(HBDT) – Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ 19 Hô̭i Khwiển hoo̭c xa̭, fươ̒ng, 214 chi hô̭i khwiển hoo̭c xỏm, tố zân fổ va̒ 9 ban khwiển hoo̭c tlư̭c thuô̭c, tôống xổ 33.304 hôii viên. Fát chiến ản 173/183 Ban Khwiển hoo̭c ớ kác dơn vi̭ bô̭ dô̭i, kôông an, zwănh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c, kơ kwan hă̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p, zoo̒ng ho̭ da̭t 95%. Dêểnh chi̒ ni̒ 19/19 xa̭, fươ̒ng kỏ lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c ản bố nhiḙ̂m Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng, kỏ lẳnh da̭w Hô̭i chwiên chắch.Ngă̒i hô̭i "fố kủi nhươ̭ tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c 2020” kuố Chi bô̭ tố zân fổ xổ17, fươ̒ng Hửw Ngi̭.

 

Dớ kôông tác Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i di baw chiê̒w khu, fát hwi hiḙ̂w kwá, dôô̒ng chỉ Chi̭nh Thi̭ Thănh Thwí, Chú ti̭ch Hô̭i khwiển hoo̭c thă̒nh fổ cho mắt: Thă̒nh fổ da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n, kỏ tin, ba̒i tiên chiê̒n tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chang tin Hô̭i Khwiển hoo̭c tính, lwa chiê̒n thănh, kwa kác hô̭i ngi̭, zaw lưw... Tiêw biếw nhơ kâw la̭c bô̭ fát chiến kôông dôô̒ng 20/10 fươ̒ng Fương Lâm, kâw la̭c bô̭ văn ngḙ̂ zảw chức fươ̒ng Hửw Ngi̭, kâw lác bô̭ fát chiến kôô̭ng dôô̒ng fươ̒ng Tân Thi̭nh, kâwl la̭c bô̭ zươ̭ng xinh fươ̒ng Thi̭nh Lang....

TF Hwa̒ Bi̒nh ku̒ng la̒ dơn vi̭ tiêw biếw tloong xâi zư̭ng kwi̭ khwiển hoo̭c. Hướng ửng foong tla̒w zo Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp fát dôô̭ng, nhê̒w za di̒nh da̒ xâi zư̭ng kwi̭ bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức ruôi kủi nhươ̭, xố tiết kiḙ̂m khwiển hoo̭c… Xổthiê̒n kwi̭ ản chi thướng cho kác chẩw kỏ thă̒nh tích kaw tloong hoo̭c tâ̭p, muô kwâ̒n ảw, kă̭p kheéch… kỏ za di̒nh chi kwi̭ cho kác kon thi dô̭ da̭i hoo̭c, di hoo̭c tha̭c xi̭. Dỏ i la̒ nguô̒n dôô̭ng viên dớ nhê̒w za di̒nh kỏ 2 -3 thể hḙ̂ kỏ chi̒nh dô̭ da̭i hoo̭c, kaw hoo̭c.

Kác chi hô̭i khwiển hoo̭c fổi hơ̭p chă̭t chḙ kôô̒ng kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xâi zư̭ng kwi̭ khwiển hoo̭c nhơ fổi hơpk chi hô̭i fṷ nư̭, chi hô̭i nôông zân fát dôô̭ng foong tla̒w ""Ruôi kủi nhươ̭ khwiển hoo̭c"” tloong tất ká za di̒nh, zoo̒ng ho̭. Baw ngă̒i 2/10, năgi̒ Khwiển hoo̭c Viḙ̂t Nam tố chức fố kủi nhươ̭, muô kheéch, bút cho kon chẩw. Năm 2020 kwi̭ khwiển hoo̭c kác kấp tha̒nh fổ hwi dôô̭ng ản hơn 7,6 tí dôô̒ng, bi̒nh kwân da̭t 56.353 dôô̒ng / ngươ̒i zân. Năm 2020, to̒n thă̒nh fổ ruôi ản 31.953 kon kủi nhươ̭, da̭t 95% za di̒nh, zoo̒ng ho̭, tôống xổ thiê̒n khânh 12,9 tí dôô̒ng, tăng 10.592 kon kủi nhươ̭, tăng hơn 1,3 tiô̒nt xo năm 2019.

