(HBDT) – Baw ngă̒i kuổi twâ̒n, 2 – 3 za di̒nh thê môô̭ch kẳi thiê̒n ngẳm kắnh tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ó chí dáp ửng nhu kâ̒w zu li̭ch tâm linh kuố dưở ká ma̒ ko̒ la̒ chái ngiḙ̂m thủ vi̭ kúo kon rét vởi nhửng hwa̭t dôô̭ng nhơ di rư̒ng, kâw kả, kẳm tla̭i, thẳm tlêênh hô̒..., hi̒nh thức zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n.


Zu kheéch chái ngiḙ̂m che̒w thiê̒n tlêênh vu̒ng hô̒ ớ xa̭ Ngo̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c

La̒ môô̭ch ngươ̒i ươ thích khôông dác, nhất la̒ vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, chi̭ Châ̒n Thi̭ Tháw ớ Linh Da̒m, Ha̒ Nô̭i chiê xé: Dâ̒w năm mởi tôi lêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dớ di Dê̒n Bơ̒, da̒n tôi ản mắt, môô̭ch xổ chú thiê̒n nhó thươ̒ng nhâ̭n zi̭ch vṷ dươ kheéch di zôô̭ng loo̒ng hô̒, zả thê vươ̒ thủl thiê̒n cho 2 – 3 hô̭. Twâ̒n tlước za dii̒nh tôi va̒ eenh dưở thê môô̭ch thiê̒n kỏ thế chớ ản 20 ngươ̒i, zả bớ 600 – 800 ngi̒n dôô̒ng/ thiê̒n/ ngă̒i. Khi̒ thê tlo̭n kỏi mêê̒nh kỏ thế di no i ản, vươ̒ chú dôô̭ng thơ̒i zan, thái mải ngẳm kánh ó fṷ thuô̭c baw ngươ̒i khác.

Chi̭ Tháw cho mắt thêm: Lo̭ chi̒nh kuố dâ̒n tôi khwáng 8h kỏ mă̭t ớ bển thiê̒n di dêểnh diếm mêê̒nh ươ. Bươ tlươ dă̭ch kơm nha̒ thiê̒n nổ... Loo̒ng hô̒ kỏ nhê̒w diếm di zôô̭ng dớ lươ̭ cho̭n nhơ thăm dáw Zươ̒, dáw kâl Xenh, dáw Kổl Xăi lo̭.v.v... Thơ̒i zan khânh ni, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh chiến khu bui chơi tlêênh hô̒ bớ xa̭ No̒i Hwa, hwiḙ̂n Tân La̭c wê̒l xa̭ Thung nai hwiḙ̂n kaw Fong. Ni la̒ diḙ̂ diếm kon rét rát ươ vi̒ ản thẳm, zôô̭ng dác ka̒ ngă̒i. Tloong khung kắnh thiên nhiên hwang xơ, che̒w thiê̒n lêênh dêênh zươ̭ loo̒ng hô̒ khôông Da̒, baw kác khu rư̒ng rươ̒m, khảm fả ha̭ng dôô̭ng, thi̒m hiêw nét văn hwả chiê̒n thôổng, ăn dắc dô̒, kủi bán diḙ̂... dớ la̭i ẩn tươ̭ng khỏ kwêê̒nh. Nhơ chiển di vươ̒ rô̒i, ká za di̒nh chi hết hơn 2 tliḙ̂w dôông, nhưng tôi rất ha̒i loo̒ng.

La̒ ngươ̒i thươ̒ng xwiên dỏn kheéch di thew do̒n, eeng Dinh Văn Linh, xỏm Tláng, xa̭ Bi̒nh Thanh, hwiḙ̂n Kaw Fong cho mắt: Za di̒nh tôi ruôi kả lôô̒ng tlêênh lo̒ng hô̒ khôông Da̒. Kwa mổi kwan hḙ̂ tôi kwen va̒i ngươ̒i ớ Ha̒ Nô̭i. Thính thwáng bâ̭w dươ ká nha̒ lêênh zôô̭ng, thê thiê̒n di tha lôô̒ng kả hwă̭c nổ naảng ta̭i ngă nha̒ be̒. Khâw khi ăn kơm di la̭i Thung Nai dớ zôô̭ng. bớ 1 – 2 ngươ̒i, râ̒n râ̒n zởi thiḙ̂w cho kha̒, hi̒nh thức zu lich li̭ch ni̒ ngă̒i kaa̭ng tăng lêênh. Nhê̒w ngươ̒i ko̒n kẳm tla̭i ớ dáw, muô kả tư̭ nảng, di rư̒ng khảm fả. Ka̭ ni̒ tôi va̒ nhê̒w ngươ̒i tlêênh vu̒ng loo̒ng hô̒ dê̒w nhâ̭ kheéch zu li̭ch thew hi̒nh thức ni̒.

Viḙ̂t Lâm


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chú dê̒ năm 2019 “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em”, ngă̒i 30/10, ta̭i xa̭ Xăm Khwe̒, Hô̭i LHFN tính fổi hơ̭p vởi Hô̭i LHFN hwiḙ̂n Mai Châw tố chức zaw lưw chiê̒n thôông chú dê̒ “An twa̒n cho fṷ nư̭ va̒ tlé em” thu hút 365 hoo̭c xnh, fṷ hwinh hoo̭c xinh, hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ tham za