(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1


Thươ̒ wí kwiê̒n, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính tlaw Kớ thi duô xwất xắc kuố Bô̭ LĐ-TB&XH cho tâ̭p thế Xớ LĐ-TB&XH tính.

Năm 2017 Xớ ản UBND tính dẻnh zả hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ, la̒ 1 tloong 19 tính ản Bô̭ LĐ-TB&XH xếp zẩn dâ̒w phoong tla̒w thi duô khổi 63 tính, tha̒nh phổ. Kác nhiḙ̂m vṷ kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i ản tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ bớ tính dêểnh kơ xớ. Hâ̒w hết kác chí tiêw, nhiḙ̂m vṷ dê̒w da̭t, vươ̭t kế hwa̭ch. To̒n tính zái kwiết wiḙ̂c la̒ tloong nước cho 16.670 mo̭l, da̭t 101% kể hwa̭ch; xwất khấw law dôô̭ng 319 ngươ̒i. Tí lḙ̂ law dôô̭ng nga̒nh nông, lâm, ngư ngiḙ̂p ko̒n 64%; tí lḙ̂ thất ngiḙ̂p kuố laô̭nt ớ khu vư̭c tha̒nh thi̭ ko̒n 3,3%, da̭t chí tiêw HDND tính zaw. Kết kwá tiến xinh da̒w ta̭w da̭t 14.666 law dôô̭ng, da̭t 101,1% kể hwa̭ch. Tí lḙ̂ law dôô̭ng kwa da̒w ta̭w da̭t 51%, tloong rỉ xổ kỏ bă̒ng kấp, chửng chí 18,5%. Tí lḙ̂ hô̭ nge̒w tloong năm zám 2,93% ko̒n 18,01%. Kác phoong tla̒w dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂ ản kác kấp thư̭c hiḙ̂n tốt, kóp phâ̒n nơng kaw dơ̒i khôổng, vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố ngươ̒i kỏ kôông. Kác dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i ản zái kwiết chể dô̭ ki̭p thơ̒i. Kông tác phoo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ó dớ phát xinh mởi diếm noỏng wơ̒l ma twỉ, ma̭i zâm.

Twi nhiên, xổ zwanh ngiḙ̂p chươ tham za BHXH, BHYT, BHTN ko̒n nhê̒w. Kỏ 563 zwanh ngiḙ̂p nơ̭ doo̭ng BHXH bớ 3 khảng tlớ lêênh xổ thiê̒n tlêênh 43 tí dôô̒ng. Tai na̭ law dôô̭ng tloong hwa̭t dôô̭ng khai thác khwảng xán xawí tha nhê̒w. Chươ ta̭w ản xư̭ gẳn kết chă̭t zươ̭ nha̒ tlươ̒ng mân zwanh ngiḙ̂p tloong phổi hơ̭p da̒w ta̭w, xâi zư̭ng chương chi̒nh, zảw chi̒nh ră̭i nghê̒, xứ zṷng law dôô̭ng khâw da̒w ta̭w. Tố chức thư̭c hiḙ̂n kác chỉnh xách, zư̭ ản thuô̭c chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za zám nge̒w bê̒n vưng thew tiêw chỉ nge̒w da chê̒w chưa kṷ thế, dôô̒ng bô̭, ki̭p thơ̒i. Ko̒n nhê̒w vṷ rét bi̭ xâm ha̭i ti̒nh zṷc...

Năm 2018, Xớ dê̒ tha 11 nhiḙ̂m vṷ mân zái pháp tloo̭ng tâm. Tloong rỉ, tâ̭p chung chiến khai nhiḙ̂m vṷ wơ̒l xâi zư̭ng kwan hḙ̂ ha̒i hwa̒, ốn di̭nh tloong zwanh ngiḙ̂p.

Phát biếw ta̭i hô̭i nghi̭, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n, biếw zương kết kwá nga̒nh da̭t ản. Dô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ thơ̒i zan dêểnh, tloong chương chi̒nh ră̭i ngê̒ kâ̒n gẳn kết mân nhu kâ̒w xa̭ hô̭i; chủ ỉ ră̭i ỉ thức chấp ha̒nh kí lwâ̭t, tỉnh kâ̒n ku̒, chi̭w khỏ cho ngươ̒i zân. Kwan tâm hơn dêểnh vẩn dê̒ ta̭i na̭n law dôô̭ng, xâm ha̭i ti̒nh zṷc kon rét. Tloong vẩn dê̒ zám nge̒w kâ̒n chủ ỉ ti̒nh tla̭ng xin baw hô̭ nge̒w kuố ngươ̒i zân.Tâ̭p chung chăm lo cho ngươ̒i nge̒w, za di̒nh chỉnh xách, mo̭l ó dươ̭c nương tươ̭, bi̭ ánh hướng thiên tai. Mṷc tiêw la̒ ó dớ ô ngăi lu̒i la̭i khả khâw, za di̒nh no̒ i kỏ Thết

