(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1


Thươ̒ wí kwiê̒n, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kớ thi duô xwất xắc kuố Bô̭ LĐ-TB&XH cho tâ̭p thế Xớ LĐ-TB&XH tính.

Năm 2017 Xớ ản UBND tính dẻnh zả hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, la̒ 1 tloong 19 tính ản Bô̭ LĐ-TB&XH xếp zẩn dâ̒w phoong tla̒w thi duô khổi 63 tính, tha̒nh phổ. Kác nhiḙ̂m vṷ kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i ản tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ bớ tính dêểnh kơ xớ. Hâ̒w hết kác chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ dê̒w da̭t, vươ̭t kế hwa̭ch. To̒n tính zái kwiết wiḙ̂c la̒ tloong nước cho 16.670 mo̭l, da̭t 101% kể hwa̭ch; xwất khấw law dôô̭ng 319 ngươ̒i. Tí lḙ̂ law dôô̭ng nga̒nh nông, lâm, ngư ngiḙ̂p ko̒n 64%; tí lḙ̂ thất ngiḙ̂p kuố laô̭nt ớ khu vư̭c tha̒nh thi̭ ko̒n 3,3%, da̭t chí tiêw HDND tính zaw. Kết kwá tiến xinh da̒w ta̭w da̭t 14.666 law dôô̭ng, da̭t 101,1% kể hwa̭ch. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w da̭t 51%, tloong rỉ xổ kỏ bă̒ng kấp, chửng chí 18,5%. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w tloong năm zám 2,93% ko̒n 18,01%. Kác phoong tla̒w dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂ ản kác kấp thư̭c hiḙ̂n tốt, kóp phâ̒n nơng kaw dơ̒i khôổng, vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i kỏ kôông. Kác dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i ản zái kwiết chể dô̭ ki̭p thơ̒i. Kông tác phoo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ó dớ phát xinh mởi diếm noỏng wơ̒l ma twỉ, ma̭i zâm.

Twi nhiên, xổ zwanh ngiḙ̂p chươ tham za BHXH, BHYT, BHTN ko̒n nhê̒w. Kỏ 563 zwanh ngiḙ̂p nơ̭ doo̭ng BHXH bớ 3 khảng tlớ lêênh xổ thiê̒n tlêênh 43 tí dôô̒ng. Tai na̭ law dôô̭ng tloong hwa̭t dôô̭ng khai thác khwảng xán xawí tha nhê̒w. Chươ ta̭w ản xư̭ gẳn kết chă̭t zươ̭ nha̒ tlươ̒ng mân zwanh ngiḙ̂p tloong phổi hơ̭p da̒w ta̭w, xâi zư̭ng chương chi̒nh, zảw chi̒nh ră̭i nghê̒, xứ zṷng law dôô̭ng khâw da̒w ta̭w. Tố chức thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xách, zư̭ ản thuô̭c chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zám nge̒w bê̒n vưng thew tiêw chỉ nge̒w da chê̒w chưa kṷ thế, dôô̒ng bô̭, ki̭p thơ̒i. Ko̒n nhê̒w vṷ rét bi̭ xâm ha̭i ti̒nh zṷc...

Năm 2018, Xớ dê̒ tha 11 nhiḙ̂m vṷ mân zái pháp tloo̭ng tâm. Tloong rỉ, tâ̭p chung chiến khai nhiḙ̂m vṷ wơ̒l xâi zư̭ng kwan hḙ̂ ha̒i hwa̒, ốn di̭nh tloong zwanh ngiḙ̂p.

