(HBDT) – Nhửng năm kwa, ngô̒n vổn wăl chỉnh xắch ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá hổ chơ̭ xán xwất, zái kwiết wiḙ̂c la̒, xwả dỏl – zám nge̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Bớ nguô̒n vổn wăl, nhê̒w hô̭ zân xâi zư̭ng mô hi̒nh kỏ hiḙ̂w kwá, zoong la̭i kuô̭c khôổng ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng


Bớ nguô̒n vổn wăl ưw da̭i Ngân ha̒ng CXXH, za di̒nh ôông Vu Kwuốc bi̒nh, thôn Hôô̒ng Foong, xa̭ Iên Bô̒ô̒ng (La̭c Thwí), fát chiến mô hi̒nh kinh tể cho thu nhâ̭p bớ 200 – 250 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm

Dôô̒ng chỉ Kwắch Hwa̒ng Hiḙ̂p, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Iên Bôô̒ng cho mắt: "Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kác chương chi̒nh tỉn zṷng gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH diḙ̂ fương, thơ̒i zan kwa xa ku̒ng kác hô̭i dwa̒n thế tích kư̭c hổ chơ̭ ngươ̒i zân tiếp kâ̭n kác nguô̒n vổn wăl ưw da̭i, zúp thúc dấi xán xwất, ta̭w wiḙ̂c la̒, nơơng kaw thu nhâ̭p. Wiḙ̂c kwán lỉ vổn wăl ản chủ tloo̭ng, ó dớ xắi tha nơ̭ xẩw. Nơ̭ kwả ha̭n, naơng kaw hiḙ̂w kwá xứ zṷng kác nguổn vổn wăl tlêênh diḙ̂ ba̒n”

Ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 19 tố tiết kiḙ̂m wăl vổn (TK&WV) kỏ 694 thă̒nh viên, tloong rỉ zư nơ̭ bớ Ngân ha̒ng CXXH da̭t 21,75 tí dôô̒ng. Kác hô̭i dwa̒n thế da̒ hổ chơ̭ wăl wí thác, dôô̒ng thơ̒i hwi dôô̭ng tốt thiê̒n kới, tiếp tṷc hổ chơ̭ kác thă̒nh viên.

Ta̭i thôn Hôô̒ng Foong, nhê̒w hô̭ zân tiếp kâ̭n nguô̒n vổn ưw da̭i, la̭i thấp, dớ dấi meḙnh xán xwất, chăn ruôi, zoong la̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh. Dêểnh thăm za di̒nh ôông Vṷ Kwuốc bi̒nh, thôn Hôô̒ng Foong, tlước ni thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w, nhơ̒ nguô̒n vổn wăl Ngân ha̒ng CXXH, Ngân ha̒ng NN&FCNT, dêểnh chi̒ ni̒ da̒ thwát nge̒w, vươn lêênh thee̒nh hô̭ kinh tể khả zá. Ôông ko̒n tham za vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tl thôn hiển dất, tư̭ hiển 200m2 dất vươ̒n, doỏng kóp thiê̒n, vâ̭t liḙ̂w xâi zư̭ng dươ̒ng zaw thôôngg nôông thôn, la̒ tẩm kương tiêw biếw bớ hô̭ nge̒w vươn lêênh fát chiến kinh tể, doỏng kóp xâi zư̭ng NTM ớ diḙ̂ fương.

Ôông Bi̒nh cho mắt: "Tlước ni za di̒nh tôi thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w, mă̭c zu̒ kỏ dất mê ó kỏ vổn dớ xán xwất, ká za di̒nh la̒ thê mưởn, kuô̭c khôổng khỏ khăn. Ản tiếp kâ̭n nguô̒n vổn wăl ưw da̭i, za di̒nh tôi xâi zư̭ng mô hi̒nh ruôi ka, da̒w aw thá kả, kái ta̭w vươ̒n ta̭p, wăl vổn vớ kướ ha̒ng zi̭ch vṷ kơ khỉ, ta̭w wiḙ̂c la̒ cho 4 law dôô̭ng. Dêểnh chi̒ ni̒ thu nhâ̭p za di̒nh da̭t 200 -–250 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm”

