Thhú tưởng Chỉnh fú vươ̒ kỏ Chí thi xổ 13/CT-TTg ngă̒i 11/3/2020 wê̒l wiḙ̂c tiếp tṷc dấi meḙnh foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 tloong ti̒nh hi̒nh mởi


Ánh minh hwa̭

Thơ̒i zan kwa, hwa̭t dôô̭ng foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 kuố kác kấp, kác ngă̒nh, kác diḙ̂ fương da̒ ản chiến khai tích kư̭c va̒ da̭t kết kwá ban dâ̒w, ản kôô̭ng dôô̒ng kwuốc tể va̒ nhân zân deẻnh zả kaw.

Twi nhiên zi̭ch bêḙ̂nh tiếp tṷc ziển biển fức ta̭p, xắi tha ta̭i 105 kuốc z, kỏ 114 ngi̒n ngươ̒i nhiḙ̂m bêḙ̂nh va̒ chươ kỏ zẩw hiḙ̂w zư̒ng la̭i tloong 10 ngă̒i khânh ni xổ ngươ̒i nhiḙ̂m tăng leenh, chiểm 25 tôống xổ ngươ̒i nhiḙ̂m tlước rỉ, xwất hiḙ̂n ố zi̭ch lởn vởi xổ ngươ̒i vắc, xổ ngươ̒i tứ voong za tăng nhanh.

Ớ nước ha, khâw 22 ngă̒i chăng kỏ ka nhiḙ̂m mởi, tloong 4 ngă̒i kwa fát hiḙ̂n thêm 18 ngươ̒i nhiḙ̂m bḙ̂nh dươ tôống xổ ka nhiḙ̂m tăng hơn kấp 2 lâ̒n xo vởi xổ nhiḙ̂m tlước rỉ, tloong ri 15 ngươ̒i nhâ̭p kánh bớ kác nước kỏ zaw thương va̒ lươ̭ng ngươ̒i kwa la̭i, Viḙ̂t Nam kỏ ngwi kơ lâi lan zi̭ch bêḙ̂nh rất kaw.

Tlước ziển biển mởi kuố zi̭ch bêḙ̂nh, dớ zám thiếw tổi da lâi lan, xă̭n xa̒ng va̒ chú dôô̭ng ngăn chă̭n ửng fỏ vởi zi̭ch bêḙ̂nh tlêênh ziḙ̂n rôô̭ng, báw vḙ̂ tốt nhât cho khức khwé, tỉnh ma̭ng nhân zân. Thú tưởng Chỉnh fú chí thi̭ kác bô̭, ngă̒nh, diḙ̂ fương tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm, kwiết liḙ̂t kác chí da̭w kuố Ban Bỉ thư Tlung ương Dáng ta̭i Kôông văn xổ 79-CV/TW ngă̒i 30/1/2020, kác Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg và kác kôông diḙ̂n xổ 121/CĐ-TTg... chấn tốt nhất, xă̭n xa̒ng cho mo̭i ti̒nh huổng. Tiếp tṷc kwản chiḙ̂t "Chôổng zi̭ch nhơ chôổng ză̭c”,xă̭n xa̒ng hi xinh lơ̭i ích kinh tể dớ báw vḙ̂ tốt nhất khức khwé va̒ tỉnh ma̭ng nhân zân.

Kiếm xwát chă̭t chḙ nguô̒n lâi bêḙ̂nh:

Thú tưởng iêw kâ̒w kác Bô̭, kơ kwan ngang bô̭, Wí ban nhân zân tính, tha̒nh fổ Tlung ương, thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ tâ̭p chung chí da̭w: Chú dôô̭ng, kwiết liḙ̂t ngăn chă̭n, fát hiḙ̂n leenh va̒ kiếm xwát chă̭ nguô̒n lâi bêḙ̂nh ká ớ tloong nước va̒ xâp nhâ̭p bớ nước wa̒i. Tố chức kắch li hwă̭c zảm xát ngươ̒i da̒ tiếp xúc vởi ngươ̒ḙ̂np thew dủng hưởng zâ̭n kuố Bô̭ I tể.

