(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018


Thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch UBND tính, dô̒ng chỉ Dă̭ng Kwang Nga̒n, Phỏ zảm dốc Xớ GD&ĐT tlaw Bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za cho Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng

Năm ho̭c 2017 – 2017 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ kỏ 1.356 ho̭c xinh (tloong rỉ kỏ 168 ho̭c xinh zân tô̭c thiếw xổ) thuô̭c 43 lớp, 12 hḙ̂ chwiên. Tlươ̒ng hiḙ̂n kỏ 129 kản bô̭, nhân viên, zảw viên, kỏ 1 Tiển xi̭, 2 ngwiên kửw xinh, 52 Tha̭c xi̭. Chi bô̭ Dáng nha̒ tlươ̒ng hiḙ̂n có 3 chi bô̭, 87 dáng viên, nhê̒w năm liê̒n da̭t "tloong khḙch vưng mḙnh”


Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng tlaw zẩi khen cho kác dôô̒ng chỉ zảw viên kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Kác năm ho̭c kwa nha̒ tlươ̒ng luôn khắng di̭nh vi̭ chỉ zẩn dâ̒w wơ̒l chất lươ̭ng bơ̭c THPT kuố tính, tí lḙ̂ ho̭c xinh dô̭ tốt ngiḙ̂p da̭t 100%, tí lḙ̂ ho̭c xinh chủng tiến baw kác tlươ̒ng Da̭i ho̭c zwi chi̒ ốn di̭nh ớ mức 90%. Hwa̭t dôô̭ng ngiên kửw khwa ho̭c, hơ̭p tác kuốc tể kỏ nhửng bước phát triến mḙnh. Tlung bi̒nh mổi năm nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh 35 ho̭c xinh da̭t ho̭c xinh zói kuốc za.

Ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018 nha̒ tlươ̒ng kỏ 65,12% ho̭c xinh xếp lwa̭i ho̭c lư̭c zói, 34,88% xếp lo̭i khả, ó kỏ ho̭c xinh xếp ho̭c lư̭c tlung bi̒nh. Kỏ dêểnh 97,79% ho̭c xinh ha̭nh kiếm tốt, chí kỏ 2,21% ho̭c xinh kỏ ha̭nh kiếm khả, ó kỏ ho̭c xinh ha̭nh kiếm tlung bi̒nh. Tloong kuô̭c thi ho̭c xinh zói kấp tính bơ̭c THPT vươ̒ rô̒i, nha̒ tlươ̒ng kỏ 287 ho̭c xinh da̭t zái (47 zái nhất, 74 zái nhi̒, 96 zái ba, 70 zái khwiển khích).

Cớ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng nhơ phoo̒ng ho̭c, phoo̒ng chức năng, thư viḙ̂n, kỉ túc xa̭... da̒ ản xâi zư̭ng, tlang bi̭ dâ̒i dú da̭t chấn, dáp ửng tốt nhu kâ̒w ho̭c tâ̭p mân záng ră̭i


                                                                   Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tấp nâ̭p khu bui zôô̭ng cho kon rét zi̭p ngí he̒

(HBDT) – Bớ ngă̒i 1/6 hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính da̒ chính thức ản ngí he̒. Tư̒ng kấp hoo̭c bớ dâ̒w khảng 6 dêểnh hết khảng 7 hoo̭c xinh ản ngí. "Xá hơi’’ khâw môô̭ch năm hoo̭c kăng thắng, nhửng ngă̒i he̒ kác diếm bui zôô̭ng za̒nh cho kon rét tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh thu hút rét kon mo̭i lưở thuối.

Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.