Wa̒i tha, 19/19 xa̭, fươ̒ng tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w "Ba dơ̭ dâ̒w” dổi vởi hoo̭c xinh hwa̒n kắnh khỏ khăn. Năm 2020, to̒n thă̒nh fổ dơ̭ dâ̒w 950 hoo̭c xinh, tôống thiê̒n 950 tliêw dôô̒ng, bi̒nh kwân da̭t 50 khất khất/ xa̭, fươ̒ng. Hô̭i Khwiển hoo̭c kác kấp, kác Ban khwiển hoo̭c da̒ tă̭ng 45.817 khất kwa̒ va̒ hoo̭c bôống tli̭ zả khânh 3,2 tí dôô̒ng, tăng 502 khất, tăng 247 thiḙ̂w dôô̒ng xo năm 2019.

Vởi kết kwá da̭t ản, năm 2020, Hô̭i Khwiển hoo̭c TF Hwa̒ Bi̒nh da̒ ản Hô̭i khwiển hcoo̭ Viḙ̂t Nam tă̭ng kơ̒ thi duô vi̒ da̒ kỏ nhửngthă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i.

Tiển Kwân


KÁC TIN KHÁC


Dám báw ô ngăi i kỏ Thết dâ̒m ẩm, bui thươi

(HBDT) - Dỏ la̒ nô̭i chí da̭w kuố tính dổi vởi chương chi̒nh hổ chơ̭ hô̭ nge̒w dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Thew rỉ ta̭i kwiết dinh xổ 122/QĐ-UBND ngă̒i 20/1/2021 kuố UBNZ tính kwiết di̭nh bố xung zư̭ twản chi NXNN hổ chơ̭ hô̭ nge̒w ăn Thết, mức hổ chơ̭ 400.000 dôô̒ng/ hô̭. Kết kwá ra̒ xwát dêểnh năm 2020, to̒n tính kỏ 18.847 hô̭ nge̒w, tống kinh fỉ hổ chơ̭ dơ̭t ni̒ tlêênh 7,5 tí dôô̒ng.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán chí da̭w wê̒l mô̭ch xổ biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 29/1, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 149/UBNZ-KGVX wê̒l wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg ngă̒i 28/1/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú va̒ kôông diḙ̂n xổ 95/CĐ-BYT ngă̒i 28/1/2021 kuố Ban Chí da̭w (BCD) Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19.

Ngă̒nh Zảw zṷc kwiết liḙ̂t khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Khởm 29/1, môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhơ: TH&THKX Thải Bi̒nh, Thôổng Nhất, Ku̒ Chỉnh Lan, kác tlươ̒ng Mâ̒m non Thải Bi̒nh ta̭m thơ̒i cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ thử 6 ngă̒i 29/1 dêểnh hết 31/1 dớ kơ kwan i tể thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c khứ khwấn. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ku̒ng da̒ iêw kâ̒w hoo̭c xinh dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng.

Chính chang dô thi̭ dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021,

(HBDT) – Chí ko̒n khwáng khânh 2 twâ̒n nươ̭ dêểnh Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n TF Hwa̒ Bi̒nh chí da̭w kác kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan khấn chương chiến khai kể hwă̭ch chính chang dô thi̭, dám báw mi̭ kwan dô thi̭ văn minh, fṷc vṷ kản bô̭, nhân zân dỏn Thết ha̭nh fúc, bui thươi.

Chung thăi hổ chơ̭ ngươ̒i zân khu vư̭c foong twá chôổng zi̭ch Covid-19

(HBĐT) - (HBDT) – Ngăi khâw khi xác di̭nh kỏ 1 kôông zân kư chủ ta̭i tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) zương tỉnh kôông Covid-19, bớ 1h ngă̒i 31/1 thă̒nh ổ tiển hă̒nh foong twá khu vư̭c tố 3 nhă̒m khwănh vu̒ng ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nhửng hoo̭c xinh zân tô̭c Thải dam mê xảng ta̭w khwa hoo̭c

(HBDT) – Ta̭i hwa̭t dôô̭ng zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức ta̭i Lâm Dôô̒ng, zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) vinh zư̭ da̭t zái nhi̒. Kác ủn dê̒w la̒ kon em tô̭c Thải, kỏ ủn thuô̭c ziḙ̂n, kôi bố bớ rét.