(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1


Thươ̒ wí kwiê̒n, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kớ thi duô xwất xắc kuố Bô̭ LĐ-TB&XH cho tâ̭p thế Xớ LĐ-TB&XH tính.

Năm 2017 Xớ ản UBND tính dẻnh zả hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, la̒ 1 tloong 19 tính ản Bô̭ LĐ-TB&XH xếp zẩn dâ̒w phoong tla̒w thi duô khổi 63 tính, tha̒nh phổ. Kác nhiḙ̂m vṷ kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i ản tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ bớ tính dêểnh kơ xớ. Hâ̒w hết kác chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ dê̒w da̭t, vươ̭t kế hwa̭ch. To̒n tính zái kwiết wiḙ̂c la̒ tloong nước cho 16.670 mo̭l, da̭t 101% kể hwa̭ch; xwất khấw law dôô̭ng 319 ngươ̒i. Tí lḙ̂ law dôô̭ng nga̒nh nông, lâm, ngư ngiḙ̂p ko̒n 64%; tí lḙ̂ thất ngiḙ̂p kuố laô̭nt ớ khu vư̭c tha̒nh thi̭ ko̒n 3,3%, da̭t chí tiêw HDND tính zaw. Kết kwá tiến xinh da̒w ta̭w da̭t 14.666 law dôô̭ng, da̭t 101,1% kể hwa̭ch. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w da̭t 51%, tloong rỉ xổ kỏ bă̒ng kấp, chửng chí 18,5%. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w tloong năm zám 2,93% ko̒n 18,01%. Kác phoong tla̒w dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂ ản kác kấp thư̭c hiḙ̂n tốt, kóp phâ̒n nơng kaw dơ̒i khôổng, vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i kỏ kôông. Kác dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i ản zái kwiết chể dô̭ ki̭p thơ̒i. Kông tác phoo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ó dớ phát xinh mởi diếm noỏng wơ̒l ma twỉ, ma̭i zâm.

Twi nhiên, xổ zwanh ngiḙ̂p chươ tham za BHXH, BHYT, BHTN ko̒n nhê̒w. Kỏ 563 zwanh ngiḙ̂p nơ̭ doo̭ng BHXH bớ 3 khảng tlớ lêênh xổ thiê̒n tlêênh 43 tí dôô̒ng. Tai na̭ law dôô̭ng tloong hwa̭t dôô̭ng khai thác khwảng xán xawí tha nhê̒w. Chươ ta̭w ản xư̭ gẳn kết chă̭t zươ̭ nha̒ tlươ̒ng mân zwanh ngiḙ̂p tloong phổi hơ̭p da̒w ta̭w, xâi zư̭ng chương chi̒nh, zảw chi̒nh ră̭i nghê̒, xứ zṷng law dôô̭ng khâw da̒w ta̭w. Tố chức thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xách, zư̭ ản thuô̭c chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zám nge̒w bê̒n vưng thew tiêw chỉ nge̒w da chê̒w chưa kṷ thế, dôô̒ng bô̭, ki̭p thơ̒i. Ko̒n nhê̒w vṷ rét bi̭ xâm ha̭i ti̒nh zṷc...

Năm 2018, Xớ dê̒ tha 11 nhiḙ̂m vṷ mân zái pháp tloo̭ng tâm. Tloong rỉ, tâ̭p chung chiến khai nhiḙ̂m vṷ wơ̒l xâi zư̭ng kwan hḙ̂ ha̒i hwa̒, ốn di̭nh tloong zwanh ngiḙ̂p.

Phát biếw ta̭i hô̭i nghi̭, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n, biếw zương kết kwá nga̒nh da̭t ản. Dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ thơ̒i zan dêểnh, tloong chương chi̒nh ră̭i ngê̒ kâ̒n gẳn kết mân nhu kâ̒w xa̭ hô̭i; chủ ỉ ră̭i ỉ thức chấp ha̒nh kí lwâ̭t, tỉnh kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ cho ngươ̒i zân. Kwan tâm hơn dêểnh vẩn dê̒ ta̭i na̭n law dôô̭ng, xâm ha̭i ti̒nh zṷc kon rét. Tloong vẩn dê̒ zám nge̒w kâ̒n chủ ỉ ti̒nh tla̭ng xin baw hô̭ nge̒w kuố ngươ̒i zân.Tâ̭p chung chăm lo cho ngươ̒i nge̒w, za di̒nh chỉnh xách, mo̭l ó dươ̭c nương tươ̭, bi̭ ánh hướng thiên tai. Mṷc tiêw la̒ ó dớ ô ngăi lu̒i la̭i khả khâw, za di̒nh no̒ i kỏ Thết