Ôông Dinh Văn Zương, tố tlướng tố TK&WV thôn Hôô̒ng Foong cho mắt: "Ha̒ng năm, tố thư̭c hiḙ̂n chí da̭w UBNZ xa̭ ra̒ xwát, bố xung ki̭p thơ̒i nhửng dổi tươ̭ng dú diêwf kiḙ̂n thṷ hướng nguô̒n wăl ưu da̭i; kâ̭p nhâ̭t ti̒nh hi̒nh, thew ro̭i bă̒ng xổ xắch, ha̭n chể nơ̭ xẩw kwả ha̭n…”

Ku̒ng vởi kác hô̭i, dwa̒n thế, kác tố TK&WV tích kư̭c hổ chơ̭ ngươ̒i zân kwi chi̒nh, zẩi tơ̒ la̒ thú tṷc wăl vổn, zái kwiết vẩn dê̒ fát xinh, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho ngươ̒i zân tiếp kâ̭n nguô̒n vổn wăl vổn, zám bớch nơ̭ xẩw, kwả ha̭n, kỏ thu nhâ̭p ốn di̭nh, kóp fâ̭n fát chiến KT-XH diḙ̂ fương. Thu nhâ̭p to̒n xa̭ ka̭ ni̒ da̭t 42 tiḙ̂w dôô̒ng/ ngươ̒i/ năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n 10%.

Hwa̒ng Anh


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí Kwiết tâm tloong kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭chiḙ̂n kác văn bán chí da̭w kuố tính, hwiḙ̂n, Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-29 hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai kwiết liḙ̂t kác biḙ̂n fáp FCZ Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n; lẳnh da̭w, chí da̭w xát xaw, kwiết lwiḙ̂t tloong kôông tác FCZ. Twi nhiên, ngă̒i 10/5, tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ gi nhâ̭n 1 tlươ̒ng hơ̭p ta̭i xỏm Thươ̭ng, xa̭ La̭c Xi̭ zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 (bêḙ̂nh nhân 3433) ản vơ̭ dươ di khảm ở Bêḙ̂nh viḙ̂n K Tan Chiêừ. Bêḙ̂nh nhân 3433 da̒ ản dươa si kắch li, diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Thâ̒n tôốc chwi dổ vết, khấn chương kách li

(HBDT) – Tloong ngă̒i 9/5 TF Hwa̒ Bi̒nh gi nhâ̭n liên tiếp 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôông SARS-CoV-2 tloong 1 za di̒nh ta̭i fươ̒ng Dôô̒ng Tiển. Daảng lo nga̭i, kác ka zương tỉnh ni̒ liên kwan dêểnh nhửng diḙ̂ diếm dôông mo̭l kwa la̭i nhơ chơ̭ ngiḙ̂ Fương, ngân ha̒ng, kơ xớ mâ̒m non… Ngăi khâw khi fát hiḙ̂n ka bêḙ̂nh xâm nhâ̭p baw kôô̭ng dôô̒ng, thă̒nh fổ da̒ kấn chương, thâ̒n tôốc thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chwi vết, kách li kuu̒ng như nhê̒w biḙ̂n fáp meḙnh khác dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch. Oh ngă̒i 15/5, TF Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c za̭n kắch xa̭ hô̭i thew Chí thi̭ xổ 15 kuố Thú tưởng Chỉnh fú

Kiếm xwát chă̭t dớ ngăn chă̭n ngwi kơ buu̒ng fát zi̭ch Covid-19

(HBDT) – LTX: Ka̭ ni̒ ngwi kơ zi̭ch Covid-19 buu̒ng fát ở mức dô̭ rất kaw, ó chí bớ nguô̒n thâm nhâ̭p ngăi ká ớ tloong nước. Kuu̒ng vởi kác diḙ̂ fương, tính tích kư̭c, khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kiếm xwát, foo̒ng ngươ̒, zám thiếw ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thu Hă̒ng, Zảm dôốc Xớ I tể xuung kweenh vẩn dê̒ ni̒. Khâw ni la̒ nô̭i zuung: