(HBDT) – Ngă̒i 6/1, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính kỉ ban hă̒nh Kể hwă̭ch xổ 07/KH-UBNZ tố chức bẳnh fảw hwa nhân zi̭p Tết Ngwiên dản Tân Khứw 2021 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Thew rỉ, tố chức bẳnh fảw hwa nhă̒m ta̭w khôông khỉ bui thươi, fẩn khới cho nhân zân ká zân tôô̭c tính nhân zi̭p dỏn Thết kố chiê̒n; thi duô law dôô̭ng xánx wất va̒ hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw KT-XH năm 2021; fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XVII; cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i Dáng to̒n kwuốc lâ̒n thử XIII, Ngă̒i thă̒nh lâ̭p Dáng (3/2/1930 -–3/2/2021) va̒ dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021.

UBNZ tính iêw kâ̒w: Xâi zư̭ng kể hwă̭ch kṷ thế, hiḙ̂p dôô̒ng fổi hơ̭p chă̭t zươ̭ kác lư̭c lư̭c lươ̭ng tố chức bẳnh fảw hwa dủng zơ̒, dủng chương chi̒nh, thơ̒i zan kwi di̭nh. Tố chức chí hwi tâ̭p chung thôổng nhất kác lư̭c lươ̭ng, dám báw an twa̒n twiḙ̂t dổi wê̒l mo̭l va̒ chang thiết bi̭ tloong xuốt kwả chi̒nh tlước, tloong va̒ khâw khi bẳnh fảw hwa.

Diḙ̂ diếm bẳnh ở 2 diếm: Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh; hwiḙ̂n La̭c Thwí: Khi I, thi̭ chẩn Chi Nê. Thơ̒i zan bẳnh: 15 fút. Thơ̒i diếm bẳnh: bớ 00h00 -00h.15 ngă̒i 12/2/2021 (Dêm zaw thươ̒ ngă̒i môô̒ng Môô̭ch Thết Ngwiên Dản Tân Khứw 2021). Kinh fỉ tố chức: Bớ nguô̒n kinh fỉ xa̭ hô̭i hwả doỏng kóp bớ kác tố chức, zwănh ngiḙ̂p va̒ kả nhân tloong va̒ wa̒i tính.

Kể hwă̭ch kỏ fân kôông nhiḙ̂m vṷ kṷ thế:

- Bô̭ CHKX tính: Chú chi̒, fổi hơ̭p Kôông an tính, kác xớ, ngă̒nh: Ta̒i chỉnh, VH-TT7ZL, I tể, TT&CT, Bảw Hwa̒ Bi̒nh, Da̒i FT-CH tính, Bưw diḙ̂n tính, Viển thôông Hwa̒ Bi̒nh, Kôông ti diḙ̂n lư̭c Hwa̒Bi̒nh va̒ UBNZ kác whiḙ̂n, thă̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ bẳnh fảw hwa kṷ thế: Xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố chức lư̭c lư̭ng, zư̭ chu̒ kinh fỉ, hiḙ̂puf kác dơn vi̭ xán xwất…. Hiḙ̂p dôô̒ng Kôông an tính chí da̭w lư̭c lươ̭ng kwân xư̭, kôông an kác diḙ̂ fương twâ̒n tla, kănh kác, zư̭ vưng ANCT, CTATXH, foo̒ng chôổng chẳl rố, dám báw an twa̒n twiḙ̂t dổi tlước, tloong va̒ khâw khi bẳnh fảw hwa…

- Kôông an tính: xâi zư̭ng fương ản dám báw ANCT, chí da̭w Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tăng kươ̒ng biḙ̂n fáp dám báw an ninh khu vư̭c bẳnh fảw hwa. Chí da̭w lư̭c lươ̭ng kắnh xát zaw thôông kỏ kể hwă̭ch fân luô̒ng zái twá u̒n tắc zaw thôông, hưởng zâ̭n, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kác fương tiḙ̂n chớ da̭n fảw hwa baw kác tlâ̭n diḙ̂ bẳnh. Chí da̭w thư̭c hiḙ̂n kôông tác FCCC ta̭i kác khu vư̭c bẳnh fảw hwa.

- Xớ VH-TT&ZL: Hưởng zâ̭n wiḙ̂c tố chức kác hwa̭t dôô̭ng văn hwả, ngḙ̂ thwâ̭t khânh kác diếm bẳnh fảw hwa fṷc vṷ nhân zân tlước zơ̒ bẳnh fảw hwa.

- Xớ I tể: Chí da̭w, tố chức dám báw lư̭c lươ̭ng, fương tiḙ̂n, vâ̭t chất, dám báw xe kấp kửw ki̭p thơ̒i khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha tloong xuốt kwả chi̒nh bẳnh fảw hwa (Mối diếm bẳnh kỏ 1 xe kửw thương va̒ 1 tố i tể kỏ bác xi̭ fṷ chăắch, chấn bi̭ dâ̒i dú thuốc men, zung kṷ i tể).

- Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh: Ưw tiên nguô̒n diḙ̂n thắp tlảng cho kác khu vư̭c bẳnh fảw hwa thew kể hwă̭ch da̒ ản UBNZ tính fê zwiḙ̂t.

