(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.Lư̭c lươ̭ng FCTT&TKKN xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) túc chư̭c diếm xế dất xỏm Thaw Kon dớ ửng fỏ, khắc fṷc thiên tai, hổ chơ̭ ngươ̒i zân wê̒l tlr an twa̒n 

Tloong nhửng ngă̒i kaw diếm mươ ba̭w kuổi khảng 7, dâ̒w khảng 8, lư̭c lươ̭ng FCTT&TKKN kuố xa̭ gâ̒n nhơ biḙ̂t fải, nă̒m vu̒ng ta̭i chô̭ ta̭i zân kư xa̭t dất xỏm Thaw Kon. Wiḙ̂c kwan tloo̭ng kuố lư̭c lươ̭ng la̒ vâ̭n dôô̭ng, hổ chơ̭ kác hô zi zân chiến ta̒i xán, vâ̭t zṷng wê̒l dươ̭c ớ mởi. Eenh Bu̒i Văn Nha̒n, Tlướng xỏm Thaw Kon cho mắt: Ớ diḙ̂ thể khṷ, dô̒l kỏ khoo̒ng dác chắi thă̒ng bớ tlêênh boo̭ch thuổng, diếm xa̭t lớ ka̭ ni̒ kỏ 7 nha̒ zân khinh khôổng. Mă̭c zu̒ la̒ diếm xa̭t lớ ngwi hiếm, mối khi̒ mươ to, xỏ ká, mo̭l kôô̒ng dô̒ da̭c, ta̒i xán, kế kác za xúc fái xơ tản kấp bắch khói khu vư̭c thiên tai. Muô̒ mươ ba̭w bớ năm 2018 – 2020, dớ dám báw an twa̒n tỉnh ma̭ng cho kác hô̭ zân, diḙ̂ fương ku̒ng da̒ vâ̭n dôô̭ng, iêw kâ̒w kác hô̭ chiếnẩ khu vư̭c an twa̒n. Tlươ̒ng hơ̭p ó kỏ nha̒ mo̭l thân thi̒ bổ chỉ diḙ̂ diếm ta̭i nha̒ văn hwả kuố xỏm dớ tleẻnh

Tloong xổ 4 ngâ̒m to, kon, ngâ̒m Dôô̒ng Wa̒ithuô̭c diḙ̂ fâ̭n xỏm Dôô̒ng Wa̒i kỏ lưw lươ̭ng mo̭l di la̭i nhê̒w nhất, zo thôông kôô̒ng tiển dươ̒ng Chươ̒ng Xơn A di Ba̭i La̭ng (Lương Xơn). Ni la̒ ngâ̒m ngwi hiếm, khi̒ xắi tha mươ ba̭w kẻw za̒i, rác hỏl bớ kác xa̭ khác tâph cung wê̒l, la̒ cho rác za̒w zô̒n wê̒l dác lêênh kaw hơn mă̭t ngâ̒m. Eenh Bu̒i Văn Ngư̭, Tlướng xỏm Dôô̒ng Wa̒i cho mắt, ta̭i ngâ̒m ni̒ baw thổl 2/8 tloong khi̒ mươ za̒w, 1 thanh niên ó fái mo̭l diḙ̂ fương zươ liê̒w di kwa xít "chết hṷt”. Rất măl, lư̭c lươ̭ng chư̭c FCTT&TKKN ta̭i ngâ̒m da̒ ví ửng kửw dươ fương tiḙ̂n kôô̒ng mo̭l kwa khói bi̭ za̒w kwẩn tlô̒i di. Nhă̒m htư̭c hiḙ̂n biḙ̂n fáp ngăn chă̭n, dám báw an twa̒n cho mo̭l va̒ fương tiḙ̂n kwa la̭i ngâ̒m, xa̭ vươ̒ lắp barie, biến kắnh bảw ngwi hiếm, zwi chi̒ lư̭c lươ̭ng ta̭i khu vư̭c dớ hưởng zâ̭n ngươ̒i zân di la̭i, xứ chỉ kác vẩn dê̒ dô̭t xwất, bất ngơ̒ kỏ thế xắi tha khi̒ mươ lṷ.

