(HBDT) – Thơ̒I za’ kwa, Hô̭i Chư thâ̭p dó hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂, dâ̭m tỉnh nhân văn, tlớ thee̒nh nhi̭p kâ̒w nổl zươ̭ nhửng tẩm loo̒ng háw tâm dêểnh nhửng mắnh dơ̒i bất ha̭nh.Hô̭i Chư thâ̭p dó hwiḙ̂n Tân La̭c tố chứ "Fiên chơ̭ nhân da̭w” ta̭i thi̭ chẩn Ma̭n Dức, hổ chơ̭ kác nhu iểw fấm cho ngươ̒i kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thanh Cha̒, Chú ti̭ch Hô̭i CTD hwiḙ̂n cho mắt: "Bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒, Hô̭i da̒ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, kỏ khức lan twá, hưởng dêểnh nhửng dổi tươ̭ng kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn, nhất la̒ thơ̒i diếm zi̭ch Covid-19. Kác foong tla̒w vâ̭n dôô̭ng nhơ "Thết vi̒ ngươ̒i nge̒w na̭n nhân chất dô̭c za kam ” "Mối tốc chức, kả nhân gẳn ku̒ng môô̭ch diḙ̂ chí nhân da̭w”… da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c, zúp kác dổi tươ̭ng bơớch di khỏ khăn tloong kuô̭c khôổng”
Hô̭i da̒ fổi hơ̭p kôô̒ng kác tố chức, kả nhân háw tâm tloong va̒ wa̒i tính dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n kôông tác an xinh xa̭ hô̭i thôông kwa kác hwa̭t dôô̭ng hổ chơ̭: thiê̒n, kảw, nhu iê̒wấm cho ngươ̒i kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Thư̭c hiḙ̂n foong tka̒w "Thết vi̒ ngươ̒i nge̒w na̭n nhân chất dô̭c za kam ” Xwân Kănh tỉ 2020, kác kấp hô̭i da̒ tlaw tă̭ng 1.639 khất kwa̒, tli̭ zả 791 tliḙ̂w dôô̒ng cho hô̭ nge̒w, na̭n nhân chất dô̭c za kam. Fổi hơ̭p kôô̒ng Kwi̭ Thiḙ̂n Tâm -–Tâ̭p dwa̭n Vingroup tă̭ng kwa̒ 573 hô̭ nge̒w, tli̭ zả 322 tliḙw dôô̒ng. Hô̭i ku̒ng da̒ fổi hơ̭p kôông Kôông ti FACADEMY, Kôông ti Anh Ki̒, kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, tố chức, kả nhân tloong va̒ wa̒i tính tă̭ng nhê̒w khất kwa̒ cho ngươ̒i nge̒w, ngươ̒i kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn.
Hô̭i da̒ tố chức 3 kuô̭c tiên chiê̒n lưw dôô̭ng wê̒l foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19 dêểnh nhê̒w diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa, zúp ngươ̒i zân nơơng kaw khá năng foo̒ng zi̭ch. Fổi hơ̭p kôô̒ng Tlung tâm I tể hwiḙ̂n tố chức khảm bêênh, tư vẩn, kấp fát thuốc miḙ̂n fỉ cho nhê̒w lươ̭t mo̭l, tố chứ bươ ăn ti̒nh thương, fát kơm cho bêḙ̂nh nhân nge̒w… Tôống zả tli̭ kác hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i tloong 6 khảng dâ̒w năm 2020 da̭y 1.061 tliḙ̂w dôô̒ng, xổ ngươ̒i ản chơ̭ zúp la̒ 6.336 ngươ̒i.
Dôông chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Thanh Cha̒ cho mắt thêm: Kác hwa̭t dôô̭ng tính ngwiḙ̂n, nhân da̭w ản kác kấp Hô̭i chiến khai da̒ thế hiḙ̂n xư̭ kwan tâm kuố xa̭ hô̭i dêểnh kác dổi tươ̭ng la̒ mo̭l nge̒w, khwiết tâh, hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, tương thân, tương ải tloong kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng an xinh xa̭ ho̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n.
Hwa̒ng Anh

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.