(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1


Thươ̒ wí kwiê̒n, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kớ thi duô xwất xắc kuố Bô̭ LĐ-TB&XH cho tâ̭p thế Xớ LĐ-TB&XH tính.

Năm 2017 Xớ ản UBND tính dẻnh zả hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, la̒ 1 tloong 19 tính ản Bô̭ LĐ-TB&XH xếp zẩn dâ̒w phoong tla̒w thi duô khổi 63 tính, tha̒nh phổ. Kác nhiḙ̂m vṷ kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i ản tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ bớ tính dêểnh kơ xớ. Hâ̒w hết kác chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ dê̒w da̭t, vươ̭t kế hwa̭ch. To̒n tính zái kwiết wiḙ̂c la̒ tloong nước cho 16.670 mo̭l, da̭t 101% kể hwa̭ch; xwất khấw law dôô̭ng 319 ngươ̒i. Tí lḙ̂ law dôô̭ng nga̒nh nông, lâm, ngư ngiḙ̂p ko̒n 64%; tí lḙ̂ thất ngiḙ̂p kuố laô̭nt ớ khu vư̭c tha̒nh thi̭ ko̒n 3,3%, da̭t chí tiêw HDND tính zaw. Kết kwá tiến xinh da̒w ta̭w da̭t 14.666 law dôô̭ng, da̭t 101,1% kể hwa̭ch. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w da̭t 51%, tloong rỉ xổ kỏ bă̒ng kấp, chửng chí 18,5%. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w tloong năm zám 2,93% ko̒n 18,01%. Kác phoong tla̒w dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂ ản kác kấp thư̭c hiḙ̂n tốt, kóp phâ̒n nơng kaw dơ̒i khôổng, vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i kỏ kôông. Kác dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i ản zái kwiết chể dô̭ ki̭p thơ̒i. Kông tác phoo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ó dớ phát xinh mởi diếm noỏng wơ̒l ma twỉ, ma̭i zâm.

Twi nhiên, xổ zwanh ngiḙ̂p chươ tham za BHXH, BHYT, BHTN ko̒n nhê̒w. Kỏ 563 zwanh ngiḙ̂p nơ̭ doo̭ng BHXH bớ 3 khảng tlớ lêênh xổ thiê̒n tlêênh 43 tí dôô̒ng. Tai na̭ law dôô̭ng tloong hwa̭t dôô̭ng khai thác khwảng xán xawí tha nhê̒w. Chươ ta̭w ản xư̭ gẳn kết chă̭t zươ̭ nha̒ tlươ̒ng mân zwanh ngiḙ̂p tloong phổi hơ̭p da̒w ta̭w, xâi zư̭ng chương chi̒nh, zảw chi̒nh ră̭i nghê̒, xứ zṷng law dôô̭ng khâw da̒w ta̭w. Tố chức thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xách, zư̭ ản thuô̭c chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zám nge̒w bê̒n vưng thew tiêw chỉ nge̒w da chê̒w chưa kṷ thế, dôô̒ng bô̭, ki̭p thơ̒i. Ko̒n nhê̒w vṷ rét bi̭ xâm ha̭i ti̒nh zṷc...

Năm 2018, Xớ dê̒ tha 11 nhiḙ̂m vṷ mân zái pháp tloo̭ng tâm. Tloong rỉ, tâ̭p chung chiến khai nhiḙ̂m vṷ wơ̒l xâi zư̭ng kwan hḙ̂ ha̒i hwa̒, ốn di̭nh tloong zwanh ngiḙ̂p.

Phát biếw ta̭i hô̭i nghi̭, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n, biếw zương kết kwá nga̒nh da̭t ản. Dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ thơ̒i zan dêểnh, tloong chương chi̒nh ră̭i ngê̒ kâ̒n gẳn kết mân nhu kâ̒w xa̭ hô̭i; chủ ỉ ră̭i ỉ thức chấp ha̒nh kí lwâ̭t, tỉnh kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ cho ngươ̒i zân. Kwan tâm hơn dêểnh vẩn dê̒ ta̭i na̭n law dôô̭ng, xâm ha̭i ti̒nh zṷc kon rét. Tloong vẩn dê̒ zám nge̒w kâ̒n chủ ỉ ti̒nh tla̭ng xin baw hô̭ nge̒w kuố ngươ̒i zân.Tâ̭p chung chăm lo cho ngươ̒i nge̒w, za di̒nh chỉnh xách, mo̭l ó dươ̭c nương tươ̭, bi̭ ánh hướng thiên tai. Mṷc tiêw la̒ ó dớ ô ngăi lu̒i la̭i khả khâw, za di̒nh no̒ i kỏ Thết

Ta̭i hô̭i ngi̭, 1 kản bô̭ kuố Xớ ản Thú tưởng Chỉnh phú tă̭ng Bă̒ng khen, Bô̭ LĐ-TB&XH TĂ̭NG Kơ̒ thi duô xwất xắc cho tâ̭p thế Xớ; tăng Bă̒ng khen cho 12 tâ̭p thế, 29 kả nhân, UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 3 kả nhân. Zám dốc Xớ tă̭ng Zẩi khen cho 37 tâ̭p thế, 58 kả nhân


                                                                                 Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tấp nâ̭p khu bui zôô̭ng cho kon rét zi̭p ngí he̒

(HBDT) – Bớ ngă̒i 1/6 hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính da̒ chính thức ản ngí he̒. Tư̒ng kấp hoo̭c bớ dâ̒w khảng 6 dêểnh hết khảng 7 hoo̭c xinh ản ngí. "Xá hơi’’ khâw môô̭ch năm hoo̭c kăng thắng, nhửng ngă̒i he̒ kác diếm bui zôô̭ng za̒nh cho kon rét tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh thu hút rét kon mo̭i lưở thuối.

Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.