(WBDT) – Ngă̒i 12/4, Ban CHQS La̭c thwí da̒ tố chức fát dôô̭ng dơ̭t thi duô dă̭c biḙ̂t kỏ chú dê̒: "La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất” hưởng dêểnh cha̒w mư̒ng kí niḙ̂m 70 năm ngă̒i Bác Hô̒ tha lơ̒i kêw go̭i thi duô ải kuốc.


Lảnh da̭w Ban CHQS wiḙ̂n La̭c Thwí tlaw tă̭ng xe da̭p cho kác ủn hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n.

Thew rỉ lư̭c lươ̭c vṷ chang (LLVC) wiḙ̂n tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm nhơ thươ̒ng xwiên la̒ tốt kôông tác zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ chang (KBCX LLVC). Xâi zư̭ng cho 100% KBCX kỏ bán li̭nh chỉnh tli̭ vưng va̒ng, tlung thanh twiḙ̂t dổi vởi Dáng, Tố kuốc, nhân zân, chể dô̭ XHCN, xă̭n xa̒ng nhâ̭n va̒ hwa̒n tha̒nh xwất xắc mo̭i nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Thươ̒ng xwiên nêw kaw tinh thâ̒n kánh zác kách ma̭ng, xă̭n xa̒ng chiển dẩw kaw, chiển dẩw thẳng lơ̭i tloong mo̭i ti̒nh huổng. Tích kư̭c, chú dôô̭ng tham za foo̒ng chôổng, khắc fṷc hâ̭w kwá thiên tai, TKCN, dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m. Hwẩn liḙ̂n dám báw 100% nô̭i zung, thơ̒i zan, kwân xổ, kết kwá kiếm tla 100% da̭t iêw kâ̒w, tloong dỏ 90% tlớ lêênh khả, zói. Kết hơ̭p chă̭t zươ̭ hwẩn liḙ̂n vơie xâi zư̭ng nê̒ nếp chỉnh kwi, re̒n liḙ̂n kí lwâ̭t. 100% kơ kwan, dơn vi̭ ó dớ xắi tha vṷ wiḙ̂c ngiêm tloo̭ng, vất an twa̒n tloong hwẩn liḙ̂n, ziển â̭p, tí lḙ̂ vi fa̭m kí lwâ̭t thôông thươ̒ng ớ mức thấp nhất. Dơn vi̭ an twa̒n twiḙ̂t dổi tloong mo̭i mă̭t. Tham mưw chiến khai thư̭c hiḙ̂n tốt kác dê̒ ản xâi zư̭ng kôông chi̒nh foo̒ng thú, kăn kử hâ̭w kâ̒n kỉ thwâ̭t. Nơng kaw chất lươ̭ng hwẩn liḙ̂n, xâi zư̭ng lư̭c lươ̭ng zư̭ bi̭ dôô̭ng viên, zân kwan tư̭ vḙ̂, zảw zṷc, bô̒ zươ̭ng kiển thức kuốc foong- an ninh, xâi zư̭ng dơn vi̭ vưng, mḙnh to̒n ziḙ̂n, tích kư̭c tham za kỏ hiḙ̂w kwá kác kuô̭c vâ̭n dôô̭ng, kác foong tla̒w thi duô iêw nước ớ diḙ̂ fương. Thươ̒ng xwiên chăm lo thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác dê̒n ơn, dáp ngiḙ̂, chỉnh xách hâ̭w fương kwân dô̭i. Fẩn dẩw 100% dơn vi̭ hwa̒n tha̒nh chể dô̭, chỉnh xách thew Kwiết di̭nh xổ 49 kuố Thú tưởng Chỉnh fú...

Dơ̭t thi duô "La̒ thew lơ̒i Bác – thi duô za̒nh 3 nhất” bắt dâ̒w thư̭c hiḙ̂n bớ ngă̒i 01/5 dêểnh 11/6/2018. Nhân zi̭p ni̒, Ban CHQS wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tlaw tă̭ng 4 xe da̭p tli̭ zả 1.200.000 dôô̒ng/xe cho 4 hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh hoo̭c tốt. Kinh fỉ zo KBCX LLVC wiḙ̂n doỏng kóp, úng hô̭ va̒ tlaw tă̭ng

Zwi Anh (Bô̭ CHQS tính)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.