KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i kỏ tâm la̒ cho dất … “rớ wa”

(HBDT) – Khi̒ mắt mṷc dích chiến thăm kuố tôi, ôông Ha̒ Minh Thiết, Chú ti̭ch Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) tươi kươ̒i: "“Chiḙ̂n tỉ kỏ chi to tát dảng dớ rằng no! Tôi thẩi ni là wiễc mêềnh kần fái là cho chỉnh kon chẩw mêềnh, cho bà kon tloong xỏm, tloong xã kuố mêềnh cho rêênh tôi vâ̭n dôô̭ng ủn eenh, ho̭ ha̒ng dê̒w tham za…. "

Dám báw an twa̒n cho hoo̭c xinh khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Thew kwiết di̭nh kuố UBNZ to̒n bô̭ hoo̭c xinh khổi TLHKX, TLHFT va̒ ZZTX tlêênh diḙ̂ ba̒n tính khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng di hoo̭c khâw 3 khảng ngí foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19.

Dối mởi linh hwa̭t tloong tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za báw hiếm

(HBDT) – Tlước ziển biển fức ta̭p kuố da̭i zi̭ch Covid-19, ngă̒nh BHXH ku̒ng kác ngă̒nh liên kwan da̒ kỏ nhửng zái fáp, kắch la̒ dớ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n, BHIT, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw ản zaw tloong năm 2020.

Nhê̒w khỏ khăn khi̒ ră̭i hoo̭c kwa internet va̒ tlêênh chiê̒n hi̒nh

(HBDT) – Tlươ̒NG TLHFT Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc) kỏ 10 lớp hoo̭c, 270 hoo̭c xinh. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, hoo̭c xinh to̒n tlươ̒ng ản ngí ho thew kwi di̭nh. ki̒ TLHFT dang ớ ngăi tlước mă̭t, ma̒ khổi lươ̭ng kiển thức kâ̒n hoo̭c va̒ ôn tâ̭p rất dư̒. Tloong khi rỉ hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng kỏ dêểnh khânh 80% thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, ó kỏ diḙ̂n thwa̭i thôông minh. Mẳi tỉnh nổl ma̭ng dớ ho̭c kwa internet. Khỏ khăn kuố nha̒ tlươ̒ng i la̒ ti̒nh tla̭ng chung kuố kác tlươ̒ng thuô̭c diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa kuố tính chi̒ ni̒.

Chở vi̒ rưới lâi nhiḙ̂m Covid-19 dớ bêḙ̂nh nă̭ng mḙ̂ dêểnh kơ xớ i tể

(HBDT) – Kỏ môô̭ch thư̭c tể dang ziḙ̂n tha tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong diê̒w kiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 la̒ nhê̒w ngươ̒i zân vi̒ lo nga̭i da̒ ó ki̭p thơ̒i dêểnhkhảm chươ bêḙ̂nh ta̭i kác kơ xớ i tể. Hâ̭w kwá la̒ bêḙ̂nh năng la̒ cho wiḙ̂c xứ lỉ fức ta̭p, khỏ khăn. Kwa bảw kảw bớ kác kơ xớ khảm, chươ bêḙ̂nh tiển tính, hwiḙ̂n, ta̭i thơ̒i diếm kwi̭ I, xổ ngươ̒i dêểnh khảm, diê̒w tli̭ ớ kác kơ xớ i tể tiếp tṷc zám meḙnh ớ 2 twâ̒n dâ̒w thư̭c hiḙ̂n za̭n kắch to̒n xa̭ hô̭i.