Ta̭i hô̭i ngi̭, 1 kản bô̭ kuố Xớ ản Thú tưởng Chỉnh phú tă̭ng Bă̒ng khen, Bô̭ LĐ-TB&XH TĂ̭NG Kơ̒ thi duô xwất xắc cho tâ̭p thế Xớ; tăng Bă̒ng khen cho 12 tâ̭p thế, 29 kả nhân, UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho 3 tâ̭p thế, 3 kả nhân. Zám dốc Xớ tă̭ng Zẩi khen cho 37 tâ̭p thế, 58 kả nhân


                                                                                 Kấm Lḙ̂


KÁC TIN KHÁC


Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ

(WBDT) – Ngă̒i 26/10 ta̠i Xa̒n zaw zi̠ch wiê̠c la̒, Chung tâm Zi̠ch vu̠ Wiê̠c la̒ Wa̒ Bi̒nh (Xớ LĐ-TB&XH) vớ Viên zaw zi̠ch wiê̠c la̒ online kết nổl 8 tính, tha̒nh vổ Hái Zương, Hưng Iên, Kaw Bă̒ng, Ha̒ Nô̠i, Bắc Ninh, Bắc Zang, Diê̠n Biên va̒ Wa̒ Bi̒nh

Hô̱i LHPN tính vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 “Xenh – Khe̱ch – Thốch”

(WBDT) – Ngă̒i 24/10 ta̱i xa̱ Vong Vủ, Hô̱i LHPN tính da̒ vổi hơ̱p mân UBND wiê̱n Tân La̱c tố chức lê̱ vát dôô̱ng ngă̒i thử 7 "Xenh – Khe̱ch – Thốch”, xâi zư̱ng "za di̒nh kiếw mâ̱w’ năm 2017.

Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng: Tlaw 300 khất ho̱c bôống cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 23/10 Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng (thuô̱c Tâ̱p dwa̒n Charm Vít – Ha̒n Kuốc) vổi hơ̱p kơ̒ng Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính tố chức lê̱ tlaw ho̱c bôống cho 300 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017. Zư̱ lê̱ tlaw ho̱c bôống kỏ ba̒ Lee Mi Yon, Kôông xử kiêm Tôống lảnh xư̱ kwản Ha̒n Kuốc ta̱i Viê̱t Nam; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; ông Lee Dae Bong, Chú ti̱ch Tâ̱p dwa̒n Charm Vít va̒ lảnh da̱w kông ti TNHH xân golf Vươ̱ng Wa̒ng; Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính ku̒ng nhê̒w kác thâ̒i kô zảw va̒ 300 ủn ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ kuố 11 wiê̱n, tha̒nh vổ.

Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017

(WBDT) – Khởm ngă̒i 23/9 ta̠i xa̠ Tủ Xơn (Kim Bôi) Bô̠ Ta̒i ngwiên Môi tlươ̒ng vổi hơ̠p mân UBND tính Wa̒ Bi̒nh, Da̠i xử kwản Australia ta̠i Viê̠t Nam tố chức Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ: Vỏ Twẩn Nhân, Thử tlướng Bô̠ TN-MT; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính mân da̠i ziê̠n kác xớ, nga̒nh, kác dwa̒n thế - xa̠ hô̠i, diê̠ vương tloong tính

Thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho bê̠nh nhân chă̠l thâ̠n ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khuô̠ng 14/9 Dwa̒n thanh niên Bảw Wa̒ Bi̒nh, Kông an TP Wa̒ Bi̒nh, Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân tô̠c tính da̒ vổi hơ̠p tố chức thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho 25 bê̠nh nhân dang chă̠l thâ̠n nhân ta̠w ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, mối mô̠ch khất kwa̒ tli̠ zả 300.000 dô̒ng.

Ba̒n zaw 2 Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ

(WBDT) – Hô̱i dô̒ng Dô̱i tha̒nh vổ vươ̒ tố chức lê̱ ba̒n zaw Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho za di̒nh 2 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ ta̱i xỏm Mẳi 4, xa̱ Wa̒ Bi̒nh. Ni kông chi̒nh văng non kuố dô̱i viên tha̒nh vổ cha̒w mư̒ng Da̱i hô̱i Dwa̒n kác kấp, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022.