(HBDT) - Kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) la̒ kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n kỏ diếm khới dâ̒w, chăng kỏ diếm kết thúc. Zo rỉ, ngăi bớ dâ̒w năm, xa̭ tâ̭p chuung, dôô̒ng loo̒ng fẩn dẩw tlớ thee̒nh xa̭ NTM kiếw mâ̭w baw năm 2024

 

Nhân zân xa̭ Ngọc Lương (Iên Thwí) tham za ta̭w kắnh kwan môi tlươ̒ng xeenh - kheḙch - dḙp.

Chương chi̒nh MTKZ xâi zưư̭ng NTM kóp fâ̒n la̒ thăi dối ziḙ̂n ma̭w nôông thôn Ngoo̭c Lương; dơ̒i khôổng tinh thâ̒n, vâ̭t chất kuố ngươ̒i zân ngă̒i kaa̭ng ản nơơng kaw. Fát hwi nhưửng kết kwá da̭t ản tloong xâi zuư̭ng NTM, kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ daang thư̭c hiḙ̂n nhê̒w za̒i fáp nơơng kaw chất lươ̭ng kác tiêw chỉ, vươ̭t khỏ xâi zưư̭ng xa̭ NTM kiếw mâ̭w.

HTX nôông ngiḙ̂p Ngoo̭c Lương la̒ diến hi̒nh tiêw biếw tloong xâi zưư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh thư̭c ngiḙ̂m chuô̭i zả tli̭ xán fấm lo̭, la̭c kwi mô 30 ha, xấn fấm bỉl xeenh kwi mô 20ha. Wa̒i tha, HTX dăng kỉ chuô̭i liên kết zả tli̭ gẳn kôô̒ng xán xwất, tiêw thṷ xán fấm bưới Ziḙ̂n ta̭i xỏm Da̭i Dôô̒ng, ziḙ̂n tích tlêênh 30 ha, ước tỉnh 600 tẩn tlải. Kwa mô hi̒nh ni̒ ngươ̒i zân mắt kắch chăm xóc kâl bươ̒i ziḙ̂n, nơơng kaw chất lươ̭ng tlải, tăng thu nhâ̭p tlêênh ku̒ng ziḙ̂n tích kănh tác

9 khảng năm năi, mă̭c zu̒ zi̭ch Covid-19 ziển biển fức ta̭p. Xoong nhớ la̒ tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân, ngươ̒i zân tloong xa̭ da̒ hiển dất hơn 600 m2 dớ la̒ aảng khả zaw thôông, tlôông kâl xeenh. Tích kư̭c tham za chiển zi̭ch to̒n zân la̒ zaw thôông, thwí lơ̭i dơ̭t 1, kết kwá: da̒w, dắp bả ố ka, fát kwaang kâl kổl, khơi thôông, 138,57 km; da̒w, dắp, na̭w vét kêênh mương 1.000 m3, fát kwaang 1.700 m2 hă̒nh laang aảng khả... Tôống kinh fỉ hwi dôô̭ng bớ nhân zân tlêênh 60 tliḙ̂w dôô̒ng

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Thwí, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ xa̭ cho mắt: ka̭ ni̒ Ngo̭c Lương daang zô̒n khức nơơng kaw kác tiêw chỉ xa̭ NTM mơi kiếw mâ̭w. Mê xa̭ ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, thắch thức nhất vấn la̒ nguô̒n vổn. Môô̭ch xổ tiêw chỉ daang kă̭p khỏ nhơ tiêw chỉ xổ 2 wê̒l zaw thôông. Thư̭c tể kác tiển aảng khả tlṷc xa̭, thôn, ngo̭ xỏm da̒ thuổng kấp, kâ̒n zwi tu dám báw hiḙ̂w kwá xứ zuṷng. Nhă̒m dám báw duủng lô̭ hci̒h dê̒ tha, thơ̒i zan dêểnh, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Ngo̭c Lương tiếp tṷc dấi meḙnh tiên chiê̒n dớ ta̭w xư̭ dôô̒ng loo̒ng thôổng nhất tloong nhân zân thư̭c hiḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ xâ zưưng NTM nơơng kawKÁC TIN KHÁC


Khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground" ta̭i Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh

(HBDT) - Khởm ngă̒i 4/1, Zư̭ ản ACES va̒ Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw (FTTHCLK) Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ tố chức lḙ̂ khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground". Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Bắch Khwa Ha̒ Nô̭i, Tlướng Zư̭ ản ACES Viḙ̂t Nam.

Rẩw ẩn zân vâ̭n vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ dôông dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) khinh khôổng. Zo rỉ, kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n, LLVT tloong tính da̒ tâ̭p chuung la̒ tốt kôông tác chăm lo, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân. Dêênh chi̒ ni̒ bô̭ mă̭t nôông thôn vu̒ng DBZTTX da̒ kỏ nhểw dối khác, la̒ rẩw ẩn dâ̭m nét bớ kôông tác "Zân vâ̭n khẻw" kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭.