(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, dô̒ng chỉ Dă̭ng Kwang Nga̒n, Phỏ zảm dốc Xớ GD&ĐT tlaw Bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za cho Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng

Năm ho̭c 2017 – 2017 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ kỏ 1.356 ho̭c xinh (tloong rỉ kỏ 168 ho̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ) thuô̭c 43 lớp, 12 hḙ̂ chwiên. Tlươ̒ng hiḙ̂n kỏ 129 kản bô̭, nhân viên, zảw viên, kỏ 1 Tiển xi̭, 2 ngwiên kửw xinh, 52 Tha̭c xi̭. Chi bô̭ Dáng nha̒ tlươ̒ng hiḙ̂n có 3 chi bô̭, 87 dáng viên, nhê̒w năm liê̒n da̭t "tloong khḙch vưng mḙnh”


Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng tlaw zẩi khen cho kác dôô̒ng chỉ zảw viên kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Kác năm ho̭c kwa nha̒ tlươ̒ng luôn khắng di̭nh vi̭ chỉ zẩn dâ̒w wơ̒l chất lươ̭ng bơ̭c THPT kuố tính, tí lḙ̂ ho̭c xinh dô̭ tốt ngiḙ̂p da̭t 100%, tí lḙ̂ ho̭c xinh chủng tiến baw kác tlươ̒ng Da̭i ho̭c zwi chi̒ ốn di̭nh ớ mức 90%. Hwa̭t dôô̭ng ngiên kửw khwa ho̭c, hơ̭p tác kuốc tể kỏ nhửng bước phát triến mḙnh. Tlung bi̒nh mổi năm nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh 35 ho̭c xinh da̭t ho̭c xinh zói kuốc za.

Ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018 nha̒ tlươ̒ng kỏ 65,12% ho̭c xinh xếp lwa̭i ho̭c lư̭c zói, 34,88% xếp lo̭i khả, ó kỏ ho̭c xinh xếp ho̭c lư̭c tlung bi̒nh. Kỏ dêểnh 97,79% ho̭c xinh ha̭nh kiếm tốt, chí kỏ 2,21% ho̭c xinh kỏ ha̭nh kiếm khả, ó kỏ ho̭c xinh ha̭nh kiếm tlung bi̒nh. Tloong kuô̭c thi ho̭c xinh zói kấp tính bơ̭c THPT vươ̒ rô̒i, nha̒ tlươ̒ng kỏ 287 ho̭c xinh da̭t zái (47 zái nhất, 74 zái nhi̒, 96 zái ba, 70 zái khwiển khích).

Cớ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng nhơ phoo̒ng ho̭c, phoo̒ng chức năng, thư viḙ̂n, kỉ túc xa̭... da̒ ản xâi zư̭ng, tlang bi̭ dâ̒i dú da̭t chấn, dáp ửng tốt nhu kâ̒w ho̭c tâ̭p mân záng ră̭i


                                                                   Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Tlươ̒ng Kaw dắng ki̭ thwâ̭t Kôông ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh: Khai záng năm hoo̭c 2018 - 2019

(HBDT) – Ngă̒i 19/11, Tlươ̒ng Kaw dắng ki̭ thwâ̭t Kôông ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lḙ̂ Khai záng năm hoo̭c 2018 - 2019

Tlêênh 12 tí dôô̒ng hổ chơ̭ hô̭ nge̒w vu̒ng khỏ khăn

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ chư̭c tiếp cho ngươ̒i zân thuô̭c hô̭ nge̒w vu̒ng khỏ khăn thew Kwiết di̭nh xổ 102/2009/QĐ-TTg kuố Thú tưởng Chỉnh fú năm 2018, tính ha ản zaw 12.466 tliḙ̂w dôô̒ng, tloong rỉ fân tha kinh fỉ kấp zôổng kâl 4.040 tliḙ̂w dôô̒ng, kấp vỏi iốt 1.814 tliḙ̂w dôô̒ng, kấp thiê̒n mă̭t 6.612 tliḙ̂w dôô̒ng, hổ chơ̭ chư̭c tiếp cho 31.627 hô̭ kỏ tôống 130.246 nhân khấw.

Ngă̒i Hô̭i Da̭i do̒n kết to̒n zân tô̭c ta̭i xỏm Bảw xa̭ Baw La

(HBDT) - Ngă̒i 14/11, Khu zân kư xỏm Bảw, xa̭ Baw La, Mai Châw da̒ tố chức ngă̒i Hô̭i da̭i do̒n kết kác zân tô̭c. Dôô̒ng chỉ Ha̒ Tất Da̭t, Wí viên Thươ̒ng vṷ tính wí, Chí hwi tlướng Bô̭ CHQS tính da̒ dêểnh zư̭

Wê̒l Fủ Lai thướng thức ra̭w la̒ng Di̒nh

(HBDT) – Khâw ha̒ng vṷ thu hwă̭ch lo̭, kác za di̒nh ớ la̒ng Di̒nh, xa̭ Fủ Lai (Iên Thwí) thươ̒ng zu̒ng lo̭ rếp mởi hải, zoong dái khô rô̒i zu̒ng kổl xăi lâ̭t po tlẩw nổ kơm, tlô̭l men lả, ú dú ngă̒i khảng rô̒i nổ thew bỉ kwiết riêng kỏ kuố la̒ng nổ rêênh ra̭w, dâ̭m hương vi̭ riêng kỏ.

Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ - Tlươ̒ng “hal tốt”

(HBDT) – Tlươ̒ng THCS Khôông Da̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) tlước la̒ tlươ̒ng kấp I – II Khôông Da̒, tha̒nh lâ̭p khảng 8/1976 thew nhu kâ̒w fát chiến văn hwả – zảw zṷc fṷc vṷ kon em kant bô̭, kôông nhân viên Tôống kôông ti xâi zư̭ng thwí diḙ̂n Khôông Da̒. Tlươ̒ng kỏ 45 kản bô̭, zảw viên, 4 tố kôông tác, gô̒m Tố chwiên môn khwa hoo̭c xa̭ hô̭i, Tố chwiên môn khwa hoo̭c tư̭ nhiên, Tố chwiên môn thế ngư̭ va̒ Tố văn foo̒ng.

Kiếm tla thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za

(HBDT) – ngă̒i 5/11 dwa̒n kiếm tla kuố Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w tính da̒ kỏ buối la̒ wiḙ̂c thấm di̭nh tlươ̒ng Fố thôông zân tô̭c nô̭i chủ THCS B Pa̒ Ko̒ da̭t chwấn kuốc za