(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.Hoo̭c xinh tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) thư̭c hă̒nh thướ thăi dám báw vḙ̂ xinh ta̭i tlươ̒ng hoo̭c. 

Kô zảw Lê Thi̭ Minh, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Vẩn dê̒ dác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng ản dám báw kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng tloong kôông tác ră̭i va̒ hoo̭c. Kwa rỉ la̒ cho fṷ hwinh iên tâm kới kon dêểnh tlươ̒ng.

To̒n ngă̒nh zảw zṷc tính ka̭ ni̒ kỏ 541 dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c, tloong rỉ 222 tlươ̒ng mâ̒m non, 40 tlươ̒ng tiêw hoo̭c, 33 tlươ̒ng THKX, 185 tlươ̒ng TH&THKX, … To̒n ngă̒nh kỏ 320.980 hoo̭c xinh, xinh viên. Thew xổ liḙ̂w ra̒ xwát kuố kác dơn vi̭ tlươ̒ng hoo̭c, kỏ 541 tlươ̒ng hoo̭c (da̭t 100%) kỏ kôông chi̒nh vḙ̂ xinhh, tôống xổ 1.530 nha̒ vḙ̂ xinh. Twi nhiên xổ lươ̭ng nha̒ vḙ̂ xinh ớ kác tlươ̒ng hoo̭c ó dôô̒ng dê̒w, môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c ớ miê̒n nủi, vu̒ng khỏ khăn dang xứ zṷng nha̒ vḙ̂ xinh 2 ngăn, ó tleẻnh khói la̒ ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng. Wê̒l kôông chi̒nh dác kheḙch, môô̭ch xổ tlươ̒ng miên nủi xứ zṷng nguô̒n dác tư̭ chắi (vỏ dác). Nỏi chung, nguô̒n dác kheéch dổi vởi kác nha̒ tlươ̒ng ko̒n nhê̒w khỏ khăn, nhất la̒ ta̭i kác hwiḙ̂n: Mai Châw, Da̒ Bắc, La̭c Xơn, Iên Thwí.

Thơ̒i zan kwa, chương chi̒nh vớ rôô̭ng kwi mô vḙ̂ xinh va̒ dác kheḙch nôông thôn bớ nguô̒n vổn wăl kuố Ngân ha̒ng Thể zởi (WB), da̒ kỏ 60 tlươ̒ng hoo̭c kuố kác xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ản hướng lơ̭i. Ka̭ ni̒ kác tlươ̒ng da̒ kỏ nha̒ tiêw, nguô̒n dác fṷc vṷ mê chí mới ớ mức ta̭m, chươ da̭t kiên kổ. Kwa ra̒ xwát, năm 2020 vớ rôô̭ng wiḙ̂c chiến khai thư̭c hiḙ̂n ớx 20 xa̭ thuô̭c 9 hwiḙ̂n.

Tlaw dối wê̒l vẩn dê̒ ni̒, dôô̒ng chỉ bu̒i Thi̭ Kim Twiển, Zảm dôốc Xớ ZZ&DT cho mắt: Xớ dang tăng kươ̒ng chiê̒n thôông thăi dối hă̒nh vi wê̒l dác kheḙch. Mṷc tiêw kṷ thế: 100% kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên, hoo̭c xinh kác nha̒ tlươ̒ng kuố 20 xa̭ thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh "Vḙ̂ xinh to̒n xa̭” ản tiếp tṷc kung kấp kiển thức, hiếw dủng, kỏ ki̭n năng nhâ̭n mắt wê̒l dác kheḙch, xứ zṷng báw kwán nha̒ tiêw hơ̭p vḙ̂ xinh dủng kwi kắch, thướ thăi kôô̒ng xa̒ foo̒ng va̒ dác kheḙch dủng kắch thước khi ăn va̒ khâw khi di vḙ̂ xinh

Dớ hwa̒n thă̒nh mṷc tiêw rỉ, môô̭ch xổ nô̭i zung ản tâ̭p chung chiến khai tloong thơ̒i zan dêểnh nhơ: Tâ̭p hwẩn wê̒l lâ̭p kể hwă̭ch, baw kảw ki̭ năng chiê̒n thôông dác kheḙch, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng, tố chức hwa̭t dôô̭ng ngwa̭i khwả thi ti̒m hiêw wê̒l kiển thức wê̒l dác kheḙch, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng dổi vởi hoo̭c xinh kấp THKX…


Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.