Dôô̒ng chỉ Dinh Dức Hiểw, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: Kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương rất kwan tâm, chủ tloo̭ng dêểnh kôông tác foo̒ng chôổng thiên tai, thiê̒m kiểm kửw na̭n. Xa̭ lâ̭p dô̭i xung kích foo̒ng, chôổng thiên tai, thi̒m kiểm kửw na̭n noo̒ng kốt la̒ zân kwân tư̭ vḙ̂, xă̭n xa̒ng kỏ mă̭t dớ zái kwiết ti̒nh huổng xẩw. Tloong diê̒w kiḙ̂n, hwa̒n kắnh chươ thế chiến di, hổ chơ̭ ba̒ kon xơ tản an twa̒n wê̒l mo̭l, ta̒i xán tloong khi̒ mươ ba̭w.

Dêểnh chi̒ ni̒, chái kwa nhê̒w dơ̭t mươ to kẻw za̒i bớ dâ̒w năm 2020, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ chươ dớ xắi tha thiḙ̂ ha̭i lởn wê̒l mo̭l va̒ kuố. Môô̭ch va̒i thiḙ̂t ha̭i kon zo hâ̭w kwá kơn ba̭w xổ 2 dố bô̭ la̒ cho 10 mét tươ̒n baw kuố Chi A, tlươ̒ng TH&THKX Vỉnh Tiển da̒ ản kác lư̭c lươ̭ng "4 ta̭i dươ̭c” ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, khắc fṷc.


Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Lan twá foong tla̒w nhân dân hiển dất la̒ kôông chi̒nh fúc lơ̭i

(HBDT) – Dă̭ch lơ̭i ích kôô̭ng dôông, xak hô̭i lêênh tlêênh lơ̭i ích kả nhân, vi̒ kẳi chung, nhê̒w ngươ̒i zân ớ kác xỏm, fổ, khu zân kư (KZK) ớ kác diḙ̂ fương tloong tính da̒ tư̭ zác, tư̭ ngwiḙ̂n hiển dất dớ xâi zư̭ng kôông chi̒nh fúc lơ̭i, kóp fâ̒n ta̭w ziḙ̂n ma̭w nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh.

Hấp zâ̭n diếm zu li̭ch xinh thải dáw Zươ̒

(HBDT) – Ản baw boo̭c kôô̒ng ha̒ng tlăm kâl zươ̒ nhê̒w năm thuối, khu zu li̭ch xinh thải dáw Zươ̒ xớ xỏm Xăng Tlă̭ch, xa̭ Vâ̒i Nươ (Da̒ Bắc) kỏ vé dḙp zwiên zảng va̒ khức hút riêng. Khwáng 6 năm tlớ la̭i ni, dáw Zươ̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm thăm kwan, ngí zươ̭ng ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n tloong hă̒nh chi̒nh khảm fả vé dḙp vu̒ng loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Lan twá văn hwả doo̭c dêểnh tlé em vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

Gi nhâ̭n khâw môô̭ch năm thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản

(HBDT) – Zư̭ ản "Tăng kươ̒ng vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tính Hwa̒ Bi̒nh tloong foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c zởi" zo Hô̭i LHFN tính la̒ chú zư̭ ản, ản thư̭c hiḙ̂n ta̭i 16 xa̭ kuố hwiḙ̂n: La̭c Xơn, Mai Châw, Iên Thwí, Da̒ Bắc. Zư̭ ản ản ta̒i chơ̭ bới Kwi̭ Thúc dấi xảng kiển tư fáp (JIFF), tôống xổ vổn hổ chơ̭ lêênh dêểnh 1,9 tí dôô̒ng. Thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n bớ khảng 6/2019 dêểnh hết khảng 10/2020.