(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.Hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn xḙ ó fái doỏng ho fỉ (Ánh PV/Viḙtnam+) 

Ngă̒i 1/7 Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối năm 2019 chỉnh thức kỏ hiḙ̂w lư̭c. Khwán 4, Diê̒w 99 kuố Lwâ̭t kwi di̭nh bố xung dổi tươ̭ng ản miḙ̂n hoo̭c fỉ la̒ kon rét mâ̒m non 5 thuối ớ thôn, xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ, vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng ba̭i ngang ven biến, hái dáw

Tlước rỉ thew Nghi̭ di̭nh xổ 86/2015NĐ-CP kuố Chỉnh fú, chí hoo̭c xinh tiếw hoo̭c tlươ̒ng kôông ản miḙ̂n hoo̭c fỉ.

Wa̒i diếm mởi hoo̭c fỉ cho hoo̭c xinh mâ̒m non, ta̭i Khwán 5, Diê̒w 99 ku̒ng kwi di̭nh "kon rét zưởi 5 thuối ó thuô̭c dổi tươ̭ng kwi di̭nh ta̭i khwán 4 Diê̒w ni̒ va̒ hoo̭c xinh tlung hoo̭c kơ xớ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ thew lô̭ chi̒nh zo Chỉnh fú kwi di̭nh”

Lwâ̭t i kwi di̭nh ớ diḙ̂ ba̒n ó dú tlươ̒ng kôông lâ̭p, hoo̭c xinh tiếw hoo̭c tloong kơ xớ zảw zṷc tư thcṷ ản nha̒ nước hổ chơ̭ doỏng thiê̒n hoo̭c fỉ. Mức hổ chơ̭ zo hô̭i dôô̒ng nhân zân kấp tính kwiết di̭nh

Bên bang kác kwi di̭nh wê̒l hoo̭c fỉ, Lwâ̭t zảw zṷc xướ dối năm 2019 kỏ nhê̒w dối mởi chương chi̒nh, kheéch zảw khwa zảw zṷc fố thôông thew Kwiết di̭nh xổ 29-NQ/TW va̒ Ngi̭ kwiết xổ 88/2014/QH13./.

 

Theo Vietnamplus.vn


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.