Kiếm xwát chă̭t ngươ̒i nhâ̭p kắnh kwa kác kướ khấw ha̒ng khôông, tlêênh bô̭, ha̒ng hái, biên zởi tâi nam... Tam zư̒ng wiḙ̂c kấp thi̭ thức dơn fương va̒ hiḙ̂w lư̭c zẩi miḙ̂n thi̭ thư̭c da̒ kấp cho ngươ̒i Viḙ̂t Nam di̭nh kư ớ nước wa̒i la̒ vơ̭, ôông, kon kuố ngươ̒i Viḙ̂t Nam ta̭i kác nước Dan Ma̭ch, Na Wi, Fâ̒n Lan, Thwi̭ Diến, Anh, Fáp, Dức, Tâi Ban Nha.

Thư̭c hiḙ̂n khai bảw i tể bắt buô̭c dổi vởi tất ká hee̒nh kheéch dêểnh Viḙ̂t Nam thew kwi di̭nh, thôông tin khai bảw chă̭t, hiḙ̂w kwá, fát hiḙ̂n khởm dớ thư̭c hiḙ̂n kắch li kác tlươ̒ng hơ̭p dêểnh bớ, di kwa vu̒ng zi̭ch; ha̭n chể tổi da kác chiến băl zươ̭ Viḙ̂t Nam dêểnh kác vu̒ng zi̭ch va̒ ngươ̭c la̭i, kế ká kác ha̭ng hảng khôông nước wa̒i.

Kwán lỉ chă̭t kác hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, dám báw an twa̒n; fổi hơ̭p với kác Bô̭ liên kwan kiếm tla, fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ ki̭p thơ̒i ngwi kơ lâi nhḙ̂m bớ nước wa̒i kwa dươ̒ng zu li̭ch; ta̭wn hwa̭n kác dwa̒n di kôông tác nước wa̒i, tlươ̒ng hơ̭p da̭c biḙ̂t fái ản Thú tưởng Chỉnh fú cho fép; khwiển kảw ngươ̒i zân chăng di tha nước wa̒i, nhất la̒ kác vu̒ng kỏ zi̭ch.

Xă̭n xa̒ng fương ản kắch li tlêênh ziḙ̂n rôô̭ng

Thú tưởng iêw kâ̒w thư̭c hiḙ̂n ngiêm wiḙ̂c kắch li va̒ chấn bi̭ xă̭n xa̒ng fương ản kắch li tlêênh ziḙ̂ rôô̭ng. Thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kắch li fu̒ hơ̭p tất kác kác tlươ̒ng hơ̭p nhâ̭p kắnh dêểnh bớ, di kwa vu̒ng kỏ zi̭ch ta̭i kác kơ xớ kắch li; thư̭c hiḙ̂n xa̒ng loo̭c va̒ áp zung kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch fu̒ hơ̭p tư̒ng lo̭i tlươ̒ng hơ̭p ta̭i kác khu kắch li tâ̭p chung, chăng dớ lâi chẻw. Bô̭ I tể kết hơ̭p Bô̭ Ngwa̭i zaw ki̭p kôông bố zănh xắch kác kwuốc za, vu̒ng lẳnh thố kỏ zi̭ch dớ áp zṷng biḙ̂n fáp kắch li tâ̭p chung dổi vởi ngươ̒i nhâ̭p kắnh Viḙ̂t Nam bớ vu̒ng kỏ zi̭ch.

Kác bô̭ Kwuốc foo̒ng, Kôông an, I tẻ, Văn hwả, Thế thaw va̒ Zu li̭ch, Law dôô̭ng – Thương binh xa̭ hô̭i, Wia ban nhân zân kác tính, thă̒nh fổ dấi leenh wiḙ̂c chấn bi̭ kơ xớ, vâ̭t chất, nhân lư̭c dớ thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c kắch li, ta̒ xwát, kâ̭p nhâ̭t fương ản kắch li tlêênh ziḙ̂ rôô̭ng...

Ngiên kửw fương thức foo̒ng, chôổng, fác dô̒ diê̒w tli̭, vắc xin foong bênh COVID-19

Bô̭ Khwa hoo̭c va̒ Kôông ngḙ̂ chú chi̒, fổi hơ̭p Bô̭ I tể tiếp tṷc tâ̭p chung, chí da̭w ngiên kửw fương thức foo̒ng, chôổng, fác dô̒ diê̒w tli̭, vắc xin foo̒ng bêḙ̂nh COVID-19; khởm dươ bô̭ KIT thứ baw xứ zṷng...

Tiếp tṷc thôông tin ki̭p thơ̒i, dâ̒i dú, kôông khai, minh bă̭ch wê̒l ziển biển zi̭ch ta̭i Viḙ̂t Nam, kác tlươ̒ng hơ̭p thuô̭c dổi tươ̭ng kắch li hwă̭c zảm xát i tể, thew ro̭i khức khwé ta̭i kôô̭ng dôô̒ng thew dủng kwi di̭nh; chủ tloo̭ng dươ tin kỏ cho̭n loo̭c nhă̒m ốn di̭nh xa̭ hô̭i.

` Xứ lỉ ngiêm, kế ká xứ lỉ hi̒nh thew fáp lwâ̭t hi̒nh xư̭ kác tlươ̒ng hơ̭p dươ tin chăng dủng xư̭ thâ̭t, gâi hwang mang zư̭ lwâ̭n, vất ốn di̭nh xa̭ hô̭i va̒ kác hă̒nh vi găm zả, gâi bất ốn thi̭ tlươ̒ng thew dủng wki di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Bô̭ Tư fáp dê̒ xwất kác hi̒nh thức xứ lỉ ngiêm khắc, dú khcứ răn de, chú chi̒, fổi hơ̭p Bô̭ I tể xứ lỉ kác tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m khai bảw i tể, chăng chấp hă̒nh kắch li

Tăng kươ̒ng ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong chí da̭w, diê̒w hă̒nh, hoo̭c tâ̭p

Ngươ̒i dửng dâ̒w kác kơ kwan, tố chức, zwănh ngiḙ̂p, tâ̭p chung chí da̭w kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh. Ha̭n chể tố chức kuô̭c ho̭p...

Kấp wí, chỉnh kwiê̒n kơ xớ nhất la̒ fươ̒ng, xa̭, thôn, bán, tố zân fổ... tâ̭p chung ra̒ xwát fát hiḙ̂n leenh nhất kác tlươ̒ng hơ̭p ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh dớ kỏ biḙ̂n fáp foo̒ng tleẻnh thích hơ̭p, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân ha̭n chể tham za kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p chung dôông mo̭l, tăng kươ̒ng kác hwa̭t dôô̭ng nôơng kaw khức khwé, thế lư̭c

Kác bô̭, ngă̒nh, diḙ̂ fương, Tâ̭p dwa̒n, Tôống kôông ti nha̒ nước thew chức năng, nhiḙ̂m vṷ ản zaw thư̭c hiḙ̂n ngiêm wiḙ̂c dám báw nguô̒n kung ha̒ng hwả, nhu iểw fấm fṷc vṷ nhu kâ̒w tiêw zu̒ng kuố ngươ̒i zân thew dủng chí da̭w kuố Thú tưởng Chỉnh fú ta̭i văn bán xổ 1771/VPCP-KTTH ngă̒i 07/3/2020

 

Fát dôô̭ng to̒n zân nơơng kaw ỉ thức báw vḙ̂ khức khwé

Dê̒ ngi̭ MTTQ Viḙ̂t Nam va̒ kác tố chức, dwa̒n thế fổi hơ̭p vởi kác kấp chỉnh kwiê̒n nhất la̒ chỉnh kwiê̒n kơ xớ tloong wiḙ̂c vâ̭n dôô̭ng nhân zân twân thú kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh; ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c kắch li, zảm xát i tể, fát hiḙ̂n ki̭p thơ̒i kác tlươ̒ng hơ̭p ngi nhiḙ̂m, fát dôô̭ng to̒n zân nơơng kaw ỉ thức báw vḙ̂ khức khwé

Thú tưởng Chỉnh fú iêw kâ̒w kác Bô̭, ngă̒nh, diḙ̂ fương ku̒ng vởi wiḙ̂c kwiết liḙ̂t foo̒ng chôổng zi̭ch kâ̒n tích kư̭c hciến khai kác zái fáp foo̒ng chôổng zi̭ch, dôô̒ng thơ̒i tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n kwiết liḙ̂t kác zái fáp kṷ thế, hiḙ̂w kwá dớ ki̭p thơ̒i thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwănh, báw dám an xinh xa̭ hô̭i thew dủng Chí thi̭ xổ 11/CT-TTg ngă̒i 04/3/2020 kuố Thú tưởng chỉnh fú.

Thew Baochinhphu


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.