Ta̭i hô̭i ngi̭, 1 kản bô̭ kuố Xớ ản Thú tưởng Chỉnh phú tă̭ng Bă̒ng khen, Bô̭ LĐ-TB&XH TĂ̭NG Kơ̒ thi duô xwất xắc cho tâ̭p thế Xớ; tăng Bă̒ng khen cho 12 tâ̭p thế, 29 kả nhân, UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 3 kả nhân. Zám dốc Xớ tă̭ng Zẩi khen cho 37 tâ̭p thế, 58 kả nhân


                                                                                 Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Tlươ̒ng Kaw dắng ki̭ thwâ̭t Kôông ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh: Khai záng năm hoo̭c 2018 - 2019

(HBDT) – Ngă̒i 19/11, Tlươ̒ng Kaw dắng ki̭ thwâ̭t Kôông ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lḙ̂ Khai záng năm hoo̭c 2018 - 2019

Tlêênh 12 tí dôô̒ng hổ chơ̭ hô̭ nge̒w vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ chư̭c tiếp cho ngươ̒i zân thuô̭c hô̭ nge̒w vu̒ng khỏ khăn thew Kwiết di̭nh xổ 102/2009/QĐ-TTg kuố Thú tưởng Chỉnh fú năm 2018, tính ha ản zaw 12.466 tliḙ̂w dôô̒ng, tloong rỉ fân tha kinh fỉ kấp zôổng kâl 4.040 tliḙ̂w dôô̒ng, kấp vỏi iốt 1.814 tliḙ̂w dôô̒ng, kấp thiê̒n mă̭t 6.612 tliḙ̂w dôô̒ng, hổ chơ̭ chư̭c tiếp cho 31.627 hô̭ kỏ tôống 130.246 nhân khấw.

Ngă̒i Hô̭i Da̭i do̒n kết to̒n zân tô̭c ta̭i xỏm Bảw xa̭ Baw La

(HBDT) - Ngă̒i 14/11, Khu zân kư xỏm Bảw, xa̭ Baw La, Mai Châw da̒ tố chức ngă̒i Hô̭i da̭i do̒n kết kác zân tô̭c. Dôô̒ng chỉ Ha̒ Tất Da̭t, Wí viên Thươ̒ng vṷ tính wí, Chí hwi tlướng Bô̭ CHQS tính da̒ dêểnh zư̭

Wê̒l Fủ Lai thướng thức ra̭w la̒ng Di̒nh

(HBDT) – Khâw ha̒ng vṷ thu hwă̭ch lo̭, kác za di̒nh ớ la̒ng Di̒nh, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) thươ̒ng zu̒ng lo̭ rếp mởi hải, zoong dái khô rô̒i zu̒ng kổl xăi lâ̭t po tlẩw nổ kơm, tlô̭l men lả, ú dú ngă̒i khảng rô̒i nổ thew bỉ kwiết riêng kỏ kuố la̒ng nổ rêênh ra̭w, dâ̭m hương vi̭ riêng kỏ.

Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ - Tlươ̒ng “hal tốt”

(HBDT) – Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlước la̒ tlươ̒ng kấp I – II Khôông Da̒, tha̒nh lâ̭p khảng 8/1976 thew nhu kâ̒w fát chiến văn hwả – zảw zṷc fṷc vṷ kon em kant bô̭, kôông nhân viên Tôống kôông ti xâi zư̭ng thwí diḙ̂n Khôông Da̒. Tlươ̒ng kỏ 45 kản bô̭, zảw viên, 4 tố kôông tác, gô̒m Tố chwiên môn khwa hoo̭c xa̭ hô̭i, Tố chwiên môn khwa hoo̭c tư̭ nhiên, Tố chwiên môn thế ngư̭ va̒ Tố văn foo̒ng.

Kiếm tla thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za

(HBDT) – ngă̒i 5/11 dwa̒n kiếm tla kuố Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w tính da̒ kỏ buối la̒ wiḙ̂c thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za