỉnh vḙ̂ xinh nguô̒n dác kheḙch... thew lô̭ chi̒nh chiến khai áp zṷng chươgn chi̒nh, khchs zảw khwa zảw zṷc fố thôông mởi nhất la̒ ớ kấp tiếw hoo̭c.

Zương Liḙ̂w,


KÁC TIN KHÁC


Dấi meḙnh chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.

Thác Ko̒ La̒w – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thác

Za ha̭n thơ̒i zan xơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019

(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019