Phát biếw ta̭i hô̭i nghi̭, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n, biếw zương kết kwá nga̒nh da̭t ản. Dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ thơ̒i zan dêểnh, tloong chương chi̒nh ră̭i ngê̒ kâ̒n gẳn kết mân nhu kâ̒w xa̭ hô̭i; chủ ỉ ră̭i ỉ thức chấp ha̒nh kí lwâ̭t, tỉnh kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ cho ngươ̒i zân. Kwan tâm hơn dêểnh vẩn dê̒ ta̭i na̭n law dôô̭ng, xâm ha̭i ti̒nh zṷc kon rét. Tloong vẩn dê̒ zám nge̒w kâ̒n chủ ỉ ti̒nh tla̭ng xin baw hô̭ nge̒w kuố ngươ̒i zân.Tâ̭p chung chăm lo cho ngươ̒i nge̒w, za di̒nh chỉnh xách, mo̭l ó dươ̭c nương tươ̭, bi̭ ánh hướng thiên tai. Mṷc tiêw la̒ ó dớ ô ngăi lu̒i la̭i khả khâw, za di̒nh no̒ i kỏ Thết

Ta̭i hô̭i ngi̭, 1 kản bô̭ kuố Xớ ản Thú tưởng Chỉnh phú tă̭ng Bă̒ng khen, Bô̭ LĐ-TB&XH TĂ̭NG Kơ̒ thi duô xwất xắc cho tâ̭p thế Xớ; tăng Bă̒ng khen cho 12 tâ̭p thế, 29 kả nhân, UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 3 kả nhân. Zám dốc Xớ tă̭ng Zẩi khen cho 37 tâ̭p thế, 58 kả nhân


                                                                                 Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021

Xa̭ Na̒ Fo̒n nơng kaw chất lươ̭ng zân xổ

(HBDT) – Na̒ Fo̒n (Mai Châw) la̒ xa̭ 3 năm liên tiếp ó kỏ tlươ̒ng hơ̭p dé kon thử 3, ó xắi tha táw hôn, hôn nhân kâ̭n hwiết thôổng, chăng kỏ tlươ̒ng hơ̭p vắc bêḙ̂nh Thalassemia. Ngươ̒i zân tích kư̭c hướng ửng, ngiêm chính chấp ha̒nh tốt chỉnh xách zân xổ kuố Dáng va̒ Nha̒ nước. Chất lươ̭ng zân xổ ớ Na̒ Fo̒n ản tư̒ng bước nơng kaw, fṷc vṷ tốt xư̭ ngiḙ̂p fát chiến KT-XH.

Xa̭ Tâi Fong xwả nha̒ ta̭m cho hô̭ nge̒w

(HBDT) – Nhửng ngă̒i mươ ba̭w, kỏ nha̒ kien kổ dớ ớ, 3 mḙ̂ kon chi̭ Nṷi, xỏm Bám, xa̭ Tâi Fong (Kaw Fong) ó ko̒n dẳl mo̭l vi̒ lo nha̒ ku kỏ thế xâ̭p bất kử khi̒ no̒. Hwa̒n kánh nge̒w khỏ, chẩw vất khởm, chi̭ bêḙ̂nh tâ̭t liên miên, 2 kon ko̒n rét, dớ la̒ ản ngôi nha̒ kiên kổ la̒ kwả khức ku̒ng mḙ̂ kon chi̭. Kẳi lo da̒ ản zái kwiết, za di̒nh chi̭ Nṷi va̒ 6 hô̭ khỏ khăn ớ xỏm Bám nỏi riêng, xa̭ Tâi Fong nỏi chung da̒ ản hổ chơ̭ xwả nha̒ ta̭m tloong xư̭ zúp dơ̭ kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương

Ước ngwiḙ̂n kuố mḙ̂

(HBDT) – Môô̭ch ngă̒i khảng 7 rẳng dḙp, dâ̒n kon wê̒l thăm mḙ̂. Ảng khả baw nha̒ mḙ̂ ớ xỏm Mṷc, xa̭ Hơ̭p Tha̒nh, wiḙ̂n Ki̒ Xơn rơ̭p boỏng kâl xeenh maách. Tlước xân nha̒ la̒ nhửng nong thuốc mḙ̂ dang dái rẳng. Da̒ bước la̭i thuối 101, mḙ̂ Xư̭ vẩn ko̒n khả minh mâ̭n. Wiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 4 ba̒ mḙ Viḙ̂t Nam Anh hu̒ng, 3 mḙ da̒ vất, chí ko̒n mḙ̂ Ngwiển Thi̭ Xư̭ ko̒n khôổng.