- Bưw diḙ̂n tính, Viển thôông Hwa̒ Bi̒nh: Fổi hơ̭p chí da̭w Bưw diḙ̂n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ dám báw thôông tin liên la̭c bớ Xớ chí hwi dêểnh kác diếm bẳnh thew kể hwă̭ch kuố Bô̭ CHKX tính (mối diếm bẳnh kỏ 1 mẳi va̒ Xớ chí hwi kỏ dú mẳi diḙ̂n thwa̭i kổ di̭nh, kỏ 2 mẳi liên la̭c liên tính) liên la̭c kôông kác diếm bẳnh.

- Xớ TT&CT; Da̒i FT-CH tính, Bảw Hwa̒ bi̒nh, Kôống TTDT tính, thôông bảw ki̭p thơ̒i wiḙ̂c tố chức bẳnh fảw hwa dớ fṷc vṷ nhân zân tloong tính.

- UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ: Hiḙ̂p dôô̒ng kôô̒ng Bô̭ CHKX tính dớ dăng kỉ, chấn bi̭ xổ lươ̭ng da̭n fảw hwa. Chú dôô̭ng kinh fỉ dám báw wiḙ̂c tố chức bẳnh fảw hwa ó xứ zṷng ngân xắch nha̒ nước. La̒ tốt kôông tác tiên chiê̒n, kố dôô̭ng, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng văn hwả, ngḙ̂ thwâ̭t fṷc vṷ nhân zân ta̭i kác diếm bẳnh fảw hwa, zư̭ vưng ANCT, CTATXH, la̒ tốt kôông tác foo̒ng, chôổng chẳl rố, ó dớ xắi tha wiḙ̂c lơ̭i zṷng tố chức bẳnh fảw hwa dớ xứ zṷng kác lo̭i fảw khác ó dủng kwi di̭nh kuố Chỉnh fú. Tố chức dám báw i tể ta̭i kác diếm bẳnh fảw hwa. Báw dám kinh fỉ bô̒i zươ̭ng kản bô̭, chiển xi̭, nhân viên la̒ nhiḙ̂m vṷ bẳnh fảw hwa, vâ̭t chất, dô̒ zu̒ng cho kác tlâ̭n diḙ̂ bẳnh va̒ kôông tác dám báw an ninh, an twa̒n cho kác lư̭c lươ̭ng.

FV (TH)


KÁC TIN KHÁC


Dám báw ô ngăi i kỏ Thết dâ̒m ẩm, bui thươi

(HBDT) - Dỏ la̒ nô̭i chí da̭w kuố tính dổi vởi chương chi̒nh hổ chơ̭ hô̭ nge̒w dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Thew rỉ ta̭i kwiết dinh xổ 122/QĐ-UBND ngă̒i 20/1/2021 kuố UBNZ tính kwiết di̭nh bố xung zư̭ twản chi NXNN hổ chơ̭ hô̭ nge̒w ăn Thết, mức hổ chơ̭ 400.000 dôô̒ng/ hô̭. Kết kwá ra̒ xwát dêểnh năm 2020, to̒n tính kỏ 18.847 hô̭ nge̒w, tống kinh fỉ hổ chơ̭ dơ̭t ni̒ tlêênh 7,5 tí dôô̒ng.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán chí da̭w wê̒l mô̭ch xổ biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 29/1, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 149/UBNZ-KGVX wê̒l wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg ngă̒i 28/1/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú va̒ kôông diḙ̂n xổ 95/CĐ-BYT ngă̒i 28/1/2021 kuố Ban Chí da̭w (BCD) Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19.

Ngă̒nh Zảw zṷc kwiết liḙ̂t khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Khởm 29/1, môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhơ: TH&THKX Thải Bi̒nh, Thôổng Nhất, Ku̒ Chỉnh Lan, kác tlươ̒ng Mâ̒m non Thải Bi̒nh ta̭m thơ̒i cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ thử 6 ngă̒i 29/1 dêểnh hết 31/1 dớ kơ kwan i tể thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c khứ khwấn. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ku̒ng da̒ iêw kâ̒w hoo̭c xinh dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng.

Chính chang dô thi̭ dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021,

(HBDT) – Chí ko̒n khwáng khânh 2 twâ̒n nươ̭ dêểnh Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n TF Hwa̒ Bi̒nh chí da̭w kác kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan khấn chương chiến khai kể hwă̭ch chính chang dô thi̭, dám báw mi̭ kwan dô thi̭ văn minh, fṷc vṷ kản bô̭, nhân zân dỏn Thết ha̭nh fúc, bui thươi.

Chung thăi hổ chơ̭ ngươ̒i zân khu vư̭c foong twá chôổng zi̭ch Covid-19

(HBĐT) - (HBDT) – Ngăi khâw khi xác di̭nh kỏ 1 kôông zân kư chủ ta̭i tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) zương tỉnh kôông Covid-19, bớ 1h ngă̒i 31/1 thă̒nh ổ tiển hă̒nh foong twá khu vư̭c tố 3 nhă̒m khwănh vu̒ng ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nhửng hoo̭c xinh zân tô̭c Thải dam mê xảng ta̭w khwa hoo̭c

(HBDT) – Ta̭i hwa̭t dôô̭ng zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức ta̭i Lâm Dôô̒ng, zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) vinh zư̭ da̭t zái nhi̒. Kác ủn dê̒w la̒ kon em tô̭c Thải, kỏ ủn thuô̭c ziḙ̂n, kôi bố bớ rét.