(HBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh da̒ kêw go̭i kóp va̒ tlaw tă̭ng "Thư viên kheéch thân thiḙ̂n” cho tlé em, ngươ̒i zân vu̒ng khỏ khăn tloong tính. Kwa rỉ nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho tlé em tloong nhửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n va̒ ngí he̒

 


Tlé em khu Lôô̭ng, thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l (La̭c Thwí) ha̒w hửng kôô̒ng kác chiḙ̂n chănh zo KLB Thiê̒n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng

Năm 2018, kác ủn rét va̒ ngươ̒i zân xỏm Bắc Thung, xa̭ Kwiết Chiển (Tân La̭c) bui mơơ̒ng khi nha̒ văn hwả xỏm, môô̭ch thư viḙ̂n kheéch ản xâi zư̭ng kỏ ha̒ng tlăm dâ̒w kheéch fṷc vṷ nhu kâ̒w zái chỉ, hoo̭c tâ̭p. Tlướng xỏ Bắc Thung Bu̒i Văn Khwa chiê xé: Bớ khi̒ ản tlaw tă̭ng dêểnh chi̒ ni̒ "Thư viḙ̂n thân thiḙ̂n” da̒ tlớ thee̒nh diḙ̂ diếm thân kwen kuố kon em tloong xỏm baw kác ngă̒i ngí kuổi twâ̒n. Bớ khi̒ kỏ thư viên, ba̒ kon kwna tâm hơn dêểnh wiḙ̂c doo̭c kheéch,, hoo̭c xinh i kỏ thỏi kwen doo̭c kheéch ớ nha̒.

Tiếp tṷc lan twá văn hwả doo̭c, khảng 7 vươ̒ kwa, "Thư viḙ̂n thân thiḙ̂n” thử hal ản kác thă̒nh viên KLB tlaw tă̭ng cho xỏm Lâ̭p, xa̭ Kim Lâ̭p (Kim Bôi). Khânh ni nhất, baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 8, ngươ̒i zân khu Lôô̭ng, thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l (La̭c Thwí) da̒ kỏ diḙ̂ diếm doo̭c kheéch dâ̒w tiên ản xâi zư̭ng ta̭i nha̒ văn hwả xỏm.

Chi̭ Dô̭ Thi̭ Zung, Chú nhiḙ̂m KLB Thiḙ̂n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh chiê xé: Wiḙ̂c xâi zư̭ng kác "Thư viḙ̂n thân thiḙ̂n” nhă̒m lan twá văn hwả doo̭c, ta̭w xân chơi cho hoo̭c xinh vu̒ng khỏ khăn tloong zi̭p he̒ va̒ kác ngă̒i ngí kuổi twâ̒n. Khu Lôô̭ng la̒ diḙ̂ ba̒n ko̒n nhêw khỏ khăn kuố thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l, dă̭c biḙ̂t tloong khảng 4 năm năi da̒ xắi tha vṷ wiḙ̂c thương tâm 3 ủn rét bi̭ chết dẳm, ngwiên nhân mô̭ch fâ̒n zo thiểw xân chơi. Zo rỉ KLB da̒ kêw go̭i, kwiên kóp ản khwáng 500 dâ̒w kheéch dớ tă̭ng kác ủn rét. Wa̒i chiḙ̂n chănh, kheéch ză̒nh cho thiểw nhi, ko̒n kỏ kheéch hưởng zâ̭n fát chiến kinh tể..."”Dâ̒n tôi rất bui khi̒ kác ủn rét kỏ hửng thủ kôô̒ng wiḙ̂c doo̭c kheéch va̒ chi̒nh chi̒nh nhâ̭n ản xư̭ úng hô̭ kuố fṷ hwinh, chỉnh kwiê̒n va̒ kác diḙ̂ fương.

Khṷ lôô̭ng kỏ khwáng 60 hoo̭c xinh, tlước ni, tlêênh diḙ̂ ba̒n chươ tư̒ng kỏ diḙ̂ diếm cho kon em va̒ ba̒ kon tloong xỏm doo̭c kheéch. Dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Chiê̒w, Bỉ thư Chi bô̭ khu Lôô̭ng chiê xé: Wiḙ̂c KLB Thiê̒n ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng "Thư viḙ̂n thân thiḙ̂n"”la̒ mỏn kwa̒ rất ỉ ngiḙ̂n dổi vởi nhân zân khu zân kư. Ba̒ kon Khu Lôô̭ng moong nhửng kwiến kheéch zo KLB tlaw tă̭ng xḙ khơi zâ̭l tinh thâ̒n ham doo̭c kheéch, nhất la̒ tloong ti̒nh hi̒nh kác ủn "ngiḙ̂n"”kác thiết bi̭ kôông ngḙ̂ nhơ chi̒ ni̒.

Thew chi̭ Dô̭ Thi̭ Zung, Chú nhiḙ̂m KLB, kắp dêểnh KLB tiếp tṷc kêw go̭i kwiên kóp, úng hô̭ éih, bảw, chiḙ̂n dớ xâi zư̭ng thêm kác "Thư viḙ̂n thân thiḙ̂n” dớ tlaw tă̭ng kheéch cho tlé em, nhân zân ớ nhê̒w vu̒ng khỏ khăn khác tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Viết Da̒w

KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hưởng di wê̒l di̭ch nôông thôn mởi

(HBDT) - Xác di̭nh Chương chi̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zưư̭ng nôông thôn mởi (NTM) la̒ chương chi̒nh fát chiến kinh tể - xa̭ hô̭i tôống thế, to̒n ziḙ̂n va̒ lô za̒i.

Tlêênh 15,5 tí zôô̒ng uúng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Hướng ưửng lơ̒i kêw zo̭i uúng hô Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 kuố UB T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam, năm 2021, UB MTTK tính za̒ fát zôô̭ng 2 dơ̭t uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 (zơ̭t 1 ngă̒i 27/5, zơ̭t 2 ngă̒i 30/9).