KÁC TIN KHÁC


Tlêênh 15,5 tí zôô̒ng uúng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Hướng ưửng lơ̒i kêw zo̭i uúng hô Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 kuố UB T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam, năm 2021, UB MTTK tính za̒ fát zôô̭ng 2 dơ̭t uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 (zơ̭t 1 ngă̒i 27/5, zơ̭t 2 ngă̒i 30/9).

Tlêênh 42,6 ngi̒n law zôô̭ng bi̭ ắnh hướng zi̭ch Covid-19 za̒ aản hổ chơ̭

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Nzi̭ kwiết xổ 116/NQ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i law zôô̭ng va̒ xứ zuṷng law zôô̭ng bi̭ ăắnh hướng vi̒ zai zi̭ch Covid-19 bớ Kwi̭ Baáw hiếm thất ngiḙ̂p (HBTN, tỉnh zêểnh ngă̒i 10/11 BHXH tính za̒ kgi tlá chư̭c tiếp bớ Kwi̭ BHTN vởi mức hổ chơ̭ bớ 1,8 - 3,3 tliḙ̂w zôô̒ng cho 42.610 law dôô̭ng, tôống mức hổ chơ̭ tlêênh 97 tí zôô̒ng, da̭t 99,78% kể hwă̭ch.