(HBDT) – Thổl ngă̒i 12/9, ta̭i Nha̒ văn TF Hwa̒ Bi̒nh, Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) tính tố chức dêm zaw lưw văn hwả, văn ngḙ̂ chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” năm 2019. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, lẳnh da̭w UBNZ kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kấp Hô̭i NKT tloong tính.


Tiết mṷc muổ, hát "Ngă̒i hô̭i xử Mươ̒ng” kuố Hô̭i NKT hwiḙ̂n Iên Thwí tham za dêm zaw lưw.

Tloong dêm zaw lưw, da̭i ziḙ̂n cho hơn 103.000 hô̭i viên NKT tloong to̒n tính, nhửng ziḙ̂n viên ó chwiên la̒ thă̒nh viên kuố kác kâw la̭c bô̭ (KLB), kác dô̭i văn hwả – văn ngḙ̂ NKT kuố 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zoong dêểnh cho khản zá 22 tiết mṷc văn hwả – văn ngḙ̂ dă̭c xắc, dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c. Kác tiết mṷc ka, muổ, nha̭c, tiếw fấm bảm xát chú dê̒ "Ngươ̒i kaw thuối tham za xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh” dớ la̭i rẩw ẩn dâ̭m da̒, nhửng lơ̒i ka, ba̒i muổ ka ngơ̭i Dáng, Bác Hô̒, ti̒nh iêw kwê hương, dất nước va̒ vai tlo̒ NKT tloong kác lỉnh vư̭c dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i.

Dêm zaw lưw văn ngḙ̂ ku̒ng la̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c hưởng dêểnh kí niḙ̂m ngă̒i Kwuố tể NKT 1/10. Dôô̒ng thơ̒i kóp fâ̒n khơi zâ̭l va̒ kúng kổ niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c cho kản bô̭, hô̭i viên NKT ku̒ng thể hḙ̂ tlé va̒ chiê̒n thôổng kắch ma̭ng, da̭w lỉ oỏng dác nhở nguô̒n kuố zân tôô̭c. Ta̭w da̒ cho foong tla̒w NKT xâi zư̭ng NTM, dô thi̭ văn minh fát chiến ngă̒i ka̭ng meḙnh, thiết thư̭c.

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Dấi meḙnh chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.

Thác Ko̒ La̒w – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thác

Za ha̭n thơ̒i zan xơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019

(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019